Tức cảnh sinh tình 1

Digital Camera

79490883_2615687415211705_8517384970803609600_n

79007001_2588825727897874_6858990315613716480_n

73144050_2595512350562545_634919801277382656_n

 

TL

Buoc em

vang thu 2

A perigee full moon, or supermoon, is seen next to the Empire State Building at the beginning of a total lunar eclipse, Sunday, Sept. 27, 2015 in New York City. The combination of a supermoon and total lunar eclipse last occurred in 1982 and will not happen again until 2033. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky)

A perigee full moon, or supermoon, is seen next to the Empire State Building at the beginning of a total lunar eclipse, Sunday, Sept. 27, 2015 in New York City. The combination of a supermoon and total lunar eclipse last occurred in 1982 and will not happen again until 2033. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky)

ntt 2Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:48:39 PM

ntt

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:49:43 PM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:50:35 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:51:19 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:52:12 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:53:25 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:54:53 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:55:43 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 7:56:47 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 8:03:54 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 8:07:34 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, January 19, 2010 8:08:16 PM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:05:51 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:07:19 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:08:12 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:09:23 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:10:13 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:10:51 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:12:40 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:13:15 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:13:52 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:14:59 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:15:31 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:16:39 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:17:14 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:24:25 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:25:05 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:25:38 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:38:41 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:39:30 AM

 Quote | Edit | Delete

Cô Bạn Nhỏcobannho # Wednesday, January 20, 2010 1:40:55 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, January 22, 2010 6:47:55 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, January 25, 2010 6:39:42 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, February 26, 2010 10:46:42 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, February 26, 2010 10:51:13 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, February 26, 2010 10:53:22 PM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, February 26, 2010 10:54:56 PM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, February 28, 2010 10:27:44 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, March 1, 2010 12:52:31 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, March 4, 2010 4:35:05 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, March 11, 2010 10:51:39 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, March 15, 2010 2:40:31 AM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, March 15, 2010 2:41:16 AM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, March 25, 2010 2:16:09 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, March 29, 2010 9:09:27 PM


 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, April 5, 2010 10:31:55 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 12, 2010 10:25:52 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, May 13, 2010 1:41:45 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 15, 2010 3:10:49 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, May 25, 2010 5:19:46 AM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, July 13, 2010 10:48:54 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, July 14, 2010 6:18:23 PM

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, July 14, 2010 6:19:30 PM

1 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, September 1, 2013 7:57:05 PM

Comments
 1. Viết gì đây,viết gì đây
  cảnh tình quyện đến thế này thì thôi
  Tài hoa trải khắp đất trời
  lại len lỏi tới Cõi Người buồn tênh

 2. nguyentamhan says:

  Cám ơn Anh ,
  Cám ơn Anh
  Ghé thăm còn để lời lành tặng nhau
  Đã rong chơi đến bạc đầu
  Giờ ngồi chiêm nghiệm nỗi sầu thế nhân

  !

  nth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s