Thơ Ng. Tâm Hàn

 

han-aug

 

tlmlm

DNCKTet do

TCBT

 

dong b

 

Lan Úc b

 

CGC

 

 

Comments
  1. Cảm ơn anh đã động viên LL. Cảm ơn nhân duyên đã gửi tới cho LL một người bạn để chia sẻ tâm hồn. Xin phép được từ từ khám phá kho báu của anh. để đồng cảm và cả thăng hoa cảm xúc viết. Thank anh về khúc nhạc anh gửi tặng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s