* Kho truyện cười

Một bài tiêu biểu

***

LLLL…!!!

Có 1 ông bị yếu “cái vụ kia” nên đi khám nam khoa. 

Vì là bệnh khó nói nên trong mục khai bệnh ông ấy chỉ ghi vỏn vẹn có 3 chữ LLL. 

Bác sĩ xem xong ghi vào phần lời dặn của bác sĩ 4 chữ LLLL. 

Ông ấy ngạc nhiên hỏi bác sĩ tui ghi tắt vậy sao bác sĩ không hỏi gì mà định bệnh của tôi hay vậy?
Bác sĩ trả lời rằng đó là nghề của tui mà sao lại không biết. Anh ghi 3 chữ L có nghĩa là “Lâu Lên Lắm” đúng không?

Ông kia trả lời bác sĩ giỏi quá, không hỏi mà cũng đoán chính xác ý của bệnh nhân vậy bác sĩ ghi 4 chữ L có nghĩa là sao. 

Bác sĩ trả lời 4 chữ L có nghĩa là L.. Lạ Lên Liền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s