* Trong đây … Ngày đó chúng tôi …

IMG_6926

unnamed

IMG_6925

thumbnail

Thời … nòng nọc

unnamed

IMG_0103

*

IMG_0110

*

IMG_0111

*

IMG_0121

*

IMG_3775

*

IMG_3778

*

IMG_3779

*

IMG_3783

*

IMG_3781

image (3)

image (2)

image (1)

image (5)
image

Đang đứng đợi Kangaroo Nguyễn Bê

image (6)

Cường, Lực, Tú, Hiệp, Trọng Hùng, Danh, BÊ, Tuấn, Hoàng, Căn, Hàn, Sang, Mỵ & Hồng

IMG_3900

Hiệp – Bê- Sang – Hồng , Tuệ & Hàn

IMG_3896

Hiệp – Bê- Sang – Tuệ – Hồng

IMG_3897

Hiệp – Bê- Sang – Tuệ – Hàn

**************

Vài hình ảnh buổi tiệc Good Bye sau ngày July 4th 2014 – 50 năm ĐệNhị KimNgưu Hội Ngộ

IMG_3905

IMG_3904

IMG_3907

Gặp lại Nguyễn Bê

IMG_2584

Đại Đế

IMG_2583

IMG_2554

IMG_2593

IMG_2592

Hai thầy Đệ, Ích nhận họ …..

IMG_2591

LêVăn Minh … ngày đó …

IMG_2585

NaUy Phạm TínAnh Ninh khoác vai Kangurou Trần Bổn Thiện

IMG_2598

An Cường giới thiệu tài hoa Út Lực với nhị vị Giáo sư

IMG_3393

Gặp lại Nguyễn Văn Thông

IMG_3387

Nguyễn Văn Thông đấy

hang B.Day 001

Thuở “Navy Cadet còn mồm năm miệng mười”

hang B.Day 004

Các nàng còn tươi đấy chứ nhỉ  …..

Hàng trước : An Cường, Trần Bổn Thiện. Phạm Tín An Ninh, Thầy Đệ. Thầy Ích, LT Lực\

******************

H & PL

Chị PhanLang & Mrs. HànSói

Mrs TL & PLang

Chị PhanLang & Mrs. ThiệnLý

IMG_4104

Chị PhanLang & Mrs. Căn Trần

IMG_4092

Chị PhanLang & Mrs. ĐềPhạm & Mrs. HanSói

*****************

IMG_4083

Ly Rượu Mừng với Chị Kỳ, chị Tú, chị Lý, anh Tú, Anh Hiệp & ThiệnLý

IMG_4094

Barry (PhanLang’s husband), anh Phạm Tín An Ninh, Anh Kỳ & Chủ nhà Hồng

IMG_4088

IMG_4098

Chị Đề, anh Đề và ThiệnLý trong Tiếng Sóng Vân Đồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s