* Thân hữu hát nhạc N.T.H.

Nhớ nhung
Giọng ca … Khánh Trân

unnamed

Tình vào Thu
Giọng ca … Khánh Trân

unnamed

Bài ca của Người Không Có Quê Hương
Giọng ca … Xao Động

unnamed

Biết Bao Giờ Quên
Giọng ca … Lệ Huyền

unnamed

Vạt gió lưng trời

Giọng ca : KimMai

unnamed

Bâng khuâng
Giọng ca  … Thanh Thúy

unnamed

Biết bao giờ quên
Giọng ca … Dạ Nguyệt Cầm

unnamed

Mầu mắt Em
Giọng ca … Dạ Nguyệt Cầm

unnamed

Lá rơi 
Giọng ca … Xao Động

unnamed

Có một tình yêu
Giọng ca … Lệ Huyền

unnamed

Cõi mơ
Giọng ca … Xao Động

unnamed

Nếu trót yêu
Giọng ca … Duy Phúc

unnamed

Nhớ nhung
Giọng ca … Khoảng Thời Gian Riêng Hp

unnamed

Nhớ nhung 4
Giọng ca … Bình Yên

unnamed

Từ khi yêu anh
Giọng ca … Sương mai

unnamed

Trả lại Em
Giọng ca … Duy Phúc

unnamed

Vạt gió lưng trời
Giọng ca … Lệ Huyền

unnamed

Nũng nịu
Giọng ca … Xao Động

unnamed

Nhớ nhung 5 
Giọng ca … Ngọc Xuyến

unnamed

Như lá vàng rơi
Giọng ca … Kim Tuyết

unnamed

Nhớ nhung 2
Giọng ca … Thanh Thúy

unnamed

Nhớ nhung 
Giọng ca … Cẩm vân

unnamed

Nhớ nhung
Giọng ca … Lưu Bút

unnamed

 Cõi mơ

Vy Vy

unnamed

unnamed

 Lá Rơi

Bảo Thương

unnamed

Cội Yêu

Bảo Thương

unnamed

Bâng Khuâng

Cẩm Vân

unnamed

Nhớ Nhung

Nhạc  :  Nguyễn Tâm Hàn

Thơ  :  AnhVân ThiênNhấtPhương

Trình bầy  Tony Hoàng

unnamed

Nếu trót yêu

Mỹ Hạnh  trình bầy

unnamed

Bài Ca Của Người Không Có Quê Hương

Phương Đỗ

unnamed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s