* D – Học khôn từ người

Nên tri ân những người đã chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm này

nth

Cách lấy lòng đỏ trứng

www.youtube.com/embed/iAp8pEaWB1Y

nth

Lịch trọn đời

Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần đánh 4 con số của năm đó, rồi bấm enter hay click OK là có ngay lịch của năm mình chọn.

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

nth

Cách rút xương gà .

nth

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s