Nhạc NT. Hàn

Tất Cả Nhạc Trong Đây Đều Do NGUYỄN TÂM HÀN Biên Soạn, 

Bài Được Sắp Xếp Theo Thứ Tự A,B,C ……. 

Để Dễ Dàng Cho Việc Tìm Kiếm

**************

Nhạc Nguyễn Tâm Hàn trong NCT

http://www.nhaccuatui.com/tim-kiem/bai-hat?q=soibien14&b=user

**********

Nhạc Nguyễn Tâm Hàn trong Art2All

http://www.art2all.net/nhac/nguyentamhan/trang_nguyentamhan.htm

*

Karaoke Nhạc Nguyễn Tâm Hàn

https://www.youtube.com/channel/UChId58wVj3VoUB4-ApF8uog/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0

*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s