** Tập 1

co thi viet nam

***

Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang
*
Tam xuân mị yên cảnh
Nhất trạo kích thương lương
Tập khí câu hồ hải
Ưu tâm chỉ miếu đường
Thanh thi ngư điểu cộng
Giai cú chỉ lan hương
Hứng tận trung lưu phản
Sơn gian nhật dĩ hoàng
Nguyễn Phi Khanh
***
Theo Băng Hồ tướng công du xuân trên sông
*
Tháng ba mây khói phủ ven sông
Thả mái chèo khua nước thuận dòng
Chí cả lâng lâng niềm hồ hải
Miếu đường tâm trí vẫn vời trông
Múa bút dệt vần thơ tức cảnh
Lời hay, ý đẹp đượm hương nồng
Quay chèo trở lại khi tàn hứng
Sườn núi ánh vàng toả mênh mông
*
NguyễnTâmHàn
unnamed
Cảm hoài
*
Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma
*
Đặng Dung
*******
Cảm hoài*
Tuổi đã xế chiều việc chẳng xong
Buồn phiền nhắp chén giữa mênh mông
Thời may cũng độ phường vô thức
Vận xấu nào tha kẻ khí hùng 
Sẻ đất không đường phò thánh chúa
Vạch mây chẳng lối giúp non sông
Quốc thù còn đó, đầu sương phủ
Vàng võ mài gươm bóng nguyệt lồng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

滿覺 
1052-1096
春去百花落 
春到百花開 
事逐眼前過 
老從頭上來 
莫謂春殘花落盡 
庭前昨夜一枝梅 
Cáo tật thị chúng:
Xuân khứ bách hoa lạc 
Xuân đáo bách hoa khai 
Sự trục nhãn tiền quá 
Lão tòng đầu thượng lai 
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Mãn Giác Thiền Sư
***
Nói khi lâm bệnh
Hoa tơi tả lúc xuân đi
Muôn hoa nở đón xuân về thế gian
Việc đời cứ mãi tuần hoàn
Tóc trên đầu đã đổi sang trắng rồi
Hoa chưa rụng hết đâu người
Đêm một cành nở rạng ngời trước sân
NguyễnTâmHànunnamed

Chu Trung 
Nhất diệp biên chu hồ hải khách, 
Sanh xuất vi hàng phong thích thích. 
Vi mang tứ cố vãn triều sinh, 
Giang thủy liên thiên nhất âu bạch.
Huyền Quang
Trong thuyền
Thuyền con một mảnh trên hồ
Mái chèo khua nước ven bờ sậy lau
Mênh mông triều lớn dâng mau
Trời xa một cánh hải âu trắng ngần
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Chu trung ngẫu thành
Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ
Cảnh cảnh cô hoài khiếp chướng phần
Tục luỵ bất quan thanh hứng túc
Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân
Nguyễn Phi Khanh
***
Ngẫu hứng làm trên thuyền
Xa nhà lòng tủi buổi xuân tàn
Một bóng tâm sầu, dạ héo hon
Ngán ngẩm cảnh đời đành phó mặc
Trông non, nhìn nước, ngắm mây ngàn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đại thánh Hựu quốc tự tảo khởi
*
Tiên gia cung khuyết tận bồng lai
Nhĩ bạn quân thiên mộng dị hồi
Thụy khởi xuân triều vô liễu sự
Đông phong đình viện khán hoa khai
*******
Nguyễn Phi KhanhThức Dậy Nơi Chùa Đại Thánh Hựu Quốc
*
Chùa cao chót vót cạnh bồng lai
Nghe nói cảnh tiên mộng ước hoài
Trở dậy sáng xuân lòng thanh thản
Gió đông đùa bỡn cánh hoa tươi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đáp Quốc Vương Tô Chi Vấn
*
Thiền Sư Pháp Thuận 
(915-990)
Quốc tộ như đằng lạc
Nam thiên lý thái bình
Vô vi cư điện các 
Xứ xứ tức đao binh
*
Đáp Lời Vua Hỏi Về Vận Nước
*
Vận nước như mây toả khắp trời
Nhà Nam an lạc khắp nơi nơi
Ngai trên hành thuận theo thiên đạo
Ắt hẳn đao binh sẽ lánh rời
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đề động Từ Thức
*
Văn đạo thần tiên sự diểu mang
Bích đào động khẩu thái hoang lương
Càn khôn nhất hạt cùng Từ Thức
Vân thủy song nga lão Giáng Hương
Thạch động hữu thanh khao hiểu nguyệt
Diêm điền vô vị nát thu sương
Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng
Thùy thức Thiên Thai diệc hí trường
Lê Quý Đôn

***

Đề Động Từ Thức
*
Cõi tiên trần thế vẫn hằng mơ
Động Bích lạnh tanh khói phủ mờ
Áo vải Từ lang tìm chốn cũ
Mắt quầng Giáng nữ ngóng người xưa
Trăng tàn động đá âm khua vọng
Muối thấm sương thu vị nhạt lờ
Ví giống Lưu du Thiên Thai trước
Cũng thôi Tiên cảnh truyện vu vơ
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Đề Tiên Du tự
Thiên Đức san hà cổ đế đô
Danh lam hình thắng tiểu phương hồ
Nhân gian hà xứ phi trần tích
Hư phóng thần tiên sự dĩ vô
Nguyễn Phi Khanh
***
Đề Nơi Chùa Tiên Du
*
Núi sông Thiên Đức tựa đế đô
Cảnh ngỡ bồng lai …đẹp mơ hồ
Phảng phất bụi trần vương đây đó
Thần tiên ai dệt truyện vu vơ
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Điếu Hưng Đạo đại vương
Trường lạc chung thanh hưởng nhất trùy 
Thu phong tiêu tán bất thăng bi 
Cửu trùng minh giám kim dĩ hĩ 
Vạn lý trường thành thục hoại chi 
Vũ ám trường giang không lệ huyết 
Vân dê phức đạo tỏa sầu mi 
Ngưỡng quan khuê tảo tứ phi dật 
Ngư thủy tình thâm kiến vịnh thi 
Phạm Ngũ Lão
***
Điếu Hưng Đạo Đại Vương
*
Cung Trường chuông báo vọng ngân vang
Toả ngập trời thu nỗi bẽ bàng
Một tấm lòng trong vừa vụt tắt
Dậm ngàn thành quách bỗng tan hoang
Sập sùi lệ máu tuôn sông rộng
Hiu hắt mây sầu ngập lối giăng 
Ngước ngó sao Khuê thi phú đó
Thấy tình cá nước đã hằng mang
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Điếu nội nhị thủ 
I
Phụ vong tài bát nguyệt
Mẫu bệnh dĩ kinh tuần
Huống tử khuê trung phụ
Phục vị tuyền hạ nhân
Tử sinh hồn di biệt
Tân cựu lệ nan phân
Tạo vật cố vi giả
Du du thử nhất thân
II
Lệ kết băng hàn lệ vị tàn
La y huống phục lệ lan can
Phương tương bạch thủ kỳ giai lão
Ninh quán thanh thiên cự tác quan
Hoa lạc dĩ vô đăng hạ chiếu
Nguyệt minh duy hữu mộng trung khan
Thương quân bất cảm cao thanh khốc
Chỉ khủng quân tâm bất tự an
Cao Bá QuátHai Bài Khóc Vợ 
Bài 1
Tiễn cha đi mới vừa tám tháng
Giờ Mẹ nằm ốm đã tuần qua
Lệ biệt ly bỗng lại nhạt nhoà
Nhìn xác vợ xa lìa trần thế
Âm dương tình hồ dễ
Đau thương đến vậy thôi
Đã đành sinh tử do trời
Nhưng nào ngăn được ngậm ngùi xót xa
*
Bài 2
Nguôi gì nổi…!
Lệ thành băng tuyết
Nước mắt tràn thấm ướt áo tơ
Lời nguyền thoắt đó phai mờ
Xa nhau lúc tuổi mới vừa thanh xuân
Đèn nào chiếu hoa tàn rơi rụng
Trăng ơi … soi hồn mộng cô đơn
Cố ngăn xúc động từng cơn
Để hồn không vướng nỗi buồn từ ly
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Đông ngạn xuân mộng
*
Lô thuỷ đông biên Lô ngạn thôn
Phiên phiên hồng vũ ám tiền môn
Nhĩ biên tân tống xuân quy khứ
Vạn lục tùng trung đỗ vũ hồn
Nguyễn Phi Khanh
***
Mộng xuân nơi bờ Đông
*
Bờ đông Lô Thủy cảnh thôn Lô
Lất phất mưa bay lối cổng mờ
Văng vẳng chừng mang hồn xuân lại
Giữa rừng tiếng cuốc vọng vu vơ
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vịnh Giáng Hương
 Bách thế nhân duyên nghĩ tục hoàn 
Tiên trần lộ quýnh khước vô đoan 
Ngọc tiêu hưởng đoạn thương phi phượng 
Bích động đài thâm trướng biệt loan 
Đáo để anh tài đa mạnh lãng 
Do lai tiên tử nại u nhàn 
Thùy thông Quỳnh đảo ngư thư sứ 
Kim mã đường trung hữu mẫu đan 
Ngô Thì Nhậm
Vịnh Gíang Hương 
Duyên trăm năm ngỡ đã xe
Ngờ đâu tiên tục lối về chẳng chung
Phượng vừa khuất bóng tiêu ngưng
Oanh xa để động rêu phong phủ mờ
Tài danh phóng đãng thuở giờ
Cõi trên là chốn tiên du thanh nhàn
Ai về Quỳnh đảo nhờ mang
Tin hoa mẫu nở lan tràn nhà Kim*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Giang thôn xuân cảnh
*
Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đôi
Nhất đái khê lưu bão kính hồi
Ngạn lệ vũ tình yên sắc bạc
Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai
*
Nguyễn Phi Khanh
***
Cảng Xuân Nơi Xóm Bên Sông
*
Quanh thôn liễu biếc một mầu xanh
Khe suối quanh co cảnh hữu tình
Bàng bạc cỏ non vương khói toả
Gọi hoa âm cuốc vọng lênh 

unnamed

Hoá thành thần chung
Viễn viễn tòng tăng tự
Đông đông lạc khách bồng
Trào sinh thiên địa hiểu
Nguyệt bạch hựu giang không
*
Nguyễn Phi Khanh
*******
Chuông Sớm Hoá Thành
*
Xa xa vọng tiếng chuông đưa
Khách ngơ ngẩn ngỡ ghé bờ bồng lai
Ánh mờ nhẹ tỏa khung trời
Sông in bóng nguyệt chơi vơi giữa dòng
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Hoàng Giang dạ vũ
*
Liệu phố tam thu vũ
Quân bồng bán dạ thanh
Cô đăng minh hựu diệt
Hồ hải thập niên tình
Nguyễn Phi Khanh
Mưa Đêm Bến Hoàng Giang
*
Dầm dề Phố Liệu mưa ba tháng
Đêm gió tre khua tiếng xạc xào
Khêu ngọn đèn lên rồi vụt tắt
Mười năm trôi nổi ngỡ chiêm bao
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Hữu không
***
Tác hữu trần sa hữu, 
Vi không nhất thiết không. 
Hữu không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không
Đạo Hạnh thiền sư
*****
Có, Không
***
Bảo là có thì li ti cũng có
Nói là không thì vũ trụ cũng không
Có và không như trăng nước trên dòng
Tâm tinh khiết, đời chẳng màng không có
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

閨 怨
睡 起 鉤 廉 看 墜 紅
黃 鸝 不 語 怨 東 風
無 端 落 日 四 樓 外
花 影 枝 頭 盡 向 東陳 仁 宗
Khuê oán
Thụy khởi câu liêm khán trụy hồng,
Hoàng li bất ngữ oán Đông phong.
Vô đoan lạc nhật tây lâu ngoại,
Hoa ảnh, chi đầu tận hướng đông
Trần Nhân TônNỗi Oán Nơi Khuê Phòng*
Vừa dậy vén rèm ngó hoa rơi
Oanh im chừng giận gió Đông rồi
Lầu Tây ngày xuống vô tình quá
Thương cảm nỗi niềm chỉ hoa thôi*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác 
Nguyễn Trãi 
Nhất biệt gia sơn kháp thập niên 
Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên 
Lâm tuyền hữu ước na kham phụ 
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên 
Hương lí tài qua như mộng đáo 
Can qua vị tức hạnh thân tuyền 
Hà thời kết ốc vân phong hạ 
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên 
***
Sau Loạn về CônSơn cảm tác
*
Mười năm trôi dạt muôn phương
Trở về tùng cúc sắc hương phai tàn
Suối rừng ơi,
Trót phụ phàng
Ngập trời cát bụi
bẽ bàng lắm thay
Phải chiêm bao . . .?
Làng xưa đây
Chiến tranh còn đó , may thay vẹn toàn
Bao giờ dưới núi mây ngàn
Trà pha nước suối, đá làm gối đêm
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

阮攸夢得採蓮 
緊束蛺蝶裙 
採蓮棹小艇 
湖水何浺瀜 
水中有人影 採採西湖蓮 
花實俱上船 
花以贈所畏 
實以贈所憐 今晨去採蓮 
乃約東鄰女 
不知來不知 
隔花聞笑語 共知憐蓮花 
誰者憐蓮幹 
其中有真絲 
牽連不可斷 蓮葉何青青 
蓮花嬌盈盈 
採之勿傷藕 
明年不復生 Mộng đắc thái liênKhẩn thúc kiệp điệp quần 
Thái liên trạo tiểu đĩnh 
Hồ thủy hà xung dung 
Thủy trung hữu nhân ảnh 

Thái thái Tây Hồ liên 
Hoa thực câu thướng thuyền 
Hoa dĩ tặng sở úy 
Thực dĩ tặng sở liên 

Kim thần khứ thái liên 
Nãi ước đông lân nữ 
Bất tri lai bất tri 
Cách hoa văn tiếu ngữ 

Cộng tri liên liên hoa 
Thùy giả liên liên cán 
Kì trung hữu chân ti 
Khiên liên bất khả đoạn 

Liên diệp hà thanh thanh 
Liên hoa kiều doanh doanh 
Thái chi vật thương ngẫu 
Minh niên bất phục sinh
Nguyễn Du

Gặp Mộng Hái Sen

Kéo quần cột bướm ngang đùi
Soải tay hái đóa sen tươi trao thuyền
Nước hồ như ắp đầy lên
Lồng soi bóng nước nét duyên cô mình
Sen hồ Tây hái thoả tình
Hoa hồng xen lẫn gương xanh chất chồng
Hoa trao người chuộng sen hồng
Gương dành cho khách hằng mong tới mùa
Dậy từ sáng sớm tinh mơ
Tính theo cô láng ra hồ sáng nay
Có hay đâu tới chốn nầy
Tiếng cười khúc khích quanh đây rồi kìa
Kẻ yêu hoa, hái hoa về
Ngó sen hỏi đã say mê bao người ?
Trắng ngần vương quyện tơ trời
Nào người ai nỡ giả lơi cho đành
Lá ơi thắm đượm mầu xanh
Hoa ơi xinh quá khách tình đắm say
Ngắt hoa đừng hại tới cây
Kẻo mùa năm tới chốn nầy vắng hoa
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Nam quốc sơn hà
*
Nam quốc sơn hà nam đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! 
Lý Thường Kiệt
*
Non Sông Nước Việt
*
1
Trời Nam sông núi thuôc vua Nam
Bờ cõi định chia sổ trời làm
Lý gì quân cướp sang xâm lấn ?
Bay sẽ ôm hờn chịu bại, tan
*
2
Giải đất phương này thuôc Nam Vương
Trời định cớ sao dám coi thường
Vô cớ bay tràn sang quấy phá
Sẽ phải tan tành chết thảm thương
NguyễnTâmHàn

unnamed

Ngôn hoài
Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư
Không Lộ Thiền Sư
***
Hang rồng , hầm rắn chính nơi đây
Lạc thú nào hơn chọn đất này
Đỉnh núi chơ vơ dừng gót hạc
Vọng dài tiếng thét lạnh cung mây
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Ngư nhànVạn lý thanh giang, vạn lý thiên
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên
Ngư ông thuỵ trước vô nhân hoán
Quá ngọ tỉnh lai tuyết mãn thuyền 
Không Lộ Thiền Sư
*
Sông, trời xanh thẳm đến cung Hằng
Xóm dâu bàng bạc khói mây giăng
Lão ngư say ngủ không người gọi
Trưa xế giật mình ngập tuyết băng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thương Ngô mộ vũ
Vũ trệ Tầm giang hiểu phát trì
Ngô thành bạc mộ thượng phi phi
Nhất giang tân lạo bình Tam Sở
Ðại bán phù vân trú Cửu Nghi
Trách trách tiểu chu nan quá Hạ
Sam sam trường phát tự tri Di
Bình ba nhật mộ Tương Ðàm viễn
Bôi tửu bằng lan điếu nhị phi
Nguyễn Du
***
Mưa chiều ở Thương Ngô
*
Nơi Tầm giang tránh phong ba dừng nghỉ
Thành Thương Ngô chiều xế vẫn mưa to
Nước lũ về vùng Tam Sở tràn bờ
Mây bao phủ rặng Cửu Nghi mờ mịt
Khó qua Hạ mảnh thuyền con chật hẹp
Búi tóc dài lộ rõ khách phương xa
Đường còn dài, đã tối, gió mưa qua 
Đành rót rượu ghé thứ phi thăm viếng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thương Ngô tức sự
*
Ngu Ðế nam tuần cánh bất hoàn
Nhị phi sái lệ trúc thành ban
Du du trần tích thiên niên thượng
Lịch lịch quần thư nhất vọng gian
Tân lạo sơ thiêm tam xích thủy
Phù vân bất biện Cửu Nghi san
Tầm thanh dao tạ tỳ bà ngữ
Thiên lý thanh sam bất nại hàn
Nguyễn Du

***

Tức cảnh ở Thương Ngô

Từ Ngu Đế xuôi nam không trở lại
Nước mắt phi nhỏ đốm khóm trúc xanh
Tích nghìn xưa nghe vương vấn bao tình
Kìa dấu cũ vẫn còn in trước mắt
Lũ tràn ngập nước sông dâng ba thước
Đỉnh Cửu Nghi dải mây phủ lững lờ
Tiếng tỳ bà âm thoảng khúc tạ từ
Trên đất lạ khách phương xa giá lạnh
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tiễn Nguyễn đại lang I
Ngã thả phù giang khứ,
Tống quân quy cố khâu.
Càn khôn dư thảo ốc,
Phong vũ túc cô chu.
Thu dạ ngư lòng trập,
Thâm sơn mi lộc du.
Hưu kỳ bất thậm viễn,
Tương kiến tại trung châu. 
Nguyễn Du
***
Tiễn đưa anh Nguyễn 
*
Đưa qua sông
Tiễn anh về chốn cũ
Còn nơi đây
Chỉ một mái tranh xơ
Chiếc thuyền côi trong mưa bão dật dờ
Đêm thu lạnh cá lặn sâu trốn lẩn
Rừng nhởn nhơ lũ hươu nai quanh quẩn
Chắc cũng gần có lại những ngày vui
Nơi Trung châu cũng gặp lại nhau thôi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tiễn Nguyễn đại lang II
Tống quân quy cố khâu,
Ngã diệc phù giang hán.
Thiên lý bất tương văn,
Nhất tâm vị thường gián.
Dạ hắc sài hổ kiêu,
Nguyệt minh hồng nhạn tán.
Lưỡng địa các tương vương,
Phù vân ưng bất đoạn. 
Nguyễn Du
*****
Tiễn đưa anh Nguyễn II
*
Tiễn anh về chốn cũ
Rồi tôi cũng qua sông
Đời cách xa ngàn dặm
Lòng dâng đầy nhớ nhung

Sói, hổ rình đêm tối
Trăng lên nhạn lìa đàn
Xa nhau mong gặp lại
Mây ơi đừng ly tan
*
NguyễnTâmHàn 

unnamed

Tiễn Nguyễn đại lang III
*
Quân quy ngã diệc khứ, 
Các tại loạn ly trung. 
Sinh tử giao tình tại, 
Tồn vong thổ tiết đồng. 
Sài môn khai dạ nguyệt, 
Tàn lạp tẩu thu phong. 
Thiên lý bất tương kiến, 
Phù vân mê thái không. 
Nguyễn Du
*****
Tiễn đưa anh Nguyễn III 
***
Anh về tôi chắc cũng đi
Giữa đời gió bụi, loạn ly nổi chìm
Dù sống thác, tình vững bền
Một lòng tiết khí vẫn nguyên chẳng sờn
Cửa tre ngỏ, ánh trăng đơn
Tả tơi nón rách, u buồn gió thu
Xa xôi ngàn dặm mịt mù
Giăng giăng mây trắng lửng lơ lưng trời
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Ức gia huynh
*
Lục Tháp Thành nam hệ nhất quan,
Hải Vân dạ độ thạch toàn ngoan.
Cùng xu lam chướng tam niên thú,
Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn.
Nhất biệt bất tri hà xứ trú?
Trùng phùng đương tác tái sinh khan.
Hải thiên mang điểu thiên dư lý,
Thần phách tương cầu mộng diệc nan! 
Nguyễn Du

***

Nhớ anh
*
Nhận việc nước dấn thân vào Lục Tháp
Đường ban đêm vượt đèo Hải cam go
Đất hiểm nguy đầy chướng khí, hoang sơ
Tháng hai lạnh hoa khói nhà hẳn nhớ
Kể từ biệt, anh nơi đâu chẳng rõ 
Cuộc trùng phùng chắc đợi đến đời sau
Ngàn dặm xa, làm sao biết chốn nào 
Dù trong mộng tìm nhau đâu dễ gặp
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vãn há Ðại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất
Ngân hà tạc dạ tự thiên khuynh
Giang thủy mang mang giang ngạn bình
Vị tín quỉ thần năng tướng hựu
Tẫn giao long hổ thất tinh linh
Bình cư bất hội giảng trung tín
Ðáo xứ vô phương tề tử sinh
Cánh hữu hiểm hy nhiêu thập bội
Ngô tương hà dĩ khấu thần minh
Nguyễn Du
***
Thuyền Xuôi Dòng Đại Than, Nước Lũ Dâng Cao Ngập Cả Những Vùng Hiểm Trở
*
Sông Ngân trút nước đêm qua
Hai bờ nước ngập chan hoà ngang nhau
Thánh thần giúp được gì đâu
Cọp, rồng linh vật lẩn sâu chốn nào 
Chữ Trung, Tín chẳng đề cao
Việc sinh tử chẳng dễ nào vượt qua
Đường đi còn lắm can qua
Lấy gì bám lấy để mà cầu xin
*
NguyễnTâmHàn unnamed

zhouhaitang # Thursday, September 3, 2009 7:39:04 AM

Chào anh NTH! Hồi trước thật hân hạnh được anh dịch cho Châu bài thơ tự viết bằng chữ Hán, vẫn ghi nhớ đến giờ. Hôm nay mới thấy nhà anh ở đây đó …Hiii …Chúc anh luôn vui vẻ và có nhiều tác phẩm mới nha! Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, September 3, 2009 5:07:28 PM

Hừm….!
Lạ nhỉ, có chuyện đó sao ?
Kẻ hèn này lại làm việc đội đá vá trời đó thì thật lạ .
Huynh có thể chép lại “việc” làm khùng điên đó của kẻ hèn này để xem lại được không.
Sợ là huynh đã lầm người chăng.

zhouhaitang # Monday, September 7, 2009 7:07:12 AM

Đây nè huynh! http://my.opera.com/zhouhaitang/blog/show.dml/2528072Nó đúng là bài Huynh dịch chứ? Hiiii …. Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, September 7, 2009 7:25:28 AM

À thì ra là ChâuHảiĐường thi huynh .
Kẻ hèn này rất lấy làm hân hạnh được thi huynh ghé qua.
Nghĩ lại thật xấu hổ cho việc làm hồ đồ ngày trước.
Mong huynh thứ lỗi cho nha.
Chúc vạn an .nth Quote | Edit | Delete

zhouhaitang # Tuesday, September 8, 2009 10:00:06 AM

Ôi ..huynh nói thế thì Châu đệ thật tổn thọ quá!Hân hạnh mới được huynh đọc đến bài thơ còm mà dịch cho hay như vậy mà! Xin huynh chớ nói lời khách sáo và chỉ bảo giùm để tiểu đệ thường xuyên được qua lại …!Châu đệ tam cúc cung! Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, September 8, 2009 2:50:00 PM

Vâng, xin mời thi huynh rảnh ghé thăm chia sẻ cho vui.
Độ rày tôi để tâm hồn vào nhạc nên thơ phú đi chơi đâu mất cả.
Vả lại viết nhạc chiếm quá nhiều thời gian và cũng gặt hái được nhiều niềm vui từ khắp nơi nên cảm thấy phấn khởi hơn Châu huynh ạ.
Thân mến Quote | Edit | Delete

zhouhaitang # Wednesday, September 9, 2009 8:10:21 AM

Vâng … huynh quả đa tài đa nghệ! Đệ cũng có nghe nhạc của huynh ..thấy thật mượt mà, ấm áp …

unnamed

Nguyên HỏaĐại Sư Khuông Việt ( 930 -1011)
*
Mộc trung nguyên hữu hỏa
Nguyên hỏa phục hoàn sanh
Nhược vị vô mộc hỏa
Toàn tại hà do manh?
*****Nguồn Lửa
*
Cội nguồn lửa sẵn trong cây
Mống mầm tàng ẩn đợi ngày hồi sinh
Nếu không cùng lửa hợp thành
Lửa đâu bốc cháy khi cành cọ nhau ?*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Quy Côn Sơn chu trung tác 
Nguyễn Trãi 
Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình 
Qui tứ dao dao nhật tự tinh 
Kỉ thác mộng hồn tầm cố lí 
Không tương huyết lệ tẩy tiên oanh 
Binh dư cân phủ ta nan cấm 
Khách lí giang sơn chỉ thử tình 
Uất uất thốn hoài vô nại xứ 
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh 
*******
Trên Thuyền Về CônSơn cảm tác
*
Bềnh bồng trôi nổi
Đã cả mười năm
Tâm tư dao động khóc thầm
Nhớ về làng cũ bao lần nằm mơ
Dâng nước mắt rửa mộ xưa
Binh đao dù rứt, cõi bờ chẳng yên
Đành thôi …
tình nước sao quên
Dù sầu trong dạ, niềm riêng nén lòng
Suốt đêm mắt dõi trời không
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Sơn trung
*
Vũ dư yên thụ lung lung thúy
Nhật mộ hàn vân nhiễm nhiễm sinh
Thụy tỉnh bất tri xuân tảo vãn
Thâm sơn đề đáo đỗ quyên thanh
Nguyễn Phi Khanh
*****
Trong Nuí
*
Thắm tươi cây cỏ sau mưa
Chiều tàn bóng ngả mây đưa lạnh về
Tỉnh mơ xuân đã vội đi
Núi sâu văng vẳng não nề tiếng quyên
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thanh minh 
Nguyễn Trãi 
Nhất tòng luân lạc tha hương khứ 
Khuất chỉ thanh minh kỷ độ qua 
Thiên lý phần doanh vi bái tảo 
Thập niên thân cựu tẫn tiêu ma 
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ 
Quá bán xuân quang tư câu hoa 
Liên bả nhất bôi hoàn tự cuỡng 
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia 
Tiết thanh minh 
Từ khi lưu lạc xứ người
Tính ra đã mấy lần rồi thanh minh
Nấm mồ tiên tổ tội tình
Người thân chắc đã cuối ghềnh đầu non
Mưa mây tạnh
trời sáng hơn
Nhìn hoa tàn tạ, xuân còn được bao
Đành thôi nương chén rượu đào
Tháng ngày vợi nỗi nghẹn ngào nhớ quê
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thao giang quận xá
*
Xuân phong tống noãn đậu tình hiên
Đôi lục nùng hồng giáp ất phiền
Sơn điểu sổ thanh đề xúc xứ
Mộng hồi chỉ thị Nhị thôn viên
*
Nguyễn Phi Khanh
*****
Nơi Nhà Trọ Quận Thao Giang
*
Bên hiên thoảng gió xuân qua
Xanh xanh cây lá điểm pha sắc hồng
Tiếng chim núi vọng từng không
Tâm tư vương vấn tận vùng Nhị thôn
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thị đệ tử
*
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô 
*
Vạn Hạnh thiền sư
*****
Lời Cho Đệ Tử
*
Kiếp người tựa chớp đến rồi đi
Xuân thắm, thu khô có lạ gì
Tụ, tản lẽ thường đừng hốt hoảng
Sương phai ngọn lá chẳng hề chi
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thị tật
Xuân lai hoa điệp thiện tri thì
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ
Hoa điệp bổn lai giai thị huyễn
Mạc tu hoa điệp ứng tâm trì
Giác Hải thiền sư
*******
Lúc bị bệnh
*
Tiết xuân đến bướm cùng hoa trở lại
Lẽ tuần hoàn nên rực nở vậy thôi
Bướm với hoa như vạn vật trong đời
Hư ảo cả 
Đừng bận tâm hoa bướm
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thị tịch
***
Thu lai bất báo nhạn lai qui
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi
Vị báo môn nhân hưu luyến chước
Cổ sư kỷ độ tác kim sư
Đạo Hạnh thiền sư
******
Lời Khi Sắp Mất
***
Nhạn đâu biết trước gió thu reo
Cười kiếp nhân sinh chỉ cái vèo
Này các môn đồ đừng khổ não
Đời này qua hết, vạn đời theo
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thôn cư
*
Tùng quân tam kính tại
Tuế vãn bạc ngôn quy
Bả tửu khan thu sắc
Huề cùng bộ tịch huy
Vân không sơn nguyệt xuất
Thiên khoát tái hồng phi
Hốt thính hôn chung báo
Hô đồng yểm trúc phi*
Nguyễn Phi Khanh
*******
Trong Xóm
*
Ba dãy tùng quân nằm nguyên đó
Năm tàn lời nhạt nhắc quê xưa
Thu rượu nhâm nhi , nâng bầu ngắm
Chiều buông, gậy trúc . . . bóng đong đưa
Tầng mây cao vút trăng vừa nhú
Lác đác không trung bóng nhạn về
Văng vẳng chuông chiều ngân vọng lại
Vọng vào gọi trẻ đóng phên tre
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thu dạ
Tân sầu cựu hận bát nan bình
Nam bắc tình hoài mộng diệc kinh
Nguyệt sắc vô nhân cánh vô lại
Thu lai dạ dạ tổng quan tình
*
Nguyễn Phi Khanh
*******
Đêm Thu
*
Hận cũ chưa tan, mới chất chồng
Chỉ là thoáng mộng cũng phập phồng
Trăng chiếu, người đâu, hiu quạnh quá
Đêm Thu nghe xao xuyến trong lòng
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Thu nguyệt ngẫu thành 
Nguyễn Trãi 
U trai thuỵ khởi độc trầm ngâm, 
Án thượng hương tiêu tịnh khách tâm. 
Tĩnh lý càn khôn kinh vạn biến, 
Nhàn trung nhật nguyệt trị thiên kim. 
Nho phong lãnh đạm thời tình bạc, 
Thánh vực ưu du đạo vị thâm . 
Độc bãi quần thư vô cá sự, 
Lão mai song bạn lý dao cầm. 
Ngẫu hứng đêm trăng ThuPhòng vắng quá 
dậy trầm ngâm một bóng
Hương đã tàn
lòng trong sáng, an nhiên
Chợt hoảng kinh nỗi biến hoá vô biên
Phút nhàn tản, thời gian là trân quí
Thói lạnh nhạt… tình đời nào đáng kể
Nhập cõi Thiền …thấm ý đạo thâm sâu
Sách đọc xong chẳng còn việc gì đâu
Ừ, bên gốc mai già ta dạo nhạc
*
NguyênTâmHàn

unnamed

Thu nhật lưu biệt Hồng Châu Kiểm Chính
Quy mộng Nhị khê bắc
Cố nhân Hoè phủ biên
Thanh sương hoà biệt duệ
Hồng nhật thượng ngâm tiên
Sầu tự bằng bôi đoạn
Tân thi quát lệ truyền
Tương kỳ tam ngũ dạ
Cộng tuý quế hoa thiên
Nguyễn Phi Khanh***
Ngày thu lưu biệt Kiểm Chính Hồng Châu
*
Như mộng gặp nhau nơi Khê bắc
Giữa trời Hoè Phủ gặp cố nhân
Giờ mới tinh mơ đành rứt áo
Yên cương hừng sáng đã đưa chân
Chén rượu ly bôi làm sao cạn
Ngâm bài thơ mới lệ còn hoen
Đành thôi mong gặp ngày mai vậy
Rượu quế tương phùng ngất cung thiên
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Thuật hoài
Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu
*
Phạm Ngũ Lão
*****
Thuật Hoài
*
Nợ nước mấy lần ngọn giáo vung
Quân reo vang dội ngập không trung
Công danh hai chữ còn mang nặng
Nghe Vũ Hầu xưa vẫn thẹn lòng
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Trạm Phu
*
Mộ khứ triêu hoàn vị tức kiên,
Võng phu tình huống tuyệt kham liên,
Bất tri thừa võng trung nhân giả,
Nhất tẩu phong trần nhị thập niên.
NguyễnKhuyến
***
Người Phu Trạm
*
Tinh mơ đến tối chẳng nghỉ ngơi
Đày đọa nhau chi lắm hỡi trời
Nào biết phận người ngồi trong cáng
Hai chục năm qua cũng rã rời
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài
*
Thông thông khách lý hựu trung thu
Nguyệt bạch phong thanh độc tự sầu
Dao tưởng cố nhân khâm vận tại
Tao hồn kỷ độ nhiễu Nam LâuNguyễn Phi Khanh
***
Niềm Riêng Khi Ngắm Trăng Trung Thu
*
Trung thu lại tới rồi đây
Giữa trăng, gió mát lòng đầy sầu tư
Nhớ người xưa, kết vần thơ
Lòng vương vấn mãi bến bờ Nam Lâu
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Tự thán I
Sàng trách yêm yêm bất xuất môn 
Lữ sầu tiêu đắc kỷ hoàng hôn 
Nhược khu chi ỷ tam phân sấu 
Chính khí duy trì nhất điểm tồn 
Vô dược khả y ưu quốc bệnh 
Hữu quan nan trở mộng gia hồn 
Tương liên hạnh hữu đồng tâm lữ 
Thời khải kim tiên úy nhất ngôn 
Trần Danh ÁnTự Thán
*
Khểnh thôi, ngõ chẳng buồn ra
Đất người sầu ngập, nhìn tà dương phai
Xác thân ba khúc rã rời
Chỉ còn chính khí trong người vẫn đây
Bệnh thương nước,
Thuốc nào hay ?
Xa nhà ai kẻ chẳng dầy nhớ nhung
Cũng may gặp bạn tương đồng
Chuyện trò cũng vợi nỗi lòng buồn riêng
NguyễnTâmHàn

unnamed

頌駕還京師 – 陳光凱奪槊章陽渡 
擒胡函子關 
太平須努力 
萬古此江山
Tụng giá hoàn kinh sư –
Trần Quang Khải
Đoạt sóc Chương Dương độ, 
Cầm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình tu nỗ lực, 
Vạn cổ thử gian san. 
Phò giá về kinh 
Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tử bắt quân thù. 
Thái bình nên gắng sức, 
Non nước ấy ngàn thu. (Trần Trọng Kim dịch)Chương Dương cướp giáo quân thù
Bắt giam Hồ giặc cầm tù Hàm quan
Thanh bình gắng giữ trời Nam
Muôn năm nước Việt giang san vững bềnNguyễnTâmHàn

unnamed

Tuyệt mệnh thi tam thủ
*
Nhất lạc nhân hoàn lục thập niên 
Hảo phùng kim nhật liễu trần duyên 
Bình sinh kỳ khí vi hà tử? 
Nguyệt tại ba tâm vân tại thiên 
*
Sinh bất năng trừ thiên hạ loạn, 
Na kham tử lụy hậu lai nhân 
Hảo tòng hổ khẩu hoàn dư nguyện, 
Khẳng nhượng Di, Tề nhất cá nhân 
*
Thống khốc giang san dữ quốc dân 
Ngu trung vô kế cực trầm luân 
Thử tâm vị liễu thân tiên liễu 
Tu hướng tuyền đài diện cố nhân 
Phan Bội Châu
****
Ba Bài Tuyệt Mệnh
*
Đường trần trải sáu chục năm rồi
Một ngày ắt cũng phải lìa đời
Mộng cao, chí cả còn đâu nhỉ
Trăng đã chìm sâu, mây cuối trời
*
Sống chẳng dẹp yên lọan thế nhân
Chết nào để lụy đến trăm dân
Tiếng gầm hổ dữ không tròn nguyện
So truyện Di,Tề chẳng thẹn thân
*
Tạ nuớc, từ dân gạt lệ rơi
Tài hèn nên chẳng thể chuyển rời
Tâm chưa toàn nguyện, thân giờ lụy
Đối diện tiền nhân hẳn thẹn lời
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vãn hứng 
Nguyễn Trãi 
Cùng hạng u cư khổ tịch liêu, 
Ô cân trúc trượng vãn tiêu dao. 
Hoang thôn nhật lạc, hà thê thụ. 
Dã kính nhân hi, thủy một kiều. 
Kim cổ vô cùng giang mạc mạc, 
Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu. 
Quy lai độc bẵng lan can tọa, 
Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu. 
Hứng buổi chiều Cuối ngõ quạnh hiu vắng bóng người
Gậy, khăn thanh thản buổi chiều rơi
Trời nghiêng, ráng ngả trên cành lá
Đường vắng chân qua nước ngập rồi
*
Ngày tháng qua nào khác nước sông
Vi vu trong gió hận trai hùng
Ngồi đây đơn bóng bên hiên vắng
Một mảnh trăng buồn giữa mênh mông
NguyễnTâmHàn

unnamed

Vấn Kiều Trí Huyền
Cửu hỗn phàm trần vị thức câm, 
Bất tri hà xứ thị chân tâm. 
Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, 
Liễu kiến như như đọan khổ tầm.
Đạo Hạnh Thiền Sư
*****
Hỏi Kiều Trí Huyền
Lẫn giữa bụi hồng chốn trần ai
Tâm trong
Xin hỏi 
kiếm đâu ngài
Cầu hãy mở lòng khai thông hộ
Đường tu thâu ngắn chẳng tìm sai
NguyễnTâmHàn

unnamed

Văn Sơn tiên sinh
*
Y Đới chỉ tán
Chính Khí thi ca
Trung nghĩa văn tự
Thiên cổ phất maPhan Bội Châu
***
Niềm cương trực qua lời văn Y Đới
Nét hào hùng bài Chính Khí còn kia
Ý nghĩa, trung văn tự chẳng phai đi
Dù ngàn kiếp cũng không hề tan biến
NguyễnTâmHàn
Ghi chú
Văn Sơn tiên sinh tức Văn Thiên Tường (1236-1283) đời Tống

unnamed

Vịnh Giáng Hương
Ngô Thì Nhậm詠絳香 吳時任 百世姻緣擬續完 
仙塵路迥卻無端 
玉簫響斷傷飛 鳳 
壁峒苔深悵别鸞 
到底英才多孟浪 
由來仙子耐幽閒 
誰通瓊島漁書使 
金馬堂中有牡丹 Vịnh Giáng Hương Bách thế nhân duyên nghĩ tục hoàn 
Tiên trần lộ quýnh khước vô đoan 
Ngọc tiêu hưởng đoạn thương phi phượng 
Bích động đài thâm trướng biệt loan 
Đáo để anh tài đa mạnh lãng 
Do lai tiên tử nại u nhàn 
Thùy thông Quỳnh đảo ngư thư sứ 
Kim mã đường trung hữu mẫu đan 
Ngô Thì Nhậm*************
Vịnh Giáng Hương
Duyên trăm năm ngỡ đã xe 
Ngờ đâu tiên tục lối về chẳng chung 
Phượng vừa khuất bóng tiêu ngưng 
Oanh xa để động rêu phong phủ mờ 
Tài danh phóng đãng thuở giờ 
Cõi trên là chốn tiên du thanh nhàn 
Ai về Quỳnh đảo nhờ mang 
Tin hoa mẫu nở lan tràn nhà Kim
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

Xuân Đình Lan điệu
Nguyệt tà nhân tỉnh thú lâu trung 
Ngoạ thính đồng long, 
Khởi thính đồng long 
Dạ bán ai giang hưởng bán không. 
Thanh dã tương đồng 
Khí dã tương đồng 
Tương tư vô tận ngũ canh cùng. 
Tâm tại Vu Phong 
Hồn tại Vu Phong 
Ân ái thử tao phùng 
Nhàn ỷ đông phong 
Quyện ỷ đông phong 
Nhất viên hồng hạnh bích thanh song 
Phồn hoa tích dĩ không. 
Kim triêu hữu kiến sổ chi hồng 
Oanh nhi nhạc đới xuân phong khứ 
Chỉ khủng đào yêu vô lực tiếu đông phong 
Phong thanh nguyệt bạch,
bả kỳ hương nhập khách ngâm trung.
Hồ Xuân Hương*****
Thiếp đi trong lúc trăng tà
Bỗng vùng tĩnh lặng nhạt nhòa tiếng chuông
Tỉnh ra nghe giữa đêm trường
Sông khuya âm vọng thê lương não nùng
Hợp nhau hòa một tiếng lòng
Để tàn đêm vẫn tột cùng nhớ mong
Tâm . . . Vu Phong
Dạ . . . Vu Phong
Ái ân một độ gió đông tìm về
Mơn man . . .
Ngây ngất . . .
Hoan mê
Hạnh hoa xanh biếc tứ bề ngoài song
Cảnh phồn hoa đã xa trông
Còn chăng vài đoá hoa hồng lẻ loi
Oanh ơi, xuân đã đi rồi
Hoa đào thôi hết cợt cười gió đông
Hương đưa thoảng nhẹ, bềnh bồng
Quyện âm trầm bổng
Giữa vùng gió trăng
*
Phỏng dịch: NguyễnTâmHàn

unnamed

Tống Nguyễn Sĩ Hữu nam quy
***
Nam Sơn hữu điểu hàm tinh hoa
Phi khứ phi lai khinh võng la
Hồng Lĩnh hữu nhân lai tố chủ 
Bạch đầu vô lại bất hoàn gia
Sinh bình văn thái tàn lung phượng
Phủ thế công danh tẩu hác xà
Qui khứ cố hương hảo phong nguyệt
Ngọ song vô mộng đáo thiên nha (nhai)
Nguyễn Du
*******
Tiễn bạn Nguyễn Sĩ Hữu về nam***
Núi phương Nam có một loài chim quí
Ngậm tinh hoa đùa giỡn lưới bủa giăng
Chốn Hồng Lĩnh đang ngóng trông chủ mới
Kẻ xa nhà, đầu bạc lắm bâng khuâng
Dáng xưa nho nhã
Giờ phượng trong lồng
Ta công danh như rắn chui hang tối
Bác quay về hưởng gió mát trăng trong
Đánh giấc trưa bên cửa
Chuyện trời xa . . . hẳn chả mơ mòng
***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed

Trấn Nam Quan
***
Lý Trần cựu sự diểu nan tâm
Tam bách niên lai trực đáo câm (kim)
Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện
Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm
Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ
Thiên cận tài tri giáng trạch thâm
Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu
Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm
Nguyễn Du
*******
Ải Nam QuanLịch sử cũ đời Lý Trần khó biết
Ải quan này, năm đã trải ba trăm 
Đường ranh chia hai nước vẫn trơ nằm
Cửa hùng vĩ giữa núi đồi trùng điệp
Lời đồn đãi thực hư nào ai biết
Bên thiên nhan ơn mưa móc tỏ tường
Quay đầu nhìn hướng cửa khuyết mây vương 
Còn văng vẳng bên tai âm quân nhạc
***
NguyễnTâmHàn

unnamed

Trệ khách
Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung, 
Tịch liêu lương dạ dữ thuỳ đồng? 
Quy hồng bi động thiên hà thuỷ, 
Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong. 
Nhân đoá cùng đồ vô hảo mộng, 
Thiên hồi khổ hải xúc phù tung. 
Phong trần đội lý lưu bì cốt, 
Khách chẩm tiêu tiêu lưỡng mấn bồng. 
Nguyễn Du
********
Người Trọ Ở Lâu
***
Xác bệ trệ vùng biển Nam nằm mãi
Đêm tịch liêu chả có một người thân
Cánh hồng về tiếng khắc khoải sông Ngân
Đêm hè đẹp . .. 
trống cầm canh . . . lạnh buốt !
Bước cùng khốn giấc mộng vàng xa khuất
Đời bể dâu phải dấn bước lang thang
Xương bọc da giữa gió bụi dọc đường
Nơi đất khách tóc trắng phau vương gối***
Nguyễn Tâm Hàn

unnamed

Tự thán I
*
Sinh vị thành danh nhân dĩ suy
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi
Đoạn bồng nhất phiền tây phong cấp
Tất cánh phiêu linh hà xứ quy
Nguyễn Du
******
Than thân I 
*
Thân mòn mỏi danh vọng đâu chưa thấy
Cơn gió chiều lất phất tóc sương mai
Vẫn là ta chẳng thay đổi hình hài
Chân loài hạc đâu dễ gì cắt ngắn
Kiếp nhân sinh tựa lông hồng mệnh vắn
Chả mấy thì mà râu tóc trắng phau
Mớ cỏ bồng, gió tây cuốn về đâu
Trong trời đất biết chốn nào sẽ đến
*
NguyễnTâmHan

unnamed

Tự thán II
Tam thập hành canh lục xích thân
Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân
Bản vô năng tự năng tăng mệnh
Hà sự kiền khôn thác đố nhân
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc
Xuân thu đại tự bạch đầu tân 
Hà năng lạc phát quy lâm khứ 
Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân
Nguyễn Du
*****
Than thân II 
*
Ba mươi năm, thân được vừa sáu thước
Chắc thông minh nên tổn hại thiên chân
Giữa văn chương và số mệnh cách ngăn
Sao trời đất phụ phàng người quá thế 
Võ không đạt, văn chẳng thành sinh kế
Hết xuân rồi thu đến, tóc bạc thêm
Ước làm sao trọc béng bớt ưu phiền
Vào rừng khểnh nghe lưng trời thông réo
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

U cư I
*
Đào hoa, đào diệp lạc phân phân 
Môn yểm tà phi nhất viện bần 
Trú cửu đốn vong thân thị khách 
Niên thâm cánh giác lão tùy thân 
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục 
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân 
Lưu lạc bạch đầu thành để sự 
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân
Nguyễn Du
***
Ở nơi u tịch I 
*
Cây đào hoa lá rụng đầy
Mái tranh xơ xác, cổng cây nghèo nàn
Quên mình tới tự trời Nam
Trải bao năm tháng, võ vàng xác thân
Quê người đành giả vụng nhân 
Giữa cơn loạn lạc mong phần bình yên
Bạc đầu chẳng việc gì nên
Gió tây thổi rớt khăn đen che đầu
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

U Cư 2
*
Thập tải phong trần khứ quốc xa 
Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia 
Trường đồ nhật mộ tân du thiểu 
Nhất thất xuân hàn cựu bệnh đa 
Hoại bích nguyệt minh bàn tích dịch 
Hoang trì thủy hạc xuất hà ma 
Hành nhân mạc tụng Đăng Lâu phú 
Cưỡng bán xuân quang tại hải nha
*
Nguyễn Du
****
Ở nơi u tịch II 
*
Trong gió bụi xa quê hương lận đận
Nương quê người, mái tóc đã sương pha
Đường còn dài, không thân thích, mình ta
Bệnh trở lại giữa mùa xuân lạnh ngắt
Trăng vàng võ, thạch sùng leo vách nát
Giữa ao hoang, nước cạn, nhái nhìn nhau
Ai xa nhà chớ đọc phú Đăng Lâu
Quá một nửa đời người còn viễn xứ !
*
NguyễnTâmHàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s