* Đường Thi – SNHT – Phỏng dịch

tacgia

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, January 3, 2009 7:14:46 AM

Vài hàng về tác giả
SongNguyễn HànTú là bút hiệu chung của Nguyễn Tâm Hàn và Nguyễn Minh Tú,
hai người bạn đã có một thời là đồng môn trong Trường Sĩ Quan Hải Quân NhaTrang
dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà của miến Nam Việt nam .
– Nguyễn Tâm Hàn sinh ngày mồng 4 tháng 4 năm 1944 – nguyên quán thuộc xã Lai Hạ Thượng, tổng Đức Chiêm huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Mẹ mất sớm từ lúc mới 6 tuổi. Hàn theo cha di cư vào Nam
năm 1954 cùng với hai người anh và một cô em gái. Trong cuộc di cư này,
một người chị lớn của tác giả đã theo chồng ở lại đất Bắc. Hàn đã qua
bậc Tiểu Học tại trường Học Sinh Di Chuyển Huyện Thanh Quan vùng ChợLớn .
Ở bậc Trung Học N.T Hàn đã theo học qua nhiều trường như Tân Thịnh vùng
Tân Định Sàigòn, Trịnh Hoài Đức thuộc Búng – Bình Dương , Trần Lục,
Võ Trường Toản, Chu Văn An . Trong bậc Đại Học, Hàn cũng có mon men
qua các cửa Đại Học Khoa Học và Đại Học Luật Khoa Saigon nhưng đã
bỏ ngang để gia nhập vào binh chủng Hải Quân Việtnam Cộng Hoà năm 1964.-
***
– Nguyễn Minh Tú sinh ngày 13 tháng 9 năm 1940 tại thành phố Hà Nội. Chẳng may cha mẹ mất sớm lúc mới 5 tuổi. Năm 1954 theo gia đình chị & anh rể di cư vào Nam. Học trung học đệ nhất cấp tại trường Nguyễn Trãi Saigon và trung học đệ nhị cấp tại trường Chu Văn An Saigon. Đang theo học Kiến Trúc thì anh rể mắc bạo bệnh qua đời, phải bỏ ngang. Gia nhập Hải quân VNCH năm 1964, cùng khóa 14 trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang với Nguyễn Tâm Hàn.Hai người bạn – Nguyễn Tâm Hàn – có chút khiếu thơ phú , Nguyễn Minh Tú có chút
khả năng Hán tự; trong một dịp tình cờ thư từ qua lại trên mạng Internet đã nhận biết
khả năng của nhau. Thế là chỉ qua một cuộc chuyện vãn ngăn ngắn cả hai đã cùng đi
tới một quyết định là chung sức phỏng dịch những bài thơ đời Đường bên Trung Hoa
mà họ tuyển chọn trong bộ TOÀN ĐƯỜNG THI, một tổng hợp toàn bộ thơ đời Đường
do vua Khang Hi đời nhà Thanh chủ trương sưu tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                  *************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s