** Tập 2

Co thi VN 2

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:54:22 PM

Bất mị 
*
Bất mị thính hàn canh, 
Hàn canh bất khả tận. 
Quan sơn dẫn mộng trường, 
Châm chử thôi hàn cận 
Phế táo tụ hà ma, 
Thâm đường xuất khâu dận 
Ám tụng Thiên vấn chương, 
Thiên cao hà xứ vấn? 
Nguyễn Du
***
Không Ngủ 
*
Đêm trằn trọc trống điểm canh vọng lại
Giữa lạnh lùng âm rền mãi không thôi
Đêm quan san kéo cơn mộng thêm dài
Nghe chày nện lòng dâng sầu tê tái
Quanh xó bếp nhởn nhơ loài cóc nhái
Từ góc sâu giun dế cố bò ra
Ngước trông lên tính hỏi lão trời già
Trời cao tít biết nơi đâu mà hỏi
*
NguyẽnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:54:45 PM

Bát muộn
Thập tải trần ai ám ngọc trừ, 
Bách niên thành phủ bán hoang khư. 
Yêu ma trùng điểu cao phi tận, 
Trĩ uế càn khôn huyết chiến dư. 
Tang tử binh tiền thiên lý lệ, 
Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư. 
Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ, 
Bách chủng u hoài vị nhất sư. 
Nguyễn Du
**************
Xua Nỗi Buồn
*
Thềm ngọc cũ mười năm in gió bụi
Thành phủ giờ một nửa hóa gò hoang
Lũ chim non bay tản mát muôn phương
Tàn cuộc chiến cảnh dẫy đầy nhơ nhớp
Quê hương ơi, giờ chắc nhiều tang tóc ? !
Càng nghĩ sâu càng ngấn lệ đầy vơi
Xa người thân, thư nào được mấy lời
Đêm thu lặng . . .
Lòng ngổn ngang trăm mối!
NguyễnTâmHan

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:55:37 PM

Chu hành tức sự
Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hi
Hành hành tòng thử hướng thiên nhi (nhai)
Băng nhai quái thạch nộ tương hướng
Thủy điểu sa cầm hiệp bất phi
Thiên địa biên chu phù tự diệp
Văn chương tàn tức nhược như ti
Vị liên thượng quốc phong quang hảo
Quan tỏa hương tình vị phóng qui
Nguyễn Du
***
Đường Tây Việt đầy núi sông hiểm trở
Trùng điệp xa về tận cuối chân trời
Đá lở thành bao hình thù cổ quái
Lũ chim cò dạn dĩ thảnh thơi chơi
Mảnh thuyền nhỏ nối gạch ngang trời đất
Văn chương tàn trong thân xác rã rời
Mến cảnh đẹp nơi non sông thượng quốc
Xếp tình quê dấu tận đáy tim côi
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:56:47 PM

Đại nhân hý bút
Thác lạc nhân gia Nhị Thuỷ tân 
Cư nhiên biệt chiếm nhất thành xuân. 
Đông tây kiểu các kiêm thiên khởi, 
Hồ Hán y quan đặc địa phân. 
Mục túc thu kiêu kim lặc mã, 
Bồ đào xuân tuý ngọc lân nhân. 
Niên niên tự đắc phồn hoa thắng, 
Bất quản nam minh kỷ độ trần. 
Nguyễn Du
**
Thay người khác, viết đùa
Ven sông Nhị , lầu lô nhô, lớp lớp
Mùa xuân đang chiếm hết một vùng thành
Cả đông, tây nhà cao ngất vây quanh
Y phục Hán lẫn Hồ trông khác lạ
Trời mùa thu, ngựa giàm vàng thư thả
Trong ngọc lầu đầy mỹ tửu vui xuân
Hưởng cao sang bao năm tháng . . . chẳng cần
Mặc bụi tỏa trời Nam mù khắp chốn
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:57:23 PM

Đào Hoa dịch đạo trung I
*
Tiềm Sơn bát bách lý, 
Tây tiếp Sở sơn vân. 
Cổ thạch sấu như quỷ, 
Tân tùng trường tỷ nhân 
Vạn huề nghi thục mạch, 
Thập nhật cách phong trần. 
Bạch Liên Hà Bắc sơn, 
Sơn trung như bất văn
Nguyễn Du
***
Trên đường đến trạm Đào Hoa I 
*
Tám trăm dặm cách Tiềm Sơn hun hút
Nơi hướng tây mây núi Sở mịt mùng
Nhóm đá cổ trông khẳng khiu tựa quỉ
Ngang đầu người rải rác những hàng thông

Đồng bao la, ruộng lúa dâu ngợp bóng
Đã mười ngày xa gió bụi khô cằn 
Qua Hà Bắc lúc ngang rặng Bạch Liên
Êm ái quá, vùng không gian tĩnh lặng
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:57:45 PM

Đào Hoa dịch đạo trung II
*
Kê khuyển xuất tang ma, 
Duyên khê tiểu kính tà. 
Sơn điền thường tích thuỷ, 
Dã phạn bán hàm sa. 
Thạch ẩn cao nhân ốc, 
Trần tuỳ quí giả xa 
Cô yên tại thiên mạt, 
Kim dạ túc thùy gia? 
Nguyễn Du
***
Trên đường đến trạm Đào hoa II
*
Từ ruộng dâu đám chó gà túa chạy
Chếch theo khe một lối nhỏ quanh co
Đám ruộng cao chứa nước sẵn phòng hờ
Lẫn cát sạn cơm ngoài đồng đạm bạc
Bậc hiền sĩ tường đá cao che khuất
Bụi bên đường bám xe kẻ giầu sang
Vệt khói con từ xa tít ngàn trùng
Đêm nay biết ghé nơi nào ngơi nghỉ
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:58:09 PM

Dao vọng Càn Hải từ
*
Mang mang hải thủy tiếp thiên xu, 
Ẩn ước cô từ xuất tiểu chu (châu). 
Cổ mộc hàn liên phù chử mộ, 
Tình yên thanh dẫn hải môn thu. 
Hào thiên tướng tướng đan tâm tận, 
Phủ địa Quỳnh Nhai khối nhục vô. 
Tiểu nhĩ Minh Phi trường xuất tái, 
Tì bà bồi tửu khuyến Thiền Vu. 
Nguyễn Du
***
Xa trông đền Cờn 
*
Bên trời mây nước mênh mông
Ngôi đền bé nhỏ giữa vùng cát hoang
Chiều tà hơi lạnh mênh mang
Âu đầy cổ thụ giữa làn sương thu
Tướng tài khuất trước thiên cơ
Quỳnh Nhai ai khóc cơ đồ đổi thay
Minh Phi cười chốn ải ngoài
Gảy đàn, chuốc rượu chúa người Thiền Vu
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:58:50 PM

Độ Long
*
Vĩ giang
Cố quốc hồi đầu lệ, 
Tây phong nhất lộ trần 
Tài qua Long Vĩ thủy, 
Tiện thị dị hương nhân. 
Bạch phát sa trung hiện, 
Ly hồng hải thượng văn. 
Thân bằng tân khẩu vọng, 
Vị ngã nhất triêm cân. 
Nguyễn Du
***
Qua sông Long Vĩ
Ngoảnh nhìn quê nước mắt vương
Gió tây thổi suốt dọc đường tái tê
Qua bờ Long Vĩ não nề
Ra đi lòng dậy tình quê dạt dào
In triền cát
tóc bạc mầu
Cánh hồng lạc bạn tiếng sầu biển khơi
Người thân buồn bã trông vời
Ngâm ngùi mắt lệ tuôn rơi não nùng
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:59:14 PM

Độ Phú Nông Giang Cảm Tác
***
Nông thủy đông lưu khứ, 
Thao thao cánh bất hồi. 
Thanh sơn thương vãng sự, 
Bạch phát phục trùng lai. 
Xuân nhật thương thuyền hợp, 
Tây phong cổ lũy khai 
Du nhân vô hạn cảm, 
Phương thảo biến thiên nhai
*** 
Nguyễn Du
*****

Qua sông Phú Nông cảm tác
***
Phú Nông nước chẩy về đông
Miệt mài cuốn mãi đi không trở về
Nhìn non xanh dạ ê chề
Tóc giờ bạc trắng lại qua chốn này
Ngày xuân, thuyền khắp đó đây
Thành xưa hoang phế, gió tây lạnh lùng
Khách du vương vấn tơ lòng
Bao la mờ mịt một vùng cỏ thơm
***
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 11:59:39 PM

Đối tửu
***
Phu tọa nhàn song tuý nhãn khai, 
Lạc hoa vô số há thương đài. 
Sinh tiền bất tận bôi trung tửu, 
Tửu hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi? 
Xuân sắc niệm thiên hoàng điểu khứ 
Niên quang ám trục bạch đầu lai. 
Bách kỳ dãn đắc chung triêu tuý, 
Thế sự phù vân chân khả ai
*** 
Nguyễn Du
*****
Trước Rượu
***
Thấm hơi men ngồi mơ màng trước gió
Thảm rêu xanh hoa rơi rụng phủ đầy
Còn sống đây sao lại chẳng vui say
Chết nằm xuống ai tưới mồ bằng rượu
Xuân dần tàn loài vàng anh khuất nẻo
Năm tháng dần nhuộm mái tóc sương pha
Sống trăm năm mong cùng rượu say sưa
Kìa thế sự như mây trời . . .
thật chán !
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:00:38 AM

Giáp Thành Mã Phục Ba Miếu
***
Lục thập lão nhân cân lực suy
Cứ an bị giáp tật như phi
Ðiện đình chỉ bác quân vương tiếu
Hương lý ninh tri huynh đệ bi
Ðồng trụ cận năng khi Việt nữ
Châu xa tất cánh lụy gia nhi
Tính danh hợp thướng Vân đài họa
Do hướng Nam trung sách tuế thì
***
Nguyễn Du
*****
Miếu thờ Mã Viện ở Giáp thành
***
Chưa suy nhược khi tuổi đời sáu chục
Vẫn hiên ngang khoác giáp cưỡi ngựa phi
Đấng quân vương trong ánh mắt thỏa thuê
Chỉ quyến thuộc, anh em nhìn ái ngại
Cột đồng kia phỉnh đàn bà, con gái
Xe ngọc châu nào giúp được cháu con
Giá đừng ham, Vân Đài nét vẫn còn
Đâu đến nỗi bắt dân Nam cúng tế
***
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:01:07 AM

Hạ Than hỷ phú
***
Tâm hương bái đảo tướng quân tỳ (từ)
Nhất trạo trung lưu tứ sở chi
Ðáo xứ giang sơn như thức thú
Hỷ nhân xà hổ bất thi uy
Vạn châu tùng thụ tăng nhân ốc
Nhất đái hàn yên Yến Tử ky (cơ)
Tịch tịch thuyền song vô cá sự
Ngư ca giang thượng khán tà huy
Nguyễn Du
*****
Tả nỗi mừng khi qua khỏi thác
***
Hướng về đền thắp nén nhang cảm tạ
Nước êm đềm thuyền lặng lẽ trôi xuôi
Nhìn chung quanh sông núi đã quen rồi
Niềm phấn khởi vì hiểm nguy vừa thoát 
Một mái chùa dưới rặng tùng che mát
Giữa khói xanh Hòn Én đứng chơ vơ
Bên mạn thuyền ngồi lặng lẽ mộng mơ 
Nghe người hát ngắm chiều tà dần xuống
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:01:56 AM

Hành lạc từ I
***
Tuấn khuyển hoàng bạch mao, 
Kim linh hệ tú cảnh. 
Khinh sam thiếu niên lang, 
Khiên hướng nam sơn lĩnh 
Nam sơn đa hương mi, 
Huyết nhục cam thả phì. 
Kim dao thiết ngọc soạn 
Mỹ tửu luỹ bách chi. 
Nhân sinh vô bách tải, 
Hành lạc đương cập kỳ 
Vô vi thủ bần tiện, 
Cùng niên bất khai mi 
Di Tề vô đại danh, 
Chích Cược vô đại lợi 
Trung thọ chỉ bát thập, 
Hà sự thiên niên kế? 
Hữu khuyển thả tu sát, 
Hữu tửu thả tu khuynh. 
Nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận, 
Hà sự mang mang thân hậu danh? 
Nguyễn Du
*****
Hành lạc từ I
***
Chú chó vàng đốm trắng
Dưới cổ đeo chuông vàng
Theo chàng trai áo ngắn
Đi về hướng núi Nam
………….
Nơi nai hương đầy rẫy
Huyết thơm thịt tươi ngon
Dao vàng xẻ thịt quí
Rượu túy lúy càn khôn
………….
Đời ai sống trăm tuổi
Có dịp là vui chơi
Kiếp nghèo đừng ôm chặt
Sao nở mặt với đời
………….
Di, Tề không danh lớn
Chích, Cược chẳng giầu to
Sống lâu cũng tám chục
Đâu ngàn năm mà lo
…………..
Có chó cứ làm thịt
Có rượu cứ vui say
Hay dở đời đã biết
Quên danh hão sau này
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:03:02 AM

Hành lạc từ II
Sơn thượng hữu đào hoa, 
Xước ước như hồng ỷ. 
Thanh thần lộng xuân nghiên, 
Nhật mộ trước nên trĩ. 
Hảo hoa vô bách nhật, 
Nhân thọ vô bách tuế. 
Thế sự đa suy di, 
Phù sinh hành lạc sự. 
Tịch thương hữu kỹ kiều như hoa, 
Hồ trung hữu tửu như kim ba. 
Thuý quản ngọc tiêu hoãn cánh cấp. 
Đắc cao ca xứ hảo cao ca. 
Quân bất kiến Vương Nhung nha trù thủ tự tróc. 
Nhật nhật cối kê thường bất túc. 
Tam công đài khuynh hảo lý tự. 
Kim tiền tán tác tha nhân phúc. 
Hựu bất kiến Phùng Đạo văn niên xưng cực quý, 
Lịch triều bất ly khanh tướng vị. 
Chung minh dỉnh thực cánh hoàn không, 
Thiên tải đồ lưu “Trường lạc tự” 
Nhãn tiền phú quý như phù vân, 
Lãng đắc kim nhân tiếu cổ nhân. 
Cổ nhân phần dinh dĩ lũy lũy, 
Kim nhân bôn tẩu hà phân phân. 
Cổ kim hiền ngu nhất khâu thổ, 
Sinh tử quan đầu mạc năng độ. 
Khuyến quân ẩm tửu thả vi hoan, 
Tây song nhật lạc thiên tương mộ. 
Nguyễn Du
Hành lạc từ II
Như lụa đỏ, đào rực hồng khắp núi
Giữa trời xuân đùa giỡn nắng ban mai
Sớm tả tơi trong bùn lúc tối trời
Nét sặc sỡ chưa trăm ngày tàn úa
Người dù thọ trên trăm năm mấy thuở
Kiếp phù sinh, thôi hãy cứ nhởn nhơ
Giữa tiệc tùng kỹ nữ đẹp như mơ
Trong vò đó óng ánh vàng rượu quí
Tiếng đàn sáo ru hồn vào mộng mị
Hát cho to theo nhịp điệu chậm mau
Gương họ Vương bàn toán gẩy bù đầu
Suốt năm tháng mà nào đâu đã đủ
Mận cũng chết, đài Tam Công cũng đổ
Bao bạc vàng để người khác tiêu hoang
Phú quí biết bao, ai sánh lão Phùng
Mấy triều đại ôm tước quyền khanh tướng
Miếng đỉnh chung biết bao năm tận hưởng 
Còn lại gì ngoài Trường Lạc lưu đời ?
Miếng vinh hoa nào khác áng mây trôi
Đời đâu chỉ cười người xưa, chuyện cũ
Bao cổ mộ còn ngổn ngang nằm đó
Sao người nay vẫn bôn tẩu đó đây
Sang hay hèn cũng nấm đất phủ đầy
Nào ai thoát cảnh trần ai sinh tử
Hãy vui chơi đừng âu sầu ủ rũ
Kìa trời tây đang ngả bóng tà dương
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:04:18 AM

Họa Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn
***
Hoành Sơn sơn ngoại lĩnh nam trình
Cần kiếm tương thuỳ thướng ngọc kinh
Thỏ tuỷ vị hoàn tân đại dược
Báo bì nhưng luỵ cựu phù danh
Thương minh thuỷ dẫn bôi trung lục
Cố quốc thiềm tuỳ mã hậu minh
Thử khứ gia huynh như kiến vấn
Cùng đồ bạch phát chí tinh tinh
Nguyễn Du
( Trich Hai Ông Tập )
******
Họa vần bài thơ lên đường lưu biệt các bạn ở Bắc Thành” của Hải Ông Đoàn Nguyễn Tuấn
***
Tiến về Nam dẫy Hoành Sơn
Hành trình đầy đủ gươm đàn mang theo
Thuốc thần nào đã tới đâu
Mảnh da beo vẫn mối đầu lụy thân
Ánh mầu nước
Chén rượu xanh
Dõi theo vó ngựa một vành trăng quê
Gặp gia huynh hỏi xin thưa
Đường cùng tôi gặp, tóc giờ điểm sương
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:04:51 AM

Hoàng Mai kiều vãn diểu
***
Hoàng Mai kiều thượng, tịch dương hồng, 
Hoàng Mai kiều hạ, thuỷ lưu đông. 
Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại, 
Tình lam thôn cổ loạn lưu trung. 
Đoản soa ngư chẩm cô chu nguyệt, 
Trường tịch đông xuy cổ kính phong. 
Đại địa văn chương tuỳ xứ kiến, 
Quân tâm hà sự thái thông thông? 
***
Nguyễn Du
*****
Trên cầu Hoàng Mai ngắm cảnh
***
Trên Hoàng Mai giáng trời chiều hồng đỏ
Dưới chân cầu dòng nước chẩy về Đông
Khí bềnh bồng trên biển cả mênh mông
Hơi núi tỏa, sông mơ màng ôm ấp
Lão gối áo nằm dưới trăng tràn ngập
Trên lối mòn, tiếng sáo quyện lênh đênh
Trời bao la, giữa trăng nước hữu tình
Há vội vã quên dừng chân ngắm cảnh
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:05:28 AM

Hoàng Sào binh mã
***
Đại tiểu Hoa Sơn sổ lý phân
Hoàng Sào di tích tại giang tân
Khởi tri Kim Thống Tấn trung đế
Nãi xuất Tôn sơn bảng ngoại nhân
Ngộ quốc mỗ nhân câu hạng lượng
Cùng thời tự khả biến phong vân
Viễn lai nghĩ vấn thiên niên sự
Giang hộ dao đầu nhược bất văn
***
Nguyễn Du
*****
Nơi Hoàng Sào đóng binh 
***
Núi lớn nhỏ cũng cách nhau vài dặm
Vùng Hoa Sơn còn dấu tích Hoàng Sào
Vị Tần Vương Kim Thống ngự ngôi cao
Thuở niên thiếu đã nhiều lần thi rớt
Hẹp hòi quá đôi khi nguy việc nước
Bước đường cùng người biến đổi gió mây
Từ phương xa, muốn chuyện cũ tỏ bầy
Hỏi lão lái, lão giả vờ không hiểu
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:06:24 AM

Khai Song
Môn tiền yên cảnh cận như hà?
Nhàn nhật khai song sinh ý đa.
Lục nguyệt bồi phong bằng tỷ địa,
Nhất đình tích vũ nghĩ di oa.
Thanh chiên cựu vật khổ trân tích,
Bạch phát hùng tâm không đốt ta.
Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực,
Bất tri thu tứ đáo thuỳ gia?
Nguyễn Du
*****
Mở cửa sổ
***
Nhìn xem phong cảnh ra sao
Ồ thì vẫn giống ngày nào thắm tươi
Chim bằng sáu tháng bên trời
Mưa to nước đọng kiến dời tổ đi
Nệm xanh cũ kỹ ôm ghì
Tâm hùng làm chẳng nên chi . . . già rồi !
Bệnh dầm dề phải nghỉ ngơi
Ý thu chả biết ghé chơi nhà nào
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:07:32 AM

Ký hữu
***
Mạc mạc trần ai mãn thái không, 
Bế môn cao chẩm ngoạ kỳ trung. 
Nhất thiên minh nguyệt giao tình lại, 
Bách lý Hồng Sơn chính khí đồng. 
Nhăn để phù vân khan thế sự, 
Yêu gian trường kiếm quải thu phong. 
Vô ngôn độc đối đình tiền trúc, 
Sương tuyết tiêu thời hợp hoá long
*** 
Nguyễn Du
*******
Gởi bạn
***
Bụi giăng mờ mịt đầy trời
Cài then nằm khểnh ngẫm đời đổi thay
Trăng soi tình bạn còn đây
Non Hồng trăm dặm ý này cùng chung
Việc đời vân cẩu khôn cùng
Bên lưng kiếm dắt, lạnh lùng gió thu
Trước sân khóm trúc chơ vơ
Sương tan, tuyết chảy rồng chờ tung mây
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:07:55 AM

Ký Huyền Hư tử
***
Thiên Thai sơn tiền độc bế môn, 
Tây phong trần cấu mãn trung nguyên. 
Điền gia bất trị Nam Sơn đậu, 
Bần hộ thường không Bắc Hải tôn. 
Dã hạc phù vân thời nhất kiến, 
Thanh phong minh nguyệt dạ vô ngôn. 
Viễn lai chí thủ tương tầm lộ, 
Gia tại Hồng Sơn đệ nhất thônNguyễn Du
*****
Gởi Anh Huyền Hư***Lối trước mặt núi Thiên Thai cửa đóng
Thường phủ đầy mầu cát bụi trung nguyên
Tuy nhà nông, chẳng trồng đậu Nam Sơn
Vò luôn trống, Bắc Hải đâu đãi khách !
Như hạc nội, mây ngàn ta ít gặp
Bạn nơi đây chỉ gió mát trăng thanh
Anh ở xa xin ghi nhớ cho rành
Nhà tôi tại nơi núi Hồng đầu xóm***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:08:18 AM

Ký mộng
***
Thệ thủy nhật dạ lưu, 
Du tử hành vị quy. 
Kinh niên bất tương kiến, 
Hà dĩ ủy tương ti (tư). 
Mộng trung phân minh kiến, 
Tầm ngã giang chi mi. 
Nhan sắc thị trù tích, 
Y sức đa sâm si. 
Thì ngôn khổ bệnh hoạn 
Kế ngôn cữu biệt ly. 
Đái khấp bất chung ngữ, 
Phảng phất như cách duy 
Bình sinh bất tức lộ, 
Mộng hồn hoàn thị phi? 
Điệp sơn đa hổ trĩ, 
Lam thủy đa giao ly. 
Đạo lộ hiểm thả ác, 
Nhược chất tương hà y? 
Mộng lai cô đang thanh, 
Mộng khứ hàn phong xuy. 
Mỹ nhân bất tương kiến, 
Nhu tình loạn như ti 
Không ốc lậu tà nguyệt, 
Chiếu ngã đan thường y
*** 
Nguyễn Du
******
Ghi lại giấc mộng
***
Miên man nước chảy ngày đêm
Người đi đi mãi sao quên đường về
Biệt tin năm tháng ê chề
Nhớ nhung nào biết lấy gì nguôi ngoai
Gặp trong mộng, bến sông này
Dáng ngưòi chẳng khác, tả tơi áo quần
Khổ đau vội tả nguồn cơn
Tháng năm xa cách, nỗi buồn đầy vơi
Sụt sùi lệ nghẹn theo lời
Nhìn nhau như thể đôi nơi cách màn
Ơ hay cảnh lạ non ngàn 
Thực hay mộng ảo ngỡ ngàng chẳng hay
Hổ, beo Tam Điệp đất này
Lam Giang thủy quái nguy tai khôn lường
Lối sông, đường bộ bất thường
Thân cô thế yếu biết nương chốn nào
Mộng về ánh tỏ lao chao
Tàn mơ gió hú xuyến xao lạnh lùng
Ô hay bỗng một trời không 
Giai nhân khuất bóng để lòng nao nao
Ánh trăng chênh chếch len vào
Chiếu trên mảnh áo nhìn bao não nùng
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:08:57 AM

Lam giang
***
Thanh thần vọng Lam Giang, 
Lam Giang trướng thu thuỷ. 
Ngư miết du khâu lăng, 
Ngưu mã mê nhai sĩ. 
Dĩ ngạn băng bạo lôi, 
Hồng đào kiến kỳ quỷ 
Nguy hiểm thắng nhân tâm, 
Khuynh phúc diệc thiên ý. 
Ngã vọng Lam Giang đầu 
Thốn tâm thường chuỷ thuỷ. 
Thường khủng nhất thất túc, 
Cốt một vô để chỉ 
Như hà thế giai nhân 
Thừa yểm bất tri uý? 
Khứ giả hà thoa thao! 
Lai giả thượng vị dĩ 
Đế đức bản hiếu sinh 
Ná đắc trường như thị? 
Nghĩ khu Thiên Nhận Sơn, 
Điền bình ngũ bách lý. 
***
Nguyễn Du
*****
Sông Lam
***
Buổi sớm nhìn dòng Lam
Mùa thu nước dâng tràn
Trên bờ cá giải lội
Ngựa trâu lạc lối mòn
. . . . . 
Bờ lở như sấm gầm
Sóng tựa quỉ cõi âm
Ác hơn lòng nhân thế
Trời hỡi sao đành tâm ? !
. . . . . .
Mắt nhìn ghềnh sông Lam
Lòng kinh hãi vô vàn
Lỡ chẳng may sẩy té
Chìm đáy nước thác oan
. . . .
Vậy mà khắp nhân gian
Như chẳng sợ nguy nan
Vẫn kẻ đi người lại
Niềm hiểm nguy chẳng màng
. . . . . . .
Trời rộng đức hiếu sinh
Sao mãi chẳng thương tình
Xô núi Thiên Nhân xuống
Lấp bằng cứu nhân sinh
***
NguyễnTâmHàn 

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:09:26 AM

Lạng Thành Đạo Trung
***
Quần phong dũng lãng thạch minh đào
Giao hữu u cung, quyên hữu sào
Tuyền thủy hợp lưu giang thủy khoát
Tử sơn bất cập mẫu sơn cao
Ðoàn thành vân thạch tịch tương hậu
Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm dao
Quái đắc nhu tình khinh cát đoạn
Khuông trung huề hữu bút như đao
***
Nguyễn Du
*******
Trên đường đi Lạng thành
***
Tiếng gió núi rì rào như sóng vỗ
Quyên ngủ yên, thủy quái lấp hang sâu
Suối bao dòng hợp thành chốn giang đầu
Dáng e ấp núi con ôm núi mẹ
Mây Đoàn hợp chắc đợi ta, khách lạ
Bạn núi Hồng ngày một cách xa hơn
Nhưng ô hay, sao chẳng thấy lòng buồn
Chắc ngọn bút thay đao tìm quên lãng
***
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 5, 2008 12:09:50 AM

Liệp
***
Y quan đạt giả chí thanh vân, 
Ngô diệc lạc ngô mi lộc quần. 
Giải thích nhàn tình an tại hoạch, 
Bính trừ dị loại bất phương nhân. 
Xạ miên thiển thảo hương do thấp, 
Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn. 
Phù thế vi hoan các hữu đạo, 
Khu xa ủng cái thị hà nhân
*** 
Nguyễn Du
*******
Đi săn
*** 
Người hiển đạt, chí như mây bay bổng
Còn riêng ta vui giữa đám hươu nai
Kiếm niềm vui đâu mong hại nhiều loài
Dù giết thú tấm lòng nhân chẳng hại
Xạ hương ngủ, mùi thơm còn đượm lại
Cách núi ngăn chó sủa chả ai hay
Đời mua vui, tùy sở thích mỗi người
Mặc ai đó có lọng che, xe đón
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:51:25 AM

Lưu Biệt Cựu Khế Hoàng
***
Táp niên cố hữu trùng phùng nhật
Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ
Ðạo lộ nhật lai tình vị cánh
Vân sơn biệt hậu ý hà như
Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại
Lão hỷ toàn thân bách chiến dư
Tha nhật Nam qui tương hội phỏng
Lục Ðầu giang thượng hữu tiều ngư
***
Nguyễn Du
*********
Từ Biệt Cựu Khế Hoàng
***
Đã bao năm giờ mình vừa gặp lại
Chưa hàn huyên thì lại phải chia ly
Quãng đời qua thật lắm nỗi ly kỳ
Ý sao nhỉ khi chia tay núi ấy ?
Kể từ buổi biệt ly nơi quan ải
Trăm trận rồi mà thân vẫn vẹn toàn
Mai sau này nơi đất nước bình yên
Chắc sông Lục, đời ngư, tiều thanh thản
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:51:56 AM

Lưu biệt Nguyễn đại lang
***
Tây phong tiêu táp phất cao lâm
Khuynh tận ly bôi ngoại dạ thâm
Loạn thế nam nhi tu đối kiếm
Tha hương bằng hữu trụng phân khâm
Cao sơn lưu thuỷ vô nhân thức
Hải giác thiên nhai hà xứ tầm
Lưu thủ Giang Nam nhất phiến nguyệt
Dạ lai thường chiếu lưỡng nhâm tâm
***
Nguyễn Du
********
Bài thơ lưu lại khi cùng anh Nguyễn chia tay
***
Gió Tây hiu hắt qua rừng
Cạn chén ly biệt ta cùng hàn huyên
Nhìn gươm mà thẹn thân hèn
Chia tay đất khách lòng thêm ngậm ngùi
Núi cao sông rộng bời bời
Biết đâu góc biển chân trời tìm nhau
Giang Nam còn mảnh trăng sầu
Tháng ngày soi tỏ tình sâu lòng mình
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:52:21 AM

Mạc phủ tức sự
***
Triệt dạ la thanh bất tạm đình
Cô đăng tương đối đáo thiên minh
Kinh tuần khứ quốc tâm như tử
Nhất lộ phùng nhân diện tẫn sinh
Sơn lộc tích nê thâm một mã
Khê tuyền phục quái lão thành tinh
Khách tình chí thử dĩ vô hạn
Hựu thị Yên sơn vạn lý hành
Nguyễn Du
*****
Suốt đêm phèng trống thanh la
Ta ngồi bên ngọn đèn mờ cô đơn
Xa đất nước
Dạ trũng buồn 
Quanh toàn người lạ, gì hơn nỗi này
Qua chân núi
Bùn ngập đầy
Yêu ma tu ẩn lâu ngày thành tinh
Sầu dâng vời vợi khách tình
Yên Sơn lối đó hành trình còn xa
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:52:53 AM

Mạn hứng I
***
Bách niên thân thế uỷ phong trần, 
Lữ thực giang tân hựu hải tân. 
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng 
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân. 
Tam xuân tích bệnh bần vô dược, 
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân. 
Giao ức gia hương thiên lý ngoại, 
Trạch xa đoạn mã quý đông lân. 
Nguyễn Du
*****
Mạn hứng
***
Mặc gió bụi, phó trăm năm cuộc thế
Thân nương nhờ hết miền biển đến sông
Khi hứng lên quên giấc mộng gác vàng
Đầu đã bạc, hư danh còn đeo đuổi
Ốm suốt xuân không tiền lo thuốc nổi
Cuộc phù sinh thân hiện hữu âu lo
Nhớ quê hương chốn ngàn dặm xa mờ
Nghĩ tủi phận, nhìn người trong xa mã
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:53:14 AM

Mạn hứng II
***
Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng, 
Giang nam giang bắc nhất nang không 
Bách niên cùng tử văn chương lý, 
Lục xích phù sinh thiên địa trung 
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh 
Nhất đầu bạch phát tàn tây phong 
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ, 
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng. 
Nguyễn Du*****
Mạn hứng II
***
Chân không rễ như cỏ bồng trôi dạt
Đãy rỗng không đi hết bắc lại nam
Ôm văn chương kiết xác suốt trăm năm
Thân sáu thước đời lênh đênh khắp cõi
Ngày bóng xế , mảnh mũ vàng, chân mỏi
Ngọn gió tây tung mái tóc điểm sương
Việc xưa nay biết bao chuyện thảm thương
Núi xanh đó chiều rực hồng muôn thuở
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:53:41 AM

Minh giang chu phát
***
Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn
Vạn sơn trung đoạn nhất sà bôn
Phù vân sạ tán thạch dung sấu
Tân lạo sơ sinh giang thủy bồn
Biệt hậu quan sơn tư đệ muội
Vọng trung nham tụ kiến nhi tôn
Nhật tà mạc hướng Hoa Sơn quá
Phạ hữu thanh thanh trường đoạn vôn (viên)
Nguyễn Du
*****
Ra đi nơi sông MinhQua khỏi cửa tiếng trống tiêu inh ỏi
Một con thuyền giữa muôn núi vụt nhanh
Núi dáng gầy, mây phủ mới vừa tan
Qua ngập lụt nước trên sông ngầu đục
Chia tay rồi nỗi nhớ em thổn thức
Đá ngổn ngang nhìn đâu ngỡ cháu con
Mong chiều tà đừng tới giữa Hoa Sơn
Tiếng vượn hú sẽ tím gan, đứt ruột
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:54:12 AM

My trung mạn hứng
***
Chung tử viên cầm tháo nam âm, 
Trang Tích bệnh trung do Việt ngâm. 
Tứ hải phong trần gia quốc lệ, 
Thập tuần lao ngục tử sinh tâm. 
Bình Chương di hận hà thời liễu, 
Cô Trúc cao phong bất khả tầm. 
Ngã hữu thốn tâm vô dữ ngữ,
Hồng Sơn sơn hạ Quế giang thâm
***
Nguyễn Du
*****
Cảm hứng trong tù
***
Đàn Chung Tử theo điệu Nam thổn thức
Trang Tích ngâm tiếng Việt lúc nằm đau
Bụi mịt mờ nghĩ việc nước thêm sầu
Nơi tù ngục vấn vương đời sống, chết
Hận Bình Chương biết bao giờ cho hết
Phong cách xưa người Cô Trúc khó theo
Tâm sự này chắc phải mãi mang theo
Chân Hồng Lĩnh dòng Quế Giang sâu thẳm
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 5:54:46 AM

Nam Quan đạo trung
***
Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan
Vạn lý đan xa độ Hán quan
Nhất lộ giai lai duy bạch phát
Nhị tuần sở kiến đãn thanh san
Quân ân tự hải hào vô báo
Xuân vũ như cao cốt tự hàn
Vượng đạo đãng bình hưu vấn tấn
Minh Giang bắc thướng thị Trường An
***
Nguyễn Du
*****
Vua chiếu chỉ như lệnh trời ban xuống
Xe lẻ loi vượt ngàn dặm quan san
Bạn cùng đường chỉ mái tóc trắng ngần
Núi xanh thẳm bao ngày đường trùng điệp
Ơn thánh thượng chưa mảy may báo đáp
Mưa dầm dề trơn trượt lạnh thấu xương 
Đường cái quan bằng phẳng rộng thênh thang
Minh Giang tới Trường An theo hướng bắc
***
Nguyễn Tâm Hàn

guyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:48:51 AM

Ngộ gia đệ cự ca cơ
***
Phồn hoa nhân vật loạn lai phi 
Huyền hạc qui lai kỷ cá tri
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly 
Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thủy
Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti 
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử 
Khả liên do trước khứ thời y 
Nguyễn Du
*****
Gặp Lại Người Ca Cơ Cũ Của Em
***
Sau thời loạn chốn phồn hoa đổi khác
Hạc xưa về chốn cũ mấy ai hay
Trước áo hồng, giọng thánh thót cung mây
Giờ bóng xế, lời xót thương ly biệt
Chén nước đổ vét làm sao được hết
Xa nhau rồi mà tình mãi còn vương
Bên chồng con nàng đi nốt đoạn đường
Thật tội nghiệp ! mảnh áo hồng cũ nát
NguyễnTâmHan

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:49:21 AM

Ngõa bệnh I
***
Đa bệnh đa sầu khí bất thư, 
Thập tuần khốn ngọa Quế Giang cư 
Lệ thần nhập thất thôn nhân hách 
Cơ thử duyên sàng khiết ngã thư 
Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng 
Rất dung trần cấu tạo thanh hư. 
Tam lan song hạ ngâm thanh nguyệt, 
Điểm điểm tinh thần du thái sơ. 
***
Nguyễn Du
*******
Nằm bệnh I
***
Bệnh tật mãi lòng u sầu trĩu nặng
Chốn Quế Giang nằm liệt cả mười tuần
Quanh đâu đây thấp thoáng bóng ôn thần
Leo gậm sách trên giường đàn chuột đói
Hẳn đời ghét văn chương nên đố chọi
Đâu dễ gì bụi bẩn lấn tâm trong
Ba khóm lan dưói vầng nguyệt mơ màng
Hồn du nhập cõi hư không thanh thản
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:49:43 AM

Ngõa bệnh II
***
Xuân hàn hạ thử cố tương xâm, 
Nhất ngọa Hồng Sơn tuế nguyệt thâm. 
Minh kính tiểu hàn khai lão sấu, 
Sài phi dạ tĩnh bế thân ngâm. 
Thập niên túc tật võ nhân vấn, 
Cửu chuyển hoàn đan hà xứ tầm? 
An đắc huyền quan minh nguyệt hiện, 
Dương quan hạ chiếu phá quần âm.
*** 
Nguyễn Du
*******
Nằm bệnh II 
***
Cứ hè nóng, xuân lạnh căm phiền toái
Hồng Lĩnh về mới đó đã nhiều năm
Sáng đối gương nhìn vẻ mặt gầy, nhăn
Đêm tĩnh mịch
Cửa then cài
Than oán
Bệnh dai dẳng chẳng ai hoài thương cảm
Thần đan đâu mà luyện cả chín lần
Mơ vầng trăng treo lơ lửng trước sân
Rọi ánh sáng xua màn đêm u tối
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:50:11 AM

Ngũ nguyệt quan cạnh độ
***
Hoài vương qui táng, Trương Nghi tử
Sở quốc từ nhân ký bội lan
Thiên cổ chiêu hô chung bất phản
Mãn giang tranh cạnh thái vô đoan
Yên ba diểu diểu không bi oán
La cổ niên niên tự tiếu hoan
Hồn nhược qui lai dã vô thác
Long xà quỉ vực biến nhân gian
***
Nguyễn Du
***
Tháng năm xem đua thuyền
*** 
Vua Hoài chết
Trương Nghi đâu thoát số
Nhớ thi nhân, dân Sở kết chùm lan
Ngàn năm qua hồn chiêu vẫn khuất ngàn
Ngày thuyền hội đầy sông đâu ý nghĩa
Nhang khói mịt mờ, người đời tâm địa
Chiêng trống reo hò vui hội hàng năm
Hồn có về cũng chẳng chốn dung thân
Khắp nhân thế rẫy đầy loài yêu quái
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:50:58 AM

Ninh Minh giang chu hành
***
Việt Tây sơn trung đa giản tuyền
Thiên niên hợp chú thành nhất xuyên
Tự cao nhi hạ như bát thiên
Than thượng hà sở văn?
Ưng long kích nộ lôi điền điền
Than hạ hà sở kiến?
Nỗ cơ kịch phát thỉ ly huyền
Nhất tả vạn lý vô đình yên
Cao sơn giáp ngạn như tường viên
Trung hữu quái thạch sâm sâm nhiên
Hữu như long, xà, hổ, báo, ngưu, mã la kỳ tiền
Ðại giả như ốc, tiểu như quyền
Cao giả như lập, đê như miên
Trực giả như tẩu, khúc như tuyền
Thiên hình vạn trạng nan tận ngôn
Giao ly xuất một thành trùng uyên
Dũng đào phún mạt nhật dạ tranh hôi huyền
Hạ lạo sơ trướng phí như tiên
Nhất hành tam nhật tâm huyền huyền
Tâm huyền huyền đa sở úy
Nguy hồ đãi tai cốt một vô để
Cộng đạo Trung Hoa lộ thản bình
Trung Hoa đạo trung phù như thị
Oa bàn khuất khúc tự nhân tâm
Nguy vong khuynh phúc giai thiên ý
Cao tài mỗi vị văn chương đố
Nhân nhục tối vi ly mị hỷ
Phong ba na đắc tận năng bình
Trung tín đáo đầu vô túc thị
Bất tín “xuất môn giai úy đồ”
Thí vọng thao thao thử giang thủy
***
Nguyễn Du
*****
Trên Sông Ninh Minh
***
Miền Việt Tây giữa nhiều khe suối
Bao nghìn năm hợp lại thành sông
Nước từ trời trút đổ mênh mông 
Như rồng hiện, ầm ầm rung chuyển
Tựa rời cung mũi tên vút đến
Một dòng xuôi vạn dặm không ngừng
Giữa núi cao sừng sững như tường 
Đá lởm chởm ngổn ngang chen chúc
Tưởng trâu, ngựa, hùm, beo lúc nhúc
Lớn tựa nhà, bé cỡ nắm tay
Đám đứng cao, đám cuộn ngủ ngày
Đám chạy đuổi vòng vo xoắn loạn
Nhìn thôi đủ thiên hình vạn trạng
Như long ly, thủy quái quanh đây
Sóng ầm ầm vỗ đến đinh tai
Mùa hè lụt nước đầy sôi sục
Ba ngày ròng chơi vơi, hun hút
Niềm hãi kinh cao ngất đỉnh trời
Nước thẳm sâu rớt ắt rồi đời
Vẫn nghe nói đường đi phẳng lặng
Nơi Trung quốc hơn gì cho đặng
Cũng hiểm sâu như cõi thế gian
Phúc họa thôi thì cũng do thiên
Hơn một chút thói đời ganh ghét
Bọn ngạ quỉ mê mùi tanh thịt
Đâu dễ gì sóng gió yên bình
Chữ tín, trung nào dám coi khinh
Không tin hãy thử đi sẽ rõ
Nhìn nước cuốn hẳn không ngờ nữa.
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:51:37 AM

Phúc Thực ĐìnhĐông hàn hạ thử cố xâm tầm, 
Lão đại đầu lô tuế nguyệt lâm. 
Kinh quốc oanh hoa thiên lý ngoại, 
Giang hồ soa lạp thập niên câm (kinh). 
Tụ đầu nan đắcthường thanh mục, 
Lý phát đương tri vị bạch tâm. 
Lam Thủy Hồng Sơn vô hạn thắng, 
Bằng quân thu thập trợ thanh ngâm. 
Nguyễn DuTrả lời anh Thực ĐìnhĐông giá lạnh, hạ trôi qua nóng nực
Theo tháng năm tóc bạc trắng trên đầu
Cảnh phồn hoa nhộn nhịp đã quên mau
Mười năm sống đời áo tơi, nón lá
Bạn ngày xưa muốn tìm sao khó quá
Tóc rối bời lòng nào đã thảnh thơi
Nơi Lam,Hồng đời sống quá tuyệt vời
Vui cảnh đẹp ngâm nga tìm quên lãngNguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:52:21 AM

Quỳnh Hải nguyên tiêu
***
Nguyên dạ không đình nguyệt mãn thiên, 
Y y bất cải cựu thuyền quyên 
Nhất thiên xuân hứng, thuỳ gia lạc, 
Vạn lý Quỳnh Châu thử dạ viên. 
Hồng Lĩnh vô gia huynh đệ tản, 
Bạch đầu đa hận tuế thời thiên 
Cụng đồ liên nhứ dao tương kiến, 
Hải giác thiên nhai tam thập niên.
*** 
Nguyễn Du
*****
Đêm rằm tháng giêng ở Quỳnh Hải
***
Đêm rằm vắng ánh trăng vằng vặc
Chỉ có trăng là chẳng đổi thay
Nơi Quỳnh Châu được hưởng xuân này
Đất Hồng Lĩnh nhà tan cửa nát
Ngày tháng qua đầu giờ điểm bạc
Lòng ngổn ngang giữa bước đường cùng
Đã ba mươi, làm khách viễn phương 
Chỉ có bóng trăng đêm bầu bạn 
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:52:51 AM

Sơn cư mạn hứng
***
Nam khứ Trường an thiên lý dư
Quần phong thâm xứ dã nhân cư
Sài môn trú tĩnh sơn vân bế
Dược phố xuân hàn lũng trúc sơ
Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ
Kinh niên biệt lệ nhạn thanh sơ
Cố hương đệ muội âm hao tuyệt
Bất kiến bình an nhất chỉ thư
Nguyễn Du
***Sống Nơi Núi Cảm hứng 
***
Phương nam ấy cách Trường An ngàn dặm
Giữa núi sâu có một gã quê mùa
Ngày tịnh êm 
Cổng mây núi phủ che
Mùa xuân lạnh lá trúc thưa vườn thuốc
Dưới bóng trăng lòng bâng khuâng nhớ nước
Tiếng nhạn đầu, gợi cảnh biệt ly xưa
Mong thư em, bặt tin tức quê nhà
Chẳng biết có được yên bình, thư thả ? !
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:53:11 AM

Sơn Đường dạ bạcNgọ mộng tỉnh lai vãn
Tà nhật yểm song phi
Phong kính duy thuyền tảo
Sơn cao đắc nguyệt trì
Ỷ bồng thiên lý vọng
Hợp nhãn cách niên ti (tư)
Mạc cận thương nhai túc
Ðề viên triệt dạ bi
Nguyễn DuÐêm đậu thuyền ở Sơn ÐườngGiấc trưa dậy đã muộn rồi
Khép song ngăn nắng chiều rơi len vào
Thuyền neo tránh gió thét gào
Đêm trăng tới muộn, núi cao ngất trời
Tựa thuyền mắt dõi xa vời
Xa nhà thoáng đã vụt trôi năm tròn
May thuyền đậu cách núi non
Phải nghe vượn hú nỗi buồn khó nguôiNguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:55:21 AM

Tặng Thực Đình
***
Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm? 
La Thành nhất biệt thập niên thâm. 
Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng 
Vãng sự hồi đầu thành cổ câm (kim). 
Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí, 
Để bào trân trọng cố nhân tâm. 
Mạc sầu tịch địa vô giai khách, 
Lam Thuỷ Hồng Sơn túc vịnh ngâm.
*** 
Nguyễn DuTặng Thực Đình
***
Cá đáy nước, hạc trên trời khó kiếm
Biệt La Thành thoáng chốc đã mười năm
Cùng tuổi đời mà ngăn cách xa xăm
Chuyện năm trước đã chóng thành kim cổ
Mạt sĩ bạc đầu tiêu ma chí khí
Chiếc áo sồi, niềm quyến luyến còn đây
Xin đừng lo, giữa chốn hẻo lánh này
Tôi vẫn có Lam, Hồng làm bầu bạn
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:56:14 AM

Tạp ngâm 1
***
Đạp biến thiên nha hựu hải nha
Càn khôn tuỳ tại tức vi gia
Bình sinh bất khởi thương dăng niệm
Kim cổ thuỳ đồng bạch nghị oa
Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm 
Tiêu điều lữ muộn đối thời ca 
Bế môn bất ký xuân thâm thiển
Đăn kiến đường lê lạc tận hoa
***
Nguyễn Du
***
Tạp ngâm 1
***
Đã đi khắp chân trời góc biển
Giữa thế gian đâu chẳng là nhà
Ý nhặng ruồi hôi bẩn tránh xa
Gì chăng nữa đâu chung cùng mối
Đoản kiếm quên giữa đời dong duổi
Nghe thời ca lữ khách thêm buồn
Cửa im lìm..
xuân sớm muộn chẳng tường
Vương khắp lối …hoa lê tan tác
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:56:31 AM

Tạp ngâm II
***
Long Vĩ Giang đầu nhất ốc giang, 
U cư sầu cực hốt tri hoan 
Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt, 
Xử sĩ môn tiền thanh giả san. 
Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt. 
Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan. 
Táo đầu chung nhật vô yên hoả, 
Song ngoại hoàng hoa tú khả xan. 
***
Nguyễn Du
********
Tạp ngâm II 
***
Nơi căn nhà ở đầu sông Long Vĩ
Một người buồn bỗng rực rỡ niềm vui
Lòng thảnh thơi như trăng tỏ giữa trời
Nhà phía trước mầu núi xanh trùng điệp
Bên ngọn đèn, sách đỡ thân bệnh tật
Chút rượu nồng làm sắc diện tươi thêm
Suốt cả ngày bếp chưa ánh lửa lên
Đoá hoàng cúc trước song chừng ăn được
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:57:00 AM

Tạp ngâm III
***
Mạc mạc thu quanh bát nguyệt thâm, 
Mang mang thiên khí bán tình âm. 
Thu phong cao trúc minh thiên lại, 
Linh vũ hoàng hoa bố địa câm (kim). 
Viễn tụ hàn xâm du tử mộng, 
Trừng đảm thanh cộng chủ nhân tâm. 
Xuất môn từ bộ khan thu sắc, 
Bán tại giang đầu phong thụ lâm. 
***
Nguyễn Du
********
Tạp ngâm III***
Cảnh ảm đạm giữa tiết trời tháng tám
Chẳng ra mưa,chẳng ra nắng mênh mông
Gió thu lay khóm trúc, sáo thinh không
Hoa vàng thẫm sau trận mưa nặng hạt
Khí núi lạnh thấm mộng người lang bạt
Tâm sáng trong như mặt nước hồ thu
Bước dạo chơi trong cảnh sắc mơ hồ
Rừng phong chốn giang đầu thu đậm nét***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:57:25 AM

Tạp thi I
*
Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, 
Hùng tâm sinh kế lưỡng mang nhiên. 
Xuân lan thu cúc thành hư sự, 
Hạ thử đông tàn đoạt thiếu niên. 
Hoàng khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ, 
Bạch vân ngoạ bệnh Quế Giang biên. 
Thôn cư bất yếm tần cô tửu, 
Thượng hữu nang trung tam thập tiền. 
Nguyễn Du
***
Thơ vụn I
*
Ngẩng nhìn trời . . .
Tráng sĩ đầu bạc phếch
Bực hùng tâm, sinh kế chẳng ra chi
Nào xuân lan,thu cúc có thiết gì
Tuổi xuân chết theo hè oi, đông lạnh
Theo chó săn vui dưới chân Hồng Lĩnh
Nơi Quế Giang ngả bệnh giữa mây trời
Chốn cô thôn hay nhấm nháp tìm vui
Rờ trong túi còn được vài chục lẻ
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:57:48 AM

Tạp thi II
*
Hồng Sơn nhất sắc lâm bình cừ, 
Thanh tịch khả vi hàn sĩ cư. 
Thiên lý bạch vân sinh kỷ tịch 
Nhất song minh nguyệt thướng cầm thư 
Tiếu đề tuẫn tục can qua tế, 
Giam mặc tàng sinh lão bệnh dư. 
Diệp lạc hoa khai nhãn tiền sự, 
Tứ thời tâm kính tự như như.

Nguyễn Du
Thơ tạp II
*
Non Hồng soi bóng nước trong
Thảnh thơi hàn sĩ giữa vùng tịch liêu
Bên giường mây ghé mỗi chiều
Túi đàn, giá sách nghiêng theo trăng tà
Buổi tao loạn
Tấm thân già
Khóc cười phải giữ kẻo mà vạ thân
Đổi thay lá rụng, hoa tàn
Quanh năm thanh thản, an nhàn bình yên
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:58:20 AM

Thái Bình mại ca giả
***
Thái Bình cổ sư thô bố y
Tiểu nhi khiên vãn hành giang mi
Vân thị thành ngoại lão khất tử
Mại ca khất tiền cung thần xuy
Lân chu thời hữu hiếu âm giả
Khiên thủ dẫn thướng thuyền song hạ
Thử thời thuyền trung ám vô đăng
Khí phạn bát thủy thù lang tạ
Mô sách dẫn thân hướng tọa ngung
Tái tam cử thủ xưng đa tạ
Thủ vãn huyền sách khẩu tác thanh
Thả đàn thả ca vô tạm đình
Thanh âm thù dị bất đắc biện
Ðãn giác liêu lượng thù khả thinh
Chu tử tả tự vị dư đạo
Thử khúc Thế Dân dữ Kiến Thành
Quan giả thập số tịnh vô ngữ
Ðãn kiến giang phong tiêu tiêu giang nguyệt minh
Khẩu phún bạch mạt, thủ toan súc
Khước tọa, liễm huyền, cáo chung khúc
Ðàn tận tâm lực cơ nhất canh
Sở đắc đồng tiền cận ngũ lục
Tiểu nhi dẫn đắc há thuyền lai
Do thả hồi cố đảo đa phúc
Ngã sạ kiến chi, bi thả tân
Phàm nhân nguyện tử bất nguyện bần
Chỉ đạo Trung Hoa tẫn ôn bão
Trung Hoa diệc hữu như thử nhân
Quân bất kiến sứ thuyền triêu lai cung đốn lệ
Nhất thuyền, nhất thuyền doanh nhục mễ
Hành nhân bão thực tiện khí dư
Tàn hào lãnh phạn trầm giang để.
Nguyễn Du
*********
Người hát rong nơi thành Thái Bình
***
Mảnh vải thô che mảnh đời tăm tối
Bên bờ sông nhờ đứa trẻ giắt đi
Vùng ngoại thành cầu xin chút từ bi
Lấy câu hát kiếm tiền ăn độ nhật
Thuyền bên cạnh có một người mê hát
Dẫn tay ông tới bên cửa sổ ngồi
Không ánh đèn màn đêm phủ chơi vơi
Khoang thuyền nhỏ cơm canh văng bừa bãi
Lần vào góc, sau khi ngồi vững chãi
Hai ba lần vòng tay tỏ lời ơn
Miệng ngân nga tay nắn nót cung đàn
Say sưa hát giọng lê thê . . . không nghỉ
Âm xa lạ nghe não nề, ủy mị
May chủ thuyền viết chữ giải lời ca
Khúc hát buồn chuyện Thế, Kiến khi xưa
Người thưởng thức cũng được ngoài môt chục
Cảnh im lặng chỉ gió đêm thổn thức
Dưới ánh trăng sông nước lững lờ trôi
Nước miếng văng, chân tay mỏi rã rời
Ông gục xuống xin thưa bài ca hết
Hát tận sức cả trống canh thấm mệt
Cũng kiếm đâu được dăm bẩy đồng thôi
Khi được người dẫn ra khỏi thuyền rồi
Còn quay lại chúc lành người bố thí
Thật tội nghiệp cảnh đói nghèo cùng bí
Sống cơ hàn thà chết sớm còn hơn
Nghe Trung Hoa thảy no ấm . . . sao còn
Kẻ vất vưởng sống cuộc đời nghèo đói
Hãy nhìn kìa từng đoàn thuyền cao vợi 
Đầy thức ăn đem triều cống nước này
Người trên thuyền suốt ngày tháng no say
Ăn bừa phứa đồ dư thừa vứt bỏ. . . 
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:58:50 AM

Thăng Long Đệ Nhất Thủ
***
Tản Lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng 
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long 
Thiên niên cự thất thành quan đạo 
Nhất phiến tân thành một cố cung 
Tương thức mỹ nhân khan bão tử 
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông 
Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy 
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung
***
Nguyễn Du
***Cảnh núi Tản, sông Lô nay vẫn thế
Bạc đầu rồi lại được thấy Thăng Long
Lầu đài đâu ? ! nay đường xá lạ lùng
Giải thành mới xóa đi cung điện cũ
Những giai nhân giờ tay bồng tay bế
Bạn bè xưa nay cũng đã da mồi
Suốt đêm trường thao thức mãi không thôi
Trăng vời vợi tiếng sáo khuya thánh thót
***
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:59:10 AM

Thăng Long Đệ Nhị Thủ
***
Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng Long cựu đế kinh
Cù hạng tứ khai mê cựu tích
Quản huyền nhất biến tạp tân thanh
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
Tào tuế thân bằng bán tử sinh
Thế sự phù trầm hưu thán tức
Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh
***
Nguyễn Du
***
Thăng Long Đệ Nhị Thủ 
***
Vầng trăng cũ soi bóng thành đổi khác
Vẫn Thăng Long kinh đô cổ triều xưa 
Đường dọc ngang, lầu đài cũ xóa mờ
Tiếng đàn địch lẫn âm thanh xa lạ 
Tự ngàn xưa bả lợi danh hại quá
Bạn thiếu thời giờ một nửa về đâu
Thôi buồn chi cảnh trần thế biển dâu
Ngay mái tóc trên đầu giờ bạc trắng
***
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 6:59:51 AM

Thôn dạ
*
Thanh thảo thôn tiền ngoạ lão ông, 
Giang nam dạ sắc thướng liêm lung. 
Mãn thiên minh nguyệt nhất trì thuỷ, 
Bán bích hàn đăng vạn thụ phong. 
Lão khứ vị tri sinh kế chuyết, 
Chướng tiêu thời giác túc tâm không. 
Niên niên kết đắc ngư tiều lữ, 
Tiếu ngạo hồ yên dã thảo trung. 
Nguyễn Du
***Đêm trong xóm
*
Một ông lão nằm khoèo thôn Thanh Thảo
Chiếc mành treo bóng tối phủ lờ mờ
Mặt ao đêm ánh trăng tỏa huyền mơ
Đèn trên vách trước gió lùa leo lét
Tuổi về chiều, đường sinh nhai thấm mệt
Qua nghiệp rồi chắc thanh thản nghỉ ngơi
Bạn tiều ngư bao năm tháng vui đời
Cười ngạo nghễ giữa khói hồ, cỏ nội
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 7:00:13 AM

Thu chí
***
Tứ thời hảo cảnh vô đa nhật
Phao trịch như thoa hoán bất hối
Thiên lý xích thân vi khách cữu
Nhất đình hoàng diệp tống thu lai
Liêm thuỳ tiểu các tây phong động
Tuyết âm cùng thôn hiểu giác ai
Trù trướng lưu quang thôi bạch phát
Nhất sinh u tứ vị tằng khai
Nguyễn Du
*******
Thu đến
***
Suốt bốn mùa được vài hôm trời đẹp
Như thoi đưa ngày tháng vẫn qua mau
Bao năm rồi thân viễn khách giãi dầu
Mùa thu tới sân ngập đầy xác lá
Căn gác nhỏ chiếc mành lay trước gió
Sương mịt mờ, tù và thổi não nùng
Ngày qua mau mái tóc điểm mầu sương
Sao thảm quá ! mối sầu đeo đuổi mãi
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 7:00:36 AM

Thu dạ I
*
Phồn tinh lịch lịch lộ như ngân, 
Đông bích hàn trùng bi cánh tân. 
Vạn lý thu thanh thôi lạc diệp, 
Nhất thiên hàn sắc tảo phù vân 
Lão lai bạch phát khả liên nhữ 
Trú cữu thanh sơn vị yếm nhân 
Tối thị thiên nhai quyện du khách 
Cùng niên ngoạ bệnh Tuế giang tân
Nguyễn Du
***
Đêm thu
*
Đêm trong sáng, vòm trời sao dầy đặc
Tiếng dế buồn nơi vách trắng sương giăng
Lá vàng rơi suốt cả mấy dặm đường
Trời lạnh ngắt mây trốn về đâu tá 
Tuổi chồng chất nhìn mái đầu thương quá
Núi xanh kia sao mãi chả chán người
Sầu ngập đầy thân viễn khách lẻ loi
Bệnh dai dẳng giữa vùng trời bến Tuế
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 13, 2008 7:00:59 AM

Thu dạ II
*
Bạch lộ vi sương thu khí thâm
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm 
Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ 
Ác phát kinh hoàn mạt nhật tâm 
Thiên lý giang sơn tần trướng vọng 
Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm
Tảo hản dĩ giác vô y khổ
Hà xứ không khuê thôi mộ châm
Nguyễn Du
***
Đêm thu II

Sương giăng mắc,
thu đã già rồi đấy
Thành bên sông cây cỏ thật tiêu điều
Khêu ngọn đèn chiếu rọi cảnh tịch liêu
Lỡ chí nguyện tháng ngày qua tàn tạ
Quê mù khuất hướng mắt nhìn tím dạ
Suốt bốn mùa riêng một bóng đơn côi
Mùa lạnh về thiếu aó rét tả tơi
Tiếng đập vải nghe càng thêm não nuột
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, December 14, 2008 9:28:16 PM

Vị hoành doanh
Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh 
Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh. 
Cổ độ tà dương khan ẩm mã, 
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh. 
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc, 
Hình thế không lưu bách chiến danh. 
Mạc hướng Thanh Hoa thôn khẩu vọng, 
Điệp sơn bất cải cựu thời thanh. 
Nguyễn Du
***
Đồn Vị Hoàng
*
Ven sông Vị đồn Vị Hoàng soi bóng
Chòi gác nhô cao vút tận đỉnh trời
Chiều xuống dần nơi bến ngựa thảnh thơi
Đám đom đóm lập loè trên đồng vắng
Tự ngàn xưa chả triều nào mãi thắng 
Riêng nơi đây vang trăm trận thư hùng
Mắt hướng nhìn về Thanh Hóa nhớ nhung
Điệp Sơn vẫn mãi trập trùng xanh mướt
*
Nguyễn Tâm Hàn———————————————
Vị Hoàng giang: tên một con sông ở trấn Sơn Nam, nay thuộc Nam Định. 

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, December 14, 2008 9:28:49 PM

Vọng Quan Âm miếu*
Y thùy tuyệt cảnh cấu đình đài
Phạt tận tùng chi trụy hạc thai
Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá
Kim thân tiền dạ khước phi lai
Ðình vân xứ xứ tăng miên định
Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai
Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp
Hồi đầu dĩ cách vạn trùng nhai
Nguyễn Du
*******
Trông lên miếu Quan Âm
*
Giữa cùng tận đình đài kia ai dựng
Phá rừng tùng cho trứng hạc rớt rơi
Hang đá kia đục khoét đã bao đời
Phật mới giáng đâu đêm qua thì phải
Mây ngừng trôi, sư ngủ yên thư thái
Chiều dần buông tiếng vượn hú thê lương 
Xua nghiệp trần, lòng thắp một nén hương
Quay nhìn lại đã muôn trùng xa cách
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, December 14, 2008 9:30:08 PM

Xuân dạ
*
Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm
Tiểu song khai xứ liễu âm âm 
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cữu
Phong vũ xuân tuỳ nhất dạ thâm 
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm 
Nam Đài thôn ngoại Long giang thuỷ 
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kinh). 
Nguyễn Du
*****
Ðêm xuân 
*
Trời tối quá
Đâu cảnh xuân tươi sáng
Nhìn qua song chỉ bóng liễu âm u
Bệnh giằng dai mãi trên bước giang hồ
Đời nào khác giữa đêm xuân giông gió
Dưới ánh đèn nơi quê người lệ nhỏ
Quê xa vời, nhìn trăng luống bi ai
Ngoài xa xa nơi thôn xóm Nam Đài
Dòng Long vẫn lạnh lùng trôi năm tháng
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, December 14, 2008 9:30:35 PM

Xuân nhật ngẫu hứng
*
Hoạn khí kinh thời hộ bất khai
Thoan tuần hoàn thử cố tương thôi
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai
Nam phố thương tâm khan lục thảo
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai
Lân ông bôn tẩu thôn thiền miếu
Đấu tửu song cam tuý bất hồi
Nguyễn Du
******
Ngày xuân cảm hứng
*
Cửa đóng kín 
Trời mây giăng ảm đạm
Hết nóng khô lại giá lạnh căm căm
Xuân từ đâu đến Quỳnh Hải hàng năm
Ta từ biệt năm tàn trên đất khách
Nhìn giải cỏ phương nam lòng như cắt
Trên cành mai thấy nhen nhúm ý xuân
Ông cạnh nhà
nậm rượu nhỏ
tay cầm
Hướng về miếu, 
chắc say rồi . . . chưa trở lại
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, December 14, 2008 9:32:26 PM

Xuân tiêu lữ thứ
*
Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần, 
Ám lý thiên kinh vật hậu tân. 
Trì thảo vị lan thiên lý mộng, 
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân. 
Anh hùng tâm sự hoang trì sính, 
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần. 
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo, 
Đoàn thành thành hạ nhất triêm cân
Nguyễn Du 

Xuân Tiêu Lữ Thứ
*
Như cỏ rối, tóc bơ phờ trước gió
Tâm chẳng an nhìn cảnh vật đổi thay
Ngàn dặm xa niềm nhung nhớ dâng đầy
Hoa mai nở. . . 
lại một mùa xuân mới
Chí hùng anh . . . 
chán cảnh đời rong ruổi
Trường lợi danh đã dở khóc dở cười
Nhân thế tiêu điều
Xuân vẫn thắm tươi
Sấu cách biệt giữa Đoàn thành lệ nhỏ
*
NguyễnTâmHàn

Đoàn thành: tức tỉnh thành Lạng sơn. 
Bài nầy được làm năm 1805 khi Nguyễn Du ra Lạng sơn đón sứ thần nhà Thanh. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s