* Đường thi – NTH – Tập 3

dy 3

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:17:06 PM

過賈誼故居劉長卿三年謫宦此棲遲
萬古惟留楚客悲
秋草獨尋人去後
寒林空見日斜時
漢文有道恩猶薄
湘水無情弔豈知
寂寂江山搖落處
憐君何事到天涯Quá Giả Nghị cố cưLưu Trường Khanh

Tam niên trích hoạn thử thê trì
Vạn cổ duy lưu Sở khách bi.
Thu thảo độc tầm nhân khứ hậu
Hàn lâm không kiến nhật tà thì.
Hán Văn hữu đạo ân do bạc
Tương thủy vô tình điếu khởi tri.
Tịch mịch giang sơn dao lạc xứ
Liên quân hà sự đáo thiên nhai.
Lư Trường Khanh

Qua Nhà cũ của Giả Nghị

Dập vùi đây cũng ba niên
Vạn năm khách Sở chẳng quên nỗi buồn
Giữa vùng thu thảo cô đơn
Rừng chiều lạnh lẽo ngõ hồn sầu tư
Đạo Hán Đế … bạc có dư
Điếu trôi theo nước lững lờ dòng Tương
Núi sông xứ lạ chán chường
Xót người dầu dãi tha phương đoạ đày
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:17:33 PM

王維過香積寺不知香積寺, 數里入雲峰。
古木無人徑, 深山何處鐘。
泉聲咽危石, 日色冷青松。
薄暮空潭曲, 安禪制毒龍。Quá Hương Tích tựBất tri Hương Tích tự
Sổ lý nhập vân phong
Cổ mộc vô nhân kính
Thâm sơn hà xứ chung
Tuyền thanh yết nguy thạch
Nhật sắc lãnh thanh tùng
Bạc mộ không đàm khúc
An thiền chế độc long
Vuong Duy

Qua chùa Hương Tích

Chùa nằm đâu chẳng biết
Mấy trăm dặm ngất cao
Cây chịt chằng không dấu người qua lại
Giữa núi sâu bỗng vẳng tiếng chuông chầu

Nước đập vang khe đá
Ánh dương luồn thông xanh
Trên đầm nước ánh nắng chiều vàng vọt
Tránh ác long phải qui ẩn thiền đình
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:18:14 PM

過前安宜張明府郊居劉長卿寂寥東郭外,白首一先生。
解印孤琴在,移家五柳成。
夕陽臨水釣,春雨向田耕。
終日空林下,何人識此情。Quá tiền an nghi Trương Minh Phủ giao cưLưu Trường Khanh

Tịch liêu Đông quách ngoại,
Bạch thủ nhất tiên sinh.
Giải ấn cô cầm tại,
Di gia ngũ liễu thành.
Tịch dương lâm thuỷ điếu,
Xuân vũ hướng điền canh.
Chung nhật không lâm hạ,
Hà nhân thức thử tình.

QUA NHÀ ÔNG TRƯƠNG MINH PHỦ TRƯỚC LÀM CHỨC AN NGHI

Ngoài Thành Đông hiu quạnh
Một lão đầu bạc phơ
Ôm cây đàn trả lại ấn cho vua
Dời nhà tới vui cùng năm gốc liễu
Sông chiều cá nào thiếu
Đồng áng dịp mưa Xuân
Bên rừng sớm tối quẩn quanh
Lòng ông ai biết … an lành thảnh thơi
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:18:43 PM

杜甫觀公孫大娘弟子舞劍器行并序大歷二年十月十九日夔府別駕元持宅見臨潁李十二 娘舞劍器,壯其蔚跂。問其所師,曰︰余公孫大娘 弟子也。開元三載,余尚童稚,記於郾城觀公孫氏 舞劍器渾脫。瀏灕頓挫,獨出冠時。自高頭宜春梨 園二伎坊內人,洎外供奉,曉是舞者,聖文神武皇 帝初,公孫一人而已。玉貌錦衣,況余白首!今茲 弟子亦匪盛顏。既辨其由來,知波瀾莫二。撫事慷 慨,聊為劍器行。昔者吳人張旭善草書書帖,數嘗 於鄴縣見公孫大娘舞西河劍器,自此草書長進,豪 蕩感激。即公孫可知矣!昔有佳人公孫氏, 一舞劍器動四方。
觀者如山色沮喪, 天地為之久低昂。
霍如羿射九日落, 矯如群帝驂龍翔,
來如雷霆收震怒, 罷如江海凝清光。
絳唇珠袖兩寂寞, 晚有弟子傳芬芳。
臨潁美人在白帝, 妙舞此曲神揚揚。
與余問答既有以, 感時撫事增惋傷。
先帝侍女八千人, 公孫劍器初第一。
五十年間似反掌, 風塵澒洞昏王室。
梨園子弟散如煙, 女樂餘姿映寒日。
金粟堆前木已拱, 瞿塘石城草蕭瑟。
玳筵急管曲復終, 樂極哀來月東出。
老夫不知其所往? 足繭荒山轉愁疾。Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành

Tích hữu giai nhân Công Tôn thị
Nhất vũ kiếm khí động tứ phương.
Quan giả như sơn sắc trở táng,
Thiên địa vi chi cửu đê ngang.
Quắc như Nghệ xạ cửu nhật lạc,
Kiểu như quần đế tham long tường.
Lai như lôi đình thu chấn nộ,
Bãi như giang hải ngưng thanh quang.
Giáng thần châu tự lưỡng tịch mịch,
Vãn hữu đệ tử truyền phân phương.
Lâm Dĩnh mĩ nhân tại Bạch Đế,
Diệu vũ thử khúc thần dương dương.
Dữ dư vấn đáp ký hữu dĩ,
Cảm thì phủ sự tằng uyển thương.
Tiên đế thị nữ bát thiên nhân,
Công Tôn kiếm khí sơ đệ nhất.
Ngũ thật niên gian tự phản chưởng,
Phong trần hồng động hôn vương thất.
Lê viên đệ tử tán như yên,
Nữ nhạc dư tư ánh hàn nhật.
Kim túc đôi tiền mộc dĩ củng,
Cù Đường thạch thành thảo tiêu sắt.
Đại diên cấp quản khúc phục chung,
Lạc cực ai lai nguyệt đông xuất.
Lão phu bất tri kỳ sở vãng,
Túc kiển hoang sơn chuyển sầu tật.
Đỗ Phủ

Bài hành xem học trò của đại nương Công Tôn múa điệu kiếm khí

Công Tôn mỹ nữ thuở nào
Uốn thân di động ào ào kiếm quang
To gan khách cũng bàng hoàng
Mây như lên xuống theo làn kiếm rung
Rực như trời vỡ trước cung
Vững như tiên đứng lưng rồng lượn mây
Kiếm thu sấm sét dịu ngay
Ánh quang còn toả lượn bay sông hồ
Vẻ xưa … thoáng đấy … bây giờ
Trời chiều còn đứa học trò truyền nhân
Gái Bạch Đế , Lâm Dĩnh thôn
Đường gươm tuyệt diệu, thần hồn hiên ngang
Dăm câu trò chuyện cùng nàng
Cảm thông thời thế trái ngang đau lòng
Tám nghìn thị nữ trong cung
Công Tôn thần kiếm đứng trong hàng đầu
Năm mươi năm thật quá mau
Cung vua cũng chịu biển dâu bụi mờ
Người Lê viên biết đâu giờ
Phong tư nữ nhạc mơ hồ lạnh tanh
Gò Kim đôi cội buồn tênh
Cỏ hoang xơ xác bên thành Cù xưa
Hết rồi yến tiệc sáo đưa
Vui, buồn nào khác trăng chưa tròn đầy
Mình nào biết về đâu đây
Lê thân rừng núi lòng dầy sầu lo

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:19:09 PM

归 隐陈 搏十年踪迹 走红尘
回首青山入梦频
紫绶纵荣争及睡
朱门虽富不知贫
愁闻剑戟扶危主
闷闻笙歌聒醉人
携取旧书归旧隐
野花啼鸟一般春Quy ẩnTrịnh Phốc

Thập niên tông tích tẩu hồng trần
Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần
Tử thụ túng vinh tranh cập thuỵ
Chu môn tuy phú bất tri bần
Sầu văn kiếm kích phù nguy chủ
Muộn thính sênh ca quát tuý nhân
Huề thủ cựu thư qui cựu ẩn
Dã hoa đề điểu nhất ban xuân

Lui về ở ẩn

Mười năm bụi trần bươn chải
Luôn mơ núi biếc non ngàn
Bỏ vinh hoa ôm giấc ngủ bình an
Nơi lầu tía đâu biết đời cơ cực
Quặn lòng nghe kẻ tôi trung lụy thân trong loạn lạc
Càng buồn hơn thấy sênh phách đãi người sống say sưa
Sách cũ trên tay mặc ngày tháng đong đưa
Vui cùng chim hót giữa xuân đồng hương nội
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:19:42 PM

歸去來辭陶淵明歸去來兮!田園將蕪胡不歸?既自以心為形役,奚惆悵而獨悲?悟已往之不諫,知來者之可追;實迷途其未遠,覺 今是而昨非。舟遙遙以輕揚,風飄飄而吹衣。問征夫以前路,恨晨光之熹微。乃瞻衡宇,載欣載奔。僮仆歡迎,稚 子候門。三徑就荒,松菊猶存。攜幼入室,有酒盈樽。引壺觴以自酌,眄庭柯以怡顏,倚南窗以寄傲,審容膝之易 安。園日涉以成趣,門雖設而常關。策扶老以流憩,時矯首而遐觀。雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。景翳翳以將入 ,撫孤松而盤桓。  歸去來兮!請息交以絕遊。世與我而相遺,複駕言兮焉求?悅親戚之情話,樂琴書以消憂。農人告餘以春及, 將有事乎西疇。或命巾車,或棹孤舟。既窈窕以尋壑,亦崎嶇而經丘。木欣欣以向榮,泉涓涓而始流。羨萬物之得 時,感吾生之行休。  已矣乎!寓形宇內複幾時,曷不委心任去留,胡為遑遑欲何之?富貴非吾願,帝鄉不可期。懷良辰以孤往,或 植杖而耘耔,登東以舒嘯,臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡,樂夫天命複奚疑。Quy khứ lai từ

Đào Uyên Minh

Quy khứ lai hề, điền viên tương vu, hồ bất quy? Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù trướng nhi độc bi? Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy; thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi. Chu dao dao dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi xuy y. Vấn chinh phu dĩ tiễn lộ, hận thần quang chi hi vi. Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn. Đồng bộc hoan nghênh, trĩ tử hậu môn. Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn. Huề ấu nhập thất, hữu tửu doanh tôn. Dẫn hồ trường dĩ tự chước, miện đình kha dĩ di nhan; ỷ nam song dĩ ký ngạo, thẩm dung tất chi dị an. Viên nhật thiệp dĩ thành thú, môn tuy thiết nhi thường quan. Sách phù lão dĩ lưu khế, thời kiểu thủ nhi du quan. Vân vô tâm dĩ xuất tụ, điểu quyện phi nhi tri hoàn. Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phủ cô tùng nhi bàn hoàn. Quy khứ lai hề, thỉnh tức giao dĩ tuyệt du; thế dữ ngã nhi tương di, phục giá ngôn hề yên cầu? Duyệt thân thích chi tình thoại, lạc cầm thư dĩ tiêu ưu. Nông nhân cáo dư dĩ xuân cập, tương hữu sự ư tây trù. Hoặc mệnh cân xa, hoặc trạo cô chu, ký yểu điệu dĩ tầm hác, diệc khi khu nhi kinh khâu. Mộc hân hân dĩ hướng vinh, tuyền quyên quyên nhi thủy lưu. Tiện vạn vật chi đắc thời, cảm ngô sinh chi hành hưu! Dĩ hĩ hồ! Ngụ hình vũ nội phục kỷ thời, hạt bất ủy tâm nhiệm khứ lưu? Hồ vi hồ hoàng hoàng, dục hà chi? Phú quý phi ngô nguyện, đế hương bất khả kỳ. Hoài lương thần dĩ cô vãng, hoặc thực trượng nhi vân tỷ, đăng đông cao dĩ thư kiếu, lâm thanh lưu nhi phú thi. Liêu thừa hóa dĩ quy tận, lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?

Bài Từ Về Đi Thôi

Ruộng đồng hoang vu …về đi thôi …chần chờ gì nữa
Nhập vào đời … thấy nét mặt còn đau
Hôm qua dù đã mất
Vẫn còn lại ngày sau
Đường mê mới vừa mấp mé
Đúng sai còn tỏ trong đầu

Thuyền nhẹ lướt… gió bay bay tà áo
Chút nắng mai chưa làm loãng sương đêm
Qua rồi rong ruổi
Trẻ đón ngoài thềm
Cất bước dạo giữa cảnh vườn hoang phế
Hàng tùng kia, cúc đó vẫn chưa quên

Bước theo con vào sảnh
Hứng đoàn viên dâng lên
Nậm rượu ngon hãy cứ rót uống rền
Niềm hớn hở ngắm cây đùa trong gió

Cửa nam vui đứng tựa
Khoảng nhỏ dễ an nhàn
Quanh vườn dạo … niềm vui thêm chan chứa
Cánh cổng kia vẫn thường được cài then

Chân ngơi nhờ gậy đỡ
Trời xa ngước mắt nhìn
Mây hờ hững lững lờ qua đỉnh núi
Ngang lưng trời sải cánh một đàn chim

Thân cội tùng vỗ nhẹ
Chút tái tê trong tim
Thôi …
Quay về …
Bỏ phiêu lãng vào quên
Quãng đời đó qua rồi đừng tiếc nuối
Cùng sách, đàn, lời thân thương vời vợi
Qua mùa sau vui đồng ruộng mạn Tây
Hoặc xe lọng thong thả
Hay khua chèo đó đây
Khe suối mát tìm vào ngơi nghỉ
Gò gập ghềnh chậm bước chân say
Cây cỏ xanh tươi vui luồng gió mới
Suối nước mơ màng cảnh sắc đẹp thay

Tuyệt vời quá trời đất !
Xưa bôn ba giờ đã được rảnh tay
Bon chen chi cho lắm
Ánh dương này hưởng được bao ngày

Đành là vậy
Mộng phiêu bồng quên phứt từ đây
Giầu sang chẳng mơ ước
Khanh tướng có nào ngay
Dưới nắng mai gậy khua vui vườn, ruộng
Suối mát trong lời thơ vịnh ngất ngây
Ở …. đi …. trong cõi thế này
Thong dong ta bước….đắng cay làm gì

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:20:33 PM

王維
歸嵩山作清川帶長薄, 車馬去閑閑。
流水如有意, 暮禽相與還。
荒城臨古渡, 落日滿秋山。
迢遞嵩高下, 歸來且閉關。Quy Tung Sơn tácThanh xuyên đái trường bạc
Xa mã khứ nhàn nhàn
Lưu thủy như hữu ý
Mộ cầm tương dữ hoàn
Hoang thành lâm cổ độ
Lạc nhật mãn thu sơn
Điều đệ Tung cao hạ
Qui lai thả bế quan.
Vương DuyDòng xanh lơ trong vắt
Ngựa chậm bước thong dong
Như chờ ta nước lờ lững một dòng
Chim chiều hẳn đang đợi người trở lại
Bến cũ cổ thành hoang dại
Núi thu ngập ánh tà dương
Giữa Tung Sơn như lạc cõi vô thường
Từ giã nhé …. Ta chốn này nhàn tản

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:21:00 PM

歸終南山孟浩然北闕休上書
南山歸敝廬
不才明主棄
多病故人疏
白髮催年老
青陽逼歲除
永懷愁不寐
鬆月夜窗虛Quy Chung Nam sơnBắc khuyết hưu thướng thư,
Nam Sơn qui tệ lư.
Bất tài minh chủ khí,
Đa bệnh cố nhân sơ.
Bạch phát thôi niên lão,
Thanh dương bức tuế trừ,
Vĩnh hoài sầu bất mỵ,
Tùng nguyệt dạ song hư.
Mạnh Hạo Nhiên

Về núi Chung Nam

Đành thôi bỏ mộng quan trường
Chung Nam vùng núi quê hương tìm về
Tài chưa đủ bị vua chê
Bệnh dài ngày tháng ê chề một thân
Tóc giờ nhuốm bạc đôi phần
Thanh xuân lặng lẽ đã dần qua đi
Sầu dâng ngập lúc đêm về
Cành thông trăng tựa cận kề ngoài song
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:21:28 PM

生離別食蘗不易食梅難,蘗能苦兮梅能酸。
未如生別之為難,苦在心兮酸在肝。
晨雞再鳴殘月沒,徵馬連嘶行人出。
回看骨肉哭一聲,梅酸蘗苦甘如蜜。
黃河水白黃雲秋,行人河邊相對愁。
天寒野曠何處宿,棠梨葉戰風颼颼。
生離別,生離別,憂從中來無斷絕。
憂極心勞血氣衰,未年三十生白發。Sinh ly biệtThực bá bất dị thực mai nan,
Bá năng khổ hề mai năng toan.
Vị như sinh biệt chi ni nan.
Khổ tại tâm hề toan tại can.
Thân kê tái minh tàn nguyệt một.
Chinh mã liên tê hành nhân xuất.
Hồi khan cốt nhục khốc nhất thanh.
Mai toan bá khổ cam như mật.
Hoàng hà thủy bạch hoàng vân thâu,
Hành nhân hà biên tương đối sầu.
Thiên hàn dã khoáng hà xứ túc,
Đường lê diệp chiến phong sưu sưu.
Sinh ly biệt, Sinh ly biẹt.
Ưu tùng trung lai vô đoạn tuyệt,
Ưu cực tâm lao huyết khí suy.
Vị niên tam thập sinh bạch phát.Sống … Biệt Ly

Nuốt mơ nào dễ, khó hơn sung
Chua chẳng dễ ăn, chát khó lòng
Nhưng dù chua chát xem chưa khổ
Sống phải chia ly mới khốn cùng

Vị chát thấm tim, chua … xót gan
Bình minh gà giục… lúc trăng tàn
Người đã lên yên … vang ngựa hí
Ngoảnh nhìn bịn rịn… lệ dâng tràn

Còn chát hơn sung , chua hơn mơ
Mật … ôi còn ngọt … cảnh đôi bờ
Bạc phếch Hoàng Hà …. mây vàng úa
Bên sông đưa tiễn mặt thẫn thờ

Đồng trống, lạnh căm đêm ra sao
Lá lê trước gió đập rì rào
Sống ly… sống biệt sao buồn thế
Đau đớn trùng trùng mãi dâng cao

Sầu muộn ơi…
Sầu dâng sinh khí hao mòn
Sầu muộn ơi
Mái đầu điểm tuyết …. lúc còn son … !

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:21:53 PM

山行遠上寒山石徑斜
白雲生處有人家
停車坐愛楓林晚
霜葉紅于二月花Sơn hànhViễn thương hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xứ hữu nhân gia
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng ư nhị nguyệt hoa
Đỗ MụcĐi đường Núi

Chênh vênh đường đá chốn non cao
Mây phủ mái tranh ẩn bóng chiều
Dừng bước nơi rừng phong rực rỡ
Thu sương nhuộm lá giữa hoang liêu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:22:51 PM

山中與幽人對酌
李白兩人對酌山花開。
一杯一杯復一杯。
我醉欲眠卿且去。
明朝有意抱琴來。Sơn trung dữ u nhân đối chướcLý BạchLưỡng nhân đối chước sơn hoa khai,
Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi.
Ngã túy dục miên khanh thả khứ,
Minh triêu hữu ý bão cầm lai.

Cùng người ẩn dật uống rượu trong núi

Hai người đối ẩm, hoa núi đang nở
Một chén, một chén, rồi lại một chén
Ta say rồi muốn ngủ, ông cứ đi (xuống núi)
Có hảo ý thì mai lên đây, nhớ ôm theo cây đàn

Hai mái đầu giữa núi rừng hoa nở
Chén cạn ư…. mình lại rót cho đầy
Tôi đã rồi … ông cứ việc vui say
Nếu có hứng, mai ôm đàn lại nhé
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:24:06 PM

王昌齡
塞下曲飲馬渡秋水,
水寒風似刀。
平沙日未沒,
黯黯見臨洮。
昔日長城戰,
咸言意氣高;
黃塵足今古,
白骨亂蓬蒿。Tái hạ khúcẨm mã độ thu thủy
Thủy hàn phong tự đao
Bình sa nhật vị một
Ảm ảm kiến Lâm Thao
Tích nhật Trường thành chiến
Hàm ngôn ý khí cao
Hoàng trần túc kim cổ
Bạch cốt loạn bồng mao.Vuơng Xương Linh

Khúc hát dưới ải

Ngựa qua uống nước sông Thu
Dòng sâu lạnh ngắt, vi vu gió lùa
Bãi bằng nhô bóng ác tà
Lâm Thao ẩn hiện mờ xa cuối trời
Trường thành chiến đấu một thời
Khí hùng chất ngất bao người hăng say
Giặc ngoài quấy nhiễu xưa nay
Còn kia xương cốt rải đầy đồng hoang

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:25:13 PM

塞下曲其一
令狐楚雪滿衣裳冰滿須,
曉隨飛將伐單于。
平生意氣今何在,
把得家書淚似珠。Tái hạ khúc kỳ nhấtLệnh Hồ SởTuyết mãn y thường băng mãn tu ,
Hiểu tùy Phi tướng phạt Thiền Vu .
Bình sinh ý khí kim hà tại ,
Bả đắc gia thư lệ tự chu .

Khúc hát dưới ải 1

Áo tuyết phủ
râu đóng băng
theo phò quan Phi Tướng
Đuổi Thiền Vu cho phỉ chí trai hùng
Nhưng đâu kìa dũng khí ngất không trung
Thư nhà tơí…dòng châu rơi lã chã

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:36:27 PM

塞下曲其二
令狐楚邊草蕭條塞雁飛
征人南望淚沾衣
黃塵滿面長須戰
白髮生頭未得歸Tái hạ khúc kỳ nhịLệnh Hồ SởBiên thảo tiêu điều tái nhạn phi ,
Chinh nhân nam vọng lệ triêm y .
Hoàng trần mãn diện trường tu chiến ,
Bạch phát sinh đầu vị đắc quy .

Bài ca dưới ải

Biên cương cỏ úa, nhạn xa bay
Vọng hướng trời Nam lệ chẩy dài
Bụi bám vàng người chinh chiến mãi
Ngày về mòn mỏi tóc sương phai
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:37:47 PM

再經湖城縣杜逡鶴去歲曾經此縣城
縣民無口不冤聲
今来縣宰加朱紱
便是蒼生血冉成Tái kinh Hồ Thành huyệnĐỗ Tuân Hạc

Khứ tuế tằng kinh thử huyện thành ,
Huyện dân vô khẩu bất oan thanh .
Kim lai huyện tể gia chu phất ,
Tiện thị thương sinh huyết nhiễm thành.

Qua huyện Hồ Thành lần thứ hai

Huyện này mới ghé một năm qua
Tiếng oán , lời than khắp mọi nhà
Tua đỏ năm nay giăng nhà huyện
Hẳn mầu rực rỡ máu dân pha

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:38:53 PM

載月明歸禪師德成百尺絲綸直下垂
一波纔動萬波隨
夜淨水寒魚不食
空船滿載月明歸Tải nguyệt minh quiThiền sư Đức Thành

Bách xích ti luân trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực
Không thuyền mãn tải nguyệt minh qui

Chở trăng về

Tơ buông trăm sợi giữa dòng sâu
Vạn sóng đuổi theo đợt sóng đầu
Nước trong lạnh ngắt không tăm cá
Đường về trăng chở ngập thuyền câu
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, December 4, 2008 10:39:27 PM

尋南溪常道士劉長卿一路經行處,莓苔見屐痕。
白雲依靜渚,芳草閉閒門。
過雨看鬆色,隨山到水源。
溪花與禪意,相對亦忘言。Tầm Nam Khê Thường đạo sĩLưu Trường Khanh

Nhất lộ kinh hành xứ,
Môi đài kiến kịch ngân.
Bạch vân y tĩnh chử,
Phương thảo bế nhàn môn.
Quá vũ khan tùng sắc,
Tuỳ sơn đáo thuỷ nguyên.
Khê hoa dữ thiền ý,
Tương đối diệc vong ngôn.

TÌM THƯỜNG ĐẠO SĨ Ở NAM KHÊ

Lối nhiều lần qua lại
Dấu guốc trên rêu xanh
Bãi sông mây che phủ
Cửa cỏ thơm vây quanh

Qua màn mưa xem thông
Men núi tới suối trong
Thiền đạo trùm hoa lá
Gặp … sững nhìn, lời … không

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 4:46:09 AM

三月晦日送春
賈島三月正當三十日
春風別我苦吟身
共君今夜不須睡
未到曉鐘猶是春Phiên âmTam nguyệt hối nhật tống xuân
Giả ĐảoTam nguyệt chính đương tam thập nhật
Xuân quang biệt ngã khổ ngâm thân
Cộng quân kim dạ bất tu thụy
Vị quá hiểu chung do thị xuân.
Giả Đảo

Cuối tháng Ba tiễn Xuân

Đã là ngày cuối tháng ba
Ánh Xuân tàn tạ, cỏ hoa ngậm ngùi
Cùng nhau thức trắng đêm thôi
Chuông mai chưa điểm đất trời vẫn Xuân

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 4:46:39 AM

新安吏客行新安道,
喧呼聞點兵,
借間新安吏,
縣小更無丁?
府帖昨夜下,
次選中男行。
中男絕短小,
何以守王城?
肥男有母送,
瘦男獨伶俜。
白水暮東流,
青山猶哭聲。
莫自使眼枯,
收汝淚縱橫。
眼枯即見骨,
天地終無情。
我軍取相州,
日夕望其平。
豈意賊難料,
歸軍星散營。
就糧近故壘,
練卒依舊京。
掘壕不到水,
牧馬役亦輕。
況乃王師順,
撫養甚分明。
送行勿泣血,
僕射如父兄。Tân An lạiKhách hành Tân An đạo
Huyện hô ao điểm binh
Tá vấn Tân An lại
Huyện tiểu cánh vô đinh
Phủ thiếp tạc dạ há
Thứ tuyển trung nam hành
Trung nam tuyệt đoản tiểu
Hà dĩ thủ vương thành ?
Phì nam hữu mẫu tống
Sấu nam độc linh bình
Bạch thủy mộ đông lưu
Thanh sơn do khốc thanh
Mạc tự sử nhãn khô
Thu nhữ lệ tung hoành
Nhãn khô tức kiến cốt
Thiên địa chung vô tình!
Ngã quân thủ Tương Châu
Nhật tịch vọng kỳ bình
Khởi ý tặc nan liệu
Qui quân tinh tản doanh
Tựu lương cận cố lũy
Luyện tốt y cựu kinh
Quật hào bất đáo thủy
Mục mã dịch diệc khinh
Huống nãi vương sư thuận
Phủ dưỡng thậm phân minh
Tống hành vật khấp huyết,
Bộc dịch như phụ huynh!Dịch nghĩa:

VIÊN LẠI HUYỆN TÂN AN (1)

Khách đi đường lối Tân An
Nghe đồn bắt lính khắp làng gần xa
Hỏi han viên lại biết ra
Huyện này trai hết hôm qua phủ đòi
Tuổi trung nam phải đi thôi
Làm sao đám trẻ nhỏ nhoi giữ thành
Đứa giầu có mẹ dỗ dành
Lũ nhỏ gầy guộc một mình lẻ loi
Chiều về nước vẫn trôi xuôi
Vọng từ chân núi tiếng người nỉ non
Khóc khô mắt được gì hơn
Thôi đừng để suối lệ buồn tuôn rơi
Mắt khô nào khác xương người
Khóc than ai kẻ được trời giúp đâu
Khi vừa lấy lại Tương châu
Nghĩ rằng bờ cõi sẽ mau yên bình
Nào ngờ thế chuyển thình lình
Quân ta thua lớn phải nhanh rút về
Nơi lũy cũ cho tiện bề
Vận lương, rèn lính lối kề kinh xưa
Đào hào thì cũng chỉ vừa
Trông coi chiến mã xem ra nhẹ nhàng
Lại là lính thuộc quân vương
Thường công, chăm sóc tỏ tường lo chi
Thôi… tiễn đưa khóc làm gì
Bộc quan thương lính như bề cha anh

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 4:48:30 AM

辛夷塢木末芙蓉花,
山中發紅萼。
澗戶寂無人,
紛紛開且落。Tân Di ổVương DuyMộc mạt phù dung hoa,
Sơn trung phát hồng ngạc.
Giản hộ tịch vô nhân,
Phân phân khai thả lạc.

Phù dung nở đẹp tuyệt vời
Cả vùng sườn núi thắm tươi chan hoà
Ngõ thôn vắng chằng người qua
Tiếc thay chỉ nở sớm qua tối tàn

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, December 6, 2008 4:48:48 AM

新婚別兔絲附蓬麻,引蔓故不長。
嫁女與征夫,不如棄路旁。
結髮為君妻,席不暖君床。
暮婚晨告別,無乃太匆忙!
君行雖不遠,守邊赴河陽。
妾身未分明,何以拜姑嫜?
父母養我時,日夜令我藏。
生女有所歸,雞狗亦得將。
君今往死地,沈痛迫中腸。
誓欲隨君去,形勢反蒼黃。
勿為新婚念,努力事戎行!
婦人在軍中,兵氣恐不揚。
自嗟貧家女,久致羅襦裳。
羅襦不復施,對君洗紅妝。
仰視百鳥飛,大小必雙翔。
人事多錯迕,與君永相望!Tân hôn biệtĐỗ PhủThố ti phụ bồng ma,
Dẫn man cố bất trường.
Giá nữ dữ chinh phu,
Bất như khí lộ bàng.
Kết phát vi quân thê,
Tịch bất noãn quân sàng.
Mộ hôn thần cáo biệt,
Vô nãi thái thông mang!
Quân hành tuy bất viễn,
Thủ biên phó hà dương.
Thiếp thân vị phân minh,
Hà dĩ bái cô chương?
Phụ mẫu dưỡng ngã thì,
Nhật dạ lệnh ngã tàng.
Sinh nữ hữu sở quy,
Kê cẩu diệc đắc tướng.
Quân kim vãng tử địa,
Trầm thống bách trung tràng.
Thệ dục tuỳ quân khứ,
Hình thế phản thương hoàng.
Vật vi tân hôn niệm,
Nỗ lực sự nhung hàng!
Phụ nhân tại quân trung,
Binh khí khủng bất dương.
Tự ta bần gia nữ,
Cửu trí la nhu thường.
La nhu bất phục thi,
Đối quân tẩy hồng trang.
Ngưỡng thị bách điểu phi,
Đại tiểu tất song tường.
Nhân sự đa thác ngỗ,
Dữ quân vĩnh tương vọng!

Vợ chông mới cươí xa nhau

*
Tơ hồng bám gốc bồng gai
Tháng năm vương vấn chẳng dài được thêm
Lấy chồng lính trận uổng duyên
Thà rằng vứt bỏ khỏi phiền lụy thân
Đêm nằm chưa ấm chiếu chăn
Sáng ra đã phải gói khăn lên đường
Vôi vàng chi lắm người thương
Cho dù đây, đó dặm đường chẳng xa
Hà Dương chốn ấy chàng qua
Còn thân phận thiếp rõ là khó khăn
Biết sao phụng dưỡng song thân
Xưa nhà cha mẹ ân cần chăm lo
Sanh con gái, gả chồng xa
Thương con cho hết chó gà mang theo
Nay chàng tới chốn hiểm nghèo
Lòng em tơ rối trăm chiều chẳng yên
Nhớ chàng muốn tới cận bên
Đao binh còn nặng, lụy phiền còn mang
Đừng lo vợ mới nghe chàng
Việc quân chàng hãy hiên ngang lo tròn
Nữ nhi lánh trại là hơn
Gươm anh hùng dễ lụy buồn tình riêng
Yếm đào một mảnh làm duyên
Từ nay đành xếp tạm quên vì chàng
Phấn son chi, lắm bẽ bàng
Chim trời bay lượn từng đàn có đôi
Gây chi ngang trái hỡi trời
Để chàng với thiếp trông vời tin nhau
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:22:01 AM

新豐折臂翁白居易新豐老翁八十八, 頭鬢眉須皆似雪;
玄孫扶向店前行, 左臂憑肩右臂折。
問翁折臂來幾年? 兼問致折何因緣?
翁雲貫屬新豐縣, 生逢聖代無征戰;
慣聽梨園歌管聲, 不識旗槍與弓箭。
無何天寶大徵兵, 戶有三丁點一丁;
點得驅將何處去? 五月萬里雲南行。
聞道雲南有瀘水, 椒花落時瘴煙起;
大軍徒涉水如湯, 未過十人二三死。
村南村北哭聲哀, 兒別爺娘夫別妻;
皆雲前後徵蠻者, 千萬人行無一回。
是時翁年二十四, 兵部牒中有名字;
夜深不敢使人知, 偷將大石槌折臂;
張弓簸旗俱不堪,從茲始免征雲南。
骨碎筋傷非不苦, 且圖揀退歸鄉土。
此臂折來六十年, 一肢雖廢一身全;
至今風雨陰寒夜, 直到天明痛不眠。
痛不眠,終不悔, 且喜老身今獨在;
不然當時瀘水頭, 身死魂飛骨不收;
應作雲南望鄉鬼, 萬人冢上哭呦呦。
老人言,君聽取;
君不聞開元宰相宋開府,
不賞邊功防黷武?
又不聞天寶宰相楊國忠,
欲求恩倖立邊功?
邊功未立生人怨, 請問新豐折臂翁。Tân Phong chiết tí ôngBạch Cư Dị

Tân phong lão ông bát thập bát,
Đầu mấn mi tu giai tự tuyết;
Huyền tôn phù hướng điếm tiền hành ,
Tả tí bằng kiên hữu tí chiết .
Vấn ông: Chiết tí lai kỉ niên?
Kiêm vấn: Trí chiết hà nhân duyên?
Ông vân: Quán thuộc Tân Phong huyện,
Sinh phùng thánh đại vô chinh chiến;
Quán thính lê viên ca quản thanh,
Bất thức kì thương dữ cung tiễn.
Vô hà thiên bảo đại trưng binh,
Hộ hữu tam đinh điểm nhất đinh;
Điểm đắc khu tướng hà xứ khứ?
Ngũ nguyệt vạn lí vân nam hành.
Văn đạo vân nam hữu Lô Thuỷ,
Tiêu hoa lạc thời chướng yên khởi;
Đại quân đồ thiệp thuỷ như thang,
Vị quá thập nhân nhị tam tử.
Thôn nam thôn bắc khốc thanh ai,
Nhi biệt gia nương phu biệt thê;
Giai vân tiền hậu chưng man giả,
Thiên vạn nhân hành vô nhất hồi.
Thị thời ông niên nhị thập tứ,
Binh bộ điệp trung hữu danh tự;
Dạ thâm bất cảm sử nhân tri,
Thâu tướng đại thạch chuỳ chiết tí;
Trương cung bả kì câu bất kham,
Tòng tư thỉ miễn chinh vân nam.
Cốt toái cân thương phi bất khổ,
Thả đồ luyện thoái quy hương thổ .
Thử tí chiết lai lục thập niên,
Nhất chi tuy phế nhất thân toàn;
Chí kim phong vũ âm hàn dạ ,
Trực đáo thiên minh thống bất miên .
Thống bất miên ,chung bất hối,
Thả hỉ lão thân kim độc tại;
Bất nhiên đang thì lô thuỷ đầu,
Thân tử hồn phi cốt bất thâu;
Ứng tác vân nam vọng hương quỷ,
Vạn nhân trủng thượng khốc u u .
Lão nhân ngôn ,quân thính thủ;
quân bất văn Khai Nguyên tể tướng Tống khai phủ,
Bất thưởng biên công phòng độc vũ?
Hựu bất văn Thiên Bảo tể tướng Dương Quốc Trung,
Dục cầu ân hạnh lập biên công?
Biên công vị lập sinh nhân oán,
Thỉnh vấn Tân Phong chiết tí ông.

Ông lão cụt tay ở đất Tân Phong

Đất Tân Phong lão ngoài tám chục
Cả chân mày, râu tóc trắng phau
Vịn vai đứa cháu dẫn hầu
Cánh tay phải đã mất đâu chẳng còn
Tò mò hỏi nguồn cơn cho biết
Bởi vì đâu tay mất, lâu chưa ?
Nhẩn nha ông lão phân bua
Tân Phong quê lão thuở giờ bình yên
Vườn lê vẫn vui quen đàn hát
Chả cung tên, cờ quạt bao giờ
Đến thời Thiên Bảo ai ngờ
Hộ ba lấy một … cõi bờ can qua
Đã trưng dụng ai mà về được
Đi Vân Nam phải vượt ngàn xa
Nghe đâu dòng nước sông Lô
Toả hơi khí độc vào mùa hoa rơi
Nước hừng hực da người muốn rã
Vượt được sông mười đã mất ba
Bắc Nam thảm thiết kêu la
Vợ chồng xa cách, con cha lạc đàn
Lời rằng những kẻ chinh Man
Vạn đi chẳng một bình an trở về
Tuổi lúc đó lão vừa hai bốn
Trong công văn lão khốn có tên
Lựa khi vào khoảng nửa đêm
Già dùng đá dập nát bên tay này
Việc cung kiếm lão đây được bỏ
Đi Vân Nam từ đó bôi tên
Nỗi đau tay gẫy khó quên
Những mong được loại bình yên trở về
Sáu mươi năm tay què rồi đấy
Nhưng thân còn được vậy mừng rồi
Dù rằng khi lạnh trở trời
Nhức đau thật khổ thân tôi đêm dài
Nhưng dù nhức lòng thời chẳng hối
Đau mà thân tồn tại đến giờ
Nếu không nguồn nước sông Lô
Biết xương trôi dạt bến bờ nào đâu
Ma xứ lạ lòng đau nhớ nước
Giữa muôn vàn hồn khác nỉ non
Hãy nghe cho rõ nguồn cơn
Quan tể tướng Tống Khai Nguyên thuở nào
Hại bao kẻ anh hào vì nước
Đi ngăn quân giặc cướp ngoại vùng
Hay như tể tướng Quốc Trung
Mua lòng thánh thượng khai vùng biên cương
Lời than tiếng oán khắp đường
Lão Tân Phong kể tận tường đầu đuôi
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:23:37 AM

杜牧
贈別之一娉娉嫋嫋十三餘, 豆蔻梢頭二月初。
春風十里揚州路, 卷上珠簾總不如。Tặng biệt kỳ IPhinh phinh niệu niệu thập tam dư
Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ
Xuân phong thập lý Dương Châu lộ
Quyển thượng châu liêm tổng bất như.
Đỗ MụcNgoài mười ba quá xinh tươi
Đẹp như hoa đậu tháng hai khoe mầu
Gió Xuân mười dặm Dương Châu
Cuốn rèm chả kiếm ai đâu như nàng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:23:52 AM

贈衛八處士杜甫人生不相見, 動如參與商,
今夕復何夕? 共此燈燭光。
少壯能幾時? 鬢髮各已蒼。
訪舊半為鬼, 驚呼熱中腸。
焉知二十載, 重上君子堂。
昔別君未婚, 兒女忽成行;
怡然敬父執, 問我來何方。
問答乃未已, 驅兒羅酒漿。
夜雨剪春韭, 新炊間黃粱。
主稱會面難, 一舉累十觴;
十觴亦不醉, 感子故意長。
明日隔山岳, 世事兩茫茫。Nhân sinh bất tương kiến,
Động như Sâm dữ Thương.
Kim tịch phục hà tịch,
Cộng thử đăng chúc quang.
Thiếu tráng năng kỷ thì,
Mấn phát các dĩ thương.
Phỏng cựu bán vi quỉ,
Kinh hô nhiệt trung trường.
Yên tri nhị thập tải,
Trùng thướng quân tử đường.
Tích biệt quân vị hôn,
Nhi nữ hốt thành hàng.
Di nhiên kính phụ chấp,
Vấn ngã lai hà phương.
Vấn đáp nãi vị dĩ,
Khu nhi la tửu tương.
Dạ vũ tiễn xuân cửu,
Tân xuy gián hoàng lương.
Chủ xưng hội diện nan,
Nhất cử lũy thập trường.
Thập trường diệc bất túy
Cảm tử cố ý trường.
Minh nhật cách sơn nhạc,
Thế sự lưỡng mang mang.DỊCH NGHĨA

TẶNG BÁC TÁM VỆ ẨN SĨ

Dù cùng sống trên đời
Đâu phải thường gặp gỡ
Như sao mai, sao hôm
Cách xa từ vạn cổ

Đêm nay là đêm gì
Sao dưới đèn hội ngộ
Mới ngày nào tóc xanh
Mà bây giờ trắng xoá

Hỏi thăm về bạn xưa
Hơn nửa đã quá vãng
Niềm kinh ngạc tràn dâng
Làm mặt mày choáng váng

Mới đây hai chục năm
Giờ mới gặp anh lại
Xưa chưa lập gia đinh
Giờ đầy đàn con cái

Chúng lễ phép chào thưa
Hỏi thăm từ đâu tới
Lời chào hỏi chưa ngơi
Tiếng dọn cơm vọng lại

Hẹ cắt dưới mưa xuân
Kê vàng trộn gạo nếp
Chủ nhân luôn cười vui
Nói dễ đâu gặp mặt

Rượu mời uống mềm môi
Mười chung nào đã thấm
Tình xưa cũ keo sơn
Mai lại xa ngàn dặm

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:26:15 AM

早秋山中作王維無才不敢累明時,
思向東谿守故籬。
豈厭尚平婚嫁早,
卻嫌陶令去官遲。
草間蛩響臨秋急,
山裡蟬聲薄暮悲。
寂寞柴門人不到,
空林獨與白雲期。Tảo thu sơn trung tácVương Duy

Vô tài bất cảm lụy minh thì,
Tư hướng Đông Khê thủ cố li.
Khởi yếm Thượng Bình hôn giá tảo,
Khước hiềm Đào Lịnh khứ quan trì.
Thảo gian cung hưởng lâm thu cấp,
Sơn lý thiền thanh bạc mộ bi.
Tịch mịch sài môn nhân bất đáo,
Không lâm độc dữ bạch vân kỳ.

Thơ làm chớm thu trong núi
Phiền mà chi, phận bất tài
Từ ra đi dạ vẫn hoài Đông Khê
Cứ như Thượng, yên mọi bề
Đào Lệnh áo mão còn chê chẳng màng
Vách tranh dế gọi Thu sang
Chiều ve rả rích âm vang núi đồi
Quạnh hiu lối cổng vắng người
Cảnh rừng vắng vẻ, lưng trời mây giăng
NguyênTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:26:48 AM

杜甫
韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖國初以來畫鞍馬, 神妙獨數江都王。
將軍得名三十載, 人間又見真乘黃。
曾貌先帝照夜白, 龍池十日飛霹靂,
內府殷紅瑪瑙盤, 婕妤傳詔才人索。
盤賜將軍拜舞歸, 輕紈細綺相追飛;
貴戚權門得筆跡, 始覺屏障生光輝。
昔日太宗拳毛騧, 近時郭家獅子花。
今之新圖有二馬, 復令識者久歎嗟,
此皆騎戰一敵萬, 縞素漠漠開風沙。
其餘七匹亦殊絕, 迥若寒空雜煙雪;
霜蹄蹴踏長楸間, 馬官廝養森成列。
可憐九馬爭神駿, 顧視清高氣深穩。
借問苦心愛者誰? 後有韋諷前支盾。
憶昔巡幸新豐宮, 翠花拂天來向東;
騰驤磊落三萬匹, 皆與此圖筋骨同。
自從獻寶朝河宗, 無復射蛟江水中。
君不見, 金粟堆前松柏裡,
龍媒去盡鳥呼風。Vi Phúng lục sự trạch quan Tào tướng quân hoạ mã đồQuốc sơ di lai họa yên mã,
Thần diệu độc số Giang Đô Vương,
Tướng quân đắc danh tam thập tải,
Nhân gian hựu kiến chân Thừa Hoàng.
Tằng mạc tiên đế Chiếu Dạ Bạch,
Long trì thập nhật phi tích lịch.
Nội phủ ân hồng mã não bán.
Tiệp dư truyền chiếu tải nhân sách.
Bàn tử tướng quân bái vũ quy,
Khinh hoàn tế ỷ tương truy phi,
Quý thích quyền môn đắc bút tích,
Thủy giác binh trường sinh quang huy.
Tích nhất Thái Tông Quyền Mao Qua,
Cận thi Quách Gia Sư Tử Hoa.
Kim chi tân đồ hữu nhi mã.
Phục linh thức giả cửu thán ta
Thủ giai chiến kỵ nhất địch vạn,
Cảo tố mạc mạc khai phong sa.
Kỷ du thất thất diệc thủ tuyệt,
Hồi nhược hàn không tạp hà tuyết.
Sương đề xúc đạp trướng thu gian,
Mã quan tư dưỡng sâm thành liệt.
Khả liên cửu mã tranh thần tuấn,
Cố thi thanh cao khủ thâm ổn.
Tả vấn khổ tâm ái giả thùy?
Hậu hữu Vi Phúng, tiền Chi Đôn.
ức tích tuần hành Tân Phong cung,
Thúy hoa phất thiên lai hướng dông.
Bằng tương lỗi lạc tam vạn thất,
Giai dữ thử đồ căn cốt đông.
Tụ tòng hiến bảo triều Hà Tông,
Vô phục xạ giao giang thủy trung.
Quân bất kiến:
Kim túc đôi tiến tùng bách lý,
Long Mai khứ tận điểu hô phong!
Đỗ PhủTranh Ngựa

Cả bao năm trong nghề vẽ ngựa
Giang Đô Vương nghĩ chả ai hơn
Ba mươi năm nổi như cồn
Bức Thừa Hoàng thấy ai còn dám chê
Ngựa Chiếu Dạ tay nghề quán tuyệt
Cả mưới ngày sấm sét sân rồng
Vua ban đem ngọc não hồng
Hầu quan mang tới thưởng công cho người
Ông cảm tạ vui cười nhẩy múa
Nhà vương tôn cũng tựa sáng thêm
Khi bàn tay ngọc vẽ lên
Những mành phi tưởng từ miền đài tiên
Vua Thái Tông, ngựa Quyền được họa
Quách Tử Nghi tranh vẽ ngựa Sư
Xem trong tranh ngựa bây giờ
Hai con vẫn được trầm trồ tán dương
Cả vạn con dễ thường có một
Trên tấm màn bụi cát bay tung
Bẩy con ngựa khác vẽ cùng
Dáng như tuyết lượn giữa vùng giá băng
Vó câu đạp trên rừng thu lá
Người trông coi đứng cả một đoàn
Chín con ngựa vẻ hiên ngang
Khí thế hùng dũng, nhãn quang sáng ngời
Ai yêu hội họa trong đời
Xưa Chi Đôn đó, giờ thời họ Vi
Tân Phong thuở trước vua đi
Theo cờ ba vạn ngựa phi oai hùng
Vẻ đẹp so tranh không khác lạ
Kể từ khi thần mã về sông
Hoá rồng nơi chốn thủy cung
Người thấy không
Gò Kim Túc giữa đám tùng
Chẳng Long Mai …chỉ … chim muông, gió lùa

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:27:57 AM

王維雜詩君自故鄉來, 應知故鄉事。
來日綺窗前, 寒梅著花未。Tạp ThiQuân tử cố hương lai
Ưng tri cố hương sự
Lai nhật ỷ song tiền,
Hàn mai trước hoa vị

Thơ vặt

Bác từ quê hương lại
Chắc rõ việc nơi nhà
Hẳn bác nhớ cây mai trước cửa
Hôm bác đi đã thấy trổ hoa ?

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:29:04 AM

走馬川行奉送封大夫出師西征岑參君不見走馬川行雪海邊
平沙莽莽黃入天,輪臺九月風夜吼。
一川碎石大如斗,隨風滿地石亂走。
匈奴草黃馬正肥,金山西見煙塵飛。
漢家大將西出師,將軍金甲夜不脫。
半夜軍行戈相撥,風頭如刀面如割。
馬毛帶雪汗氣蒸,五花連錢旋作冰。
幕中草檄硯水凝,虜騎聞之應膽懾。
料知短兵不敢接,車師西門佇獻捷。Tẩu Mã Xuyên hành phụng tống Phong đại phu xuất sư tây chinhSầm Tham

Quân bất kiến Tẩu Mã Xuyên hành Tuyết Hải biên
Bình sa mãng mãng hoàng nhập thiên,
Luân Đài cửu nguyệt phong dạ hống.
Nhất xuyên toái thạch đại như đẩu,
Tuỳ phong mãn địa thạch loạn tẩu.
Hung noa thảo hoàng mã chính phì,
Kim sơn tây kiến yên trần phi.
Hán gia đại tướng tây xuất sư,
Tướng quân kim giáp dạ bất đoái.
Bán dạ quân hành qua tương bát,
Phong đầu như đao diện như cát.
Mã mao đái tuyết hãn khí chưng,
Ngũ hoa liên tiền toàn tác băng.
Mạc trung thảo hịch nghiễn thuỷ ngưng,
Lỗ kị văn chi ưng đảm nhiếp.
Liệu tri đoản binh bất cảm tiếp,
Xa Sư tây môn trữ hiến tiệp.

Bài hành Tẩu Mã Xuyên tiễn đưa Phong đại phu xuất quân chinh tây

Há chẳng thấy từ Mã Xuyên lên vùng Tuyết Hải
Bãi mênh mông cát phủ tận chân trời
Đêm Luân Đài tháng chín gió tơi bời
Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng lớn
Gió bần bật đất đá văng lăn lộn
Xứ Hung Nô ngựa béo tốt, cỏ vàng
Tây Kim Sơn mờ mịt bụi bay tung
Đại tướng Hán đang kéo quân hướng ấy
Giáp trên người mang suốt đêm không cởi
Giáo mác khua đêm quân tiến lên đường
Gió lạnh căm như dao cắt thịt xương
Mùi hôi ngựa tuyết tan hơi nồng nặc
Trên yên cương Ngũ Hoa đầy băng tuyết
Trong trại binh mực đặc sệt trong nghiên
Giặc nghe tin hẳn khiếp đảm kinh hồn
Thế yếu kém chắc chả ra nghênh chiến
Tây Xa Sư ta chờ tin đại thắng
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:29:35 AM

西宫秋怨王昌齡芙蓉不及美人妆,
水殿风来珠翠香。
谁分含啼掩秋扇,
空悬明月待君王。Tây cung thu oánVương Xương Linh

Phù dung bất cập mỹ nhân trang
Thuỷ điện phong lai châu thuý hương
Khước hận hàm tình yểm thu phiến
Không huyền minh nguyệt đãi quân vương

Nỗi Buồn nơi Tây Cung

Nét xinh hoa phải chau mày
Khắp vùng Thủy Điện hương bay ngập tràn
Quạt che dấu nét bẽ bàng
Đêm trăng vời vợi võ vàng đợi vua

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:30:16 AM

劉禹錫
西塞山懷古王濬樓船下益州, 金陵王氣黯然收。
千尋鐵鎖沈江底, 一片降旛出石頭。
人世幾回傷往事, 山形依舊枕寒流。
從今四海為家日, 故壘蕭蕭蘆荻秋。Tây Tái sơn hoài cổVương Tuấn lâu thuyền há Ích châu ,
Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu .
Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để ,
Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Dầu .
Nhân thế kỹ hồi thương vãn sự ,
Sơn hình y cựu trầm hàn lưu .
Tòng kim tứ hải vi gia nhật ,
Cố lũy tiêu tiêu lô dịch thu .
Lưu Vũ TíchNghĩ lại chuyện xưa ở núi Tây Tái

Ngự lầu thuyền, họ Vương xuôi châu Ích
Trời Kim Lăng ảm đạm, cảnh điêu tàn
Bao dấu xưa chìm dưới đáy sông hoang
Thạch Đầu ló mảnh cờ hàng lặng lẽ
Xót thương thay cho cảnh đời dâu bể
Chỉ núi xanh vẫn bên nước im lìm
Giang sơn giờ gom một khồi bình yên
Bên lũy cũ tiếng lau thu xào xạc
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:30:43 AM

西施
羅隱家國興亡自有時,
吳人何苦怨西施?
西施若解傾吳國,
越國亡來又是誰?Tây ThiLa ẨnGia quốc hưng vong tự hữu thì,
Ngô nhân hà khổ oán Tây Thi ?
Tây Thi nhược giải khuynh Ngô quốc,
Việt quốc vong lai hựu thị thuỳ ?

Tây Thi
Hưng vong thế cuộc vận trời
Oán Tây Thi mãi chi người nước Ngô
Nếu vì nàng mất cơ đồ
Giang sơn Việt sụp, hỏi ngờ tại ai
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:31:15 AM

王維西施詠艷色天下重, 西施寧久微?
朝為越溪女, 暮作吳宮妃。
賤日豈殊眾? 貴來方悟稀。
邀人傅脂粉, 不自著羅衣,
君寵益嬌態, 君憐無是非。
當時浣紗伴, 莫得同車歸。
持謝鄰家子, 效顰安可希?Tây Thi vịnhDiễm sắc thiên hạ trọng
Tây Thi ninh cửu vi
Triêu vi Việt khê nữ
Mộ tác Ngô cung phi
Tiện nhật khởi thù chúng
Quý lai phương ngộ hi
Yêu nhân phụ hương phấn
Bất tự trước la y
Quân sủng ích kiều thái
Quân liên vô thị phi
Đương thời cán sa bạn
Mạc đắc đồng xa qui
Trì tạ lân gia tử
Hiệu tần an khả hi.
Vương Duy

Vịnh nàng Tây Thi

Nhân gian quí trọng mỹ nhân
Nên nghèo đâu dễ đến phần Tây Thi
Sáng còn giặt lụa hàn vi
Chiều thành cung nữ khó bì cung Ngô
Khác gì người lúc nghèo xưa
Đến khi cao trọng thuở giờ mấy ai
Phấn thơm thoa đã có người
Khoác xiêm y chẳng tự nơi tay nàng
Kiêu căng vua có nào màng
Đúng sai vua cũng cưu mang chẳng cần
Bạn xưa giặt lụa tình thân
Không ai được tới ngồi gần cùng xe
Nhắn cô gái ở cùng quê
Làm duyên bắt chước não nề mà thôi

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:31:46 AM

石壕吏杜甫暮投石壕村,有吏夜捉人。
老翁逾牆走,老婦出門迎。
吏呼一何怒,婦啼一何苦。
聽婦前致詞,“三男鄴城戍。
一男附書至,二男新戰死。
存者且偷生,死者長已矣!
室中更無人,惟有乳下孫。
有孫母未去,出入無完裙。
老嫗力雖衰,請從吏夜歸。
急應河陽役,猶得備晨炊。”
夜久語聲絕,如聞泣幽咽。
天明登前途,獨與老翁別。Thạch hào lạiMộ đầu Thạch Hào thôn
Hữu lại dạ tróc nhân
Lão ông du tường tẩu
LãO phụ xuất khan môn
Lại hô nhất hà nộ
Phụ đề nhất hà khổ !
Thính phụ tiền trí từ :
“Tam nam Nghiệp Thành thú
Nhất nam phụ thư chí
Nhị nam tân chiến tử
Tồn giả thả thâu sinh
Tử giả trường dĩ hỹ !
Thất trung cánh vô nhân
Duy hữu nhũ hạ tôn
Hữu tôn mẫu vị khứ
Xuất nhập vô hoàn quần
Lão ẩu lực tuy suy
Thỉnh tòng lại dạ quy
Cấp ứng Hà Dương dịch
Do đắc bị thần xuy“
Dạ cửu ngữ thanh tuyệt
Như văn khấp u yết
Thiên minh đăng tiền đồ
Độc dữ lão ông biệt
Đỗ Phủ

TÊN LẠI THÔN THẠCH HÀO

Một đêm ngủ tại Thạch Hào
Nửa khuya tiếng lại xôn xao bắt người
Nhẩy tường ông lão trốn rồi
Chỉ mình bà lão tiếp người thừa sai
Tiếng người quát đến đinh tai
Lão bà kêu khổ bi ai khôn cùng
Tiếng van lơn xót xa lòng
Ba trai thì đã tới vùng Nghiệp xa
Nhận tin con báo về nhà
Hai đứa chết trận, trời tha một thằng
Đứa sống hỏi có yên chăng
Đứa chết thôi cũng cầm bằng đành thôi
Trong nhà thật chẳng còn người
Chỉ còn trẻ mới ra đời loi nhoi
Vì con mẹ nó chưa rời
Vào ra quần áo tả tơi tội tình
Già này tuy chẳng còn nhanh
Cũng xin theo cậu đăng trình đêm nay
Hà Dương nếu phải đi ngay
Còn về lo bữa sáng ngày kịp đi
….
Tiếng ồn bặt lúc về khuya
Âm người thút thít não nề thảm thương
Hẳn mai rời bước lên đường
Chỉ mình với lão đáng thương tạ từ

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:32:39 AM

李白採蓮曲若耶溪旁採蓮女。
笑隔荷花共人語。
日照新妝水底明。
風飄香袂空中舉。
岸上誰家游冶郎。
三三五五映垂楊。
紫騮嘶入落花去。
見此踟躕空斷腸。Thái liên khúcNhược Da khê bạng thái liên nữ
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh
Phong phiêu hương duệ không trung cử
Ngạn thượng thuỳ gia du dã lang
Tam tam ngũ ngũ ánh thuỳ dương
Tử lưu tê nhập lạc hoa khứ
Kiến thử trì trù không đoạn trường
Lý Bạch

Khúc hát hái sen

Bên khe Nhược, giữa đầm sen
Ngàn hoa rực rỡ khoe duyên cùng người
Nước in nét ngọc thắm tươi
Không gian thoảng nhẹ áo mùi toả hương
Thanh tao công tử trên đường
Đoàn năm, ba dưới liễu buông xanh mầu
Hoa rơi nát dưới vó câu
Quay đi lại sợ lòng đau nhớ nàng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:33:45 AM

採蓮曲其一
王昌齡吳姬越艷楚王妃
爭弄蓮舟水濕衣
來時浦口花迎入
採罷江頭月送歸Thái liên khúc kỳ nhấtVương Xương LinhNgô cơ, Việt diễm, Sở vương phi ,
Tranh lộng liên hoa thủy thấp y .
Lai thời phố khẩu hoa nghinh nhập ,
Thái bãi giang đầu nguyệt tống quy .

Khúc hát hái sen kỳ 1

Kìa Ngô, Sở Việt vương phi
Hái sen đùa giỡn trên ghe ướt người
Hoa nghinh tiếp lúc tới nơi
Ánh trăng tiễn bước khi rời gót sen

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:34:44 AM

採蓮曲其二
王昌齡荷葉羅裙一色裁
芙蓉向臉兩邊開
亂入池中看不見
聞歌始覺有人來Thái liên khúc kỳ nhịVương Xương LinhHà diệp la quần nhất sắc tài ,
Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai.
Loạn nhập trì trung khan bất kiến ,
Văn ca thỉ giác hữu nhân lai .

Khúc hát hái sen kỳ 2

Lụa, sen màu tiệp xanh tươi
Đài hoa, mặt ngọc rạng ngời thắm xinh
Khó mà phân biệt cho rành
Véo von tiếng hát ngó quanh thấy ngưòi

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:35:42 AM

五言古詩
王維
青谿言入黃花川, 每逐青谿水;
隨山將萬轉, 趣途無百里。
聲喧亂石中, 色靜深松裡;
漾漾汎菱荇, 澄澄映葭葦。
我心素已閒, 清川澹如此。
請留盤石上, 垂釣將已矣!Thanh khêNgôn nhập Hoàng Hoa xuyên
Mỗi trục thanh khê thủy
Tùy sơn tương vạn chuyển
Thú đồ vô bách lý
Thanh huyên loạn thạch trung
Sắc tĩnh thâm tùng lý
Dạng dạng phiếm lăng hạnh
Trừng trừng ánh giả vĩ
Ngã tâm tố dĩ nhàn
Thanh xuyên đạm như thử
Thỉnh lưu bàn thạch thượng
Thùy điếu tương dĩ hỉ
Khe xanhLời rằng qua ngả Hoàng Hoa
Dòng sông trong vắt thật là nên thơ
Giữa vùng non nước mộng mơ
Quanh co trăm dặm bên bờ núi cao
Xuyên vách đá… nước rì rào
Thông nghiêng soi bóng khác nào Bồng lai
Bập bềnh lăng, hạnh nổi trôi
Nước trong lau sậy đứng soi ven bờ
Yêu đời thanh thản …ngẩn ngơ
Theo làn nước biếc lững lờ… xuyến xao
Bên dòng êm …mỏm đá cao
Cần buông …
hồn thả dần vào … lãng quên

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:36:26 AM

青明杜牧青明時節雨紛紛
路上行人欲斷魂
借問酒家何處有
牧童搖指荇花村Thanh minhĐỗ Mục

Thanh minh thời tiết vũ phân phân ,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn .
Tố vấn tửu gia hà xứ hữu ,
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn .

Tiết thanh minh

Thanh minh lất phất mưa rơi
Trên đường chân bước buốn tơi tả lòng
Hỏi đâu bán rượu biết không ?
Hướng về thôn Hạnh mục đồng chỉ ngay
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:37:30 AM

十五夜望月王建中庭地白樹棲鴉,冷露無聲濕桂花。
今夜月明人盡望,不知秋思落誰家。Thập ngũ dạ vọng nguyệtTrung đình địa bạch thụ thê nha,
Lảnh lộ vô thanh thấp quế hoa.
Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng,
Bất tri thu tứ lạc thuỳ gia?
Vương Kiến

ĐÊM RẰM NGẮM TRĂNG

Sân ngời sáng, quạ trĩu cây
Nhạt nhoà sương móc đọng đầy quế hoa
Thế gian cùng hưởng trăng ngà
Ý Thu chả biết ghé qua nhà nào

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:38:22 AM

Thiếp bạc mệnh
***
Hán đế trọng A Kiều
Trữ chi hoàng kim ốc
Khái thoá lạc cửu thiên
Tuỳ phong sinh châu ngọc
Sủng cực ái hoàn yết
Đố thâm tình khước sơ
Trường Môn nhất bộ địa
Bất khẳng tạm hồi xa
Vũ lạc bất thướng thiên
Thuỷ phúc trùng nan thâu
Quân tình dữ thiếp ý
Các tự đông tây lưu
Tích nhật phù dung hoa
Kim thành đoạn căn thảo
Dĩ sắc tự tha nhân
Năng đắc kỷ thời hảo
***
LyBach********Bạc Mệnh
***
Nàng A Kiều được Hán Vương sủng ái
Đúc nhà vàng vua đãi ngộ giai nhân
Âm thanh cao như tự chín tầng xanh
Nào khác tiếng ngọc châu hoà trong gió
Thương nhường ấy, nhưng tình đâu gắn bó
Tuổi xuân tàn thì tình cũng lạt phai
Cung Trường Môn một bước chẳng xa vời
Nhưng xe đã đi qua không trở lại
Mưa vẫn rớt tự trời cao vời vợi
Nước đổ rồi làm sao hốt lại đây
Tình thiếp đông, tình chàng cuối trời tây
Xưa xuân thắm, hoa phù dung phong nhụy
Giờ héo úa như cỏ tàn đứt rễ
Tự cổ kim nhan sắc được mấy người
Duyên vuông tròn . . .
hay chuốc khổ mà thôi ? !
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:38:55 AM

韋 應 物聽 江 笛 送 陸 侍 御遠 聽 江 上 笛
臨 觴 一 送 君
還 愁 獨 宿 夜
更 向 郡 齋 聞Thính giang địch, tống Lục Thị ngựViễn thính giang thượng địch,
Lâm trường nhất tống quân.
Hoàn sầu độc túc dạ,
Cánh hướng quận trai văn.
Vi Ứng Vật

Nghe sáo sông, tiễn quan Thị ngự họ Lục

Tiêu ai văng vẳng bên sông
Giữa khi rượu tiễn nỗi lòng đầy vơi
Đêm buồn một bóng ngậm ngùi
Tiếng tiêu đêm ấy hỏi người nhớ chăng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:39:39 AM

聽流人水調子王昌齡孤舟微月對楓林﹐
分付鳴箏與客心。
嶺色千重萬重雨﹐
斷弦收與淚痕深。Thính lưu nhân thuỷ điệu tửCô chu vi nguyệt đối phong lâm
Phân phó minh tranh dữ khách tâm
Lãnh sắc thiên trùng vạn trọng vũ
Đoạn huyền thâu dữ lệ ngân thâm
Vương Xương Linh

Rừng phong trăng cô đơn
Tiếng đàn buồn ngập hồn
Âm mờ mịt cả không gian băng giá
Đàn ngưng rồi dòng lệ mãi rơi tuôn

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:42:45 AM

秋夜獨坐
王維獨坐悲雙鬢,
空堂欲二更。
雨中山果落,
燈下草蟲鳴。
白髮終難變,
黃金不可成。
欲知除老病,
唯有學無生。Thu dạ độc tọaVương DuyĐộc tọa bi song mấn,
Không đường dục nhị canh.
Vũ trung sơn quả lạc,
Đăng hạ thảo trùng minh.
Bạch phát chung nan biến,
Hoàng kim bất khả thành.
Dục tri trừ lão bệnh,
Duy hữu học vô sinh.

Đêm thu ngồi một mình

Vân vê hai lọn tóc mai
Nhà không một bóng canh hai sang rồi
Trái rừng rụng giữa mưa rơi
Dế giun trong cỏ loi ngoi dưới đèn
Ngày lại tháng, tóc trắng thêm
Thần đan khổ luyện, thuốc tiên chẳng thành
Trừ bệnh lão, nghĩ hẳn đành
Hướng tâm về với “vô sinh” đạo trời
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, December 12, 2008 1:45:27 AM

王維秋夜曲桂魄初生秋露微, 輕羅已薄未更衣。
銀箏夜久殷勤弄, 心怯空房不忍歸。Thu Dạ KhúcQuế phách sơ sinh thu lộ vi,
Kinh la dĩ bạc vị canh y.
Ngân tranh dạ cửu ân cần lộng,
Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy.
Vương Duy

Khúc nhạc đêm thu

Trăng lên lẩn giữa sương mờ
Ánh vàng tựa dải lụa tơ phai mầu
Tiếng đàn ray rứt đêm thâu
Dùng dằng sợ cảnh bên lầu cô đơn

NguyễnTâmHàn

Vũ Mạnh Điệtvumanhdiet # Sunday, March 18, 2012 8:16:44 AM

Dịch rất tài
Khó có ai
sánh bằng được
Để học chước
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 5, 2012 1:03:04 AM

Chào Ông ,Cám ơn Ông đã quá khenNguyễnTâm Hàn – 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 5, 2012 1:03:18 AM

Kiến Doãn Công Lượng Tân Thi Ngẫu Tặng Tuyệt Cú

Nguyên tác: Bạch Cư Dị

見尹公亮新詩
偶贈絕句
白居易

袖裏新詩十首餘
吟看句句是瓊琚
如何持此將干謁
不及公卿一紙書

Kiến Doãn Công Lượng
Tân Thi Ngẫu Tặng Tuyệt Cú

Bạch Cư Dị

Tụ lý tân thi thập thủ dư
Ngâm khan cú cú thị quỳnh cư
Như hà trì thử tương can yết
Bất cập công khanh nhất chỉ thư

Gặp Doãn Công Lượng
Ngẫu Tặng Bài Tuyệt Cú Vừa Làm

Thơ đầy một túi trong tay
Xem qua, ngâm lại quá hay đâu xoàng
Vậy mà trình đọc chả màng
Phán cho một chữ dù rằng khen chê

NguyễnTâm Hàn – 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 5, 2012 1:05:01 AM

Kinh Khẩu Tống Chu Trú Chi Hoài Nam

Nguyên tác: Lý Thiệp

京口送朱晝之淮南
李涉

兩行客淚愁中落
萬樹山花雨後殘
君到揚州見桃葉
為傳風水渡江南

Kinh Khẩu Tống Chu Trú Chi Hoài Nam

Lý Thiệp

Lưỡng hàng khách lệ sầu trung lạc
Vạn thụ sơn hoa vũ hậu tàn
Quân đáo Dương châu kiến Đào Diệp
Vị truyền phong thủy độ Giang nam

Tại Kinh Khẩu Tiễn Chu Trú Đi Hoài Nam

Lệ buồn đưa tiễn người đi
Sau mưa còn lại chút gì ?…. Hoa rơi
Dương Châu đón bước chân người
Gió lành mùa chuyển vùng trời Giang Nam

NguyễnTâmHàn – 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 5, 2012 1:08:58 AM

Ký Bạch Cư DịNguyên tác: Từ Ngưng寄白居易
徐凝三條九陌花時節
萬戶千車看牡丹
爭遣江州白司馬
五年風景憶長安Ký Bạch Cư Dị

Từ Ngưng

Tam điều cửu mạch hoa thời tiết
Vạn hộ thiên xa khán mẫu đan
Tranh khiển Giang châu Bạch tư mã
Ngũ niên phong cảnh ức Trường An

Gửi Bạch Cư Dị

Khắp nơi nơi rộ sắc mầu
Người tìm hoa mẫu trước sau dập dìu
Giang Châu Tư Mã hẩm hiu
Năm năm hẳn nhớ nhung nhiều Trường An

NguyễnTâmHàn – 2012

***************************************************************************************

Vũ Mạnh Điệtvumanhdiet # Saturday, May 5, 2012 1:51:31 AM

Tâm hàn lục bát thơ yêu
Nhẹ êm vang vọng giữa chiều đón xuân
Lời thơ dung dị gieo ngân
Trời Nam ngọn bút xuất thần nên thơ

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 5, 2012 3:12:49 AM

Chào Ông Điệt,
Cám ơn Ông đã ghé để lại 4 câu thơ hay quá .coffee

Nguyên Anhnguyenanh37 # Saturday, May 5, 2012 10:04:02 AM

Bài này bác chuyển song thất có thể hay hơn và hào hoa hơn!Chúc bác dịch được nhiều hơn để em thương thức!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s