* Đường thi – NTH – Tập 4

Duong Thi NTH 4

unnamed

秋夜曲
張仲素
丁丁漏水夜何長,
漫漫輕雲露月光。
秋逼暗蟲通夕響,
征衣未寄莫飛霜。
Thu dạ khúcTrương Trọng Tố

Đinh đinh lậu thuỷ dạ hà trường,
Mạn mạn khinh vân lộ nguyệt quang.
Thu bức ám trùng thông tịch hưởng,
Chinh y vị ký mạc phi sương.

Khúc hát đêm thu

Tong tong điểm mãi đêm dài
Không gian mây tản rạng ngời ánh trăng
Đêm Thu tiếng dế gáy vang
Chinh y chưa gởi mong sương khoan về

NguyễnTâmHàn

unnamed

秋登宣城谢眺北楼

李白

江城如画里,山晚望晴空。
雨水夹明镜,双桥落彩虹。
人烟寒橘柚,秋色老梧桐。
谁念北楼上,临风怀谢公。

Thu đăng Tuyên Thành Tạ Diễu bắc lâu

Giang thành như hoạ lý
Sơn hiểu vọng tình không
Lưỡng thuỷ giáp minh kính
Song kiều lạ thái hồng
Nhân yên hàn quất dữu
Thu sắc lão ngô đồng
Thuỳ niệm bắc lâu thượng
Lâm phong hoài Tạ công
Lý Bạch

Khác gì tranh, thành bên sông
Đỉnh cao sớm ngắm trời trong tuyệt vời
Hai dòng nước tựa gương soi
Cầu nhìn lại ngỡ mống trời ngang sông
Khói vương cây quả lạnh lùng
Trời Thu làm vẻ ngô đồng già thêm
Bắc lầu thoáng nhớ dịu êm
Lòng vời Tạ Diễu cuối miền xa xăm

NguyễnTâmHàn

unnamed

秋暮郊居書懷

白居易

郊居人事少, 晝臥對林巒.
窮巷厭多雨, 貧家愁早寒.
葛衣秋未換, 書卷病仍看.
若問生涯計, 前溪一釣竿.

Thu mộ giao cư thư hoài

Giao cư nhân sự thiếu,
Chú ngoạ đối lâm loan.
Cùng hạng yếm đa vũ,
Bần gia sầu tảo hàn.
Cát y thu vị hoán,
Thư quyển bệnh nhưng khan.
Nhược vấn sinh nhai kế,
Tiền khê nhất điếu can.
Bạch cư dị

Cảnh quê Cuối Thu

Người thưa mà việc có đâu
Nằm khoèo nhìn núi rừng sâu phát buồn
Đìu hiu cuối ngõ mưa tuôn
Lạnh về nghèo mạt bồn chồn chẳng yên
Tiết Thu tới, áo nào quên
Bệnh dầm dề sách vẫn bên chẳng rời
Lầy gì lót bụng đây trời
Tháng ngày bên suối thả mồi buông câu

NguyễnTâmHàn

unnamed

白 居 易

秋 山

久 病 曠 心 賞
今 朝 一 登 山
山 秋 雲 物 冷
稱 我 清 羸 顏
百 石 臥 可 枕
青 蘿 行 可 攀
意 中 如 有 得
盡 日 不 欲 還
人 生 無 幾 何
如 寄 天 地 間
心 有 千 載 憂
身 無 一 日 閑
何 時 解 塵 網
此 地 來 掩 關

Thu san

Cửu bệnh khoáng tâm thưởng.
Kim triêu nhất đăng san.
San thu vân vật lãnh,
Xứng ngã thanh luy nhan.
Bạch thạch ngọa khả trẩm,
Thanh la hành khả phan.
Ý trung như hữu đắc,
Tận nhật bất dục hoàn.
Nhân sinh vô kỷ hà,
Như ký thiên địa gian.
Tâm hữu thiên tải ưu,
Thân vô nhất nhật nhàn.
Hà thời giải trần võng,
Thử địa lai yểm quan.
Bach Cu Dị

Núi Thu

Bệnh lâu cần chút thảnh thơi
Sáng nay thấy cũng đẹp trời trèo non
Vẻ Thu lành lạnh thật buồn
Khác nào sắc diện héo hon mặt mình
Ngả lưng trên đá trắng tinh
Bước lên níu sợi dây xanh giúp trèo
Trong lòng thấy phấn khởi nhiều
Vội gì trở lại dù chiều tới nơi
Sống bao lâu một kiếp người
Trần gian cõi tạm, đất trời mông lung
Niềm ưu tư luống vô cùng
Kiếm ngày thanh thản thật không dễ gì
Một mai thoát nợ ta đi
Đáy sâu một tối … ngại gì buồn vui

NguyễnTâmHàn

unnamed
秋夕旅懷
涼風度秋海。
吹我鄉思飛。
連山去無際。
流水何時歸。
目極浮云色。
心斷明月暉。
芳草歇柔艷。
白露催寒衣。
夢長銀漢落。
覺罷天星稀。
含悲想舊國。
泣下誰能揮。
Thu tịch lữ hoài
*
Lương phong độ thu hải
Xuy ngã hương tứ phi
Liên sơn khứ vô tế
Lưu thủy hà thời qui
Mục cực phù vân sắc
Tâm đoạn minh nguyệt huy
Phương thảo yết nhu diệm
Bạch lộ thôi hàn y
Mộng trường Ngân Hán lạc
Giác bãi thiên tinh hy
Hàm bi tưởng cựu quốc
Khấp hạ thùy năng huy.
*
LyBach***
Đêm Thu Nhớ Nhà
*
Ngọn gió thu về tự biển khơi
Tình quê dâng ngập khắp phương trời
Núi non trùng điệp dài hun hút
Nước chẩy nhìn theo luống rã rời
……….
Giăng mắc mây sầu khắp không trung
Trăng ơi có tỏ nỗi đoạn trường
Bâng khuâng thoảng nhẹ mùi hương cỏ
Áo lạnh mơ hồ sương trắng vương
………..
Mải mê tơ tưởng chốn Ngân Hà
Sao trời lác đác giữa bao la
Lòng dâng ngập nỗi sầu thương nước
Ai cản được dòng lệ xót xa
*
NguyễnTâmHàn

unnamed
王維
酬張少府
晚年惟好靜, 萬事不關心。
自顧無長策, 空知返舊林。
松風吹解帶, 山月照彈琴。
君問窮通理, 漁歌入浦深。
Thù Trương Thiếu PhủVương Duy

Vãn niên duy hiếu tĩnh
Vạn sự bất quan tâm
Tự cố vô trường sách
Không tri phản cựu lâm
Tùng phong xuy giải đới
Sơn nguyệt chiếu đàn cầm
Quân vấn cùng thông lý
Ngư ca nhập phố thâm.

MỜI RƯỢU TRƯƠNG THIẾU PHỦ

Nơi vùng trời tĩnh mịch
Ta về sống âm thầm
Chuyện thế gian, thôi …quẳng… chẳng bận tâm
Tài không rộ, núi rừng xưa tìm lại
Áo … gió tùng tìm tới
Đàn … trăng núi sáng soi
Lẽ “cùng thông” người hỏi chẳng xa xôi
Tiếng ngư vọng ẩn tiềm sâu trong dạ

NguyễnTâmHàn

unnamed

李白

蜀道難

噫吁戲, 危乎高哉!
蜀道之難難於上青天!
蠶叢及魚鳧, 開國何茫然。
爾來四萬八千歲, 始與秦塞通人煙。
西當太白有鳥道, 可以橫絕峨眉巔。
地崩山摧壯士死, 然後天梯石棧方鉤連。
上有六龍回日之高標, 下有衝波逆折之迴川。
黃鶴之飛尚不得, 猿猱欲度愁攀援。
青泥何盤盤, 百步九折縈巖巒,
捫參歷井仰脅息, 以手撫膺坐長歎。
問君西遊何時還? 畏途巉巖不可攀。
但見悲鳥號古木, 雄飛雌從繞林間;
又聞子規啼, 夜月愁空山。
蜀道之難難於上青天!
使人聽此凋朱顏。
連峰去天不盈尺, 枯松倒掛倚絕壁。
飛湍瀑流爭喧豗, 砯崖轉石萬壑雷。
其險也如此! 嗟爾遠道之人,
胡為乎來哉? 劍閣崢嶸而崔嵬,
一夫當關, 萬夫莫開;
所守或匪親, 化為狼與豺,
朝避猛虎, 夕避長蛇,
磨牙吮血, 殺人如麻。
錦城雖云樂, 不如早還家。
蜀道之難難於上青天, 側身西望常咨嗟。

Thục đạo nan

Y hu hi
Nguy hồ cao tai
Thục đạo chi nan, nan ư thướng thanh thiên
Tàm tùng cập Ngư phù
Khai quốc hà mang nhiên
Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế
Bất dữ Tần tái thông nhân yên
Tây đương Thái bạch hữu điểu đạo
Khả dĩ hoành tuyệt Nga Mi điên
Địa băng sơn tồi tráng sĩ tử
Nhiên hậu thiên thê thạch sạn phương câu liên
Thượng hữu lục long hồi nhật chi cao tiêu
Hạ hữu xung ba nghịch chiết chi hồi xuyên
Hoàng hạc chi phi thượng bất đắc quá
Viên nhứu dục độ sầu phan viên
Thanh nê hà bàn bàn
Bách bộ cửu chiết oanh nham loan
Môn Sâm lịch Tỉnh ngưỡng hiếp tức
Dĩ thủ phủ ưng tọa trường than
Vấn quân tây du hà thời hoàn
Úy đồ sàm nham bất khả phan
Đản kiến bi điểu hào cổ mộc
Hùng phi tòng thư nhiễu lâm gian
Hữu văn tử qui đề dạ nguyệt
Sầu Không san
Thục đạo chi nan nan ư thướng thanh thiên
Sử nhân thính thử điêu chu nhan
Liên phong khứ thiên bất doanh xích
Khô tùng đảo quái ỷ tuyệt bích
Phi suyền bộc lưu tranh huyên hôi
Phanh nhai chuyển thạch vạn hác lôi
Kỳ hiểm dã nhược thử
Ta nhĩ viễn đạo chi nhân
Hồ vi hồ lai tai
Kiếm các tranh vanh nhi thôi ngôi
Nhất phu đang quan
Vạn phu mạc khai
Sở thủ hoặc phi thân
Hóa vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
Cẩm thành tuy vân lạc
Bất như tảo hoàn gia
Thục đạo chi nan nan ư hướng thanh thiên
Trắc thân tây vọng trường tư ta
LyBach

Đường vào Thục
*
Nguy hiểm quá !
Lối gập ghềnh cao ngất !
Đường gian nguy…tới Thục tựa lên trời
Vua Tàm, Ngư tới nay quá xa vời
Đã tám vạn bốn nghìn năm rồi đấy
Mới rõ được nơi khói Tần biên ải
Nằm phía tây núi Thái Thạch mịt mờ
Có đường chim vắt tận đỉnh Nga Mi
Tráng sĩ chết giữa đất truồi, núi sập
Mới tìm được chốn thang trời đá móc
Nối liền nhau lên tận đỉnh non cao
Quanh mặt trời sáu rồng lượn theo nhau
Là đà dưới một dòng sông uốn khúc
Sóng xô rẽ ngược
Cản lối hạc vàng
Vượn, khỉ trèo cũng đầy những ngỡ ngàng
Trước rặng núi Thanh Nghê đầy khuất khúc
Chín ngả ngoặt trong chừng đâu trăm bước
Ngất đỉnh trời tưởng mó được rặng Sâm
Ngước trông lên núi Tỉnh bỗng lặng câm
Tay xoa bụng
Ngồi thở dài thườn thượt
Xin hỏi bạn…
biết bao giờ tới được
Lối gập ghềnh, đầy nguy hiểm cheo leo
Giữa hàng cây… ai oán tiếng chim kêu
Từng cặp một lượn quanh nơi rừng núi
Loài tứ quí kêu giữa trăng vời vợi
Rừng vắng hoang, khung cảnh thấy buồn tênh
Đường gian nguy
Khó hơn vượt trời xanh
Nghe nói tới …hắt hiu đời son trẻ
Núi cao ngất sao sát trời quá thế
Xác thông khô dựa vắt vẻo sườn cao
Thác thét gầm
Nước đua chẩy ào ào
Đập vào núi làm rung triền vách đá
Cả vạn suối nước hợp vang ầm ĩ
Lối Thục kìa thật vạn nỗi hiểm nguy
Thương cho người sao cố vượt . . . một khi
Miền Kiếm Các núi ngất trời chót vót
Một người giữ
Muôn người qua không lọt
Rủi gặp ngưòi gác ải chẳng thân quen
Dạ sói lang là nguy ngập kề bên
Ngày lánh cọp, đêm tránh trăn ẩn náu
Loài quỉ dữ chuyên mài nanh hút máu
Giết hại người như giống cỏ lắm gai
Thành Cẩm Quan tuy có chút niềm vui
Nhưng sao sánh bằng quê nhà yên ấm
Đường vào Thục . . .
Đường gian nguy thăm thẳm
Vọng trời tây mà ai oán thở dài
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

李商隱

嫦娥

雲母屏風燭影深, 長河漸落曉星沈。
嫦娥應悔偷靈藥, 碧海青天夜夜心。

Thường Nga

Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm
Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm
Thường Nga ưng hối thâu kinh dược
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm
Lý Thương Ẩn

Ánh nến soi bóng bình phong tối đậm
Ngân Hà dần xuống thấp, ánh sao thưa
Hẳn ăn năn thuốc tiên trộm ngày xưa
Giữa trời biển Hằng dãi dầu năm tháng

NguyễnTâmHàn

unnamed
王維
積雨輞川莊
積雨空林煙火遲, 蒸藜炊黍餉東菑。
漠漠水田飛白鷺, 陰陰夏木囀黃鸝。
山中習靜觀朝槿, 松下清齋折露葵。
野老與人爭席罷, 海鷗何事更相疑?
Tích vũ Võng Xuyên trang tácTích vũ không lâm yên hỏa trì
Chung lê xuy thử hướng đông tri
Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ
Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly
Sơn trung tập tĩnh quan triêu cẩn
Tùng hạ thanh trai chiết lộ quì
Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi
Hải âu hà sự cánh tương nghi?

*

Viết sau khi mưa ở Võng Xuyên

Sau mưa rả rích
Rừng ẩm phủ sương
Đó đây khói nấu vương vương
Trên đồng ruộng nước cò dang cánh dài

Chú oanh chuyền nhẩy
Cây hạ xanh tươi
Vọng theo núi ngủ bên trời
Chút sương chay tịnh vui đời dưới thông

Ta lão quê kệch
Đời coi như không
Việc tranh dành chỗ chẳng màng
Cớ sao âu vẫn xem chừng hồ nghi ?
NguyễnTâmHàn

送別其三
王維
送君南浦淚如絲,
君向東州使我悲。
為報故人憔悴盡,
如今不似洛陽時。
Tống biệt kỳ tamVương Duy

Tống quân Nam Phố lệ như ty,
Quân hướng Đông Châu sử ngã bi.
Vị báo cố nhân tiều tuỵ tận,
Như kim bất tự Lạc Dương thì.

Tiễn người đi

Nơi Nam Phố lệ tuôn như tơ chẩy
Rã rượi buồn tiễn người đến Đông Châu
Cố nhân ơi, lòng cố báo ân sâu
Thời gian cũ Lạc Dương không còn nữa

NguyễnTâmHàn

送賀賓客歸越
鏡湖流水漾清波
狂客歸舟逸興多
山陰道士如相見
應寫黃庭換白鵝
Tống Hạ tân khách quy ViệtKính hồ lưu thuỷ dạng thanh ba
Cuồng khách quy chu dật hứng đa
Sơn âm đạo sĩ như tương kiến
Ưng tả hoàng đình hoán bạch nga
LýBạch

Hồ trong sóng biếc luân lưu
Thuyền rời lòng khách mang nhiều luyến thương
Đã đâu đạt lẽ vô thường
Như người tầm đạo chẳng vương công hầu

NguyễnTâmHàn

unnamed
王維
送綦毋潛落第還

聖代無隱者, 英靈盡來歸,

遂令東山客, 不得顧採薇。
既至金門遠, 孰云吾道非?
江淮度寒食, 京洛縫春衣。
置酒長安道, 同心與我違;
行當浮桂棹, 未幾拂荊扉。
遠樹帶行客, 孤城當落暉。
吾謀適不用, 勿謂知音稀?
Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hươngThánh đại vô ẩn giả
Anh linh tận lai quy
Toại linh Ðông Sơn khách
Bất đắc cố thái vi
Ký dĩ kim môn viễn
Thục vân ngô đạo phi
Giang Hoài độ Hàn thực
Kinh Lạc phùng xuân y
Trí tửu Trường An đạo
Ðồng tâm dữ ngã vi
Hành đương phù quế trạo
Vị kỷ phất kinh phi
Viễn thụ đái hành khách
Cô thành đương lạc huy
Ngô mưu thích bất dụng
Vật vị tri âm hi

Ðưa Kỳ Vô Tiềm thi hỏng trở về quê

Thịnh thời đâu dễ ẩn cư
Kinh đô tấp nập người từ xa xôi
Khách Đông Sơn cũng vậy thôi
Bồn chồn chả thể yên ngồi hái rau
Kinh đô quyết tới đua nhau
Mệnh trời giờ biết đã đâu gặp thời
Nhớ ngày Hàn thực Giang Hoài
Áo may Kinh Lạc lúc trời vào Xuân
Giờ rượu tiễn giữa Trường An
Tôi, anh thêm rõ được tâm nhau rồi
Bồng bềnh chèo quế dòng xuôi
Cổng tre chốn cũ xa xôi mấy nào
Khách qua nương bóng cây cao
Cô thành hiu quạnh bóng chiều dần buông
Dù tài chưa được trời thương
Mối tình tri kỷ dặm trường chẳng phai

NguyễnTâmHàn

送灵澈上人

刘长卿

苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。
荷笠带斜阳,青山独归远。

Tống Linh Triệt thượng nhân

Lưu Trường Khanh

Thương thương Trúc lâm tự
Yểu yểu chung thanh vãn
Hạ lạp đới tà dương
Thanh sơn độc quy viễn.

Tiễn đưa Linh Triệt

Trúc Lâm hiện tận xa mờ
Chiều tàn nhẹ thoảng mơ hồ tiếng chuông
Nón khoác vai nhuộm ánh dương
Hướng rừng một bóng trên đường thong dong

NguyễnTâmHàn

unnamed
送梁六
張說
巴陵一望洞庭秋
日見孤峰水上浮
聞道仙神不可接
心隨湖水共悠悠
Tống Luơng LụcTrương Thuyết

Ba Lăng nhất vọng Động Đình thu,
Nhật kiến cô phong thủy thượng phù.
Văn đạo thần tiên bất khả tiếp,
Tâm tùy hồ thủy cộng du du.

Tiễn bạn Lương Lục

Sắc Thu ảm đạm Động Đình
Núi năm tháng mãi vui tình nước mây
Giấc mơ tiên thật khó thay
Hồn theo sóng nước tháng ngày đong đưa

NguyễnTâmHàn

unnamed

從军行
令狐楚

朔風惊里驚
漢月五更青
縱有還家夢
猶聞出塞聲

Tòng quân hành

Lệnh Hồ Sở

Sóc phong thiên lý kinh ,
Hán nguyệt ngũ canh thanh .
Túng hữu hoàn gia mộng ,
Do văn xuất tái thanh .

Bài ca tòng quân

Dặm ngàn gió chướng kinh hoàng
Trăng vùng trời Hán rỡ ràng năm canh
Đoàn viên chưa trọn giấc lành
Bên tai văng vẳng lệnh hành quân xa
*
NguyễnTâmHàn

unnamed

從軍行

王昌齡

烽火城西百尺樓,
黃昏獨坐海風秋。
更吹羌笛關山月,
無那金閨萬裡愁。

Tòng quân hành

Vương Xương Linh

Phong hoả thành tây bách xích lâu,
Hoàng hôn độc toạ hải phong thu.
Cánh xuy khương địch quan sơn nguyệt,
vô na kim khuê vạn lí sầu.

Bài hành tòng quân 1

Thành Tây ráng đỏ rực trời
Gió Thu… riêng một mình ngồi …chiều buông
Bổng trầm dưới nguyệt sáo Khương
Nỉ non nhung nhớ người thương xa vời

NguyễnTâmHàn

unnamed

從軍行其二

琵琶起舞換新聲,
總是關山舊別情。
撩亂邊愁聽不盡,
高高秋月照長城。

Tòng quân hành kỳ II

Vương Xương Linh

Tỳ bà khởi vũ hoán tân thanh,
Tổng thị quan san cựu biệt tình.
Liêu loạn biên sầu thính bất tận,
Cao cao thu nguyệt chiếu trường thành.

Tỳ bà chuyển khúc dập dồn
Lòng quan san vẫn nỗi buồn biệt ly
Âm biên ải mãi sầu bi
Trăng ơi rọi sáng làm chi Trường Thành

NguyễnTâmHàn

unnamed

送前

縣李審少府高適

黄鸟翻翻楊柳垂
春風送客使人悲
怨別自惊千里外
論交卻憶十年時
雲開汶水孤帆远
路遶涼山匹馬踟
此地從來可乘興
留君不住益淒期

Tống tiền Vệ huyện Lý Thầm thiếu phủ

Hoàng điểu phiên phiên dương liễu thùy ,
Xuân phong tống khách sử nhân bi .
Oán biệt tự kinh thiên lý ngoại ,
Luận giao khước ức thập niên thì .
Vân khai Vấn Thủy cô phàm viễn ,
Lộ nhiễu Lương Sơn thất mã trì .
Thử địa tòng lai khả thừa hứng ,
Lưu quân bất trú, ích thê kỳ .
Cao Thích

Tiễn cựu Vệ huyện thiếu phủ Lý Thẩm

Cành dương liễu oanh truyền thoăn thoắt
Giữa gió Xuân tiễn khách dạ sầu
Giận vì ngàn dặm xa nhau
Đã mười năm có tình sâu nghĩa tròn
Rẽ mây Vấn buồm con một bóng
Quanh Lương Sơn ngựa lỏng dây cương
Nơi đây cảnh trí thân thương
Giữ người chẳng được lòng vương tơ sầu

NguyễnTâmHàn

送武文淥
常建
花映垂楊溪水清
微風林裡一枝輕
即今江北還如此
愁殺江南離別情
Tống Vũ Văn LụcThường Kiến

Hoa ánh thùy dương,khê thủy thanh,
Vi phong lâm lý nhất chi khinh.
Tức kim Giang Bắc hoàn như thử,
Sầu sát Giang Nam ly biệt tình.

Tiễn Vũ Văn Lục

Nước trong suốt ánh mầu hoa dương liễu
Cành phất phơ trong gió thoảng hiu hiu
Giữa nơi đây cảnh Giang Bắc mỹ miều
Tiễn người xuống Giang Nam buồn não nuột

NguyễnTâmHàn

unnamed

王維

送別

下馬飲君酒, 問君何所之?
君言不得意, 歸臥南山陲。
但去莫復聞, 白雲無盡時。

Tống biệt

Há mã ẩm quân tửu
Vấn quân hà sở chi?
Quân ngôn bất đắc ý
Quy ngọa Nam sơn* thùy
Đãn khứ mạc phục vấn
Bạch vân vô tận thì
Vương Duy

Mời người xuống ngựa nâng ly
Đường đời muôn nẻo người đi phương nào
Chốn kia chẳng muốn là bao
Quanh vùng đồi núi lối vào Chung Nam
Hỏi chi thêm nỗi bẽ bàng
Kìa mây trời vẫn lang thang không ngừng

NguyễnTâmHàn

unnamed

王維

送別

下馬飲君酒, 問君何所之?
君言不得意, 歸臥南山陲。
但去莫復聞, 白雲無盡時。

Tống biệt

Há mã ẩm quân tửu
Vấn quân hà sở chi?
Quân ngôn bất đắc ý
Quy ngọa Nam sơn* thùy
Đãn khứ mạc phục vấn
Bạch vân vô tận thì
Vương Duy

Tống biệt

Mời người xuống ngựa nâng ly
Đường đời muôn nẻo người đi phương nào
Chốn kia chẳng muốn là bao
Quanh vùng đồi núi lối vào Chung Nam
Hỏi chi thêm nỗi bẽ bàng
Kìa mây trời vẫn lang thang không ngừng

NguyễnTâmHàn

再遊玄都觀
劉禹錫
百畝庭中半是苔,
桃花並盡菜花開。
種桃道士歸何處?
前度劉郎今又來。
Tái du Huyền Đô quánLưu Vũ Tích

Bách mẫu đình trung bán thị đài,
Đào hoa tịnh tận thái hoa khai.
Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ ?
Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.
Lưu Vũ Tích

Trở lại quán Huyền Đô

Bài 1
Trăm mẫu sân to nửa rêu mờ
Đào tàn, hoa dại, cảnh tiêu xơ
Về đâu đạo sĩ trồng đào cũ
Để gã Lưu này đứng ngẩn ngơ

Bài 2
Nửa khoảng sân to phủ rêu xanh
Cỏ hoang, đào đứng xác xơ cành
Đạo ông ngày cũ về đâu tá
Để gã Lưu buồn giữa lạnh tanh

bài 3
Nửa sân rộng phủ rêu xanh
Hoa đồng, đào đứng trơ cành xác xơ
Đạo ông chăm sóc cây xưa
Lưu tôi trở lại, lão giờ chốn nao

NguyễnTâmHàn

unnamed
李商隱
籌筆驛
猿鳥猶疑畏簡書, 風雲常為護儲胥。
徒令上將揮神筆, 終見降王走傳車。
管樂有才原不忝, 關張無命欲何如?
他年錦里經祠廟, 梁父吟成恨有餘。
Trù Bút dịchNgư điểu do nghi úy giản thư
Phong vân thường vị hộ trừ tư
Ðồ linh thượng tướng huy thần bút
Chung kiến hàng vương tẩu truyện xa
Quản Nhạc hữu tài nguyên bất thiểm
Quan Trương vô mệnh phục hà như
Tha niên Cẩm lý kinh từ miếu
Lương phủ ngâm thành hận tự dư
Lý Thương Ẩn

Tờ thư chim cá vẫn còn e
Giậu chốn quân doanh mây gió che
Uổng công Thuợng Tướng vung thần bút
Hậu chúa hàng xa thật não nề

Quản Nhạc xem ra cũng ngang tài
Mệnh trời nhị tướng chẳng thể sai
Người qua Cẩm Lý ngang miễu cũ
Lương Phủ ngâm nga vẫn ngậm ngùi

NguyễnTâmHàn

unnamed
竹里館
獨 坐 幽 篁 裡
彈 琴 復 長 嘯
深 林 人 不 知
明 月 來 相 照
Trúc Lý QuánĐộc tọa u hoàng lý
Đàn cầm phục trường khiếu
Thâm lâm nhân bất tri
Minh nguyệt lai tương chiếu
Vương Duy

Một mình bên khóm trúc vàng
Bâng khuâng dạo phiếm tình tang giải sầu
Giữa rừng nào có ai đâu
Chỉ ta và Nguyệt tâm đầu canh khuya

NguyễnTâmHàn

unnamed
重陽蓆上賦白菊
白居易
滿園花菊鬱金黃,
中有孤叢色白霜。
還似今朝歌舞席,
白頭翁入少年場。
Trùng dương tịch thượng phú bạch cúcBạch Cư Dị

Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng,
Trung hữu cô tùng sắc tự sương.
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch,
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường.

Trong tiệc rượu ngày trùng dương vịnh hoa cúc trắng

Khắp vườn hoa cúc vàng tươi
Chỉ một khóm trắng giữa trời lẻ loi
Khác nào tiệc sớm vui chơi
Bạc đầu lạc giữa lớp người thanh xuân
NguyễnTâmHàn

unnamed

長安正月十五日
白居易
喧喧車騎帝王州
羈病無心逐勝遊
明月春風三五夜
萬人行樂一人愁
Trường An chính nguyệt thập ngũ nhậtBạch Cư Dị

Huyên huyên xa kỵ đế vương châu ,
Ky bệnh vô tâm trục thắng du .
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ ,
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu .

Rằm tháng giêng ở Trường An

Đế đô xe ngựa rộn ràng
Xác thân rã rượi chẳng màng dạo quanh
Ngày rằm, gió mát trăng thanh
Mọi người vui vẻ riêng mình buồn xo

NguyễnTâmHàn

unnamed

長安道其一
儲光羲

鳴鞭過酒肆
袨服遊倡門
百萬一時盡
含情無片言

Trường An đạo kỳ nhất

Trừ Quang Hy

Minh tiên quá tửu tứ ,
Khứ phục du xướng môn .
Bách vạn nhất thời tận ,
Hàm tình vô phiến ngôn .

Đường Trường An

Vung roi ngựa tạt ngang quán rượu
Phất áo qua vào chốn ca lầu
Trăm vạn tiền chả đáng vào đâu
Bực trong dạ mở lời không được

NguyễnTâmHàn

Trường An đạo kỳ nhị

 Trừ Quang Hy

長安道其二
儲光羲

西行一千里
暝色生寒樹
暗聞歌吹聲
知是長安路

Trường An đạo kỳ nhị

Trừ Quang Hy

Tây hành nhất thiên lý ,
Minh sắc sinh hàn thụ .
Âm văn ca xuy thanh ,
Tri thị Trường An lộ .

Về hướng Tây nghìn dặm đường phía trước
Cây lạnh lùng vì bóng tối mênh mông
Tiếng đàn ca văng vẳng khắp không trung
Ai chả biết đường vào Trường An đấy

NguyễnTâmHàn

unnamed
長干行之一
李白

妾髮初覆額, 折花門前劇;
郎騎竹馬來, 遶床弄青梅。
同居長干里, 兩小無嫌猜。
十四為君婦, 羞顏未嘗開;
低頭向暗壁, 千喚不一回,
十五始展眉, 願同塵與灰;
常存抱柱信, 豈上望夫臺?
十六君遠行, 瞿塘灩澦堆;
五月不可觸, 猿鳴天上哀。
門前遲行跡, 一一生綠苔;
苔深不能掃, 落葉秋風早。
八月蝴蝶來, 雙飛西園草。
感此傷妾心, 坐愁紅顏老。
早晚下三巴, 預將書報家;
相迎不道遠, 直至長風沙。
Trường Can hành kỳ I
***
Thiếp phát sơ phúc ngạch
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư Tràng An lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thương khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi
Thập ngũ thủy triển mi
Nguyện đồng trần dữ hôi
Trường tồn bão trụ tín
Khởi thượng vọng phu đài
Thập lục quân viễn hành
Cù Đường , Diệm Dự đôi
Ngũ nguyệt bất khả xúc
Viên thanh thiên thượng ai
Môn tiền cựu hành tích
Nhất nhất sinh dục đài
Đài thâm bất khả tảo
Lạc diệp thu phong tảo
Bát nguyệt hồ điệp hoàng
Song phi tây viên thảo
Cảm thử thương thiếp tâm
Tọa sầu hồng nhan lão
Tảo vãn há Tam Ba
Dự tương thư báo gia
Tương nghênh bất đạo viễn
Trực đáo Trường Phong Sa \
*
Lý Bạch*******
Bài Hành Trường Can 1
***
Tóc em vừa ngang trán
Hay bẻ hoa trước nhà
Ngựa tre chàng ghé lại
Quanh giường ném mơ qua
*
Trường Can quê hai đứa
Mình đùa giỡn ngây thơ
Mười bốn thành chồng vợ
Suốt ngày thẹn ngu ngơ
*
Đêm ngoảnh đầu vách tối
Gọi chàng tiếng dại khờ
*
Năm mười lăm chớm hiểu
Mặt mày lộ thắm tươi
Chàng …tình chung ôm cột
Em . . . lên núi ngóng người
*
Tuổi mười sáu xa chàng
Hết Diêm Dự, Cù Đường
Tháng năm chàng gian khổ
Nghe vượn hú đoạn trường
*
Lối cũ dấu chân xưa
Giờ rêu xanh phủ mờ
Quét dấu rêu chằng được
Lá úa rụng ngày thu
*
Tháng tám đầy bướm vàng
Từng cặp lượn tung tăng
Nhìn bướm đùa trong nắng
Em càng thêm nhớ nhung
*
Ngày tháng lạnh lùng qua
Tuổi xuân ngày một già
Thư cho em trước nhé
Khi về đến Tam Ba
*
Đón chàng đâu quản ngại
Dù tận Trường Phong Sa
***
NguyễnTâmHàn

長干行之二

李白

憶妾深閨裡, 煙塵不曾識。
嫁與長干人, 沙頭候風色。
五月南風興, 思君下巴陵。
八月西風起, 想君發揚子。
去來悲如何, 見少別離多。
湘潭幾日到, 妾夢越風波。
昨夜狂風度, 吹折江頭樹。
淼淼暗無邊, 行人在何處。
好乘浮雲驄, 佳期蘭渚東。
鴛鴦綠蒲上, 翡翠錦屏中。
自憐十五餘, 顏色桃花紅。
那作商人婦, 愁水又愁風。

Trường Can hành kỳ II
***
Ức thiếp thâm khuê lý
Yên trần bất tằng thức
Giá dữ Trường Can nhân
Sơn đầu hậu phong sắc
Ngũ nguyệt nam phong hưng
Tư quân há Ba Lăng
Bát nguyệt tây phong khởi
Tưởng quân phát Dương Tử
Khứ lai bi như hà
Kiến thiểu biệt ly đa
Tương đàm kỷ nhật đáo
Thiếp mộng việt phong ba
Tạc dạ cuồng phong độ
Xuy chiếc giang đầu thụ
Diểu diểu án phong biên
Hành nhân tại hà xứ
Hảo thừa phù vân thông
Giai kỳ lan chử đông
Uyên ương lục bồ thượng
Phỉ thúy cẩm bình trung
Tự lân thập ngũ dư
Nhan sắc đào hoa hồng
Na tác thương nhân phụ
Sầu thủy phục sầu phong
***
LýBach

Bài Hành Trường Can 2
***
Nhớ ngày ở chốn phòng khuê
Cảnh đời gió bụi nhiêu khê chưa tường
Từ khi khăn gói theo chồng
Thường hay lên núi ngóng trông gió về
Tháng năm nồm thổi lê thê
Nghĩ chàng dong duổi nẻo về Ba Lăng
Gió tây tháng tám phũ phàng
Hẳn từ Dương Tử trên đàng bôn ba
Nỗi niềm sầu nhớ bao la
Gặp nhau chả mấy chia xa thì nhiều
Tương Đàm ngày tháng rong rêu
Trong mơ thiếp thấy vượt nhiều gió mưa
Ầm ầm gió mạnh đêm qua
Làm cây gẫy ngả lối ra giang đầu
Giữa trời gió lộng, mưa mau
Biết chàng chìm nổi nơi đâu bây giờ
Ngựa mây thiếp vẫn thầm mơ
Gặp chàng nơi phía đông bờ bãi lan
Nhìn uyên ương ủ cỏ xanh
Nhìn chim phỉ thúy trên bình phong kia
Thương mình một bóng ê chề
Mới mười lăm tuổi xuân thì thắm tươi
Lấy chồng buôn bán khắp nơi
Tháng ngày rầu rĩ, oán trời gió mưa
***
NguyễnTâmHàn

unnamed
長信秋詞
王昌齡
井梧桐秋葉黃,
珠簾不卷夜來霜。
熏籠玉枕無顏色,
臥聽南宮清漏長。
Trường Tín thu từVương Xương Linh

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng,
Châu liêm bất quyển dạ lai sương.
Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc,
Ngoạ thính Nam Cung thanh lậu trường.

Lời hát Thu nơi Trường Tín

Ngô đồng bên giếng tàn rồi
Rèm buông đêm tránh sương rơi lạnh lùng
Lò hương, gối ngọc bằng không
Tiếng thời gian điểm quặn lòng Nam Cung
NguyễnTâmHàn

長相思之一

李白

長相思, 在長安。
絡緯秋啼金井闌, 微霜淒淒簟色寒。
孤燈不明思欲絕, 卷帷望月空長歎。
美人如花隔雲端, 上有青冥之長天,
下有淥水之波瀾。
天長路遠魂飛苦, 夢魂不到關山難。
長相思, 摧心肝。

Trường Tương Tư Kỳ I

Lý Bạch

Tại Tràng An
Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
Vi phong thê thê đàm sắc hàn
Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
Quyển duy vọng nguyệt không trường thán
Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
Hạ hữu lục thủy chi ba lan
Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
Mộng hồn bất đáo quan san san
Trường tương tư
Tồi tâm can

Nhớ nhau hoài

Trời Trường An
Tiếng sẹt sành bên giếng
Thu lại về sương giăng mắc mong manh
Đèn lù mù khiến nhung nhớ xây thành
Cuốn rèm cửa ngó trăng … lòng sầu thảm
Diễm kiều quá … nàng núp sau mây xám
Giữa vòm trời trong vắt một mầu xanh
Gió nhẹ qua xô sóng biếc giỡn quanh
Càng gây nỗi nhớ nhung thêm chồng chất
Dù vào mộng nẻo quan san xa khuất
Vết thương lòng bóp nát trái tim ta

NguyễnTâmHàn

unnamed
七言律詩
劉長卿
自夏口至鸚洲夕望岳陽寄源中丞汀洲無浪復無煙, 楚客相思益渺然。
漢口夕陽斜渡鳥, 洞庭秋水遠連天。
孤城背嶺寒吹角, 獨戍臨江夜泊船。
賈誼上書憂漢室, 長沙謫去古今憐。
Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu vọng Nhạc Dương lâu ký Nguyên trung thừaĐinh châu vô lãng hựu vô yên
Sở khách tương tư ích diểu nhiên
Hán khẩu tịch dương tà độ điểu
Động Đình thu thủy viễn liên thiên
Cô thành bối lĩnh hàn xuy giốc
Độc thụ lam giang dạ bạc thuyền
Giả Nghi thướng thư ưu Hán thất
Trường sa trích khứ cổ kim liên

Từ Hạ Khẩu tới bãi Anh Vũ, nhìn về Nhạc Dương lâu gửi Nguyên trung thừa

Sóng yên, chẳng bợn khói sương
Nhớ người…Sở khách lòng vương tơ sầu
Chiều về nhẹ cánh chim âu
Nước trời hồ Đông một mầu xanh xanh
Tù và vang vọng trên thành
Thuyền câu dăm mảng buộc quanh gốc già
Kẻ dâng thư cứu sơn hà
Vạ thân đày đọa Trường sa tội tình

NguyễnTâmHàn

unnamed
羅隱
自遣
對酒不覺瞑
落花盈我衣
醉起步溪月
鳥還人亦稀
Tự khiểnLý Bạch

Đối tửu bất giác minh,
Lạc hoa doanh ngã y.
Tuý khởi bộ khê nguyệt,
Điểu hoàn nhân diệc hy.

Giải buồn

Say rồi tối sáng cần chi
Rụng vương dính áo chấp gì hoa rơi
Ngả nghìêng ven suối trăng soi
Chim bay tìm tổ sao người vắng hoe

NguyễnTâmHàn

自勸
白居易
憶昔羈貧應舉年,
脫衣典酒麯江邊。
十年一斗猶賒飲,
何況官供不著錢。
Tự khuyếnBạch Cư Dị

Ức tích cơ bần ứng cử niên,
Thoát y điển tửu Khúc Giang biên.
Thập niên nhất đẩu do xa ẩm,
Hà huống quan cung bất trước tiền.

Tự khuyên mình

Nhớ cảnh bần cùng lúc ứng thi
Khúc Giang cầm áo uống vui gì
Mười năm đấu rượu còn mang nợ
Lộc giờ dù có chớ quên đi

NguyễnTâmHàn

unnamed

思歸

王勃

長江悲以滯
萬里念將歸
況復高風晚
山山黃葉飛

Tư quy

Vương Bột

Trường giang bi dĩ trệ
Vạn lý niệm tương quy
Huống phục cao phong vãn
Sơn sơn hoàng diệp phi

Nghĩ trở về

Nỗi sầu dâng kín trường giang
Ngàn xa dạ những hoài mong ngày về
Gió cuồng thêm nỗi lê thê
Núi non trùng điệp tứ bề lá bay

NguyễnTâmHàn

unnamed

紫 薇花白居易

丝纶阁下文章静
钟鼓楼中刻漏长
独坐黄昏谁是伴
紫薇花对紫薇郎

Tử vi hoa

Mịch Luân các hạ văn chương tĩnh
Chung cổ lâu trung khắc lậu trường
Độc toạ hoàng hôn thuỳ thị bạn
Tử vi hoa đối tử vi lang
Bach cư Di

Mịch Luân đã vãn chuyện rồi
Lầu canh chuông báo từng hồi vọng xa
Sáng chiều ai bạn cùng ta
Tường vi cùng kẻ yêu hoa … là mình

NguyễnTâmHàn

孟浩然

宿建德江

移舟泊煙渚, 日暮客愁新。
野曠天低樹, 江清月近人。

Túc Kiến Đức giang

Di chu bạc yên chử
Nhật mộ khách sầu tân
Dã khoáng thiên đê thụ
Giang thanh nguyệt cận nhân

Ở lại đêm bên sông Kiến Ðức

Ghé thuyền đậu ẩn trong sương
Ngày tàn sầu bỗng vương vương trong hồn
Đồng bao la
Trời thấp hơn
Nước …
Ôi trong quá …!
Trăng hôn bóng người

NguyễnTâmHàn

unnamed

宿業師山房待丁大不至
孟浩然

夕陽度西嶺,
群壑倏已暝。
松月生夜涼,
風泉滿清聽。
樵人歸欲盡,
煙鳥棲初定。
之子期宿來,
孤琴候蘿逕。

Túc nghiệp sư sơn phòng đãi Đinh Đại, bất chí

Mạnh Hạo Nhiên

Tịch dương độ tây lĩnh,
Quần hác thúc dĩ mính.
Tùng nguyệt sinh dạ lương,
Phong tuyền mãn thanh thính.
Tiều nhân quy dục tận,
Yên điểu thê sơ định.
Chi tử kỳ túc lai,
Cô cầm hậu la kính.

Đêm ngủ ở sơn phòng của nghiệp sư,
chờ Đinh Đại, không đến

Bước vào Tây Lĩnh lúc chiều rơi
Hang động mờ theo cảnh tối trời
Tùng đứng nghiêng mình … trăng thêm lạnh
Suối hoà theo tiếng gió chơi vơi

Đường núi lạnh tanh vắng bóng tiều
Ướt sương chim lủi giữa hoang liêu
Ngóng được qua đêm cùng tri kỷ
Ôm đàn theo lối hẹp cong queo
NguyễnTâmHàn

息夫人
王維

莫以今時寵,
能忘舊日恩。
看花滿眼淚,
不共楚王言。

Tức phu nhân

Vương Duy

Mạc dĩ kim thời sủng,
Năng vong cựu nhật ân.
Khán hoa mãn nhãn lệ,
Bất cộng Sở vương ngôn.

Tức phu nhân

Giờ được quí nào màng
Tình yêu cũ nặng mang
Trông hoa mà lệ ứa
Tuyệt lời cùng Sở vuơng

nguyễnTâmHàn

鬆聲白居易

月好好讀坐,雙鬆在前軒。
西南微風來,潛入枝葉間。
蕭寥發為聲,半夜明月前。
寒山颯颯雨,秋琴泠泠弦。
一聞滌炎暑,再聽破昏煩。
竟夕遂不寐,心體俱翛然。
南陌車馬動,西鄰歌吹繁。
誰知茲檐下,滿耳不為喧。

Tùng thanh
Bạch Cư Dị

Nguyệt hảo, hảo độc tọa,
Song tùng tại tiền hiên.
Tây nam vi phong lai,
Tiềm nhập chi diệp gian,
Tiêu liêu phát vi thanh,
Bán dạ minh nguyệt tiền,
Hàn sơn táp táp vũ
Thu cầm lãnh lãnh huyền.
Nhất văn địch viêm thử,
Tái thính phá hôn phiền.
Cánh tịch toại bất mị,
Tâm thể câu diểu nhiên.
Nam mạch xa mã động,
Tây lân ca xúy phồn,
Thùy tri tư thiềm hạ,
Mãn nhĩ bất vi huyên.

Tiếng Thông Reo
*
Trăng khuya vời vợi
Mình ta và trăng
Bên hiên thông tắm ánh vàng
Gió Tây thoảng nhẹ xuyên ngang cây cành
Lá khua khuấy động đêm thanh
Nửa khuya núi lạnh
Trăng lành dãi mưa
Đàn Thu réo rắt
Âm thoảng xa đưa
Tiếng đàn tuyệt mấy cho vừa
Nực nồng tẩy hết
Xa đưa muộn phiền
Mơ màng thao thức trọn đêm
Vẫn nghe sảng khoái, êm đềm tâm tư
Đông… xe rầm rập
Tây … ồn hát ca
Bên hiên ai biết … mình ta
Tâm trong tĩnh lặng, hồn hoà hư không

NguyễnTâmHàn

杜牧
將赴吳興登樂遊原清時有味是無能, 閒愛孤雲靜愛僧。
欲把一麾江海去, 樂遊原上望昭陵。
Tương phó Ngô Hưng đăng Lạc Du nguyênThanh thì hữu vị thị vô năng
Nhàn ái cô vân tĩnh ái tăng
Dục bả nhất huy giang hải khứ
Lạc Du nguyên thượng vọng Chiêu Lăng
Đỗ Mục

Sắp đi Ngô Hưng,lên cánh đồng Lạc Du

Thú nhiều tiếc chỉ thiếu tài
Nhàn như mây tản, tĩnh thời thăm tăng
Phiêu du theo cánh buồm giăng
Lạc Du ghé lại Chiêu Lăng tạ từ

NguyễnTâmHàn

將進酒李白

君不見黃河之水天上來,
奔流到海不復回。
又不見高堂明鏡悲白髮,
朝如青絲暮成雪。
人生得意須盡歡,
莫使金樽空對月。
天生我材必有用,
千金散盡還復來。
烹羊宰牛且為樂,
會須一飲三百杯。
岑夫子,丹丘生,
將進酒,君莫停。
與君歌一曲,
請君為我側耳聽。
鐘鼓饌玉不足貴,
但願長醉不願醒。
古來聖賢皆寂寞,
惟有飲者留其名。
陳王昔時宴平樂,
斗酒十千恣歡謔。
主人何為言少錢,
徑須沽取對君酌。
五花馬,千金裘,
呼兒將出換美酒,
與爾同銷萬古愁。

Tương tiến tửu

Quân bất kiến
Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi !
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử!
Đan Khâu sinh.!
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc,
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
LyBach

Ông Ngất Ngưởng
***
Người chẳng thấy
Nước Hoàng Hà từ trời cao tuôn chảy
Nhập biển Đông rồi đã chẳng quay về
Trên thềm cao soi gương tóc phai đi
Sáng óng mượt . . .
chiều . . . pha mầu sương tuyết
Hãy vui hưởng cuộc đời
Chớ để bình vàng không bóng nguyệt
Trời sinh ta để vui hưởng cuộc đời
Tiêu nghìn vàng trời cũng lại cho thôi
Trâu, dê giết, cứ vui …quên bờ bến
Hãy uống đi. . .một hơi vài trăm chén
Này Sầm, Đan hai lão bạn ta ơi
Uống cho mau, rượu ta lại sắp mời
Vì hai bác, ta ngân vang lời hát
Cùng nghe nhé:
Nào soạn ngọc, cổ chung tấu nhạc
Hãy say hoài ,tỉnh để mà chi
Thánh hiền kia tên tuổi cũng phai đi
Ta thánh rượu, muôn đời Ông-ngất-ngưởng
Nơi Bình Lạc, Trần Vương xưa yến hưởng
Rượu, tiền dư bừa phứa cứ vui chơi
À chủ nhân kháo đã cạn tiền rồi
Đâu dễ vậy, ta mua thêm, uống nữa
Lấy ngựa gấm
lấy áo cừu đổi phứa
Uống cho say quên phứt thế nhân sầu
***
NguyễnTâmHàn

unnamed
李商隱
隋宮紫泉宮殿鎖煙霞, 欲取蕪城作帝家。
玉璽不緣歸日角, 錦帆應是到天涯。
於今腐草無螢火, 終古垂楊有暮鴉。
地下若逢陳後主, 豈宜重問後庭花?
Tuỳ cungTử tuyền cung điện tỏa yên hà
Dục thủ Vô thành tác đế gia
Ngọc tỷ bất duyên qui nhật giác
Cẩm phàm ưng tự đáo thiên nha
Ư kim hữu thảo vô hình hỏa
Chung cổ thùy dương hữu mộ nha
Ðịa hạ nhược phùng Trần hậu chủ
Khởi nghi trùng vấn hậu đình hoa
Lý Thương Ẩn

Cung vàng bên suối khói mây
Một thời tưởng biến chốn nầy cung vua
May ngọc tỷ chuộng người xưa
Nên chi buồm gấm chẳng qua chân trời
Tùy cung hoang nát tả tơi
Cành dương quạ đậu giữa trời bao năm
Tùy gặp Trần chủ hẳn thăm
Hậu Đình Hoa khúc bao năm hết buồn ?

NguyễnTâmHàn

白居易琵琶行并序

元和十年,予左遷九江郡司馬。明年秋,送客 湓浦口,聞船中夜彈琵琶者,聽其音,錚錚然 有京都聲;問其人,本長安倡女,嘗學琵琶於 穆曹二善才。年長色衰,委身為賈人婦。遂命 酒,使快彈數曲,曲罷憫然。自敘少小時歡樂 事,今漂淪憔悴,轉徙於江湖間。予出官二年 恬然自安,感斯人言,是夕,始覺有遷謫意, 因為長句歌以贈之,凡六百一十六言,命曰琵 琶行。

潯言江頭夜送客, 楓葉荻花秋瑟瑟。
主人下馬客在船, 舉酒欲飲無管絃。
醉不成歡慘將別, 別時茫茫江浸月。
忽聞水上琵琶聲, 主人忘歸客不發。
尋聲暗問彈者誰? 琵琶聲停欲語遲。
移船相近邀相見, 添酒回燈重開宴。
千呼萬喚始出來, 猶抱琵琶半遮面。
轉軸撥絃三兩聲, 未成曲調先有情。
絃絃掩抑聲聲思, 似訴平生不得志。
低眉信手續續彈, 說盡心中無限事。
輕攏慢撚抹復挑, 初為霓裳後六么。
大絃嘈嘈如急雨, 小絃切切如私語。
嘈嘈切切錯雜彈, 大珠小珠落玉盤。
間官鶯語花底滑, 幽咽泉流水下灘。
水泉冷澀絃凝絕, 凝絕不通聲漸歇。
別有幽愁暗恨生, 此時無聲勝有聲。
銀瓶乍破水漿迸, 鐵騎突出刀鎗鳴。
曲終收撥當心畫, 四絃一聲如裂帛。
東船西舫悄無言, 唯見江心秋月白。
沈吟放撥插絃中, 整頓衣裳起斂容。
自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住。
十三學得琵琶成, 名屬教坊第一部。
曲罷曾教善才服, 妝成每被秋娘妒,
五陵年少爭纏頭, 一曲紅綃不知數。
鈿頭銀篦擊節碎, 血色羅裙翻酒汙。
今年歡笑復明年, 秋月春風等閑度。
弟走從軍阿姨死, 暮去朝來顏色故。
門前冷落車馬稀, 老大嫁作商人婦。
商人重利輕別離, 前月浮梁買茶去。
去來江口守空船, 繞船月明江水寒。
夜深忽夢少年事, 夢啼妝淚紅闌干,
我聞琵琶已嘆息, 又聞此語重唧唧。
同是天涯淪落人, 相逢何必曾相識。
我從去年辭帝京, 謫居臥病潯陽城。
潯陽地僻無音樂, 終歲不聞絲竹聲。
住近湓江地低濕, 黃蘆苦竹繞宅生。
其間旦暮聞何物, 杜鵑啼血猿哀鳴。
春江花朝秋月夜, 往往取酒還獨傾。
豈無山歌與村笛? 嘔啞嘲哳難為聽。
今夜聞君琵琶語, 如聽仙樂耳暫明。
莫辭更坐彈一曲, 為君翻作琵琶行。
感我此言良久立, 卻坐促絃絃轉急。
淒淒不似向前聲, 滿座重聞皆掩泣。
座中泣下誰最多, 江州司馬青衫濕。

Tỳ bà hành

Tự

Nguyên Hòa thập niên, dư tả thiên Cửu Giang quận Tư mã, minh niên thu tống khách Bồn hồ khẩu, văn chu trung dạ đầu tỳ bà giả, thính kỳ âm tranh tranh thiên, hữu kinh đô thanh. Vấn kỳ nhân, bản Trường An xướng nữ, thường học tì bà vu Mục, Tào nhị thiện tài. Niên trưởng sắc suy, uỷ thân vi cổ nhân phu. Toại mệnh tửu, sử khoái đàn sổ khuc khúc bãi, mẫn nhiên tự tự thiếu tiểu thời hoan lạc sự, kim phiêu luân tiều tụy, chuyển tỉ vu giang hồ gian. Dư xuất quan nhị niên, điềm nhiên tự an, cảm từ nhân ngôn, thị tịch thỉ giác hữu thiên trích ý, tự vi trường cú ca dĩ tặng chi, phàm lục bách nhị thập ngôn, mệnh viết Tỳ bà hành.

Tầm dương giang đầu dạ tống khách
Phong diệp dịch hoa thu sắt sắt
Chủ nhân há mã khách tại thuyền
Cử tửu dục ẩm vô quản huyền
Túy bất thành hoan, thảm tương biệt
Biệt thời mang mang giang tẩm nguyệt
Hốt văn thủy thượng tỳ bà thanh
Chủ nhân vong qui, khách bất phát
Tầm thanh ám vấn đàn giả thùy ?
Tỳ bà thanh đình dục ngữ trì
Di thuyền tương cận yêu tương kiến
Thiêm tửu hồi đăng trùng khai yến
Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai
Do bão tỳ bà bán già diện
Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh
Vị thành khúc điệu, tiên hữu tình
Huyền huyền yểm ức, thanh thanh tứ
Tự tố bình sinh bất đắc chí
Đê mi tín thủ tục tục đàn
Thuyết tận tâm trung vô hạn sự
Khinh lung mạn nhiên mạt phục khiêu
Sơ vi Nghê thường, hậu Lục yêu
Đại huyền tào tào như cấp vũ
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ
Tao tao thiết thiết thác tạp đàn
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn
Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt
U yết tuyền lưu thủy hạ than
Thủy tuyền lãnh sáp huyền ngưng tuyệt
Ngưng tuyệt bất thông thanh tạm yết
Biệt hữu u sầu ám hận sinh
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh
Ngân bình sạ phá thủy tương bỉnh
Thiết kỵ đột xuất đao thương minh
Khúc chung thu bát đương tâm hoạch
Tứ huyền nhất thanh như liệt bạch
Đông thuyền tây phảng tiễu vô ngôn
Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch
Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung
Chỉnh đốn y thường khởi liễm dung
Tự ngôn: Bản thị kinh thành nữ
Gia tại Hà mô lăng hạ trú
Thập tam học đắc tỳ bà thành
Danh thuộc giáo phường đệ nhất bộ
Khúc bãi tằng giao Thiện tài phục
Trang thành mỗi bị Thu nương đố
Ngũ Lăng niên thiếu tranh triền đầu
Nhất khúc hồng tiêu bất tri số
Điền đầu ngân tì kích tiết toái
Huyết sắc la quần phiên tửu ố
Kim niên hoan tiếu phục minh niên
Thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ
Đệ tẩu tòng quân, a di tử
Mộ khứ triêu lai nhan sắc cố
Môn tiền lãnh lạc xa mã hi
Lão đại giá tác thương nhân phụ
Thương nhân trọng lợi, khinh biệt ly
Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ
Khứ lại giang khẩu thủ không thuyền
Nhiễu thuyền nguyệt minh giang thủy hàn
Dạ thâm hốt mộng thiếu niên sự
Mộng đề trang lệ hồng lan can
Ngã văn tỳ bà dĩ thán tức
Hựu văn thử ngữ trùng tức tức
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
Tương phùng hà tất tằng tương thức
Ngã tòng khứ niên từ đế kinh
Trích cư ngọa bệnh Tầm Dương thành
Tầm Dương địa tịch vô âm nhạc
Chung tuế bất văn ty trúc thanh
Trú cận Bồn Giang địa đê thấp
Hoàng lô khổ trúc nhiễu trạch sinh
Kỳ gian đán mộ văn hà vật
Đỗ quyên đề huyết viên ai minh
Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ
Vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh
Khởi vô sơn ca dữ thôn địch
Ẩu á trào triết nan vi thính
Kim dạ văn quân Tỳ bà ngữ
Như thính tiên nhạc nhĩ tạm minh
Mạc từ cánh tọa đàn nhất khúc
Vị quân phiên tác tỳ bà hành
Cảm ngã thử ngôn lương cửu lập
Khước tọa xúc huyền huyền chuyển cấp
Thê thê bất tự hướng tiền thanh
Mãn tọa trùng văn giai yểm khấp
Tọa trung khấp hạ thùy tối đa?
Giang châu tư mã thanh sam thấp!

Lời tựa

Năm Nguyên Hoà thứ 10, ta về giữ chức Tư Mã ở quận Cửu Giang. Qua mùa thu năm sau, đêm ra tiễn khách bên bến sông Bồn, chợt nghe thuyền ai có tiếng đàn Tỳ bà vọng lại. Nghe trong tiến đàn thánh thót, âm vang điệu nhạc ở kinh đô. Bèn hỏi gốc gác. Người đàn bà trả lời rằng: Tôi vốn là con hát, quê ở Trường An, học đàn Tỳ Bà với hai danh sư Mục va Tào. Nay tuổi đã cao, nhan sắc tàn tạ, lấy chồng làm con buôn(thường theo thuyền buôn đi đây đi đó. Nghe vậy, cho dọn rượu ra đãi, xin nàng đàn lại cho nghe. Đàn xong cảm xúc vô vàn, nàng bèn kể lại cuộc đời mình từ lúc còn trẻ, vui sướng, cho tới lúc lưu lạc giang hồ khổ nhọc. Ta về đây làm quan đã được hai năm thanh thản yên ổn. Hôm nay nghe nàng nầy nói chuyện, cảm thương cho số phận lưu đầy! Bèn làm một bài thơ dài tặng nàng ta, gồm 616 lời, gọi là Tỳ Bà Hành.

Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn

Tiễn người đêm bến Tầm Dương
Lau, phong xào xạc, thu vương khắp miền
Chủ xuống ngựa, khách lên thuyền
Không đàn chẳng sáo chén buồn vân vê
Say nào vui lúc phân ly
Trăng chìm đáy nước, sông chia đôi tình
Chợt nghe tiếng nhạc lênh đênh
Khách ngơ, chủ ngẩn chẳng đành bước đi
Rằng sao âm quá não nề ?
Đàn ngưng ngỡ đáp, nào dè kín môi
Ghé thuyền gạn hỏi đôi lời
Chong đèn, rượu tiếp, tiệc vui đậm đà
Cạn lời nàng mới bước ra
Nửa phần má phấn tì bà khuất che
Chỉnh đàn tay ngọc vân vê
Dạo qua vài tiếng đã nghe tài tình
Đàn rung nghèn nghẹn, bồng bềnh
Xót xa như tả nỗi mình đắng cay
Tay đàn, cúi nhẹ, chau mày
Âm nghe kể lể dãi bày tâm tư
Bắt khoan, nắn nhẹ, dạo, vê
Hết Nghê Thường lại tiếp về Lục Yêu
Dây to rào rạt mưa gào
Dây con ngỡ tiếng lời nào oán than
Tiếng trầm tiếng bổng tràn lan
Tựa trên mâm ngọc rớt ngàn hạt châu
Lời oanh trơn giọng nhuốm sầu
Ngập ngừng tiếng suối, thác sâu nước gầm
Suối đông lạnh, đàn lặng câm
Nét sầu phảng phất, vẻ trầm bi ai
Bâng khuâng lòng khách ngậm ngùi
Bỗng âm oà vỡ tả tơi ngọc bình
Vó câu dồn dập đao binh
Giữa đàn tay ngọc thình lình phất lên
Âm như xé lụa giữa đêm
Đông, tây tĩnh lặng . . . khắp thuyền ngẩn ngơ
Trên sông trăng bạc dật dờ
Nhẹ cài que gẩy vào khe dây đàn
Đứng lên khép nép dịu dàng
Nguồn cơn nàng kể rõ ràng đầu đuôi:
“ Chốn thành đô thiếp ra đời
“ Chính quê xưa vốn là người Hà-Mô
“ Thạo tỳ bà thuở mười ba
“ Nhất danh đào hát chẳng là thua ai
“ Ngón đàn át cả Thiện tài
“ Thu còn ghen nét trang đài thắm xinh
“ Ngũ Lăng tài tử nặng tình
“ Lụa đào trao tặng quanh mình biết bao
“ Hoa vàng, vành lược cài đầu
“ Gẫy theo nhịp gõ, rượu mầu vương y
“ Vui triền miên tuổi xuân thì
“ Thu trong, xuân mát qua đi chẳng cần
“ Bỗng người em phải tòng quân
“ Người dì vắn số, muôn phần xót xa
“ Xuân tàn, sớm lại, chiều qua
“ Ngựa xe thưa thớt, cửa nhà vắng tanh
“ Về chiều kết nghĩa tơ mành
“ Chồng người buôn bán, nhẹ tình biệt ly
“ Phù Lương tháng trước chàng đi
“ Thuyền không lẻ bóng sầu bi não nùng
“ Nhìn trăng lạnh lẽo trên sông
“ Tơ vương lại thuở má hồng xa xưa
“ Xót thương thân phận đong đưa
“ Nhạt nhòa má phấn hoen mờ lệ sa“
Đã buồn theo tiếng tỳ bà
Càng thêm se sắt nghe qua chuyện nàng
Cùng thân lưu lạc trên đường
Chả cần quen biết cũng vương nặng tình
“ Tròn năm ta đã rời kinh
“ Tủi buồn nằm bệnh nơi thành Tầm Dương
“ Chốn này hẻo lánh nhiễu nhương
“ Quanh năm đàn nhạc chả thường được nghe
“ Cạnh sông Bồn ẩm, trũng kia
“ Trúc gầy, lau úm còn gì nữa đâu
“ Sớm khuya nghe mãi thêm rầu
“ Quyên kêu, vượn hú nỗi sầu khó vơi
“ Sông xuân, hoa sớm, trăng ngời
“ Một thân quạnh quẽ đầy vơi chén nồng
“ Giá đừng hát núi, sáo đồng
“ Líu lo thì hẳn bớt không bực mình
“ Đêm nay nghe khúc nhạc tình
“ Tưởng như từ chốn thiên đình vọng ra
“ Xin nàng hãy niệm tình ta
“ Đàn thêm khúc nữa gọi là tri âm
“ Bài Tỳ Bà tạ tình thâm“
Cảm lời nàng đứng lặng câm tần ngần
Trầm ngâm tay vuốt dây đàn
Âm nghe ray rứt chứa chan giọt sầu
Khách nghe mắt lệ rầu rầu
Áo xanh Tư Mã Giang Châu ướt dầm

白居易長恨歌

漢皇重色思傾國, 御宇多年求不得。
楊家有女初長成, 養在深閨人未識。
天生麗質難自棄, 一朝選在君王側;
回眸一笑百媚生, 六宮粉黛無顏色。
春寒賜浴華清池, 溫泉水滑洗凝脂;
侍兒扶起嬌無力, 始是新承恩澤時。
雲鬢花顏金步搖, 芙蓉帳暖度春宵;
春宵苦短日高起, 從此君王不早朝。
承歡侍宴無閑暇, 春從春遊夜專夜。
後宮佳麗三千人, 三千寵愛在一身。
金星妝成嬌侍夜, 玉樓宴罷醉和春。
姊妹弟兄皆列士, 可憐光彩生門戶;
遂令天下父母心, 不重生男重生女。
驪宮高處入青雲, 仙樂風飄處處聞;
緩歌慢舞凝絲竹, 盡日君王看不足。
漁陽鼙鼓動地來, 驚破霓裳羽衣曲。
九重城闕煙塵生, 千乘萬騎西南行。
翠華搖搖行復止, 西出都門百餘里。
六軍不發無奈何? 宛轉蛾眉馬前死。
花鈿委地無人收, 翠翹金雀玉搔頭。
君王掩面救不得, 回看血淚相和流。
黃埃散漫風蕭索, 雲棧縈紆登劍閣。
峨嵋山下少人行, 旌旗無光日色薄。
蜀江水碧蜀山青, 聖主朝朝暮暮情。
行宮見月傷心色, 夜雨聞鈴腸斷聲。
天旋地轉迴龍馭, 到此躊躇不能去。
馬嵬坡下泥土中, 不見玉顏空死處。
君臣相顧盡霑衣, 東望都門信馬歸。
歸來池苑皆依舊, 太液芙蓉未央柳;
芙蓉如面柳如眉, 對此如何不淚垂?
春風桃李花開日, 秋雨梧桐葉落時。
西宮南內多秋草, 落葉滿階紅不掃。
梨園子弟白髮新, 椒房阿監青娥老。
夕殿螢飛思悄然, 孤燈挑盡未成眠。
遲遲鐘鼓初長夜, 耿耿星河欲曙天。
鴛鴦瓦冷霜華重, 翡翠衾寒誰與共?
悠悠生死別經年, 魂魄不曾來入夢。
臨邛道士鴻都客, 能以精誠致魂魄;
為感君王輾轉思, 遂教方士殷勤覓。
排空馭氣奔如電, 升天入地求之遍;
上窮碧落下黃泉, 兩處茫茫皆不見。
忽聞海上有仙山, 山在虛無縹緲間;
樓閣玲瓏五雲起, 其中綽約多仙子。
中有一人字太真, 雪膚花貌參差是。
金闕西廂叩玉扃, 轉教小玉報雙成。
聞道漢家天子使, 九華帳裡夢魂驚。
攬衣推枕起徘徊, 珠箔銀屏迤邐開,
雲鬢半偏新睡覺, 花冠不整下堂來。
風吹仙袂飄飄舉, 猶似霓裳羽衣舞;
玉容寂寞淚闌干, 梨花一枝春帶雨。
含情凝睇謝君王, 一別音容兩渺茫。
昭陽殿裡恩愛絕, 蓬萊宮中日月長。
回頭下望人寰處, 不見長安見塵霧。
唯將舊物表深情, 鈿合金釵寄將去。
釵留一股合一扇, 釵擘黃金合分鈿;
但教心似金鈿堅, 天上人間會相見。
臨別殷勤重寄詞, 詞中有誓兩心知。
七月七日長生殿, 夜半無人私語時。
在天願作比翼鳥, 在地願為連理枝。
天長地久有時盡, 此恨綿綿無絕期。

TRƯỜNG HẬN CA
Bach Cu Dị
Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành
Dưỡng tại thâm khêu nhân vị thức

Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất triều tuyển tại quân vương trắc
Hồi đầu nhất tiếu bách mị sinh
Lục cung phấn đại vô nhan sắc

Xuân hàn từ dục hoa thanh trì
Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi
Thị nhi phò khởi kiều vô lực
Thỉ thị tân thừa ân trạch thì

Vân mấn hoa nhan kim bộ diêu
Phù dung trường noãn độ xuân tiêu
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tùng thử quân vương bất tảo triều

Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ
Xuân tùng xuân du dạ chuyên dạ
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân
Tam thiên sũng ái tại nhất thân

Kim ốc trang thành kiều thị dạ
Ngọc lâu yến bải tuỳ hòa xuân
Tỉ muội đệ huynh giai liệt thổ
Khả lân quang thái sinh môn hộ

Toại lịnh thiên hạ phụ mẫu, tâm
Bất trọng sinh nam trọng sinh nữ
Ly cung cao xứ nhập thanh vân
Tiên nhạc phong phiêu xứ xứ văn

Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc
Tận nhật quân vương khán bất túc
Ngư dương bề cổ động địa lai
Kinh phá nghê thường vũ y khúc

Cửu trùng thành khuyết yên trần sinh
Thiên thừa vạn kị tây nam hành
Thuý hoa diêu diêu hành phục chỉ
Tây xuất đô môn bách dư lí

Lục quân bất phát vô nại hà
Uyển chuyển nga mi mã tiền tử
Hoa điền uỷ địa vô nhân thâu
Thuý kiều kim tước ngọc tao đầu

Quân vương yểm diện cứu bất đắc
Hồi khán huyết lệ tương hoà lưu
Hoàng ai tán mạn phong tiêu sách
Vân sạn oanh vu đăng Kiếm các

Nga mi sơn hạ thiểu nhân hành
Sinh kì vô quang nhật sắc bạc
Thục giang thủy bích Thục sơn thanh
Thánh chúa triêu triêu mộ mộ tình

Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc
Dạ vũ văn linh trường đoạn thanh
Thiên triền địa chuyễn hồi long ngư
Đáo thử trù trừ bất năng khứ

Mã ngôi bi hạ nê thổ trung
Bất kiến ngọc nhan không tử xứ
Quân thần tương cố tận triêm y
Đông vọng Đô môn tín mã qui

Qui lai trì uyển giai y cựu
Thái dịch phù dung Vị ương liễu
Phù dung như diện liễu như mi
Đối thử như hà bất lệ thùy

Xuân phong đào lí hoa khai nhật
Thu vũ ngô đồng diệp lạc thì
Tây cung nam nội đa thu thảo
Lạc diệp mãn giai hồng bất tảo

Lê viên tử đệ bạch phát tân
Tiêu phòng a giám thanh nga lão
Tịch diện huỳnh phi tư tiếu nhiên
Cô đăng khiêu tận vị thành miên

Trì trì chung cổ, sở trường dạ
Cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên
Uyên ương ngõa lãnh sương hoa trọng
Phỉ thúy khâm hàn thùy dữ cọng

Du du sinh tử biệt kinh niên
Hồn phách bất tằng lai nhâp mộng
Lâm cùng đạo sĩ Hồng đô khách
Năng dĩ tinh thành tri hồn phách

Vị cảm quân vương triển chuyển từ
Toại giáo phương sĩ ân cần mịch
Bài không ngự khí bôn như điển
Thăng thiên nhập địa cầu chi biến

Thượng cùng Bích lạc hạ Hoàng tuyền
Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến
Hốt văn hải thượng hữu tiên san
San tại hư vô phiếu diếu gian

Lâu các linh lung ngũ vân khởi
Kỳ trung trác ước đa tiên tử
Trung hũu nhất nhân tự Thái chân
Tuyết phu hoa mạo sâm si thị

Kim khuyết tây sương khấu ngọc toan
Chuyển giáo Tiểu ngọc báo Song thành
Văn đạo Hán gia thiên tử sứ
Cửu hoa trướng lý mộng hồn kinh

Lãm y thôi chẫm khởi bồi hồi
Châu bạc ngân bình dĩ lệ khai
Vân cát bán thiên tân thụy giác
Hoa gian bất chỉnh hạ đường lai

Phong xuy tiên khuyết phiêu phiêu cử
Du tợ nghê thường vũ y vũ
Ngọc dung tịch mịch lệ lan can
Lê hoa nhất chí xuân đái vũ

Hàm tình ngưng thêtá quân vương
Nhất biệt âm dương lưỡng điếu mang
Chiêu dương điện lý ân ái tuyệt
Bồng lai cung trung nhật nguyệt trường

Hồi đầu hạ vọng trần hoàn xứ
Bất kiến Trường An kiến trần vụ
Duy tương cựu vật biểu thâm tình

Điển hiệp kim thoa ký tương khứ
Thoa lưu nhất cổ hiệp nhất phiến
Thoa tịch hoàng kim hiệp phân điền
Đản giáo tâm tợ kim điền kiên

Thiên thượng nhân gian hội tương kiến
Lâm biệt ân cần trọng kí từ
Từ trung hữu thệ lưỡng tâm tri
Thất nguyệt thất nhật Trường sinh điện
Dạ bán vô nhân tư ngữ thì

Tại thiên nguyện tác tị dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lí chí

Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Thử hận mang mang vô tuyệt kỳ….

Bài ca Trường hận

Hán vương chuộng sắc khuynh thành
Bao năm tìm kiếm tưởng đành phí công
Có người con gái họ Dương
Nét hoa nào dễ bướm vườn quẩn quanh
Dáng kiều nhan sắc trời dành
Một ngày được tuyển vào thành cận vua
Miệng cười hoa thắm nhường thua
Sáu cung nhan sắc ngẩn ngơ nghiêng mình
Tắm hồ Xuân ấm Hoa Thanh
Nước nguồn ấm áp tưới cành thiên hoa
Liễu thân nào khác lụa là
Nét kiều mới thấm ơn vua lần đầu
Tóc mây lóng lánh ngọc châu
Trời Xuân trướng ấm đêm thâu chóng tàn
Dậy khi nắng đã chứa chan
Ngự triều từ đó vua ban đổi giờ
Suốt ngày yến tiệc vui đùa
Qua đêm say đắm chỉ vua với nàng
Ba ngàn cung nữ điện vàng
Tình yêu thương đã dành sang một người
Nét kiều nũng nịu không ngơi
Ngất ngây trong ánh xuân tươi chan hoà
Ơn sâu tràn phủ khắp nhà
Hiển vinh cả họ gần xa được nhờ
Nhân tình vào lúc bấy giờ
Chỉ mong sinh gái, hững hờ con trai
Điện Ly Sơn vút từng trời
Nhạc tiên vang vọng khắp nơi dập dìu
Giọng trầm, đàn sáo hoà theo
Quân vương say đắm trăm chiều vui chơi
Bỗng … Ngư Dương trống ngập trời
Nghê Thường xiêm vũ tả tơi kinh hoàng
Khuyết thành mù mịt bụi loang
Hướng Tây Nam chạy cả ngàn ngựa xa
Ngả nghiêng cờ lệnh Thúy Hoa
Quá Tây môn cũng trăm qua dặm đường
Lục quân cưỡng lại chẳng nhường
Mỹ nhân trước ngựa thảm thương lìa đời
Hoa vàng, trâm ngọc tả tơi
Rớt trên mặt đất chẳng người đoái thương
Vua không cứu được tiên nương
Máu hoà nước mắt dọc đường tuôn rơi
Bụi vàng tản mát khắp trời
Gió hiu hắt thổi cảnh ôi não nùng
Thang mây non Kiếm chập chùng
Nga Mi qua lại người không thấy nhiều
Trời buồn, cờ rũ tiêu điều
Núi sông Thục biếc, sớm chiều nhớ nhung
Nhạt nhoà trăng chiếu hành cung
Mưa rơi, chuông vọng não nùng canh khuya
Chuyển đời xa mã trở về
Qua ngang chốn ấy bỏ đi chẳng đành
Mã Ngôi bùn đất vô tình
Đăm đăm nào thấy bóng hình nàng đâu
Vua tôi mắt lệ nghẹn ngào
Rã rời bước ngựa lối vào thành xưa
Vẫn đây cảnh cũ thuở giờ
Sen hồ Thái Dịch, liễu toà Vị Ương
Sắc sen nhớ mặt người thương
Mày ai…dáng liễu rủ buông tái lòng
Cảnh xưa nhìn lệ tuôn dòng
Trời Xuân đào lý trổ bông chẳng màng
Mặc Ngô đồng chuyển lá vàng
Tây cung, Nam nội cỏ hoang mọc đầy
Lá khô rụng ngập đó đây
Đám ca nhi cũ tóc phai nhạt rồi
Hầu quan tuổi hạc da mồi
Lập loè đom đóm trước nơi điện vàng
Mộng tan, đèn bấc sắp tàn
Trống cầm canh điểm khô khan đêm dài
Sông Ngân lấp lánh sao trời
Ngói uyên ương lạnh ướp hoài sương khuya
Chăn xưa, hương cũ tái tê
Âm dương cách biệt não nề bao năm
Chưa lần trong mộng tìm thăm
Có người đạo sĩ ở Lâm ghé Hồng
Tài chiêu hồn phách tinh thông
Thương vua cố dốc hết lòng tìm cho
Xé mây đạp gió chẳng từ
Đất trời quyết kiếm cho ra được nàng
Trên…mây biếc, dưới …suối vàng
Bóng giai nhân vẫn ngút ngàn mù tăm
Từ nơi vùng biển xa xăm
Cõi Bồng huyền ảo cuối tầm hư vô
Lầu mây ngũ sắc điểm tô
Dáng tiên tha thướt ngẩn ngơ lòng trần
Có nàng tên gọi Thái Chân
Mặt hoa ngó tựa giai nhân mong tìm
Mái Tây gõ cửa đưa tin
Nhị tiên vào tỏ nỗi niềm nàng hay
Nghe tin Hán sứ tới đây
Bên màn hoa bỗng tỉnh ngay giấc nồng
Tung chăn, đẩy gối vừa xong
Tiên y choàng vội từ phòng lướt ra
Mới vừa thức, tóc loà xoà
Thềm mây bước xuống, mũ hoa lệch đầu
Phất phơ trước gió áo mầu
Nhìn như Nghê khúc múa hầu trong cung
Nghẹn ngào nước mắt tuôn dòng
Mắt nhoà lệ lậy tạ lòng quân vương
Từ lần ly biệt đoạn trường
Tình ân ái điện Chiêu Dương hết rồi
Non Bồng ngày tháng buông trôi
Ngoảnh nhìn xuống lại cõi người trần gian
Bụi mù phủ kín Trường An
Xin trao kỷ vật được ban buổi đầu
Cành kim thoa, hộp khảm mầu
Hộp xin giữ mảnh, thoa thâu cành vàng
Nguyện lòng như vật không tan
Kẻ tiên, ngưòi thế hẳn còn mai sau
Khi rời lời cuối đưa trao
Truyện riêng dặn nhớ ghi sâu cho tường
Đêm song thất nơi điện Trường
Tâm thành riêng bóng khói hương vái trời
Xin như chim được chung đôi
Xin như cành mãi sống đời cùng cây

Đất trời cũng tận một ngày
Sầu tình sao mãi tràn đầy không vơi

NguyễnTâmHàn

洛陽客舍逢祖詠留宴

蔡希寂

綿綿鐘漏洛陽城
客舍貧居絕送迎
逢君貰酒因成醉
醉后焉知世上情

Lạc Dương Khách Xá Phùng Tổ Vịnh Lưu Yến

Thái Hi Tịch

Miên miên chung lậu Lạc Dương thành
Khách xá bần cư tuyệt tống nghênh
Phùng quân thế tửu nhân thành túy
Túy hậu diên tri thế thượng tình

Tại Phòng Trọ Ở Lạc Dương Giữ Tổ Vịnh Lại Mời Rượu

Tiếng chuông giờ điểm liên miên
Bình dân quán trọ ai phiền đón đưa
Rượu mua nợ, tiễn say sưa
Chếnh choáng mơí rõ gió mưa tình đời

NguyễnTâmHàn

unnamed

蓮葉
李群玉

根是泥中玉
心承露下珠
在君塘上種
埋沒任春蒲

Liên Diệp

Lý Quần Ngọc

Căn thị nê trung ngọc
Tâm thừa lộ hạ châu
Tại quân đường thượng chủng
Mai một nhiệm xuân bồ

Lá sen

Rễ trong bùn tựa ngọc
Nhụy ngậm sương như châu
Quanh ao xanh mướt một mầu
Giữa trời xuân thắm chen nhau cùng bồ

NguyễnTâmHàn – 2012

unnamed


韓琮

折柳歌中得翠條
遠移金殿種青霄
上陽宮女含聲送
不忿先歸舞細腰

Liễu

Hàn Tông

“Chiết Liễu” ca trung đắc thúy điều
Viễn di kim điện chủng thanh tiêu
Thượng Dương cung nữ hàm thanh tống
Bất phẫn tiên quy vũ tế yêu

Liễu

Khúc ca Chiết Liễu vương tình
Cây rời theo lệnh mướt xanh lá rồi
Thượng cung thầm lặng tiễn thôi
Thoát rồi dáng liễu … vặn người lưng ong

NguyễnTâmHàn – 2012

unnamed

十首其五
李山甫弱帶低垂可自由
傍他門戶倚他樓
金風不解相抬舉
露壓煙欺直到秋

Liễu

thập thủ kỳ ngũ

Lý Sơn Phủ

Nhược đái đê thùy khả tự do
Bạng tha môn hộ ỷ tha lâu
Kim phong bất giải tương đài cử
Lộ áp yên khi trực đáo thu

Liễu

Cành mềm rủ bóng la đà
Phất phơ trước cửa, thướt tha bên lầu
Gió thu về, quặn niềm đau
Lá vương lệ móc , gục đầu trong sương

Nguyễn Tâm Hàn – 2012

unnamed

蓮花
郭震

臉膩香薰似有情
世間何物比輕盈
湘妃雨後來池看
碧玉盤中弄水晶

Liên Hoa

Quách Chấn

Kiểm nhị hương huân tự hữu tình
Thế gian hà vật tỉ khinh doanh
Tương phi vũ hậu lai trì khán
Bích ngọc bàn trung lộng thủy tinh

Hoa Sen

Hương thơm toả, vẻ đài trang
Mong manh cánh lá thế gian đâu nhiều
Sau mưa Tương dậy niềm yêu
Long lanh ánh ngọc mỹ miều tình hoa

NguyễnTâmHàn – 2012

unnamed

柳絕句
杜牧

數樹新開翠影齊
倚風情態被春迷
依依故國樊川恨
半掩村橋半掩溪

Liễu Tuyệt Cú

Đỗ Mục

Sổ thụ tân khai thúy ảnh tề
Ỳ phong tình thái bị xuân mê
Y y cố quốc Phàn Xuyên hận
Bán yểm thôn kiều bán yểm khê

Bài Tuyệt Cú Cho Liễu

Mơn man liễu trổ biếc xanh
Lả lơi đùa gió chạnh tình khách thơ
Chốn Phàn Xuyên liễu quê xưa
Cùng cầu soi bóng đong đưa trên dòng

NguyễnTâmHàn – 2012

unnamed

柳枝
五首其四
李商隱

畫屏繡步障
物物自成雙
如何湖上望
只是見鴛鴦

Liễu Chi

ngũ thủ kỳ tứ

Lý Thương Ẩn

Họa bình tú bộ chướng
Vật vật tự thành song
Như hà hồ thượng vọng
Chỉ thị kiến uyên ương

Cành Liễu

Bài 4/5

Bức bình phong nét đan thanh
Đó đây đầy những ảnh hình có đôi
Kìa trên hồ nữa ….. Chao ơi
Tung tăng cặp vịt cùng bơi giỡn đùa

NguyễnTâmHàn – 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s