* Đường thi – NTH – Tập 5

1Duong thi nth 5

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:02:58 AM

聞夜砧 
白居易 誰家思婦秋搗帛, 
月苦風淒砧杵悲。 
八月九月正長夜, 
千聲萬聲無了時。 
應到天明頭盡白, 
一聲添得一莖絲。 Văn dạ châm Thùy gia tư phụ thu đảo bạch , 
Nguyệt khổ,phong thê, châm chử bi . 
Bát nguyệt,cửu nguyệt chính trường dạ, 
Thiên thanh, vạn thanh vô liễu thì , 
Ưng đáo thiên minh đầu tận bạch , 
Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ti . 
Bạch Cư DịNghe tiếng chày đêm 

Thu ai đập lụa nhớ chồng
Giữa trăng gió lạnh âm vang não nề
Đêm tháng tám,chín lê thê
Chày khua âm vọng tái tê canh dài
Tàn đêm đầu trắng như vôi
Mỗi âm chày nện tóc người thành tơ
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:03:59 AM

聞哭者 白 居 易 昨日南鄰哭,哭聲一何苦。 
云是妻哭夫,夫年二十五。 
今朝北里哭,哭聲又何切。 
云是母哭儿,儿年十七八。 
四鄰尚如此,天下多夭折。 
乃知浮世人,少得垂白發。 
余今過四十,念彼聊自悅。 
從此明鏡中,不嫌頭似雪。 Văn khốc giả 
Bạch Cư Dị Tạc nhật Nam lân khốc 
Khốc thanh nhất hà khổ 
Vân thị thê khốc phu 
Phu niên nhị thập ngũ. 
Kiêm triêu Bắc lý khốc 
Khốc thanh hựu hà thiết 
Vân thị mẫu khốc nhi 
Nhi niên thập thất bát. 
Tứ lân thượng như thử 
Thiên hạ đa yểu chiết 
Nãi tri phù thế nhân 
Thiểu đắc thùy bạch phát. 
Dư kim quá tứ thập 
Niệm bỉ liêu tự duyệt 
Tòng thử minh kính trung 
Bất hiềm đầu tự tuyết. 
Bạch Cư Dị

Nghe người khóc

Bên trời Nam nghe tiếng khóc nỉ non
Lời kêu than nghe sao quá u buồn
Khóc thương chồng
Ngoài hai chục yểu vong
***
Đêm vừa qua nghe phía Bắc khóc than
Giọng đau thương làm tê buốt mây ngàn
Xót con yêu
Mười mấy đã xanh rêu

Nhìn chung quanh người sớm ra đi
Cõi thế gian nào có dễ gì 
Hưởng ơn trời đến khi đầu bạc
Mới cúi đầu nhận lẽ phân ly

Bốn mươi năm ta đã sống qua
Đã già đâu nhưng … thôi … cũng gọi là
Đối gương nhìn …
Chả trách tóc sương pha

NguyễntâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:05:46 AM

聞鄰家理箏 
徐安貞 北斗橫天夜欲闌, 
愁人倚月思無端。 
忽聞畫閣秦箏逸, 
知是鄰家趙女彈。 
曲成虛憶青蛾斂, 
調急遙憐玉指寒。 
銀鎖重關聽未闢, 
不如眠去夢中看。 Văn lân gia lý tranh Từ An Trinh Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan, 
Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan. 
Hốt văn họa các Tần tranh dật, 
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn. 
Khúc thành hư ức thanh nga liễm, 
Điệu cấp dao lân ngọc chỉ hàn. 
Ngân thược trùng quan, thính vị tịch, 
Bất như miên khứ mộng trung khan. 

Nghe nhà láng giềng gảy đàn tranh 

Đuôi sao Bắc đã xoay… khuya khoắt
Vơ vẩn ngồi ngước mặt nhìn trăng
Vọng từ gác vẽ bay sang
Tiếng đàn Triệu nữ ngân vang đêm dài
Khúc vừa dứt, mày ngài hẳn nhíu
Thương ngón ngà lúc điệu dồn nhanh
Bao lần khoá bạc vây quanh
Dễ đâu thấy mặt, thôi đành tìm mơ

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:06:25 AM

盧綸 
晚次鄂州 雲開遠見漢陽城, 猶是孤帆一日程。 
估客晝眠知浪靜, 舟人夜語覺潮生。 
三湘愁鬢逢秋色, 萬里歸心對月明。 
舊業已隨征戰盡, 更堪江上鼓鼙聲。 Vãn thứ Ngạc Châu Vân khai viễn kiến Hán Dương thành 
Do thị cô phàm nhất nhật trình 
Cô khách trú miên tri lãng tĩnh 
Chu nhân dạ ngữ giác triều sinh 
Tam Tương sầu mấn phùng thụ sắc 
Vạn lý quy tâm đối nguyệt minh 
Cựu nghiệp dĩ tùy chinh chiến tận 
Cánh kham giang thượng cổ bề thanh! 
Lư LuânĐêm trên thuyền ở Ngạc Châu

Hán Dương hiện dưới trời quang
Chắc còn cũng một ngày đường tới nơi
Khách yên giấc, sóng lặng rồi
Nghe người trò chuyện, biết xuôi nước nguồn
Thu Ba Tương, dạ trũng buồn
Mơ đêm trăng bạc quê hương xa vời
Chiến tranh nhà cửa tan rồi
Vẳng nghe trống trận liên hồi vọng xa

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:07:02 AM

王昌齡 萬歲樓 江上巍巍萬歲樓,不知經歷幾千秋。 
年年喜見山長在,日日悲看水獨流。 
猿狖何曾離暮嶺,鸕鷀空自泛寒洲。 
誰堪登望雲煙裏,向晚茫茫發旅愁。 Vạn Tuế lâu Giang thượng nguy nguy Vạn Tuế lâu, 
Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu. 
Niên niên hỉ kiến sơn trường tại, 
Nhật nhật bi khan thuỷ độc lưu. 
Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh, 
Lô tư không tự phiếm hàn châu. 
Thuỳ kham đăng vọng vân yên lý, 
Hướng vãn mang mang phát lữ sầu. 

Vương Xương Linh

Lầu Vạn Tuế

Ven sông lầu Vạn cao vời
Bao Thu đã đứng giữa trời nào hay
Vui trong cảnh núi non này
Buồn theo dòng nước tháng ngày cuốn trôi
Núi chiều vượn sóc giỡn chơi
Bãi hoang cò hạc tới lui lạnh lùng
Đỉnh cao mây phủ bềnh bồng
Nhìn quanh lữ khách mênh mông dạ sầu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:07:55 AM

詠懷古跡五首之二 搖落深知宋玉悲, 風流儒雅亦吾師。 
悵望千秋一灑淚, 蕭條異代不同時。 
江山故宅空文藻, 雲雨荒臺豈夢思。 
最是楚宮俱泯滅, 舟人指點到今疑。 Vịnh hoài cổ tích kỳ II Dao lạc thâm tri Tống Ngọc bi 
Phong lưu nho nhã diệc ngô si (sư) 
Trướng vọng thiên thu nhất sái lệ 
Tiêu điều dị đại bất đồng thì 
Giang san cố trạch không văn tảo 
Văn vũ hoang đài khởi mộng ti (tư) 
Tối thị Sở cung cầu dẫn diệt 
Chân nhân chỉ điểm đáo kim nghi 
ĐỗPhủCảm sầu Tống lá rơi lả tả
Bước phong lưu thật chả ai hơn
Thiên thu nghĩ lệ còn tuôn
Qua rồi nhìn cảnh vẫn buồn tím gan
Nhà vẫn đấy điêu tàn vô chủ
Ngỡ mộng thôi nhìn quá hoang sơ
Kìa cung điện Sở xác xơ
Theo tay người chỉ còn ngờ được sao

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:08:44 AM

詠史 高適 尚有綈袍贈, 
應憐范叔寒。 
不知天下士, 
猶作布衣看。 Vịnh sử Thượng hữu đề bào tặng, 
Ưng lân Phạm Thúc hàn. 
Bất tri thiên hạ sĩ, 
Do tác bố y khan. 
Cao Thích

Thương bạn nghèo đem chiếc áo choàng
Cho người đỡ lạnh lúc Đông sang
Thành danh kẻ sĩ lừng thiên hạ
Vẫn chỉ che thân mảnh bố xoàng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:11:50 AM

李商隱 
無題其一 昨夜星辰昨夜風, 畫樓西畔桂堂東。 
身無綵鳳雙飛翼, 心有靈犀一點通。 
隔座送鉤春酒暖, 分曹射覆蠟燈紅。 
嗟余聽鼓應官去, 走馬蘭臺類轉蓬。 Vô đề kỳ I Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong 
Họa lâu tây bạn quế đường đông 
Thân vô thái phượng song phi dực 
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông 
Cách tọa tống câu xuân tửu noãn 
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng 
Ta dư thính cổ ưng quan khứ 
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng 
LýThươngẨnĐầy trời sao sáng, gió lên
Tây vùng gác Hoạ, Đông bên Quế lầu
Thân nào phải phượng bay đâu
Tâm sừng tê hẳn nhiệm mầu cảm thông
Dù xa vẫn chén Xuân nồng
Vẫn cùng đối ánh nến hồng tương giao
Trống dồn quan sự sắp trao
Ngựa yên rong ruổi khác nào cỏ bay

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:12:17 AM

無題其二 來是空言去絕蹤, 月斜樓上五更鐘。 
夢為遠別啼難喚, 書被催成墨未濃。 
蠟照半籠金翡翠, 麝熏微度繡芙蓉。 
劉郎已恨蓬山遠, 更隔蓬山一萬重。 Vô đề kỳ II Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung 
Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung 
Mộng vi viễn biệt ðề nan hoán 
Thư bị thôi thành mặc vị nùng 
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thúy 
Xạ huân vi ðộ tú phù dung 
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn 
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trung 
Lý Thương ẨnVô Đề 2

Hẹn suông, đi biệt mù tăm
Trăng nghiêng lầu vắng, canh năm chuông rền
Trong mơ xa cách giấc phiền
Trang thư mới viết mực hoen đậm dòng
Nến soi nửa thúy trên lồng
Hương thơm nhẹ thoảng bềnh bồng gối chăn
Lưu buồn tiên cảnh xa xăm
Tình mình nào khác … ngút ngàn trời mây

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:12:42 AM

無題其三 颯颯東風細雨來, 芙蓉塘外有輕雷。 
金蟾齧璅燒香入, 玉虎牽絲汲井迴。 
賈氏窺簾韓掾少, 宓妃留枕魏王才。 
春心莫共花爭發, 一寸想思一寸灰。 Vô đề kỳ III Táp táp đông phong tế vũ lai 
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi 
Kim thiềm niết tỏa thiêu hương nhập 
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi 
Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu 
Mật phi lưu chẩm Ngụy vương tài 
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát 
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi Mưa giăng mắc gió ào ào thổi
Sấm nhẹ nhàng ngoài lối ao sen
Mùi hương toả kẽ cóc then
Hổ đầu tơ buộc, nước ken giếng vàng
Qua rèm Giả ngó quan trẻ tuổi
Mật phi trao lại gối Ngụy tài
Thôi đừng đua sắc xuân tươi
Bao nhiêu đắm đuối rã rời bấy nhiêu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:13:18 AM

無題其四 相見時難別亦難, 東風無力百花殘。 
春蠶到死絲方盡, 蠟炬成灰淚始乾。 
曉鏡但愁雲鬢改, 夜吟應覺月光寒。 
蓬萊此去無多路, 青鳥殷勤為探看。 Vô đề kỳ IV Tương kiến thì nan biệt diệc nan 
Đông phong vô lực bách hoa tàn 
Xuân tàm đáo tử ti phương tận 
Lạp cự thành hôi lệ thủy can 
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải 
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn 
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ 
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
LýThươngẨn Gặp chẳng dễ. quên được nhau càng khó
Gió mong manh sao đuổi hết hoa tàn
Nhả hết tơ, tắm nhận kiếp phũ phàng
Sáp khô cạn, ánh nến đêm tàn lụi
Sáng đối gương tóc nhuộm màu gió bụi
Giọng ngâm đêm làm tê lạnh cung Hằng
Nẻo Bồng Lai thêm khó bước chân hoang
Hỡi chim nhỏ hãy giúp ta tìm lối

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:13:58 AM

無題其五 鳳尾香羅薄幾重, 碧文圓頂夜深縫。 
扇裁月魄羞難掩, 車走雷聲語未通。 
曾是寂寥金燼暗, 斷無消息石榴紅。 
斑騅只繫垂楊岸, 何處西南任好風? Vô đề kỳ V Phượng vĩ hương la bạc kỷ trùng 
Bích văn viên đính dạ thâm phùng 
Phiến tài nguyệt sắc tu nan yểm 
Xa tẩu lôi thanh ngữ vị thông 
Tằng thị tịch liêu kim tẫn ám 
Đoạn vô tiêu tức thạch lựu hồng 
Ban chuy chỉ hệ thùy dương ngạn 
Hà xứ tây nam nhiệm hảo phong 
LyThươngẨnMàn đuôi phượng rủ hai tầng
Vòm trời biêng biếc xanh trong đêm dài
Trăng soi chẳng rõ mặt người
Xe sầm sập át tiếng người hàn huyên
Tàn trăng trời quá tịnh yên
Bông hoa lựu nở tiếng rền lao xao
Gốc thùy dương buộc ngựa vào
Gió lành thổi tới vùng nào Tây Nam ?

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:14:34 AM

望 江 樓 上 作 江 畔 百 尺 樓 
樓 前 千 里 道 
憑 高 望 平 遠 
亦 足 舒 懷 抱 
驛 路 使 憧 憧 
關 防 兵 草 草 
及 茲 多 事 日 
猶 覺 閒 人 好 
我 年 過 不 惑 
休 退 誠 非 早 
從 此 拂 塵 衣 
歸 山 未 為 老 Vọng giang lâu thượng tác Giang bạn bách xích lâu, 
Lâu tiền thiên lý đạo. 
Bằng cao vọng bình viễn, 
Diệc túc thư hoài bão. 
Dịch lộ sứ đồng đồng. 
Quan phòng binh thảo thảo. 
Cập tư đa sự nhật, 
Do giác nhàn nhân hảo. 
Ngã niên quá bất hoặc, 
Hưu thoái thành phi tảo. 
Tòng thử phất trần y. 
Qui sơn vị vi lão. Bạch Cư Dị

Trên lầu trông ra sông

Lầu cao trăm thước ven sông
Trước con đường ngỡ tới vùng chân mây
Nhìn xa từ đỉnh lầu này
Trong tâm cảm thấy ngất ngây nhẹ nhàng
Người phát thư ngó rộn ràng
Gần xa lính đứng gác đường lô nhô
Một ngày bao việc phải lo
Sướng thay tới lúc trời cho hưởng nhàn
Tuổi đời đã bốn chục hơn
Nghỉ hưu cũng phải chả còn sớm chi
Đường trần bươn chải quên đi
Vui cùng non nước trước khi về già

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:15:27 AM

張九齡 望月懷遠 海上生明月, 天涯共此時。 
情人怨遙夜, 竟夕起相思。 
滅燭憐光滿, 披衣覺露滋。 
不堪盈手贈, 還寢夢佳期。 Vọng nguyệt hoài viễn Hải thượng sinh minh nguyệt 
Thiên nhai cộng thử thì 
Tình nhân oán dao dạ 
Cánh tịch khởi tương tư 
Diệt chúc lân quang mãn 
Phi y giác lộ ti 
Bất kham doanh thủ tặng 
Hoàn tẩm mộng giai kỳ. 
Nguyên tác: Trương Cửu Linh

Ngắm trăng nhớ người phương xa

Mặt trăng lên đã tròn rồi
Ánh vàng toả rộng chân trời sáng choang
Đêm về thấy dạ bâng khuâng
Nhớ người xa cách nỗi lòng chẳng nguôi
Tắt đèn sáng vẫn rạng ngời
Aó thêm mới biết sương rơi ướt mình
Biết sao tặng ánh trăng thanh
Đành thôi kiếm gặp người tình trong mơ

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:15:54 AM

杜甫 望嶽 岱宗夫如何? 齊魯青未了。 
造化鍾神秀, 陰陽割昏曉。 
盪胸生層雲, 決眥入歸鳥。 
會當凌絕頂, 一覽眾山小。 Vọng nhạc Ðại Tông phù như hà? 
Tề Lỗ thanh vị liễu 
Tạo hóa chung thần tú 
Âm dương cát hôn hiểu 
Ðãng hung sinh tằng vân 
Quyết tí nhập quy điểu 
Hội đương lăng tuyệt đính 
Nhất lãm chúng sơn tiểu 
Đõ Phủ

Ngắm núi 

Ngọn Đại Tông hỏi ai không biết ?
Lỗ như Tề xanh biếc mênh mông
Thiên nhiên cẩm tú chập chùng
Âm dương kết tụ khắp vùng hôm mai
Lòng núi chuyển khói mây quyện tụ
Từng bầy chim về tổ trong chiều
Leo lên tận đỉnh vút cao
Nhìn quanh các ngọn thảy đều cỏn con

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:16:32 AM

望夫山 
劉禹錫 終日望夫夫不歸, 
化為孤石苦相思。 
望來已是幾千載, 
只如當年初望時。 Vọng phu sơn Lưu Vũ Tích Chung nhật vọng phu phu bất quy, 
Hóa vi cô thạch khổ tương ty (tư). 
Vọng lai dĩ thị kỷ thiên tải, 
Chỉ tự đương niên sơ vọng thì. 

Núi Vọng Phu

Chàng đi…ngày tháng đứng trông
Hoá thành tượng đá ngóng chồng trời xa
Tương tư ngàn vạn năm qua
Mà sao nỗi nhớ ngỡ là vừa đây

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:17:19 AM

望春詞其一 
薛濤 花開不同賞, 
花落不同悲。 
欲問相思處, 
花開花落時。 Vọng xuân từ kỳ 1 Tiết Đào Hoa khai bất đồng thưởng, 
Hoa lạc bất đồng bi. 
Dục vấn tương tư xứ, 
Hoa khai hoa lạc thì. 

Bài từ ngóng xuân 1 

Chẳng có nhau vai kề xem hoa nở
Lúc hoa tàn vàng võ một mình thôi
Chốn nào đâu nỗi nhung nhớ rã rời
Hoa rực rỡ rồi tả tơi ngập lối

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:18:06 AM

望春詞其二 
薛濤 嚂草結同心, 
將以遺知音。 
春愁正斷絕, 
春鳥復哀吟。 Vọng xuân từ kỳ 2 Tiết Đào Lãm thảo kết đồng tâm, 
Tương dĩ dị tri âm. 
Xuân sầu chính đoạn tuyệt, 
Xuân điểu phục ai ngâm. 

Bài từ ngóng xuân 2 

Hái cỏ thơm một lọn
Kết lồng trái tim yêu
Tặng người thương với nhan sắc diễm kiều
Từ biệt nhé … tháng ngày hồng chiếc bóng
Chim đơn lẻ … hót giữa trời xuân mộng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:18:50 AM

望春詞其三 
薛濤 風花日將老, 
佳期猶渺渺。 
不結同心人, 
空結同心草。 Vọng xuân từ kỳ 3 Phong hoa nhật tương lão, 
Giai kỳ do miểu miểu. 
Bất kết đồng tâm nhân, 
Không kết đồng tâm thao 
Tiết ĐàoBài từ ngóng xuân 3

Năm tháng vụt qua hoa xác xơ
Ngày vàng nay đã khuất xa mờ
Tìm đâu cho được người tri kỷ
Ngắt cỏ đồng tâm kết vu vơ
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:19:20 AM

望春詞其四 
薛濤 那堪花滿枝, 
翻作兩相思。 
玉箸垂朝鏡, 
春風知不知。 Vọng xuân từ kỳ 4 Na kham hoa mãn chi 
Phiên tác lưỡng tương ti (tư) 
Ngọc trợ thùy triêu kính 
Xuân phong tri bất tri. 
Tiết ĐàoBài từ ngóng xuân 4

Mặc cành rực rỡ nở đầy hoa
Hai ngả tương tư chẳng buông tha
Nhìn gương… sáng dậy … gương nhoà nhạt
Này hỡi gió xuân biết chăng là

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:19:49 AM

輞川閑居 
王維 一從歸白社, 
不復到青門。 
時倚簷前樹, 
遠看原上村。 
青菰臨水映, 
白鳥向山翻。 
寂寞於陵子, 
桔槔方灌園。 Võng Xuyên nhàn cư Nhất tòng qui Bạch Xã 
Bất phục đáo Thanh Môn 
Thời ỷ thiềm tiền thụ 
Viễn khan nguyên thượng thôn 
Thanh cô lâm thủy ánh 
Bạch điểu hướng sơn phiên 
Tịch mịch Ư Lăng tử 
Kết cao phương quán viên. 
Vương DuyNhàn cư ở Võng Xuyên

Một lòng về Bạch Xã
Đâu tiếc gì Thanh Môn
Đứng dựa cây trước cửa
Ngắm đồng luá xa thôn

Cỏ Cô soi bóng nước
Chim trắng bay về ngàn
Như người Ư Lăng cũ
Vui nước giếng tưới vườn
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:20:28 AM

輞川閒居贈裴秀才迪 王維 寒山轉蒼翠,秋水日潺湲。 
倚仗柴門外,臨風聽暮蟬。 
渡頭餘落日,墟裡上孤煙。 
復值接輿醉,狂歌五柳前。 Võng xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài địch Hàn sơn chuyển thương thúy, 
Thu thủy nhật sàn viên. 
Ỷ trượng sài môn ngoại, 
Lâm phong thính mộ thiền. 
Độ đầu dư lạc nhật, 
Khư lý hướng cô yên. 
Phục trị Tiếp Dư túy, 
Cuồng ca ngũ liễu tiền. 
Vương Duy.

NHÀN CƯ Ở VÕNG XUYÊN TẶNG TÚ TÀI BÙI ĐỊCH 

Biếc xanh núi lạnh chuyển mầu
Trời Thu nước vẫn dòng sâu miệt mài
Gậy tre chống đứng cổng ngoài
Chiều buông văng vẳng rã rời tiếng ve
Ngày đi sông vẫn ánh hoe
Một làn khói mỏng xóm quê mơ màng
Khác nào chàng Tiếp ngả nghiêng
Nghêu ngao túy lúy bên hàng liễu xanh

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:21:16 AM

巫山日晴 
杜甫 久雨巫山暗, 
新晴錦繡文。 
碧知湖外草, 
紅見海東雲。 
竟日鶯相和, 
摩霄鶴數群。 
野花乾更落, 
風處急紛紛。 Vu Sơn nhật tình Đỗ Phủ Cửu vũ Vu Sơn ám, 
Tân tình cẩm tú vân. 
Bích tri hồ ngoại thảo, 
Hồng kiến hải đông vân. 
Cánh nhật oanh tương hoạ, 
Ma thiên hạc sổ quần. 
Dã hoa can cánh lạc, 
Phong xứ cấp phân phân. 

Dịch nghĩa

Ngày tạnh trên núi Vu 

Núi Vu u ám mưa hoài
Tạnh rồi là một vùng trời nên thơ
Biếc xanh triền cỏ ven hồ
Xa xa Đông hải lửng lơ mây hồng
Oanh ca rộn rã từng không
Hạc đàn tung cánh giữa lòng trời hoang
Hoa đồng rơi rụng uá tàn
Tả tơi theo gió phũ phàng cuốn bay

*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:22:06 AM

王昭君 
白居易 滿面胡沙滿鬢風, 
眉銷殘黛臉銷紅。 
秋苦辛勤憔悴盡, 
如今卻似畫圖中。 Vương Chiêu Quân Bạch Cư Dị Mãn diện Hồ sa mãn mấn phong , 
Mi tiêu tàn đại kiểm tiêu hồng . 
Sầu khổ tân cần tiều tụy tận , 
Như kim khước tự hoạ đồ trung . 

Vương Chiêu Quân

Gió tung cát bám đầy đầu
Mặt hoa bụi dính lem mầu điểm trang
Xác thân tiều tụy võ vàng
Nhìn giờ mới giống hình nàng người tô

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:23:06 AM

Vương Chiêu Quân
***
Hán gia Tần địa nguyệt
Lưu ảnh chiếu Minh Phi
Nhất thướng Ngọc Quan đạo
Thiên nhai khứ bất qui
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất
Minh Phi tây giá vô lai nhật
Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa
Nga mi tiều tuỵ một Hồ sa
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ hoạ
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta
LyBach*******
Kìa vầng trăng Hán đất Tần
Dõi theo soi bóng Chiêu Quân mơ màng
Một lần qua lối Ngọc Quan
Đường trời thăm thẳm dặm ngàn khôn lui
Biển Đông trăng Hán sáng soi
Minh Phi biền biệt vùng trời phía tây
Yên Chi giá lạnh tuyết bay
Xứ Hồ tiều tụy tháng ngày tội thân
Chẳng mua nét vẽ thanh xuân
Ngọc tan lưu nấm mộ phần xót thay
! ! !
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:23:54 AM

春別 章碣 擲下離觴指亂山, 
趨程不待鳳笙殘。 
花邊馬嚼金銜去, 
樓上人垂玉箸看。 
柳陌雖然風嫋嫋, 
蔥河猶自雪漫漫。 
殷勤莫厭貂裘重, 
恐犯三邊五月寒。 Xuân biệt Chương Kiệt 

Trịch hạ ly trường chỉ loạn sơn, 
Xu trình bất đãi phụng sinh tàn. 
Hoa biên mã tước kim hàm khứ, 
Lâu thượng nhân thùy ngọc trợ khan. 
Liễu mạch tuy nhiên phong niễu niễu, 
Thông hà do tự tuyết man man. 
Ân cần mạc yếm điêu cừu trọng, 
Khủng phạm Tam Biên ngũ nguyệt hàn. (1) 

Xuân biệt ly

Quăng ly, mắt hướng núi xa
Phách sênh chưa dứt người đà lên yên
Ngựa, cương sẵn trước hoa hiên
Sụt sùi mắt lệ dáng tiên bên lầu
Cành đong đưa, liễu gục đầu
Thông buồn tuyết đổ trắng mầu ven sông 
Cửu bào dù nặng cố mang
Tháng năm chốn ấy còn đang lạnh nhiều

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:24:26 AM

春夜竹亭贈錢少府歸藍田 
王維 夜靜群動息, 
時聞隔林犬。 
卻憶山中時, 
人家澗西遠。 
羨君明發去, 
采蕨輕軒冕。 Xuân dạ Trúc Đình tặng Tiền thiếu phủ quy Lam Điền Vương Duy Dạ tĩnh quần động tức, 
Thời văn cách lâm khuyển. 
Tức ức sơn trung thời, 
Nhân gia giản tây viễn. 
Tiện quân minh phát khứ, 
Thái quyết khinh hiên miện. 

Đêm xuân tại Trúc Đình, tặng Tiền thiếu phủ về Lam Điền 

Êm ái quá cả không gian tĩnh mịch
Vẳng phía rừng tiếng chó sủa trong đêm
Chợt nhớ mình giữa rừng núi êm đềm
Nhà người đó nơi bờ tây ven suối
Mai sớm đây bạn lên đường rong ruổi
Ta, ruộng vườn, mũ mão để mà chi
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:25:56 AM

春题湖上 白居易 湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。 
松排山面千重翠,月点波心一颗珠。 
碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。 
未能抛得杭州去,一半句留是此湖。 Xuân đề hồ thượng Bạch Cư Dị 

Hồ thượng xuân lai tự họa đồ 
Loạn phong vi nhiễu thủy bình phô 
Tùng bài sơn diện thiên trùng thúy 
Nguyệt điểm ba tâm nhất khỏa châu 
Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo 
Thanh la quần đái triển tân bồ 
Vi năng phao đắc Hàng Châu khứ 
Nhất bán câu lưu thị thử hồ 

MÙA XUÂN TRÊN HỒ 
*
Như tranh xuân, cảnh mặt hồ
Hàng hàng lớp sóng nhấp nhô gió vờn
Đồi thông vẻ đẹp lịm hồn
Nguyệt cung chao động theo làn sóng lay
Lúa non biêng biếc chân mây 
Cỏ bồ bát ngát cuối trời xanh xanh
Hàng Châu lưu luyến bao tình
Vấn vương hồn mãi lênh đênh chốn này

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:27:28 AM

春江花月夜张若虚春江潮水連海平,海上明月共潮生。
瀲灩隨波千萬裡,何處春江無月明。
江流宛轉繞芳甸,月照花林皆似霰。
空裡流霜不覺飛,汀上白沙看不見。
江天一色無纖塵,皎皎空中孤月輪。
江畔何人初見月,江月何年初照人。
人生代代無窮已,江月年年隻相似。
不知江月待何人,但見長江送流水。
白雲一片悠悠去,青楓浦上不勝愁。
誰家今夜扁舟子,何處相思明月樓。
可憐樓上月徘徊,應照離人妝鏡台。
玉戶帘中卷不去,搗衣砧上拂還來。
此時相望不相聞,願逐月華流照君。
鴻雁長飛光不度,魚龍潛躍水成文。
昨夜閑潭夢落花,可憐春半不還家。
江水流春去欲盡,江潭落月復西斜。
斜月沈沈藏海霧,碣石瀟湘無限路。
不知乘月幾人歸,落月搖情滿江樹。Xuân giang triều thuỷ liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tuỳ ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai như tiển.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đính thượng bạch sa khan bất kiến.

Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung vô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?

Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên vọng tương tự.
Bất tri giang nguyệt chiếu hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thuỷ.

Bạch vân nhất phiến khứ du du,
Thanh phong phố thượng bất thăng sầu.
Thuỳ gia kim dạ biên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?

Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.

Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thuỷ thành văn.

Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,
Khả liên xuân bán bất hoàn gia.
Giang thuỷ lưu xuân khứ dục tận,
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.

Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ,
Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân qui,
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ.

***
Hoa Trăng Đêm Sông Xuân

Mặt nước ngang bằng giữa tiết Xuân
Trăng theo triều lớn nhú lên dần
Ánh vàng vờn sóng xuôi ngàn dặm
Sông đón trăng về cho thế nhân

Cồn thơm bên dòng nước quanh co
Hoa ngời như tuyết dưới trăng mơ
Nước trôi nhìn ngỡ sương không chuyển
Cát trắng ven sông ánh nhạt mờ

Sông xuân lờ lững giữa trời trong
Ngời sáng trên sông bóng nguyệt hằng
Ai người thấy trước vầng trăng nhỉ ?
Sáng tự bao giờ hỏi biết chăng ?

Người vẫn sinh đều cổ chí kim
Sông trăng năm tháng thấy y nguyên
Trăng chiếu nhà ai nào đâu biết
Ngàn năm nước vẫn chẩy im lìm

Một vầng mây trắng lửng lơ bay
Phong đứng buồn thương kiếp đọa đầy
Một mảnh buồm con đêm bọc gió
Bên lầu ai ngóng …não nề thay

Thương quá lầu trăng phải bồi hồi
Đài gương trăng mãi tháng năm soi
Đã cuốn rèm châu, trăng vẫn đó
Kià trăng …dù đá đã lau rồi

Vẫn ngắm trăng chung sao chẳng nghe
Vào trăng mơ được dựa vai kề
Hồng nhạn bay hoài trăng chẳng mất
Cá rồng quẫy nhảy sóng li ti

Đêm qua mơ thấy cánh hoa rơi
Biền biệt xuân đi hết nửa rồi
Người vẩn mù tăm chưa về lại
Xuân tàn … trăng xế…nước trôi xuôi

Trăng lặn bãi sông chếch trời Tây
Mờ dần mặt bể phủ sương dầy
Tiêu, Kiệt theo trăng bao người lại
Tàn trăng run rẩy cả ngàn cây

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:28:00 AM

春夢 
岑参 洞房昨夜春風起, 
遙憶美人湘江水。 
枕上片時春夢中, 
行進江南數千里。 Xuân mộng Sầm Tham Động phòng tạc dạ xuân phong khởi , 
Dao ức mỹ nhân Tương Giang thủy . 
Chẩm thượng phiến thời xuân mộng trung, 
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý . 

Mộng Xuân 

Từ gió Xuân lẻn loan phòng
Xa Tương luyến nhớ phấn hồng mỹ nhân
Mơ màng mãi giấc mộng Xuân
Xuôi Giang ngàn dặm cũng ngần ấy thôi

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:28:53 AM

春愁 
韋莊 自有春愁正斷魂, 
不堪芳草思王孫。 
落花寂寂黃昏雨, 
深院無人獨倚門。 Xuân sầu Vi Trang Tự hữu xuân sầu chính đoạn hồn, 
Bất kham phương thảo tứ vương tôn. 
Lạc hoa tịch tịch hoàng hôn vũ, 
Thâm viện vô nhân độc ỷ môn. 

Sầu xuân 

Xuân về sầu nát cả hồn
Hương Xuân chả thiết, bồn chồn nhớ vương
Mưa rơi, hoa rụng, chiều buông
Cửa cung đứng dựa lòng buồn cô đơn

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:29:49 AM

春水生 
杜甫 一夜水高二尺強, 
數日不可更禁當。 
南市津頭有船賣, 
無錢即買繫籬傍。 Xuân thủy sinh Nhất dạ thuỷ cao nhị xích cường, 
Sổ nhật bất khả cánh cấm đương. 
Nam thị tân đầu hữu thuyền mại, 
Vô tiền tức mãi hệ ly bàng. 
Đỗ PhủNước xuân dâng 

Một ngày hai thước triều dâng
Chỉ vài hôm nữa nước sông ngập tràn
Biết rằng thuyền bán chợ Nam
Không tiền sao tậu cột hàng rào đây

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:30:25 AM

春思 
賈至 草色青青柳色黃 
桃花歷亂李花香 
冬風不為吹愁去 
春日扁能 惹恨長 Xuân tứ Giả Chí Thảo sắc thanh thanh, liễu sắc hoàng , 
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương . 
Đông phong bất vị xuy sầu khứ , 
Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường . 

Ý Xuân
Cỏ xanh chen sắc liễu vàng
Mận đào rộ nở toả hương ngát trời 
Gió đông nào giúp sầu nguôi
Ngày xuân hận luống rã rời dài thêm
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:32:16 AM

劉禹錫 
春詞 新妝宜面下朱樓, 深鎖春光一院愁。 
行到中庭數花朵, 蜻蜓飛上玉搔頭。 Xuân từ Tân trang nghi diện hạ châu lâu, 
Thâm tỏa xuân quang nhất điện sầu. 
Hành đáo trung đình sổ hoa đóa, 
Tình đình phi thướng ngọc tao đầu. 
Lưu Vũ TíchLầu son người ngọc mỹ miều
Xuân về giữa cảnh quạnh hiu trũng buồn
Đếm hoa trống trải ngập hồn
Trên đầu trâm ngọc cánh chuồn tung bay

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:33:43 AM

杜甫 春宿左省 花隱掖垣暮, 啾啾棲鳥過。 
星臨萬戶動, 月傍九霄多。 
不寢聽金鑰, 因風想玉珂。 
明朝有封事, 數問夜如何。 Xuân túc Tả tỉnh Hoa ẩn dịch viên mộ 
Thu thu thê điểu qua 
Tinh lâm vạn hộ động 
Nguyệt bạng cửu tiêu đa 
Bất tẩm thinh kim thược 
Nhân phong tưởng ngọc hà 
Minh triêu hữu phong sự 
Sổ vấn dạ như hà? 

Xuân, ngủ lại ở Tả tỉnh 

Ven đường Tả chiều buông hoa núp bóng
Chim bay về văng vẳng tiếng kêu thu
Trên nóc cao ánh tinh tú mơ hồ
Mây tản mát ánh trăng khuya tỏa rộng
Chẳng ngủ được, tiếng khoá vàng khuấy động
Gió thì thào ngỡ nhạc ngựa xa đưa
Qua sớm mai khi vào tấu trình vua
Chắc người hỏi chuyện trong đêm đấy nhỉ ?

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:34:25 AM

宴東城莊 
崔蕙童 一日主人笑幾回 
相逢相值且銜杯 
眼看春色如流水 
今日殘花昨日開 Yến Đông Thành trang Thôi Huệ Đồng Nhất nguyệt chủ nhân tiếu kỷ hồi , 
Tương phùng tương trị thả hàm bôi . 
Nhãn khan xuân sắc như lưu thủy , 
Kim nhật tàn hoa tạc nhật khai . 

Ăn tiệc ở trại Đông Thành 

Một tháng chủ vui mấy trận cười
Gặp nhau hãy cứ uống đi thôi
Kìa Xuân đâu khác như dòng nước
Hoa mới nở đây đã uá rồi
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, December 22, 2008 5:35:19 AM

樂府 高適 燕歌行並序 開元二十六年,客有從御史大夫張公出塞而還者, 作燕歌行以示適,感征戍之事,因而和焉。 

漢家煙塵在東北, 漢將辭家破殘賊。 
男兒本自重橫行, 天子非常賜顏色。 
摐金伐鼓下榆關, 旌旆逶迤碣石間。 
校尉羽書飛瀚海, 單于獵火照狼山。 
山川蕭條極邊土, 胡騎憑陵雜風雨。 
戰士軍前半死生, 美人帳下猶歌舞。 
大漠窮秋塞草衰, 孤城落日鬥兵稀。 
身當恩遇常輕敵, 力盡關山未解圍。 
鐵衣遠戍辛勤久, 玉筋應啼別離後。 
少婦城南欲斷腸, 征人薊北空回首。 
邊庭飄颻那可度? 絕域蒼茫更何有? 
殺氣三時作陣雲, 寒聲一夜傳刁斗。 
相看白刃血紛紛, 死節從來豈顧勳。 
君不見沙場征戰苦? 至今猶憶李將軍。 

Yên ca hành 

Hán gia yên trần tại đông bắc, 
Hán tướng từ gia phá tàn tặc. 
Nam nhi bản tự trọng hoành hành, 
Thiên tử phi thường tứ nhan sắc. 
Song kim phạt cổ hạ Du Quan, 
Tinh kỳ uy di Kiệt Thạch gian. 
Hiệu úy vũ thư phi hãn hải, 
Thiền Vu lạp hỏa chiếu Lang Sơn. 
Sơn xuyên tiêu điều cực biên thổ, 
Hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ. 
Chiến sĩ quân tiền bán tử sinh, 
Mỹ nhân trướng hạ do ca vũ. 
Đại mạc cùng thu tái thảo suy, 
Cô thành lạc nhật đấu binh hy. 
Thân đương ân ngộ thường khinh địch, 
Lực tận quan sơn vị giải vi. 
Thiết y viễn thú tân cần cửu, 
Ngọc trợ ưng đề biệt ly hậu. 
Thiếu phụ thành nam dục đoạn trường, 
Chinh nhân Kế Bắc không hồi thủ. 
Biên đình phiêu dao na khả độ, 
Tuyệt vực thương mang cánh hà hữu. 
Sát khí tam thời tác trận vân, 
Hàn thanh nhất dạ truyền điêu đẩu. 
Tương khan bạch nhận tuyết phân phân, 
Tử tiết tòng lai khởi cố huân ! 
Quân bất kiến sa trường chinh chiến khổ, 
Chí kim do ức Lý tướng quân. 
Cao Thích

Yên ca hành 

Lửa binh dậy ngập bắc đông
Hán quân lưng ngựa ra vùng biên cương
Trai tài xông xáo chiến trương
Khí hùng được đấng quân vương nể vì
Trực Du Quan tiến thẳng đi
Khắp vùng Kiệt Thạch quân kỳ tung mây
Hiệu lông gà chạy như bay
Thiền Vu lửa lệnh soi đầy Lang Sơn
Khắp nơi xơ xác điêu tàn
Ngựa Hồ xông xáo như làn gió giông
Trận tiền sống chết như không
Ca nhi múa tiễn anh hùng vui say
Ải quan Thu lá rụng đầy
Thành trơ, quân vắng trời Tây xuống dần
Ân vua chẳng ngại việc quân
Lực tàn ải vẫn chưa phần giải vây
Chiến chinh ròng rã bao ngày
Giọt sầu ly biệt đến nay đã tường
Nam thành thiếu phụ đoạn trường
Người đi Kế Bắc đau thương trông về
Dễ gì tới chốn sơn khê
Vực sâu rừng thẳm tứ bề quạnh hiu
Mây trời tử khí vương theo
Cầm canh tiếng mõ vọng đều suốt đêm
Ánh gươm giữa tuyết đổ rền
Chấp hành quân lệnh mà quên thân mình
Thấy chăng chinh chiến tội tình
Vẫn thương Lý tướng lừng danh một thời

NguyễnTâmHàn

doanducthanh # Wednesday, October 21, 2009 9:46:17 AM

@Nguyễn Tâm Hàn 
Thơ Đường tôi cũng đã đọc của nhiều dịch giả, tôi rất thích cách dịch của anh, bởi ít gò bó nên câu thơ thanh thoát, bay bổng, gợi tình. Blog của anh phong phú quá, tôi khâm phục sức lao động của anh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. 
Xin phép anh cho tôi dừng lại trên blog của anh nhiều thời gian, bởi đáng để đọc, để xem nhiều! 
Hà Nội 21-10-2009 
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, October 21, 2009 4:34:26 PM

Kính ông Đoàn Đức Thành,Chúng tôi rất hân hạnh được ông để mắt tới blog này.
Về cách dịch thuật cổ thi cũng như thơ Anh hay Pháp ngữ, chúng tôi đều quan niệm là nếu đã là thơ ( dù là thơ dịch ) thì cũng nên cho ra thơ một chút chứ cứ dịch theo sát nghĩa nguyên tác từng chữ thì sử dụng phần dịch nghĩa bài thơ là được rồi đâu cần gì phải gói ghém thành thơ . Quan niệm như vậy cho nên chúng tôi thường chỉ dùng ý trong câu thơ chữ Hán, Anh hay Pháp rồi kết từ theo ý mình miễn sao không làm mất ý chính của tác giả. Thật tình nói đến Ý câu thơ cũng chỉ là đoán thôi chứ không thể biét đích xác tác giả muốn nói gì. Ngay cả những bài thơ ViêtNam bằng chữ nghĩa nước mình rõ ràng mà nào đâu mình có chắc đã hiểu rõ được ý tác giả đặt để vào lời thơ .
Quan niệm như vậy cho nên chúng tôi đã làm theo một chiều hướng hơi khác các bậc thức giả vẫn làm. Hơn nữa cách dịch từng chữ các bài Đường thi thì từ xưa nay các học giả uyên bác nước ta đã dịch nhiều rồi. Với mớ kiến thức nhỏ nhoi của chúng tôi làm sao dám múa may theo đường lối cao thâm của cao nhân.
Đó là lý do chúng tôi lái đi hướng hơi khác một chút.
Xin trân trọng kính mời Ông cứ tự nhiên ghé thăm blog.
Đó là niềm hãnh diện cho chúng tôi .
Kính chúc ông sức khoẻ .
Nguyễn Tâm Hàn

doanducthanh # Wednesday, October 21, 2009 8:09:55 PM

kính gửi ông Nguyễn Tâm Hàn 
Rất cảm ơn ông đã nói rõ quan điểm của mình trong dịch thuật thơ nước ngoài sang tiếng Việt. Và, có lẽ như thế thì bản dịch sẽ mới hơn, không theo vết xe cũ, nên tạo cho người đọc thấy sướng hơn mà vẫn giữ được ý chính của nguyên tác. 
Một lần nữa cảm ơn ông đã cho chúng tôi một món ăn tinh thần mà chúng tôi rất yêu thích. 
Chúc ông vạn sự như ý. 
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 4:17:26 AM

谷口書齋寄楊補闕 
錢起 泉壑帶茅茨, 
雲霞生薜帷。 
竹憐新雨後, 
山愛夕陽時。 
閒鷺棲常早, 
秋花落更遲。 
家童掃羅徑, 
昨與故人期。 Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Tiền Khởi Tuyền hác đới mao tì, 
Vân hà sinh tệ duy. 
Trúc lân tân vũ hậu, 
Sơn ái tịch dương thì. 
Nhàn lộ thê thường tảo, 
Thu hoa lạc cánh trì. 
Gia đồng tảo la kính, 
Tạc dữ cố nhân kỳ. 

Nơi nhà sách ở Cốc Khầu, làm gửi quan bổ khuyết họ Dương 

Quanh co suối lượn mái tranh
Dải mây vắt vẻo trên nhành tệ la
Sau mưa khóm trúc la đà
Nắng ôm triền núi chiều tà đẹp thay
Cò về sớm đậu trên cây
Hoa thu muộn rụng héo đầy cành xa
Tiểu đồng dọn cỏ nữ la
Mấy khi được đón bạn qua chốn này

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 4:20:18 AM

破陳 
汪遵 獵獵朱旗映彩霞 
紛紉白刃入陳家 
看看打破東平苑 
猶舞庭前玉樹花 Phá Trần Uông Tuân Lạp lạp châu kỳ ánh thái hà 
Phân phân bạch nhận nhập Trần gia 
Khan khan đả phá Đông Bình uyển 
Do vũ đình tiền Ngọc Thụ Hoa 

Phá Nhà Trần

Cờ đỏ rợp trời dưới ánh dương
Binh đao sáng quắc ngập Trần đường
Nhìn quanh trận đánh Đông Bình uyển
Tàn tích Hậu Đình vẫn vãi vương

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 4:21:47 AM

鴛鴦草 
薛濤 綠英滿春砌 
兩兩鴛鴦小 
但娛春日長 
不管秋風早 Uyên Ương Thảo Tiết Đào Lục anh mãn xuân thế 
Lưỡng lưỡng uyên ương tiểu 
Đản ngu xuân nhật trường 
Bất quản thu phong tảo 

Cỏ Uyên Ương 

Thềm xuân hoa nở một mầu xanh
Từng cặp con con vạn ý tình
Mơn mởn trời xuân khoe sắc thắm
Mặc Thu lùa gió chướng qua nhanh

Nguyễn Tâm Hàn

doanducthanh # Saturday, October 31, 2009 4:37:20 AM

Ông Nguyễn Tâm Hàn kính. 
Chắc là bài thơ của Tiền Khởi ông vừa dịch, tôi là người đọc đầu tiên? Nếu vậy thì vinh hạnh quá. Bài thơ này ông dịch gợi hình ảnh đẹp quá! Tôi vẫn thường đọc thơ Đường do ông dịch, chắc là ông đã đưa nhà xuất bản in rồi? 
Xin chúc ông vạn sự như ý.
Hà Nội 31-10-2009 
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 4:43:46 AM

Kính chào ông Đoàn Đức Thành,
Vâng thưa tôi vừa dịch xong và quả thật ông là người đầu tiên đọc mấy bài này .
Dạ thưa ông chưa in và tôi cũng không dự trù sẽ cho in vì in sách tốn kém lắm mà thơ cổ bây giờ ít người mua nên không chịu nổi chi phí.
Nếu ông thích xin cứ tự nhiên download hay làm copy tùy ý.
Chúng tôi sử dụng Internet coi như là một phương tiện để lưu lại cho mai sau vậy .
Kính chúc ông nhiều sức khoẻ.
NTH

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 5:35:51 PM

宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞 
李商隱 竹塢無塵水檻清, 
相思迢遞隔重城。 
秋陰不散霜飛晚, 
留得枯荷聽雨聲。 Túc Lạc Thị đình ký hoài Thôi Ung Thôi Cổn Lý Thương Ẩn Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh, 
Tương tư điều đệ cách trùng thành. 
Thu âm bất tản sương phi vãn, 
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh. 

Ở đình Lạc Thị, nhớ Thôi Ung và Thôi Cổn 

Bên hiên khóm trúc đối gương
Thành xa cách trở … niềm thương nhớ nhiều
Thu dịu mát, tản sương chiều
Lá sen tàn tạ … âm đều tiếng mưa

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 5:37:21 PM

送人還京 
岑參 匹馬西從天外歸, 
揚鞭只共鳥爭飛。 
送君九月交河北, 
雪裡題詩淚滿衣。 Tống nhân hoàn kinh Sầm Tham Thất mã tây tòng thiên ngoại quy, 
Dương tiên chỉ cộng điểu tranh phi. 
Tống quân cửu nguyệt Giao Hà bắc, 
Tuyết lý đề thi lệ mãn y. 

Tiễn người về kinh đô 

Giữa trời vó sải về Tây
Vung roi thúc ngựa tranh tài cùng chim
Giao Hà tháng chin sao quên
Thơ đề trên tuyết … áo hoen lệ sầu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, October 31, 2009 5:39:45 PM

早秋山居 
溫庭筠 山近覺寒早, 
草堂霜氣晴。 
樹凋窗有日, 
池滿水無聲。 
果落見猿過, 
葉乾聞鹿行。 
素琴機慮靜, 
空伴夜泉清。 — Tảo thu sơn cư — Ôn Đình Quân Sơn cận giác hàn tảo, 
Thảo đường sương khí tình. 
Thụ điêu song hữu nhật, 
Trì mãn thuỷ vô thanh. 
Quả lạc kiến viên quá, 
Diệp can văn lộc hành. 
Tố cầm cơ lự tĩnh, 
Không bạn dạ tuyền thanh. 

Tiết thu sớm ở trong núi 

Lạnh về sớm chốn sơn khê
Mái căn nhà cỏ lê thê sương mờ
Lá khô ôm nắng song thưa
Mặt ao tĩnh lặng như tờ, nước cao
Vượn về nhặt quả lao xao
Chân hươu đạp lá xạc xào gần quanh
Tiếng đàn rung, dạ yên bình
Bạn cùng suối nước đêm thanh mơ hồ

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, November 5, 2009 12:32:28 AM

巴女詞 
李白 巴水急如箭 
巴船去若飛 
十月三千里 
郎行幾時歸 Ba Nữ Từ Lý Bạch Ba thủy cấp như tiễn 
Ba thuyền khứ nhược phi 
Thập nguyệt tam thiên lý 
Lang hành kỷ thời quy ? 

Lời Phụ Nữ Xứ Ba 

Nước qua Ba chảy xiết
Thuyền xuôi dòng cuốn mau
Chín tháng xa vời vợi
Bao giờ gặp lại nhau

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, November 5, 2009 12:50:12 AM

花非花 
白居易 花非花, 
霧非霧。 
夜半來, 
天明去。 
來如春夢幾多時, 
去似朝雲無覓處。 Hoa phi hoa Bạch Cư Dị Hoa phi hoa, 
Vụ phi vụ. 
Dạ bán lai, 
Thiên minh khứ. 
Lai như xuân mộng kỷ đa thời, 
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! 

Chả phải hoa
Chả phải sương
Nửa đêm tới
Sáng lên đường
Lại trao tình thắm tô xuân mộng
Mây sớm tan vèo biệt cuối phương

NguyễnTâmHàn

doanducthanh # Thursday, November 5, 2009 12:57:50 AM

Kính gửi ông Nguyễn Tâm Hàn 
Sớm nay ông đã cho điểm tâm bằng bữa tiệc quá thịnh soạn. Bữa ăn tinh thần này bằng những bài thơ Đường của ông vừa dịch xong, quá hay. 
ơn này không biết làm sao trả được? Rất cảm ơn ông. 
Kính
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, November 5, 2009 4:40:46 AM

Dạ thưa không dám nhận lời ơn nghĩa.
Kình mời ông cứ tự nhiên nhâm nhi tách trà đọc thơ giải trí .*************************佳人照鏡 
張文恭 倦採蘼蕪葉 
貪憐照膽明 
兩邊俱拭淚 
一處有啼聲 Giai Nhân Chiếu Kính 

Trương Văn Cung 

Quyển thái mi vu diệp 
Tham liên chiếu đảm minh 
Lưỡng biên câu thức lệ 
Nhất xứ hữu đề thanh 

Giai nhân soi gương

Rã rời dọn cỏ ngoài nương
Tủi thân đối bóng qua gương xem mình
Hai bên gạt lệ tội tình
Riêng nơi người đứng âm thành nỗi đau

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, November 5, 2009 4:47:56 AM

三年别 
白居易 悠悠一別已三年, 
相望相思明月天。 
腸斷青天望明月, 
彆來三十六回圓。 — Tam niên biệt — Bạch Cư Dị Du du nhất biệt dĩ tam niên, 
Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên. 
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt, 
Biệt lai tam thập lục hồi viên. 

Ba năm xa cách

Biền biệt ba năm xa cách nhau
Nhớ thương trăng tỏ chỉ thêm đau
Lòng tủi nhìn trăng đêm vời vợi
Ba mươi sáu bận ngắm trăng sầu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 9, 2009 4:04:52 AM

南行別弟 
于季子 萬里人南去 
三春雁北飛 
不知何歲月 
得與汝同歸 Nam Hành Biệt Đệ Vu Quý Tử Vạn lý nhân nam khứ 
Tam xuân nhạn bắc phi 
Bất tri hà tuế ngyệt 
Đắc dữ nhữ đồng quy 

Từ Biệt Em Trai Để Đi Nam 

Xuôi Nam vạn dặm xa vời
Lác đác về bắc nhạn trời ba con
Rồi đây năm tháng mỏi mòn
Bao giờ gặp lại nơi non nước này

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 9, 2009 4:06:03 AM

寫情 
李益 水紋珍簟思悠悠 
千里佳期一夢休 
從此無心愛良夜 
任他明月下西樓 Tả Tình Lý Ích Thủy vân trân diệm tứ du du 
Thiên lý giai kỳ nhất mộng hưu 
Tòng thử vô tâm ái lương dạ 
Nhiệm tha minh nguyệt há tây lâu 

Nỗi Lòng 

Sóng chiếu đưa hồn em lãng du
Tình xa, xa tắp, mộng ngàn thu
Đêm yêu diễm tuyệt quên từ đấy
Vằng vặc trăng tây có nghĩa gì

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 9, 2009 4:07:29 AM

落花 
嚴惲 春光冉冉歸何處? 
更向花前把一杯。 
盡日問花花不語, 
為誰零落為誰開? — Lạc hoa — Nghiêm Uẩn Xuân quang nhiễm nhiễm quy hà xứ? 
Cánh hướng hoa tiền bả nhất bôi. 
Tận nhật vấn hoa, hoa bất ngữ, 
Vị thuỳ linh lạc vị thuỳ khai? 

Hoa rơi 

Tiết Xuân dịu mát về đâu nhỉ ?
Nâng chén rượu mời tới trước hoa
Hỏi mãi cả ngày hoa chả nói
Vì đâu héo rụng, vì đâu qua ?

NguyễnTâmHàn

doanducthanh # Monday, November 9, 2009 5:04:59 AM

Kính gửi ông Nguyễn Tâm Hàn 
Tôi chưa đọc kỹ bản gốc. Riêng mấy bài thơ ông vừa dịch thật tuyệt vời. 
Rất cảm ơn ông đã ưu ái cho tôi diễm phúc là độc giả đầu tiên.
Hà Nội 9-11-2009
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 15, 2009 12:16:31 AM

聞金吾妓唱梁州 
李頻 聞君一曲古梁州 
驚起黃雲塞上愁 
秦女樹前花正發 
北風吹落滿城秋 Văn Kim Ngữ Kỹ Xướng Lương Châu Lý Tần Văn quân nhất khúc cổ Lương Châu 
Kinh khởi hoàng vân tái thượng sầu 
Tần nữ thụ tiền hoa chính phát 
Bắc phong xuy lạc mãn thành thu 

Nghe Kỹ Nữ Kim Ngữ Hát Điệu Lương Châu 

Vừa nghe qua khúc Lương Châu
Mây vàng kết tụ dâng sầu ngất ngây
Gái Tần đứng dưới tàn cây
Hoa thu lả tả theo may lìa cành

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 15, 2009 12:17:06 AM

野望 其二 
杜甫 西山白雪三城戍, 
南浦清江萬里橋。 
海內風廛諸弟隔, 
天涯涕淚一身遙。 
惟將遲暮供多病, 
未有涓埃答聖朝。 
跨馬出郊時極目, 
不堪人事日蕭條。 Dã vọng kỳ nhị Đỗ Phủ Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú, 
Nam phố thanh giang Vạn Lý kiều. 
Hải nội phong trần chư đệ cách, 
Thiên nhai thế lệ nhất thân diêu. 
Duy trung thì mộ cung đa bệnh, 
Vị hữu quyên ai đáp thánh triều. 
Khoá mã xuất giao thì cực mục, 
Bất kham nhân sự nhật tiêu điều. 

Trông cảnh đồng quê kỳ 2

Núi Tây tuyết trắng đồn Tam
Bến Nam cầu Vạn nối ngang đôi bờ
Sao anh em biệt xa mờ
Chân trời một bóng bơ vơ lệ trào 
Bệnh già yếu biết lúc nào 
Ơn trên Thiên tử làm sao đáp đền
Ngoài thành lưng ngựa trông lên
Tâm sầu, dạ héo nỗi niềm đầy vơi

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 15, 2009 12:17:46 AM

觀祈雨 
李約 桑條無葉土生煙, 
簫管迎龍水廟前。 
朱門幾處看歌舞, 
猶恐春陰咽管弦。 Quan kỳ vũ Lý Ước Tang điều vô diệp thổ sinh yên, 
Tiêu quản nghênh long thuỷ miếu tiền. 
Chu môn kỷ xứ khan ca vũ, 
Do khủng xuân âm yết quản huyền. 

Xem lễ cầu mưa 

Bụi mù mịt, dâu trụi cành
Tiêu vang trước miếu cung nghinh long thần
Cửa son người đứng lấn chen
E Xuân mát dịu sáo đàn chẳng đưa

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 15, 2009 12:18:49 AM

襍詩 
缺名中囻 近寒食雨草萋萋 
著麥苖風柳映隄 
等是有家帰未得 
杜鵑休向耳邊啼 Tạp thiKhuyết danh Trung quốc Cận hàn thực vũ thảo thê thê, 
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê. 
Đẳng thị hữu gia qui vị đắc, 
Đỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề. 

Thơ vặt

Cỏ xanh, hàn thực cận kề
Lúa non, liễu xõa bờ đê gió vờn 
Nhà không được ở mới buồn
Tiếng quyên văng vẳng bồn chồn thêm thôi

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 23, 2009 3:52:10 AM

江邊柳 
雍裕之 嫋嫋古堤邊, 
青青一樹煙。 
若為絲不斷, 
留取繫郎船。 Giang biên liễu 
Ung Dụ Chi Niệu niệu cổ đê biên, 
Thanh thanh nhất thụ yên. 
Nhược vi ty bất đoạn, 
Lưu thủ hệ lang thuyền. Liễu bên sông 

Ven đê dáng liễu yêu kiều
Xanh xanh mầu khói lam chiều đẹp thay
Phải tơ dài mãi tháng ngày
Thuyền chàng em cột lại đây với tình
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 23, 2009 3:55:28 AM

葭川獨泛 
盧照鄰 倚棹春江上 
橫舟石岸前 
山暝行人斷 
迢迢獨泛仙 Gia Xuyên Độc Phiếm Lư Chiếu Lân Ỷ trạo xuân giang thượng 
Hoành chu thạch ngạn tiền 
Sơn mính hành nhân đoạn 
Điều điều độc phiếm tiên

Một Mình Trôi Nổi Trên Sông Gia 

Khua chèo sông nước tiết Xuân
Ghếch vào gành đá phân vân ngó trời
Chốn rừng núi vắng người rồi
Cõi tiên tĩnh lặng nổi trôi riêng mình
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 23, 2009 3:58:25 AM

田園樂其四 
王維 桃紅復含宿雨 
柳綠更帶朝煙 
花落 家童未掃 
鳥啼山客猶眠 Điền viên lạc kỳ 4 
Vương Duy Đào hồng phục hàm túc vũ, 
Liễu lục cánh đái triêu yên. 
Hoa lạc gia đồng vị tảo, 
Điểu đề sơn khách do miên. Thú ruộng vườn kỳ 4

Đào hồng còn sũng nước mưa
Xanh xanh liễu thấm sương khuya rũ buồn
Người chưa dọn, hoa ngập đường
Khách còn ngon giấc, chim vườn líu lo
Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, February 1, 2010 2:19:28 AM

Ức giang liễuNguyên tác: Bạch Cư Dị憶江柳 
白居易 曾栽楊柳江南岸, 
一別江南兩度春。 
遙憶青青江岸上, 
不知攀折是何人。 Ức giang liễu 

Bạch Cư Dị 

Tằng tài dương liễu Giang Nam ngạn, 
Nhất biệt Giang Nam lưỡng độ xuân. 
Dao ức thanh thanh giang ngạn thượng, 
Bất tri phan chiết thị hà nhân. 

Nhớ liễu bên sông 

Trước sai trồng liễu Giang Nam
Mới đây mà đã hai năm xa rồi
Lòng vương mầu liễu xanh tươi
Cũng mong chả có ai người bẻ cây

NgyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:45:34 PM

Ký Cựu Sơn Ẩn LữNguyên tác: Tiết Oánh寄舊山隱侶 
薛瑩 舊山諸隱淪 
身在苦無身 
莫鎖白雲路 
白雲多誤人 Ký Cựu Sơn Ẩn Lữ 

Tiết Oánh 

Cựu sơn chư ẩn luân 
Thân tại khổ vô thân 
Mạc tỏa bạch vân lộ 
Bạch vân đa ngộ nhân 

Gửi Các Bạn Còn Ở Ân Trong Núi Cũ 

Đừng chôn đời chốn sơn cùng
Giờ hành thân khổ để hòng đời sau
Đường mây nào giữ ai đâu
Tỉnh đi … đừng mãi chìm vào cõi mê

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:49:01 PM

Ký Đài Ty Phó An NamNguyên tác: Cao Biền寄台司赴安南 
高駢 曾驅萬里上天山 
風去雲回頃刻間 
今日海門南國事 
莫教還似鳳林關 Ký Đài Ty Phó An Nam 

Cao Biền 

Tằng khu vạn lý thướng Thiên San 
Phong khứ vân hồi khoảnh khắc gian 
Kim nhật Hải Môn Nam quốc sự 
Mạc giao hoàn tự Phụng Lâm quan 

Gửi Quan Đài Ty Đi An Nam 

Người từng vạn dặm tận Thiên sơn
Nào khác gió mây chẳng được yên
Nay lại lệnh công sang Việt quốc
Đừng như tại Phụng … nghĩ chả nên

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:52:01 PM

Ký Lệnh Hồ Lang TrungNguyên tác: Lý Thương Ẩn寄令狐郎中 
李商隱 嵩雲秦樹久離居 
雙鯉迢迢一紙書 
休問梁園舊賓客 
茂陵風雨病相如 Ký Lệnh Hồ Lang Trung 

Lý Thương Ẩn 

Tung vân Tần thụ cửu ly cư 
Song lý điều điều nhất chỉ thư 
Hưu vấn Lương Viên cựu tân khách 
Mậu Lăng phong vũ bệnh Tương Như 

Gửi Quan Lang Trung Họ Lệnh Hồ 

Kẻ ngắm mây Tung, kẻ cảnh Tần
Chỉ thư chứ nào được tình gần
Vườn Lương thôi nhắc làm chi nữa
Dông bão lòng nào khác Tương quân

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:53:48 PM

Ký Lễ Bộ Lưu Lang TrungNguyên tác: Lệnh Hồ Sở寄禮部劉郎中 
令狐楚 一別三年在上京 
仙垣終日選群英 
除書每下皆先看 
唯有劉郎無姓名 Ký Lễ Bộ Lưu Lang Trung 

Lệnh Hồ Sở 

Nhất biệt tam niên tại thướng kinh 
Tiên viên chung nhật tuyển quần anh 
Trừ thư mỗi há giai tiên khán 
Duy hữu Lưu lang vô tính danh 

Gửi Quan Lang Trung Bộ Lễ Họ Lưu 

Từ sau buổi ấy đã ba năm
Cũng vẫn hàng ngày lo việc quan
Luôn kiểm mọi tên trong danh sách
Nào thấy tên ngài Lưu cho cam

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:55:29 PM

Ký Lưu GiáNguyên tác: Tào Nghiệp寄劉駕 
曹鄴 一川草色青裊裊 
繞屋水聲如在家 
悵望美人不攜手 
墻東又發數枝花 Ký Lưu Giá 

Tào Nghiệp 

Nhất xuyên thảo sắc thanh niểu niểu 
Nhiễu ốc thủy thanh như tại gia 
Trướng vọng mỹ nhân bất huề thủ 
Tường đông hựu phát sổ chi hoa 

Gửi Lưu Giá 

Ven bờ xanh mướt cỏ hoang
Lao xao tiếng nước cũng dường nhà tôi
Những mong được nắm tay người
Tường đông hoa nở buồn thôi là buồn

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:57:31 PM

Ký Lưu Thiếu PhủNguyên tác: Chu Khánh Dư寄劉少府 
朱慶餘 唯愛圖書兼古器 
在官猶自未離貧 
更聞縣去青山近 
稱與詩人作主人 Ký Lưu Thiếu Phủ 

Chu Khánh Dư 

Duy ái đồ thư kiêm cổ khí 
Tại quan do tự vị ly bần 
Cánh văn huyện khứ thanh sơn cận 
Xưng dữ thi nhân tác chủ nhân 

Gửi Quan Huyện Họ Lưu 

Đồ xưa, tranh sách đam mê
Nên làm quan vẫn chẳng hề giầu sang
Non xanh kề cận huyện đường
Hồn thơ phảng phất vấn vương núi rừng

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 5:59:13 PM

Ký Lý BộtNguyên tác: Trương Tịch寄李渤 
張籍 五度溪頭躑躅紅 
嵩陽寺裏講時鐘 
春山處處行應好 
一月看花到幾峰 Ký Lý Bột 

Trương Tịch 

Ngũ độ khê đầu trịch trục hồng 
Tung Dương tự lý giảng thời chung 
Xuân sơn xứ xứ hành ưng hảo 
Nhất nguyệt khan hoa đáo kỷ phong ? 

Gửi Lý Bột 

Đầu nguồn năm độ nở hoa
Tung Dương lời giảng la đà từng không
Vẻ xuân tươi thắm khắp vùng
Tuần trăng bao chốn thả lòng cùng hoa ?

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 6:00:41 PM

Ký Thù Chu Đại Hậu Đình Dạ Tọa Lưu BiệtNguyên tác: Lý Hồi寄酬朱大後亭夜坐留別 
李回 十夜郡城宿 
苦呤身未閑 
那堪西郭別 
雪路問青山 Ký Thù Chu Đại Hậu Đình Dạ Tọa Lưu Biệt 

Lý Hồi 

Thập dạ quân thành túc 
Khổ ngâm thân vị nhàn 
Na kham tây quách biệt 
Tuyết lộ vấn thanh san 

Viết Gửi Chu Đại Đêm Giã Từ Ở Đình Sau 

Mười ngày ông lưu lại trong thành
Ngâm nga hầu tiếp đã qua nhanh
Cửa Tây tiễn biệt lòng đau quặn
Đường tuyết lời tôi núi vị tình

NguyễnTâmHàn 2012

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 6:01:57 PM

Ký Viễn NhânNguyên tác: Đỗ Mục寄遠人 
杜牧 終日求人卜 
回回道好音 
那時離別後 
入夢到如今 Ký Viễn Nhân 

Đỗ Mục 

Chung nhật cầu nhân bốc 
Hồi hồi đạo hảo âm 
Na thời ly biệt hậu 
Nhập mộng đáo như kim 

Gửi Người Ở Xa 

Ngày nào quẻ cũng tốt mà
Người về chả thấy thật là dễ ngươi
Từ khi xa cách nhau rồi
Chì tơ tưởng hão như thời hôm nay

NguyẽnTâmHàn 2012

**********************************************************************************

doanducthanh # Wednesday, May 9, 2012 10:41:58 PM

Tháng năm ông phỏng dịch mấy bài
Đường Thi hay quá! thật đa tài
Dám xông vào nhà tìm đọc trước
Biết rằng như thế rất phiền ai?———-
Tiên sinh ơi, câu “Nhập mộng đáo như kim”. Thiển nghĩ, hai ý “nhập mộng” và “tơ tưởng hão” tính chất khác nhau. Mộng chỉ khi ngủ, còn tơ tưởng thường hay lúc tỉnh?Hà Nội, 10-5-2012
Đoàn Đức Thành

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Wednesday, May 9, 2012 11:14:38 PM

Chào ngài ĐĐThành,
Vâng tiên sinh dạy chí phải. Cứ theo chữ thì hẳn phải như tiên sinh đã chỉ giáo nhưng tôi đem cái ý “tơ tưỏng hão” vào thay cho ý “chỉ gặp trong mộng” là có ý bổ túc cho việc “chán mấy bốc sư” toàn bói lèo ở trên. Cứ tin vào anh thầy bói vớ vẩn mãi nên suốt ngày này qua ngày khác chỉ … hão huyền là vậy .
Sửa lại nào có gì khó nhưng thôi cứ để vậy cho có này có kia ngài nhé .
Nếu tất cả đều hay thì tiên sinh làm sao còn có niềm thú vị khai phá được sự dở nữa phải không ạ .
Kính
smile smile smile

doanducthanh # Thursday, May 10, 2012 2:06:50 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

Sửa lại nào có gì khó nhưng thôi cứ để vậy cho có này có kia ngài nhé .

Nhất trí, vì phỏng dịch thơ Đường của tiên sinh thì ít ai địch nổi. Tôi đôi khi cứ co kéo với câu chữ nên bản dịch chẳng có bài nào hay.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, May 10, 2012 3:22:37 AM

Originally posted by doanducthanh:

Tháng năm ông phỏng dịch mấy bài
Đường Thi hay quá! thật đa tài
Dám xông vào nhà tìm đọc trước
Biết rằng như thế rất phiền ai?

*
Nhớ đến tri âm dịch ít bài
Lăng nhăng nào có đáng chi tài
Giải trí đọc chơi sau như trước
Tự nhiên đi bác, chả phiền ai

NTH -May/9/2012

*************************************************

長相思
白居易

汴水流,
泗水流,
流到瓜洲古渡頭。
吳山點點愁。

思悠悠,
恨悠悠,
恨到歸時方始休。
月明人倚樓。

Trường tương tư
*
Bạch Cư Dị
*
Biện thuỷ lưu, 
Tứ thuỷ lưu, 
Lưu đáo Qua châu cổ độ đầu. 
Ngô sơn điểm điểm sầu. 

Tứ du du, 
Hận du du, 
Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu. 
Nguyệt minh nhân ỷ lâu.

***
Dai dẳng nỗi nhớ nhung
*
Biện một dòng trôi
Tứ một dòng trôi
Qua Châu dòng chảy hợp đôi
Núi Ngô man mác một trời buồn tênh

Ý lan man
Sầu chứa chan
Buồn dâng … hoà cảnh … bẽ bàng
Lầu trăng lồng bóng , đêm hoang mơ hồ

Nguyễn Tâm Hàn – Jan. 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s