* Đường thi – NTH – Tập 2


Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:26:54 PM

江 行 望 匡 廬咫 尺 愁 風 雨
匡 廬 不 可 登
祗 疑 雲 霧 窟
猶 有 六 朝 僧錢 起

Giang Hành Vọng Khuông Lư 

Chỉ xích sầu phong vũ 
Khuông Lư bất khả đăng 
Chỉ nghi vân vụ quật 
Do hữu Lục Triều tăng 

Tiền Khởi

***
Trên sông ngắm núi Khuông Lư

*
Chỉ gang tấc, có xa nào
Mà giông gió lớn khôn vào Khuông Lư
Lối hang khuất đám sương mù
Hẳn còn đâu đó tăng sư Lục Triều
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:27:33 PM

江 南 春十 里 鶯 啼 綠 映 紅
水 村 山 郭 酒 旗 風
南 朝 西 百 八 十 寺
多 少 樓 臺 煙 雨 中杜 牧

Giang Nam Xuân 

Thập lý oanh đề lục ánh hồng 
Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong 
Nam Triều tứ bách bát thập tự 
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung 
Đỗ Mục

Mùa Xuân Giang Nam

Dặm dài chim hót, lá đỏ xanh
Phất phới cờ bay quán chân thành
Đâu thuở Nam Triều chùa khắp nẻo
Lầu đài lác đác khói vây quanh
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:28:04 PM

Giang Thành tử
Ất mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộngThập niên sinh tử lưỡng mang mang.
Bất tư lường,
Tự nan vong. 
Thiên lí cô phần ,
Vô xứ thoại thê lương. 
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Mấn như sương. 
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương.
Tiểu hiên song ,
Chính sơ trang. 
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng. 
Liệu đắc niên niên đoạn trường xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương.
Tô ThứcĐiệu Giang Thành Tử
Ký mộng đêm 20 tháng Giêng năm Ất Mão

Đã mười năm
kẻ tuyền đài
người trần gian…cách biệt
Có đâu ngờ…
Duyên thắm sớm ly tan
Nơi ngàn xa cảnh mộ chí hoang tàn
Trời đất hỡi… đau thương nào siết kể
Phải nàng đó
Hay là ai đâu thế
Lấm bụi đường
Tóc đã điểm sương pha
Về trong mơ …
Nàng hiện trước hiên nhà
Đứng trang điểm trong âm thầm lặng lẽ
Mặt u uẩn, mắt tuôn dòng suối lệ
Mối thương hoài mãi mãi xé tim gan
Đồi thông nhoà nhạt …giữa ánh trăng lan
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:28:39 PM

江上笛 
白居易 江上何人夜吹笛, 
聲聲似憶故園春。 
此時聞者堪頭白, 
況是多愁少睡人。 Giang thượng địch 

Bạch Cư Dị 

Giang thượng hà nhân dạ xuy địch , 
Thanh thanh tự ức cố viên xuân . 
Thử thời văn giả kham đầu bạch , 
Huống thị đa sầu thiểu thụy nhân . 

Tiếng sáo trên sông 

Trên sông réo rắt tiếng tiêu
Âm khơi niềm nhớ vườn chiều Xuân xưa
Tưởng đầu đến bạc như tơ
Huống người chẳng ngủ xác xơ nặng sầu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:29:14 PM

行路難之一 金樽美酒斗十千, 玉盤珍羞值萬錢。 
停杯投箸不能食, 拔劍四顧心茫然。 
欲渡黃河冰塞川, 將登太行雪暗天。 
閑來垂釣坐溪上, 忽復乘舟夢日邊。 
行路難! 行路難! 
多歧路, 今安在? 
長風破浪會有時, 直挂雲帆濟滄海。Hành lộ nan kỳ I
***
Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên 
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền 
Đình bôi đầu trợ bất năng thực 
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên 
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên 
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên 
Nhàn lai thuỷ điếu toạ khê thượng 
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên 
Hành lộ nan! Hành lộ nan 
Đa kỳ lộ, kim an tại? 
Trường phong phá lãng hôi hữu thì 
Trực quải vân phàm tế thượng hải. 
***
LyBạch

******
Đũa vàng, rượu quí cả vạn tiền
Mồi ngon chẳng dưới giá mười nghìn
Cũng đâu dễ nuốt đành quăng đũa
Múa kiếm mà ca dạ đảo điên
……..
Băng đóng cản đường vượt Hoàng giang
Tuyết giăng khó đạt đỉnh Thái Hàng
Ngồi khểnh thả cần bên khe nước
Mơ màng thuyền lướt cạnh vầng dương
……………
Đường cách trở !
Sống nơi đâu . . . đời vạn nẻo
Sẽ có ngày đạp sóng gió tả tơi
Ta cưỡi mây lướt gió vượt trùng khơi
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:30:05 PM

浩歌行 白居易 

天長地久無終畢,昨夜今朝又明日。鬢髮蒼浪牙齒疏, 
不覺身年四十七。前去五十有幾年,把鏡照面心茫然。 
既無長繩系白日,又無大藥駐朱顏。朱顏日漸不如故, 
青史功名在何處。欲留年少待富貴,富貴不來年少去。 
去複去兮如長河,東流赴海無回波。賢愚貴賤同歸盡, 
北邙塚墓高嵯峨。古來如此非獨我,未死有酒且高歌。 
顏回短命伯夷餓,我今所得亦已多。功名富貴須待命, 
命若不來知奈何。 

Hạo ca hành 

Bạch Cư Dị 

Thiên trường địa cửu vô chung tất, 
Tạc dạ kim triều hựu minh nhật. 
Mấn phát thương lãng nha xỉ sơ, 
Bất giác thân niên tứ thập thất. 
Tiền khứ ngũ thập hữu kỉ niên, 
Bả kính chiếu diện tâm mang nhiên. 
Kí vô trường thằng hệ bạch nhật, 
Hựu vô đại dược trú chu nhan. 
Chu nhan nhật tiệm bất như cố, 
Thanh sử công danh tại hà xứ? 
Dục lưu niên thiếu đãi phú quý, 
Phú quý bất lai niên thiếu khứ. 
Khứ phục khứ hề như trường hà, 
Đông lưu phó hải vô hồi ba. 
Hiền ngu quý tiện đồng quy tận, 
Bắc Mang trủng mộ cao tha nga! 
Cổ lai như thử phi độc ngã, 
Vị tử hữu tửu thả cao ca. 
Nhan Hồi đoản mạng Bá Di ngạ, 
Ngã kim sở đắc diệc dĩ đa. 
Công danh phú quý tu đãi mạng, 
Mạng nhược bất lai tri nại hà? 

Bài hành ca vang 

Trời đất bao la
Thời gian không ngừng lại
Miệng răng móm mém
Mái tóc đã sương phai
Bốn bẩy tuổi đời
Còn mấy chốc mà tới năm mươi
Đối gương lòng chợt bồi hồi
Lấy đâu dây buộc mặt trời ngừng đi ? !
Thuốc tiên ư ?
giúp được gì ?
Vẻ xưa đã mất
Xuân thì lặng trôi
Công danh ở chốn nào rồi
Kéo ghì tuổi trẻ đợi mồi giầu sang
Ngày đi,
Giầu né . . .
bẽ bàng
Thời gian xuôi mãi miên man chẳng về
Hèn, sang cũng tới bờ mê
Kìa trên đỉnh Bắc não nề mộ hoang
Chả mình ta phải riêng mang
Sống đây, còn rượu vui quàng cho qua
Nhan, Bá gương ấy rõ mà
Giờ còn ngất ngưởng như ta được rồi
Công danh, phú quí do trời
Tranh giành chẳng được nếu thời không may

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:30:56 PM

黄 鹤 楼 闻 笛 李白 

一为迁客去长沙 
西望长安不见家 
黄鹤楼中吹玉笛 
江城五月落梅花 

Hoàng hạc lâu văn địch 

Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa 
Tây vọng Tràng An bất kiến gia 
Hoàng hạc lâu trung xuy ngọc địch 
Giang thành ngũ nguyệt “Lạc mai hoa” 

Nghe tiếng sáo từ lầu Hoàng hạc 

Trường Sa một thuở đi đầy
Tây Trường An vắng đó đây chẳng nhà
Sáo ai lầu Hạc vọng xa
Tháng năm khúc “Lạc Mai Hoa” dặt dìu
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:31:27 PM

俠客行 趙客縵胡纓。 
吳鉤霜雪明。 
銀鞍照白馬。 
颯沓如流星。 
十步殺一人。 
千里不留行。 
事了拂衣去。 
深藏身與名。 
閑過信陵飲。 
脫劍膝前橫。 
將炙啖朱亥。 
持觴勸侯嬴。 
三杯吐然諾。 
五岳倒為輕。 
眼花耳熱后。 
意氣素霓生。 
救趙揮金槌。 
邯鄲先震驚。 
千秋二壯士。 
□赫大梁城。 
縱死俠骨香。 
不慚世上英。 
誰能書閣下。 
白首太玄經。Hiệp khách hành
*
Triệu khách mạn hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh 
Ngân an chiếu bạch mã 
Táp nạp như lưu tinh 
Thập bộ sát nhất nhân 
Thiên lý bất lưu hành 
Sự liễu phất y khứ 
Thâm tàng thân dữ danh 
Nhàn quá Tín lăng ẩm
Thất kiếm tất tiền hoành 
Tương chích đạm Châu Hợi 
Trì Trường khuyến Hầu Doanh 
Tam bôi thổ nhiên nặc 
Ngũ nhạc đảo vi khinh 
Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu
Ý khí tố nghê sinh 
Cứu Triệu huy kim chùy 
Hàm Đan tiên chấn kinh 
Thiên thu nhị tráng sĩ 
Huyên hách Đại Lương thành 
Túng tử hiệp cốt hương
Bất tàm thế thượng anh 
Thùy năng thư các hạ
Bạch thủ Thái huyền kinh 
*
LýBạch

Hiệp Khách Hành
*
Phất phơ giải mũ Triệu
Sáng ngời gươm Ngô câu
Yên bạc lưng bạch mã
Chiếu lung linh tựa ánh tinh cầu
*
Trong mười trượng khó thoát
Ngàn dặm há yên thân
Việc lớn xong rũ áo
Chút hư danh nào có đâu cần
*
Lúc nhàn nhã ghé Tín Lăng đánh chén
Thấm men say lại ngả gối nằm kềnh
Cùng ngả nghiêng . . . nào Châu Hợi, Hầu Doanh
Vào vài chén vòm đất trời xem nhẹ
Dù năm núi có gì đâu đáng kể 
Tai có ù, mắt có lóa …đã sao
Hào khí dâng như mống ngất trời cao
Chỉ chớp nhoáng vung tay chùy cứu Triệu
Cả Hàm Đan đều hoảng kinh điên đảo
Sử ngàn sau ghi hai vị anh hùng
Mãi tôn thờ những nghĩa sĩ Đại Lương
Thân dù thác nhưng tiếng thơm muôn thuở
Gương hào kiệt để người đời nhắc nhở
Cho bạc đầu người viết sử lưu truyền
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:33:29 PM

淮 水 別 友 人 郑 谷 

楊 子 江 頭 楊 柳 春 
楊 花 愁 殺 度 江 人 
數 聲 風 笛 離 亭 晚 
君 向 瀟 湘 我 向 秦

Hoài thủy biệt hữu nhân 

Trịnh Cốc 

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân, 
Dương hoa sầu sát độ giang nhân. 
Sổ thanh phong địch ly đình vãn, 
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần. 

Từ biệt bạn trên sông Hoài 

Ven Dương Tử xuân thắm mầu dưong liễu
Người sang sông nhìn hoa luống não nùng
Chốn ly đình tiếng sáo vọng từng không
Kẻ Tần tới, người Tiêu Tương đôi ngả
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, November 14, 2008 10:34:14 PM

崔顥 黃鶴樓 

昔人已乘黃鶴去, 此地空餘黃鶴樓。 
黃鶴一去不復返, 白雲千載空悠悠。 
晴川歷歷漢陽樹, 芳草萋萋鸚鵡洲。 
日暮鄉關何處是? 煙波江上使人愁。

Thôi Hiệu

Hoàng Hạc Lâu 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, 
Bạch vân thiên tải không du du 
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị ? 
Yên ba giang thượng sử nhân sâu

Lầu Hoàng Hạc
*
Hạc đã xa bay
Người tiên không trở lại
Lầu cũ còn đây
Như mãi đứng trông ai
Vỗ cánh biệt tăm hạc vàng không về nữa
Ngàn năm bàng bạc chỉ mây trắng lưng trời
Cây chốn Hán Dương …
lạnh lùng soi bóng nước
Bãi xa Anh Vũ … 
cỏ ngày tháng xanh tươi
Quê hương giờ đâu … bóng chiều dần phủ xuống
Sương khói mờ sông tâm trĩu nặng… tơi bời
*
NguyễnTâmHàn(2007)

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:08:40 AM

五言絕句 
白居易 
問劉十九 綠螘新醅酒, 紅泥小火爐。 
晚來天欲雪, 能飲一杯無。 Bạch Cư Dị 

Vấn Lưu Thập Cửu 

Lục nghị tân phôi tửu, 
Hồng nê tiểu hỏa lô. 
Vãn lai thiên dục tuyết, 
Năng ẩm nhất bôi vô. 
Bạch Cư Dị 

Hỏi Lưu Thập Cửu

Lục Nghị vừa mới cất xong
Nhìn kìa nhen nhúm bếp hồng còn vương
Trông trời sắp tuyết thê lương
Nhâm nhi một chén rượu suông không nào ?

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:09:04 AM

白 居 易 問 淮 水 

自 嗟 名 利 客 
擾 擾 在 人 間 
何 事 長 淮 水 
東 流 亦 不 閒 

Vấn Hoài Thủy 

Tự ta danh lợi khách, 
Nhiễu nhiễu tại nhân gian. 
Hà sự trường Hoài thủy, 
Đông lưu diệc bất nhàn? 

Hỏi nước sông Hoài 

Ta xem thường bả lợi danh
Mà trời giăng mắc lềnh khênh trên đời
Việc gì vậy nước sông Hoài ?
Xuôi Đông năm tháng miệt mài chẳng ngưng

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:09:36 AM

攜妓納涼晚際遇雨其一 
杜甫 落日放船好, 
輕風生浪遲。 
竹深留客處, 
荷淨納涼時。 
公子調冰水, 
佳人雪藕絲。 
片雲頭上黑, 
應是雨催詩。 Huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ nhất 

Đỗ Phủ 

Lạc nhật phóng thuyền hảo, 
Khinh phong sinh lãng trì. 
Trúc thâm lưu khách xứ, 
Hà tịnh nạp lương thì. 
Công tử điều băng thuỷ, 
Giai nhân tuyết ngẫu ty. 
Phiến vân đầu thượng hắc, 
Ưng thị vũ thôi thi. 
Đỗ Phủ

Mang kỹ nữ đi hóng mát buổi chiều, gặp mưa (kỳ 1)

Thả thuyền giữa cảnh hoàng hôn
Gió hiu hiu thổi sóng vờn lăn tăn
Nghiêng nghiêng bóng trúc giữ chân
Luyến sen thanh tịnh tần ngần chẳng xa
Băng pha nước … khách hào hoa
Mỹ nhân ve vuốt … nuột nà ngó sen
Mây kéo đến … ngước trông lên
Mưa giăng gợi hứng nỗi niềm khách thơ
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:10:02 AM

攜妓納涼晚際遇雨其二 
杜甫 雨來沾席上, 
風急打船頭。 
越女紅裙濕, 
燕姬翠黛愁。 
纜侵堤柳繫, 
幔卷浪花浮。 
歸路翻蕭颯, 
陂塘五月秋。 Huề kỹ nạp lương vãn tế ngộ vũ kỳ nhị 

Đỗ Phủ 

Vũ lai triêm tịch thượng, 
Phong cấp đả thuyền đầu. 
Việt nữ hồng quần thấp, 
Yên cơ thúy đại sầu. 
Lãm xâm đê liễu hệ, 
Mạn quyển lãng hoa phù. 
Quy lộ phiên tiêu táp, 
Pha đường ngũ nguyệt thu. 
Đỗ Phủ

Mang kỹ nữ đi hóng mát buổi chiều, gặp mưa (kỳ 2)

Mưa rơi ướt đẫm chiếu hoa
Vù vù từng đợt gió va mũi thuyền
Quần hồng gái Việt ướt nhem
Nàng Yên mi vẽ ngỡ hoen giọt sầu
Dây neo lẫn liễu rối nhầu
Cuốn rèm trông sóng dạ sầu tiếc hoa
Đường về hoa cỏ xác xơ
Tháng năm nào khác trời giờ đang Thu
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:10:44 AM

Khê cưCửu vi trâm tổ lụy
Hạnh thử nam di trích
Nhàn y nông phố lân
Ngẫu tự sơn lâm khách
Hiểu canh phiên lộ thảo
Dạ bảng hưởng khê thạch
Lai vãng bất phùng nhân
Trường ca Sở thiên bích.
Liễu Tống NguyênNhà Bên Suối

Lâu nay đai vướng lại trâm cài
Đày xuống phương Nam cũng được thôi
Thảnh thơi vườn ruộng nằm ngay cạnh
Đâu khác người nơi chốn núi đồi
Lật cỏ ướt sương khi cầy sớm
Khua chèo vọng vách đá đêm vui
Nơi đây vắng quá người đâu cả
Giữa Sở nghêu ngao vọng đất trời

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:11:33 AM

遣悲懷之一 
元稹 謝公最小偏憐女, 自嫁黔婁百事乖。 
顧我無衣搜藎篋, 泥他沽酒拔金釵。 
野蔬充膳甘長藿, 落葉添薪仰古槐。 
今日俸錢過十萬, 與君營奠復營齋。 Khiển bi hoài kì nhất 

Nguyên Chẩn 

Tạ công tối tiểu thiên liên nữ 
Tự giá Kiềm Lâu bách sự quai. 
Cố ngã vô y sưu mẫn hiệp 
Nê tha cô tửu bạt kim thoa *. 
Dã sơ sung thiện cam trường hoắc, 
Lạc diệp thiêm tân ngưỡng cổ hòe. 
Kim nhật bổng tiền quá thập vạn, 
Dữ quân doanh điện phục doanh trai. 

Tạ gia trang mỹ nhân ơi
Hẩm hiu gá nghĩa cùng người hàn nho
Ta không áo, nàng kiếm cho
Biết chồng thèm rượu, kim thoa bán cầm
Canh rau đồng, ngọt tình thâm
Cành trơ hết lá khóc thầm ,…củi đâu
Giờ hơn mười vạn lương thâu
Đàn trai van vái, cúi đầu xót thương

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:12:15 AM

Khiển bi hoài kỳ tamNhàn toạ bi quân diệc tự bi
Bách niên đô thị kỷ đa thì
Đặng Du vô tử tầm tri mệnh
Phan Nhạc điệu vong do phí từ
Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng
Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ
Duy tương chung dạ thường khai nhãn
Báo đáp bình sinh vị triển my
Nguyên ChẩnNiềm Thương Nhớ

Ngồi đây nhớ đến sao buồn quá
Trần thế trăm năm được mấy hồi
Họ Đặng mất con chừng bạc phước
Thơ buồn Phan nhớ vợ suông thôi
Những muốn cùng ai chung huyệt lạnh
Bên nhau mộng ước quá xa vời
Đêm thâu chong mắt sâu niềm nhớ
Thương mãi tình xưa mắt lệ rơi

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:14:56 AM

輕肥 白居易 

意氣驕滿路, 
鞍馬光照塵。 
借問何為者, 
人稱是內臣。 
朱紱皆大夫, 
紫綬悉將軍。 
誇赴軍中宴, 
走馬去如雲。 
樽罍溢九醞, 
水陸羅八珍。 
果擘洞庭橘, 
膾切天池鱗。 
食飽心自若, 
酒酣氣益振。 
是歲江南旱, 
衢州人食人。 

Khinh phì 

Bạch Cư Dị 

Ý khí kiêu mãn lộ , 
Yên mã quang chiếu trần. 
Tá vấn hà vi giả, 
Nhân xưng thị nội thần. 
Chu phất giai đại phu, 
Tử thụ tất tướng quân. 
khoa phó quân trung yến, 
Tẩu mã khứ như vân. 
Tôn lôi dật cửu uấn, 
Thuỷ lục la bát trân. 
Quả phách Động Đình quất, 
Khoái thiết Thiên Trì lân. 
Thực bão tâm tự nhược, 
Tửu hàm khí ích chấn . 
Thị tuế Giang Nam hạn, 
Cù Châu nhân thực nhân. 

Vẻ kiêu căng ngập phố phường
Ngựa yên bóng loáng giữa đường bụi bay
Họ là ai, họ là ai ?
Theo người đồn đãi rặt ngài quan trên
Đại Phu mang dải đỏ nền
Tướng quân dải tía nhìn thêm oai hùng
Hướng về doanh trại roi vung
Ngựa phi nước kiệu như tuồng mây bay
Rượu ngon chín thứ bầy đầy
Sơn hào hải vị nơi đây mặc tình
Quít ngon từ miệt Động Đình
Cá tươi từ bể nước xanh Thiên Trì
Ý khoan khoái, dạ phủ phê
Rượu say khí thế hèn gì chả hăng
Giữa trời hạn hán Giang Nam
Cù Châu kẻ đói phải ăn thịt người

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:15:13 AM

曲 江 春 感江 頭 日 煖 花 又 開
江 東 行 客 心 悠 哉
高 陽 酒 徒 半 凋 落
終 南 山 色 空 崔 嵬
聖 代 也 知 無 棄 物
侯 門 未 必 用 非 才
滿 般 明 月 一 竿 竹
家 在 五 湖 歸 去 來羅 隱

Khúc Giang Xuân Cảm 

Giang đầu nhật noãn hoa hựu khai 
Giang đông hành khách tâm du tai 
Cao Dương tửu đồ bán điêu lạc 
Chung Nam sơn sắc không thôi ngôi 
Thánh đại dã tri vô khí vật 
Hầu môn vị tất dụng phi tài 
Mãn thuyền minh nguyệt nhất can trúc 
Gia tại Ngũ Hồ quy khứ lai 

La Ẩn

Cảm Nghĩ Mùa Xuân Tại Khúc Giang

Hoa tươi khoe nắng đầu ghềnh
Về Đông lòng khách buồn tênh chán chường
Đâu bè bạn đất Cao Dương
Chỉ Chung Nam vẫn cao vươn đỉnh trời
Triều đình quan chức đủ rồi
Có đâu còn chỗ cho người tài thô
Về ôm cần dưới trăng mơ
Nơi vùng sông nước Ngũ Hồ nương thân

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, November 17, 2008 5:15:51 AM

王維 
渭城曲 渭城朝雨浥輕塵, 客舍青青柳色新。 
勸君更盡一杯酒, 西出陽關無故人。 Vị Thành khúc 

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần 
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân 
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu 
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân. 

Khúc hát Vị Thành

Mưa qua phủi sạch bụi trần
Liễu ngoài khách xá thêm phần xanh tươi
Cạn đi một chén ly bôi
Lối Tây Dương kiếm đâu người thân quen

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:12:34 PM

缺 題道 由 白 雲 盡
春 與 清 溪 長
時 有 落 花 至
遠 隨 流 水 香
閑 門 向 山 路
深 柳 讀 書 堂
幽 映 每 白 日
清 煇 照 衣 裳劉 脊 虛

Khuyết Đề 

Đạo do bạch vân tận 
Xuân dữ thanh khê trường 
Thời hữu lạc hoa chí 
Viễn tùy lưu thủy hương 
Nhàn môn hướng sơn lộ 
Thâm liễu độc thư đường 
U ánh mỗi bạch nhật 
Thanh huy chiếu y thường 

Lưu Tích Hư

Bài Không Tên 

Nẻo đường mây trắng không cùng 
Suối xuân giải ngọc xanh trong chảy dài 
Lững lờ vài cánh hoa rơi 
Trôi theo dòng nước tỏa mùi hương thơm 
Theo đường núi ghé nhàn môn 
Lung lay nhánh liễu rủ buông thư phòng 
Vầng dương sáng tỏa chập chùng 
Ánh lên mầu áo sắc hồng chói chang 

NguyễnTâmHàn 

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:14:02 PM

金 谷 園繁 華 事 散 逐 香 塵
流 水 無 情 草 自 春
日 暮 東 風 怨 啼 鳥
落 花 猶 似 墜 樓 人杜 牧

Kim Cốc Viên 

Phồn hoa sự tán trục hương trần 
Lưu thủy vô tình thảo tự xuân 
Nhật mộ đông phong oán đề điểu 
Lạc hoa do tự trụy lâu nhân 

Đỗ Mục

Vườn Kim Cốc

Mỹ lệ tàn rồi theo phấn hương
Men theo mạch nước nét xuân vương
Chim kêu trong gió chiều dần xuống
Lá rụng … lầu xưa … bạc má hường
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:14:45 PM

经鲁祭孔子而叹之 唐玄宗 

夫子何为者 
栖栖一代中 
地犹鄹氏邑 
宅即鲁王宫 
叹凤嗟身丕 
伤麟怨道穷 
今看两楹颠 
当舆梦时同 

Kinh Lỗ, tế Khổng Tử nhi thán chi 

Đường Huyền Tông 

Phu tử hà vi giả? 
Thê thê nhất đại trung 
Địa do Châu thị ấp 
Trạch tức Lỗ vương cung 
Thán phượng ta thân bĩ 
Thương lân oán đạo cùng 
Kim khan lưỡng doanh điện 
Đương dữ mộng thời đồng 

Đi qua nước Lỗ, tế Khổng Tử mà than thở 

Ngài thành gì Phu Tử
Bương chải suốt cuôc đời
Quê hương đất Châu Thị
Vùng nước Lỗ xa vời

Tiếc phượng, tâm thống khổ
Thương người, giận đạo suy
Hai ngôi điện nằm đó
Mộng , thực chẳng khác gì
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:15:09 PM

寄 韓 鵬為 正 心 閒 物 自 閒
朝 看 飛 鳥 暮 飛 還
寄 書 河 上 神 明 宰
羨 爾 城 頭 姑 射 山李 頎

Ký Hàn Bằng 

Vi chính tâm nhàn vật tự nhàn 
Triêu khan phi điểu mộ phi hoàn 
Ký thư Hà Thượng thần minh tể 
Tiện nhĩ thành đầu Cô Dịch sơn 

Lý Kỳ

Gửi Hàn Bằng

Tâm trong dù có việc quan
Đường chim quen lối cũng an vậy mà
Này quan Tể tướng đất Hà
Bên thành Cô Dịch cỏ hoa nặng tình

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:15:54 PM

杜甫 寄韓諫議 

今我不樂思岳陽, 身欲奮飛病在床。 
美人娟娟隔秋水, 濯足洞庭望八荒。 
鴻飛冥冥日月白, 青楓葉赤天雨霜。 
玉京群帝集北斗, 或騎麒麟翳鳳凰。 
芙蓉旌旗煙霧落, 影動倒景搖瀟湘。 
星宮之君醉瓊漿, 羽人稀少不在旁。 
似聞昨者赤松子, 恐是漢代韓張良; 
昔隨劉氏定長安, 帷幄未改神慘傷。 
國家成敗吾豈敢? 色難腥腐餐楓香。 
周南留滯古所惜, 南極老人應壽昌。 
美人胡為隔秋水? 焉得置之貢玉堂。 

Ký Hàn gián nghị 

Kim ngã bất lạc tư Nhạc Dương, 
Thân dục phấn phi bệnh tại sàng. 
Mỹ nhân quyên quyên cách thu thủy, 
Trạc túc Động Đình vọng bát hoang. 
Hồng phi minh minh nhật nguyệt bạch, 
Thanh phong diệp xích, thiên vũ sương. 
Ngọc Kinh quần đế tập Bắc Đẩu. 
Hoặc kỵ kỳ lân, ế phụng hoàng 
Phù dung tinh kỳ yên vụ lạc, 
ảnh động đảo cảnh dao Tiêu Tương. 
Tinh cung chi quân túy quỳnh tương, 
Vũ nhân hy thiểu bất tại bàng 
Tự văn tạc giả Xích Tùng Tử. 
Khủng thi Hán đại Hàn Trương Lương, 
Tích tùy Lưu thị định Trường An, 
Duy ác vị cải thần thảm thương. 
Quốc gia thành bại ngô khởi cảm? 
Sắc nan tinh hủ xan phong hương. 
Chu Nam lưu trệ cổ sở tích. 
Nam Cực lão nhân ưng thọ xương. 
Mỹ nhân hồ vi cách thu thủy? 
Yên đắc trí chi cống Ngọc Đường. 

Gửi ông gián nghị họ Hàn 

Đêm buồn Lạc Dương luyến nhớ
Muốn bay ốm liệt buồn tênh
Nước Thu cách xa người ngọc
Khôn khua rửa nước Đông Đình

Trăng soi cánh hồng thấp thoáng
Phong thay mầu lá …trời sương
Chúa tiên họp nơi sao Bắc
Cưỡi kỳ lân hoặc phượng hoàng

Sen, cờ mơ hồ trong khói
Lung linh ảnh rọi Tiêu Tương
Tinh Cung rượu quỳnh chiêu đãi
Hầu tiên lui tới hội đường

Ai như Xích Tùng thuở trước
Vẻ như Hàn tử Trương Lương
Trường An giúp Lưu bình định
Nét xưa vẫn đấy còn vương

Ta không dự phần vong thịnh
Loạn ly đâu dám hưởng vinh
Chu Nam trời xa người khuất
Mong được ân phước an lành

Nước Thu chẳng ruồng mỹ nữ
Đem tài ra giúp non sông
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:16:20 PM

寄 和 州 劉 使 君別 離 已 久 猶 為 郡
閑 向 春 風 倒 酒 瓶
送 客 將 過 沙 口 堰
看 花 多 上 水 心 亭
曉 來 江 氣 連 城 白
雨 後 山 光 滿 郭 清
到 此 詩 情 應 更 遠
醉 中 高 詠 有 誰 聽張 籍

Ký Hòa Châu Lưu Sứ Quân 

Biệt ly dĩ cửu do vi quận 
Nhàn hướng xuân phong đảo tửu bình 
Tống khách tương qua Sa Khẩu yển 
Khán hoa đa thượng Thủy Tâm đình 
Hiểu lai giang khí liên thành bạch 
Vũ hậu sơn quang mãn quách thanh 
Đáo thử thi tình ưng cánh viễn 
Túy trung cao vịnh hữu thùy thinh 

Trương Tịch

Gởi Sứ Quân Họ Lưu

Xa người, tôi vẫn cửa quan
Nghiêng bình châm rượu an nhàn thưởng xuân
Tiễn người Sa Khấu đưa chân
Gió hoa đùa giữa Thủy Tâm mơ màng
Trên sông sương ánh dương quang
Trời sau mưa núi rỡ ràng biết bao
Ý thơ vời vợi dâng cao
Ngâm nga ….say khướt ….ai nào thèm nghe

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:17:08 PM

張泌 寄人 

別夢依依到謝家, 小廊回合曲闌斜。 
多情只有春庭月, 猶為離人照落花。 

Ký nhân 

Biệt mộng y y đáo Tạ gia 
Tiểu lang hồi hộp khúc lan tà 
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt 
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa 
Trương Bật

***
Gởi người

Giấc nồng ghé Tạ gia trang
Bao lơn uốn khúc một đường quanh co
Nặng tình chỉ bóng trăng mơ
Soi hoa một cánh bơ vơ lìa cành
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:17:40 PM

寄夫 陳玉兰 

夫戍邊關妾在吳 
西風吹妾妾憂夫 
一行書信千行淚 
寒到君邊衣到無 

Ký phu 

Trần Ngọc Lan 

Phu thú biên quan, thiếp tại Ngô , 
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu . 
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ , 
Hàn đáo quân biên, y đáo vô ? 

Gửi chồng

Thiếp đất Ngô, chàng nơi biên ải
Nghĩ về chồng ái ngại gió Thu
Giọt sầu nhoè nhoẹt trang thư
Lạnh về …chàng đã nhận chưa áo choàng ?
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:18:11 PM

淇上別趙仙舟 
王維 相逢方一笑 
相送還成泣 
祖帳已傷離 
荒城復愁入 
天寒遠山淨 
日暮長河急 
解纜君已遙 
望君猶佇立 Kỳ thượng tống Triệu Tiên Chu 

Vương Duy 

Tương phùng phương nhất tiếu , 
Tương tống hoàn thành khấp , 
Tổ trướng dĩ thương ly , 
Hoang thành phục sầu nhập . 
Thiên hàn viễn sơn tĩnh , 
Nhật mộ trường hà cấp , 
Giải lãm quân dĩ dao , 
Vọng quân do trữ lập . 

Trên sông Kỳ, tiễn Triệu Tiên Chu 

Cười vui trong buổi tương phùng
Lệ rơi, ruột héo não nùng biệt ly
Ly đình bịn rịn người đi
Sầu dâng ngập lối nẻo về thành hoang
Núi xa tĩnh mịch lạnh lùng
Trường giang cuồn cuộn nước trong bóng chiều
Xuôi dòng thuyền đã nhổ neo
Ngẩn ngơ mãi đứng ngó theo bóng người

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:19:38 PM

寄微之 江州望通州,天涯與地末。 
有山萬丈高,有水千裡闊。 
間之以雲霧,飛鳥不可越。 
誰知千古險,為我二人設。 
通州君初到,鬱鬱愁如結。 
江州我方去,迢迢行未歇。 
道路日乖隔,音信日斷絕。 
因風欲寄語,地遠聲不徹。 
生當複相逢,死當從此別。 Ký Vi Chi 
Bạch cư Dị

Giang Châu vọng Thông Châu 
Thiên nhai dữ địa mạt 
Hữu sơn vạn trượng cao 
Hữu giang thiên lý khoát 
Gián chi dĩ vân vụ 
Phi điểu bất khả việt 
Thùy tri thiên cổ hiểm 
Vị ngã lưỡng nhân thiết? 
Thông Châu quân sơ đáo 
Uất uất sầu như kết 
Giang Châu ngã phương khứ 
Thiều thiều hành vị yết 
Đạo lộ nhật quai cách 
Âm tín nhật đoạn tuyệt 
Nhân phong dục ký ngữ 
Địa viễn thanh bất triết 
Sinh đương phục tương phùng 
Tử đương tòng thử biệt! 

Gửi Vi Chi 

Thông Châu, Giang Châu nhớ
Trời đất cách đôi miền
Cũng núi cao chọc đỉnh thiên
Bao la sông rộng cuối thềm hoang vu
Không gian dầy đặc mây mù
Ngỡ chim chẳng thể vượt qua được nào
Nơi nghìn đời hiểm trở
Lại dành chúng ta sao
Thông Châu bác mới bước vào
Nỗi buồn chất ngất nghẹn ngào chửa nguôi
Giang Châu đường tôi tới
Còn xa chẳng nghỉ ngơi
Càng đi càng cách xa thôi
Dặm ngàn biền biệt tin thời bặt tăm
Muốn nhắn qua lời gió
Âm tan… quá xa xăm
Nếu may sống sẽ tìm thăm
Rủi đời vắn số… cầm bằng biệt ly

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:20:16 PM

李商隱 
落花 高閣客竟去, 小園花亂飛。 
參差連曲陌, 迢遞送斜暉。 
腸斷未忍掃, 眼穿仍欲歸。 
芳心向春盡, 所得是沾衣。 Lạc hoa 

Cao các khách cánh khứ 
Tiểu viên hoa loạn phi 
Sâm si liên khúc mạch 
Thiều đệ tống tà huy 
Trường đoạn vị nhẫn tảo 
Nhãn xuyên nhân dục quy 
Phương tâm hướng xuân tận 
Sở đắc thị triêm y 
Lý Thương Ẩn

*
Hoa rơi
Lầu cao tình đã xa rồi
Bâng khuâng theo cánh hoa rơi ngập vườn
Xác tàn quyện bước vấn vương
Chiều buông đuổi vạt nắng vàng dần qua
Dạ sầu chẳng nỡ dọn hoa
Mắt mường tượng thấy tình xa trở về 
Lòng lưu luyến buổi Xuân đi
Nhớ nhung tà áo dầm dề lệ hoen
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:20:44 PM

孟浩然 望洞庭湖贈張丞相 

八月湖水平, 涵虛混太清。 
氣蒸雲夢澤, 波撼岳陽城。 
欲濟無舟楫, 端居恥聖明。 
坐觀垂釣者, 空有羨魚情。 

Lâm Động Đình 
(Vọng Động Đình hồ tặng Trương Thừa Tướng) 

Bát nguyệt hồ thủy bình 
Hàm hư hỗ thái thanh 
Khí chưng Vân mộng trạch 
Ba hám Nhạc dương thành 
Dục tế vô chu tiếp 
Đoan cư sỉ thánh minh 
Tọa quan tùy điếu giả 
Đồ hữu tiễn ngư tình 

Mạnh Hạo Nhiên

Đến hồ Đông Đình

Tháng tám hồ phẳng lặng
Nước trời một mầu xanh
Đầm Vân khí toả lênh đênh
Nhấp nhô sóng lượn lay thành Lạc Dương
Muốn qua không thuyền giúp
Ở, lòng luống thẹn thuồng
Ngồi nhìn dây thả câu buông
Cá đâu chẳng thấy, lòng vương nỗi niềm

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:21:16 PM

樂府 
杜甫 
麗人行 三月三日天氣新, 長安水邊多麗人。 
態濃意遠淑且真, 肌理細膩骨肉勻。 
繡羅衣裳照暮春, 蹙金孔雀銀麒麟。 
頭上何所有? 翠微盍葉垂鬢唇。 
背後何所見? 珠壓腰衱穩稱身。 
就中雲幕椒房親, 賜名大國虢與秦。 
紫駝之峰出翠釜, 水精之盤行素鱗。 
犀箸饜飫久未下, 鸞刀縷切空紛綸。 
黃門飛鞚不動塵, 御廚絡繹送八珍。 
簫鼓哀吟感鬼神, 賓從雜遝實要津。 
後來鞍馬何逡巡? 當軒下馬入錦茵。 
楊花雪落覆白蘋, 青鳥飛去銜紅巾。 
炙手可熱勢絕倫, 慎莫近前丞相嗔。 Lệ nhân hành 

Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân, 
Trường An thuỷ biên đa lệ nhân. 
Thái nùng ý viễn thục thả chân. 
Cơ lý tế nhị, cốt nhục quân. 
Tú la y thường chiếu mộ xuân, 
Xúc kim khổng tước, ngân kỳ lân. 
Đầu thượng hà sở hữu ? 
Thuý vi hạp thiệp thuỳ mấn thần. 
Bối hậu hà sở kiến ? 
Châu áp yêu kiếp ổn xứng thân. 
Tựu trung vân mạc tiêu phòng thân 
Tứ danh đại quốc Quắc dữ Tần. 
Tử đà chi phong xuất thuý phủ, 
Thủy tinh chi bàn hành tố lân. 
Tê trợ yêm ứ cửu vi hạ, 
Loan đao lũ thiết không phân luân. 
Hoàng môn phi khống bất động trần, 
Ngự trù lạc dịch tống bát trân. 
Tiêu quản ai ngâm cảm quỷ thần. 
Tân tòng tạp đạp thực yếu tân, 
Hậu lai yên mã hà thuân tuần. 
Đương hiên há mã nhập cẩm nhân. 
Dương hoa tuyết lạc phú bạch tần, 
Thanh điểu phi khứ hàm hồng cân. 
Chích thủ khả nhiệt thế tuyệt luân, 
Thận mạc cận tiền, thừa tướng sân… 

Bài hành người đẹp 

Ngày song tam khí trong lành
Ven bờ mỹ nữ trong thành Trường An
Nét kiều, hiền thục, dịu dàng
Mặt hoa , vóc dáng gọn gàng thắm tươi
Cuối Xuân xiêm áo rạng ngời
Công vàng, lân bạc ôm người thướt tha
Điểm trang mái tóc chim hoa
Khít khao dây chạm ngọc ngà quấn lưng
Thân nhân Hoàng Hậu trập trùng
Đại danh Tần, Quắc lẫy lừng khắp nơi
Lạc đà thịt bướu đầy nồi
Trên mâm trong suốt cá tươi phủ đầy
Đũa lười gắp, no ngất ngây
Leng keng thái gỏi dao phay rộn ràng
Vó câu sải bụi không vương
Cao lương mỹ vị chẳng ngưng dâng hầu
Trống đàn rung, quỉ thần sầu
Đó đây toàn khách đứng đầu quan gia
Dùng dằng vị khách cuối kia
Trước hiên xuống ngựa, gấm hoa lót đường
Rau tần phủ trắng hoa dương
Chim xanh đã ngậm khăn hường vụt bay
Quyền uy ai sánh người này
Lại gần vạ gió tai bay coi chừng
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, November 22, 2008 7:22:21 PM

龍 池 龍 池 賜 酒 敞 云 屏 , 
羯 鼓 聲 高 眾 樂 停 。 
夜 半 宴 歸 宮 漏 永 , 
薛 王 沉 醉 壽 王 醒 。 Long Trì 

Long Trì tứ tửu thưởng vân bình 
Kiệt cổ thanh cao chúng nhạc đình 
Dạ bán yến quy cung lậu vĩnh 
Tiết vương trầm túy Thọ vương tinh. 
Lý Thương Ẩn

Dinh Long Trì

Màn mây rộng mở
Long Trì vua ban rượu
Trống kiệt vang lên
Nhạc cụ khác ngừng chơi
Tàn tiệc đêm về
Giọt thời gian vẫn chẩy
Thọ vương tỉnh táo
Tiết vương đã say rồi
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:50:17 AM

李白 
廬山謠寄盧侍御虛舟 我本楚狂人, 鳳歌笑孔丘。 
手持綠玉杖, 朝別黃鶴樓; 
五嶽尋仙不辭遠, 一生好入名山遊。 
廬山秀出南斗傍, 屏風九疊雲錦張; 
影落明湖青黛光, 金闕前開二峰長。 
銀河倒挂三石梁, 香爐瀑布遙相望。 
迴崖沓障淩蒼蒼, 翠影紅霞映朝日, 
鳥飛不到吳天長。 
登高壯觀天地間, 大江茫茫去不黃。 
黃雲萬里動風色, 白波九道流雪山。 
好為廬山謠, 興因廬山發。 
閑窺石鏡清我心, 謝公行處蒼苔沒。 
早服還丹無世情, 琴心三疊道初成; 
遙見仙人彩雲裡, 手把芙蓉朝玉京。 
先期汗漫九垓上, 願接盧敖遊太清。Lư Sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu

Ngã bản Sở cuồng nhân,
Cuồng ca tiếu Khổng Khâu.
Thủ trì lục ngọc trượng,
Triêu biệt Hoàng Hạc lâu.
Ngũ Nhạc tầm sơn bất từ viễn,
Nhất sinh hiếu nhập danh sơn du.
Lư Sơn tú xuất Nam Đẩu bàng,
Bình phong cửu điệp vân cẩm trướng.
ảnh lạc minh hồ thanh đại quang,
Kim khuyết tiền khai nhị phong trường,
Ngân hà đảo quải tam thạch lương.
Hương Lư, Bộc Bố dao tương vọng,
Hồi nhai đạp chướng lăng thương thương.
Thuỷ ảnh hồng hà ánh triêu nhật,
Điểu phi bất đáo ngô thiên trường.
Đăng cao tráng quan thiên địa gian,
Đại giang mang mang khứ bất hoàn.
Hoàng vân vạn lý động phong sắc,
Bạch ba cửu đạo lưu tuyết sơn.
Hảo vi Lư Sơn dao,
Hứng nhân Lư Sơn phát.
Nhàn khuy Thạch Kính thanh ngã tâm,
Tạ Công hành xứ thương đài một.
Tảo phục hoàn đan vô thế tình,
Cầm tâm tam điệp đạo sơ thành.
Dao kiến tiên nhân thái vân lý,
Thủ bả phù dung triều Ngọc Kinh.
Tiên kỳ mãn hạn cửu cai thượng,
Nguyện tiếp Lư Ngao du Thái Thanh.
***
LýBạch

******
Bài Hát Lư Sơn Gởi Thị Ngự Lư Hư Chu
***
Ta người điên nước Sở
Hát điên cuồng cười lão Khổng Khâu
Gậy ngọc xanh biếc
Sáng hừng đông rời bỏ Hoàng Lầu
Tìm miền Ngũ Nhạc
Nơi thanh cao . . . trời đất là đâu
Dãy Lư Sơn hiển hiện
Nét mơ màng bên chòm Nam Đẩu
……….
Bình phong chín vách giăng màn gấm
Soi bóng mặt hồ lấp loáng xanh
Thành vàng ấp ủ hai triền núi
Cầu đá cheo leo nối Ngân ghềnh
………..
Kìa Hương Lư . . .ngó dòng Bộc Bố
Sườn quanh co in giữa đỉnh trời
Ánh biếc, hồng rực rỡ ban mai
Chim khôn thoát trời Ngô vời vợi
……………
Bước lên đỉnh cao
Nhìn quanh khắp lối
Dòng sông lớn chảy về phương trời mới
Mây ửng vàng trước gió xuyến xao
…..
Hãy nhìn kìa . . .
Chín dòng nước ào ào
Cuốn sóng bạc trông như núi tuyết
Niềm xúc cảm làm bài ca diễm tuyệt
Ý dạt dào , bàng bạc . . . Lư Sơn
…….
Thạch Kính hồ làm thanh thản tâm hồn
Lối Linh Vận nay rêu xanh trùm phủ 
Sớm thuốc tiên nghe tình đời buông thả
Thấu đạo trời, thở hít khí thiên nhiên
Lẩn trong mây thấp thoáng bóng nàng tiên
Dâng sen ngọc chầu Ngọc Kinh thần nữ
………….
Như đã hẹn, chín từng trời một thuở
Nào Lư Ngao . . . ta cùng dạo Thái Thanh
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:50:46 AM

杜牧 旅宿 

旅館無良伴, 凝情自悄然。 
寒燈思舊事, 斷雁警愁眠。 
遠夢歸侵曉, 家書到隔年。 
滄江好煙月, 門繫釣魚船。 

Lữ túc 

Lữ quán vô lương bạn 
Ngưng tình tự tiễu nhiên 
Hàn đăng tư cựu sự 
Đoạn nhạn cảnh sầu miên 
Viễn mộng qui xâm hiểu 
Gia thư đáo cách niên 
Thương giang hảo yên nguyệt 
Môn hệ điếu ngư thuyền 
Đỗ Mục

Trú đêm nơi lữ quán

Quán trọ không bè bạn
Buồn cô đọng đêm thâu
Bên đèn nhớ chuyện cũ
Tiếng nhạn giữa canh sầu 

Mộng xa xôi vương vấn
Thư nhà vắng đã đâu
Sương trăng nhoà nước biếc
Ngang cửa chiếc thuyền câu

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:51:13 AM

Lý Bạch mộ Bạch Cư Dị 

Thái thạch giang biên Lý Bạch phần 
Nhiễu điền vô hạn thảo liên vân 
Khả liên hoang lũng cùng tuyền cốt 
Tằng hữu kinh thiên động địa văn 
Đãn thị thi nhân đa bạc mệnh 
Tựu trung luân lạc bất qua quân

***

Mộ Lý Bạch
*
Ven sông Thái kìa mộ phần họ Lý
Đồng xanh tươi, cỏ trải tới chân mây
Nắm xương khô nơi hoang lạnh thương thay
Sinh tiền đã nổi danh trang thơ thánh
Đời là vậy tài hoa thường bạc mệnh
Thế gian này nào mấy kẻ tài hơn

*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:52:09 AM

Mạnh Thành aoTân gia Mạnh Thành khẩu
Cổ mộc dư suy liễu
Lai giả phục vi thùy
Không bi tích nhân hữu.
Vương DuyNơi Mạnh Thành

Mạnh Thành chốn mới ta về ở
Lác đác còn vài gốc liễu thôi
Rồi đến mai sau người khác tới
Hẳn nhớ ai xưa , dạ ngậm ngùi

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:52:47 AM

茅屋为秋风所破 杜甫 

八月秋高风怒号, 
卷我屋上三重茅。 
茅飞渡江洒江郊, 
高者挂罥长林梢, 
下者飘转沉塘坳。 
南村群童欺我老无力, 
忍能对面为盗贼。 
公然抱茅入竹去, 
唇焦口燥呼不得, 
归来倚杖自叹息。 
俄顷风定云墨色, 
秋天漠漠向昏黑。 
布衾多年冷似铁, 
骄儿恶卧踏里裂。 
床头屋漏无干处, 
雨脚如麻未断绝。 
自经丧乱少睡眠, 
长夜沾湿何由彻! 
安得广厦千万间, 
大庇天下寒士俱欢颜, 
风雨不动安如山! 
呜呼!何时眼前突兀见此屋, 
吾庐独破受冻死亦足! 

Mao ốc vị thu phong sở phá ca 

Đỗ phủ 

Bát nguyệt thu cao phong nộ hào , 
Quyển ngã ốc thượng tam trùng mao . 
Mao phi độ giang sái giang giao , 
Cao giả quải quyến trường lâm sao , 
Hạ giả phiêu chuyển trầm đường ao . 
Nam thôn quần đồng khi ngã lão vô lực , 
Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc . 
Công nhiên bão mao nhập trúc khứ , 
Thần tiêu khẩu táo hô bất đắc , 
Quy lai ỷ trượng tự thán tức . 
Nga khoảnh phong định vân mặc sắc , 
Thu thiên mạc mạc hướng hôn hắc . 
Bố khâm đa niên lãnh tự thiết , 
Kiêu nhi ác ngoạ đạp lí liệt . 
Sàng đầu ốc lậu vô can xứ , 
Vũ cước như ma vị đoạn tuyệt . 
Tự kinh táng loạn thiếu thuỵ miên , 
Trường dạ chiêm thấp hà do triệt ! 
An đắc quảng hạ thiên vạn gian , 
Đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan , 
Phong vũ bất động an như sơn ! 
Ô hô !hà thì nhãn tiền đột ngột kiến thử ốc , 
Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc !
***
Bài ca gió thu thổi bay mái tranh

Tháng tám trời trong gió loạn cuồng
Thổi ba lớp mái rớt muôn phương
Phần bay tán loạn chìm sông nước
Phần gió kéo đầy cây nhánh vương
.
Đám trẻ xóm Nam thấy yếu già
Lấy ngay trước mặt chẳng buông tha
Ôm đi khuất lối vòm tre đó
Mặc lão thân gầy đứng thét la
.
Buồn, tức quay lưng chống gậy về
Lát thôi mây kéo tới đen xì
Trời Thu bỗng chốc giăng mầu xám 
Chăn mỏng cũ mèm thật tái tê
.
Lạnh quá thằng con giẩy giụa hoài
Cái chăn rách toạc…khổ thân tôi
Đầu giường nước dột không nơi núp
Mưa mãi như tuồng chẳng muốn ngơi
.
Đầy đọa làm sao dỗ giấc nồng
Suốt đêm rả rích vẫn chưa ngưng
Phải chăng có vạn gian nhà nhỉ
Cho đám hàn nho đỡ tủi lòng
.
Được vậy nào còn sợ hãi chi
Vững như đồi núi chẳng lo gì
Ước mơ …trời hỡi hoàn mơ ước !
Vẫn mái tranh tồi, lạnh chết đi
.
NguyễnTâmHàn.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:53:17 AM

暮江吟 白居易 

一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅。 
可憐九月初三夜,露似真珠月似弓。 

Mộ giang ngâm 

Nhất đạo tàn dương phủ thủy trung 
Bán giang sắt sắt bán giang hồng 
Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ 
Lộ tự trân châu nguyệt tự cung. 

Chiều trên sông

Ráng chiều phủ xuống mặt sông
Một bên xanh biếc, bên hồng chói chang
Đêm ba tháng chín dễ thương
Lưỡi liềm một mảnh, giọt sương ngọc ngà

Bài 2
Nắng pha ánh nước rỡ ràng
Nửa xanh, nửa đỏ chói chang sông chiều
Đêm ba tháng chín dễ yêu
Giọt sương ngà ngọc, mỹ miều vành trăng

Bài 3

Bầu trời nhuộm sắc rỡ ràng
Ánh pha mặt nước chói chang sông chiều
Bâng khuâng giữa cảnh tịch liêu
Hồn rơi theo nước… mái chèo nhẹ khua

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 1:53:53 AM

暮立 
白居易 黃昏獨立佛堂前, 
滿地槐花滿樹蟬。 
大抵四時心總苦, 
就中腸斷是秋天。 Mộ lập 

Bạch Cư Dị 

Hoàng hôn độc lập Phật đường tiền, 
Mãn địa hoè hoa mãn thụ thiền. 
Đại để tứ thời tâm tổng khổ, 
Tựu trung trường đoạn thị thu thiên. 

Chiều đứng một mình 

Cổng chùa một bóng giữa chiều buông
Rả rích ve ngâm, hoa ngập đường
Đành biết quanh năm tâm sầu lụy
Nhưng Thu … mới thật quá buồn thương

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, November 25, 2008 2:01:41 AM

暮秋獨遊曲江 
李商隱 荷花生時春情生, 
荷葉枯時秋恨成。 
深知身在情長在, 
悵望江頭江水聲。 Mộ thu độc du Khúc giang 

Lý Thương Ẩn 

Hà hoa sinh thời xuân tình sinh, 
Hà diệp khô thời thu hận thành. 
Thâm tri thân tại tình trường tại, 
Trướng vọng giang đầu giang thuỷ thanh, 

Cuối thu một mình đi chơi ở sông Khúc 

Hoa sen nở giữa tình xuân phơi phới
Lá sen tàn khi trời chớm Thu buồn 
Xác thân còn thì tình mãi còn vương
Sầu theo tiếng nước nguồn sông vọng lại
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:28:08 AM

李白 
夢遊天姥吟留別 海客談瀛洲, 煙濤微茫信難求。 
越人語天姥, 雲霓明滅或可睹。 
天姥連天向天橫, 勢拔五嶽掩赤城; 
天臺四萬八千丈, 對此欲倒東南傾。 
我欲因之夢吳越, 一夜飛渡鏡湖月。 
湖月照我影, 送我至剡溪; 
謝公宿處今尚在, 淥水蕩漾清猿啼。 
腳著謝公屐, 身登青雲梯。 
半壁見海日, 空中聞天雞。 
千巖萬壑路不定, 迷花倚石忽已暝。 
熊咆龍吟殷巖泉, 慄深林兮驚層巔。 
雲青青兮欲雨, 水澹澹兮生煙。 
列缺霹靂, 邱巒崩摧, 
洞天石扇, 訇然中開; 
青冥浩蕩不見底, 日月照耀金銀臺。 
霓為衣兮風為馬, 雲之君兮紛紛而來下; 
虎鼓瑟兮鸞回車。 仙之人兮列如麻。 
忽魂悸以魄動, 怳驚起而長嗟。 
惟覺時之枕席, 失向來之煙霞。 
世間行樂亦如此, 古來萬事東流水。 
別君去兮何時還? 且放白鹿青崖間。 
須行即騎訪名山, 安能摧眉折腰事權貴, 
使我不得開心顏?
Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt
***
Hải khách đàm Doanh Châu,
Yên đào vi mang tín nan cầu
Việt nhân ngữ Thiên Mụ,
Vân hà minh diệt hoặc khả đổ.
Thiên Mụ liên thiên hướng thiên hoành,
Thế bạt Ngũ Nhạc, yểm Xích Thành.
Thiên Thai tứ vạn bát thiên trượng,
Đối thử dục đảo đông nam khuynh.
Ngã dục nhân chi mộng Ngô Việt,
Nhất dạ phi đô kính hồ nguyệt.
Hồ nguyệt chiếu ngã ảnh,
Tống ngã chí Diễm Khê.
Tạ công túc xứ kim thượng tại,
Lục thuỷ đãng dạng thanh viên đề.
Cước trước Tạ công lý
Thân đăng thanh vân thê.
Bán bích kiến hải nhật
Không trung văn thiên kê
Thiên nham vạn hác lộ bất định,
Mê hoa ỷ thạch hốt dĩ mính,
Hùng bào long ngâm âm nham tuyền.
Lật thâm lâm hề kinh tằng điên.
Vân thanh thanh hề dục vũ,
Thuỷ đạm đạm hề sinh yên.
Liệt khuyết tích lịch,
Khâu loan băng tồi.
Động thiên thạch phi,
Hoanh nhiên trung khai.
Thanh minh hạo đãng bất kiến để,
Nhật nguyệt chiếu diệu kim ngân đài.
Nghê vi y hề phong vi mã,
Vân chi quân hề, phân phân nhi lai hạ.
Hổ cổ sắt hề loan hồi xa,
Tiên chi nhân hề liệt như ma.
Hốt hồn quý dĩ phách động,
Hoảng kinh khởi nhi trường ta.
Duy giác thì chi chẩm tịch,
Thất hướng lai chi yên hà.
Thế gian hành lạc diệc như thử.
Cổ lai vạn sự đông lưu thuỷ,
Biệt quân khứ hề hà thì hoàn ?
Thả phóng bạch lộc thanh nhai gian.
Tu hành tức kỵ phỏng danh sơn.
An năng tồi mi chiết yêu sự quyền quý,
Sử ngã bất đắc khai tâm nhan !
***
LýBạch
******
Mộng đi Chơi Núi Thiên Mụ
***
Khách thường ghé vùng Doanh Châu ngoạn cảnh
Khói sóng mờ nào chắc đã tìm ra 
Theo lời đồn vùng Thiên Mụ xa mờ
Mây ráng phủ vẫn còn nhìn thấy rõ
Núi liền trời vươn chắn ngang hùng vĩ
Xem còn hơn cả Ngũ Nhạc, Xích Thành
Rặng Thiên Thai cao ngất tận trời xanh
Mà cũng lép, nghiêng đông nam lẩn tránh
Ta mơ về Ngô Việt
Qua vầng trăng hồ Kính
Sáng mơ màng đưa ta đến Diễm Khê
Chắc vẫn còn Tạ Linh Vận nhà xưa
Sóng nước dập dồn, vang vang vượn hú
Giầy Tạ Công …
À … 
thây kệ…ta mang đỡ
Bước lên chơi lần theo bậc thang mây
Ngang lưng chừng, trời đã muốn về ngày
Gà gáy sáng vang khắp miền đồi núi
Khe mờ mịt
Núi điệp trùng vời vợi
Giữa mơ màng trời vụt phủ màn đêm
Gấu thét vang
Rồng gầm hú vang rền
Cả rừng thẳm, núi đồi cơn hoảng loạn
Mây mịt mùng
Trời chuyển mưa đen xạm
Khói mơ hồ, hơi nước toả màn sương
Chớp xé trời
Sấm gầm thét kinh hoàng
Núi tan vỡ . . .
Cửa động trời vụt mở
Vùng xanh thẳm chẳng biết đâu cửa ngõ
Lầu bạc vàng lấp lánh giữa thiên hà
Cưỡi gió trời,
áo ngũ sắc chói lòa
Khí hăm hở lão thần mây kéo tới 
Loan kéo xe, cọp gẩy đàn vang dội
Tiên hội về đông chẳng khác cỏ gai
Chợt giật mình cả hồn,phách tả tơi
Choàng mắt dậy giữa lạnh lùng chăn gối
Vui trần thế . . . cũng thế thôi một mối
Việc xưa nay theo nước chẩy về đông
Tiễn người đi đâu biết phút tương phùng
Theo hươu trắng nhởn nhơ ghềnh núi biếc
Hay yên ngựa lấy núi rừng thân thiết
Chả bao giờ luồn cúi bọn giầu sang
Để cho đời khỏi cúi mặt . . . bẽ bàng
***
NguyễnTâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:28:38 AM

夢李白之二 浮雲終日行, 遊子久不至; 
三夜頻夢君, 情親見君意。 
告歸常局促, 苦道來不易。 
江湖多風波, 舟楫恐失墜。 
出門搔白首, 若負平生志。 
冠蓋滿京華, 斯人獨憔悴。 
孰云網恢恢? 將老身反累! 
千秋萬歲名, 寂寞身後事。Mộng Lý Bạch Nhị Thủ 2
(kỳ nhị)

Phù vân chung nhật hành 
Du tử cửu bất chí 
Tam dạ tần mộng quân 
Tình thân kiến quân ý 

Cáo quy thường cục xúc 
Khổ đạo lai bất dị 
Giang hồ đa phong ba 
Chu tiếp khủng thất trụy 
Xuất môn tao bạch thủ 
Nhược phụ bình sinh chí 
Quan cái mãn kinh hoa 
Tư nhân độc tiều tụy 
Thục vân võng khôi khôi 
Tương lão thân phản lụy 
Thiên thu vạn tuế danh 
Tịch mịch thân hậu sự. 
Đỗ Phủ


Mơ thấy Lý Bạch 
Kỳ 2 
Phiêu bồng khắp chốn trời mây
Lạ ! sao ông chẳng chốn này ghé chơi
Ba đêm mộng ở cạnh người
Cùng nhau trò chuyện đầy vơi nỗi niềm
Chia tay lòng lộ ưu phiền
Trùng phùng hẳn phải hữu duyên mới thành
Bước giang hồ ít điều lành
Sểnh tay chèo vuột cũng đành thế thôi
Vuốt đầu tóc trắng như vôi
Âm thầm lặng lẽ ngậm ngùi bước đi
Mão quan đầy khắp kinh kỳ
Sao người chịu cảnh lâm ly thân tàn
Lưới trời giăng ngập thế gian
Bắt thân già chịu trăm ngàn đắng cay
Chữ Danh còn mãi đời này
Xác hòa cát bụi, mưa bay bẽ bàng
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:29:02 AM

李白 玉階怨 

玉階生白露, 
夜久侵羅襪。 
卻下水晶簾, 
玲瓏望秋月。 

Ngọc giai oán 

Ngọc giai sinh bạch lộ 
Dạ cửu xâm la việt 
Dục hạ thủy tinh liêm 
Linh lung vọng thu nguyệt 

Ngọc thềm sương trắng nhạt nhoà
Đứng lâu vớ thấm nước qua lạnh lùng
Đã toan buông tấm rèm trong
Ngắm vầng Thu nguyệt giữa lòng trời mơ

NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:29:31 AM

柳宗元 漁翁 

漁翁夜傍西巖宿, 曉汲清湘燃楚燭。 
煙銷日出不見人, 欸乃一聲山水綠。 
迴看天際下中流, 巖上無心雲相逐。 

Ngư Ông 

Ngư ông dạ bạng tây nham túc 
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc. 
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân, 
Ái nãi nhất thanh sơn thuỷ lục. 
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu, 
Nham thượng vô tâm vân tương trục. 
LiễuTông Nguyên

Ngư Ông

Hướng núi Tây…
buộc thuyền câu đánh giấc
Sáng nấu ăn…trúc Sở, nước sông Tương
Cảnh vắng hoe
Sương khói trốn ánh dương
Chỉ lách cách tiếng mái chèo khua nước
Ngoảnh trông lại giữa sông trời lộn ngược
Mây lững lờ qua đỉnh núi …. lang thang

NguyễntâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:30:20 AM

一別行千里 一別行千里, 
來時未有期。 
月中三十日, 
無夜不相思。 Nhất biệt hành thiên lý 

Khuyết danh (Trung quốc) 

Nhất biệt hành thiên lý, 
Lai thời vị hữu kỳ. 
Nguyệt trung tam thập nhật, 
Vô dạ bất tương ti (tư).

Bài 1
Biệt ly là ngàn dặm
Về nào đã tới kỳ
Ba mươi ngày một tháng
Đêm nhớ sầu vương mi

Bài 2

Ra đi ngàn dặm xa vời
Kỳ về chẳng biết…rã rời ngóng trông
Ba mươi ngày … luống bâng khuâng 
Từng đêm trăn trở nhớ nhung muộn phiền

Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:31:22 AM

女耕田行  戴叔倫 

乳燕入巢筍成竹, 
誰家二女種新榖。  
無人無牛不及犁, 
持刀斫地翻作泥。  
自言“家貧母年老, 
長兄從軍未娶嫂。  
去年災疫牛囤空, 
截絹買刀都市中。  
頭巾掩面畏人識, 
以刀代牛誰與同?”  
姊妹相攜心正苦, 
不見路人唯見土。  
疏通畦垅防亂苗, 
整頓溝塍待時雨。  
日正南岡下餉歸, 
可憐朝雉擾驚飛。  
東鄰西舍花發盡, 
共惜餘芳淚滿衣。

NỮ CANH ĐIỀN HÀNH  
Đới Thúc Luân

Nhũ yên nhập sào duẩn thành trúc,
Thuỳ gia nhị nữ chủng tân cốc. 
Vô nhân vô ngưu bất cập lê,
Trì đao chước địa phiên tác nê. 
Tự ngôn “gia bần mẫu niên lão,
Trưởng huynh tòng quân vị thủ tẩu. 
Khứ niên tai dịch ngưu đốn không,
Tiệt quyên mãi đao đô thị trung. 
Đầu cân yểm diện uỷ nhân thức,
Dĩ đao đại ngưu thuỳ dữ đồng?” 
Tỷ muội tương huề tâm chính khổ,
Bất kiến lộ nhân duy kiến thổ. 
Sơ thông huề lũng phòng loạn miêu,
Chỉnh đốn câu thăng đãi thời vũ. 
Nhật chính nam cương hạ hướng quy,
Khả liên triều trĩ nhiễu kinh phi. 
Đông lân tây xá hoa phát tận,
Cộng tích dư phương lệ mãn y.
*
Bài Ca Cô Gái Làm Ruộng
*
Mảnh mai như chim yến
Tuổi măng trổ thành tre
Trời chưa tảng sáng …tội ghê
Hai thân liễu yếu vụng về ngoài nương
*
Người anh theo cung kiếm
Trâu chết dịch thảm thương
Mẹ đã già …
thật hết phương
Đổi dao bằng lụa kiếm đường sinh nhai
*
Cúi đầu … tay đào xới
Chả dám ngẩng nhìn ai
Cần cù chăm sóc ruộng khoai
Sửa sang con lạch đợi trời đổ mưa
*
Không trâu bò giúp đỡ
Nhục nhã mấy cho vừa
Nhổ từng cọng cỏ khổ chưa
Mặt trời đã ngọ mệt đừ mới ngưng
Chị em kiếm miếng đỡ lòng
Lối về nghĩ cảnh đường cùng đắng cay
*
Thoáng nghe bước dao động
Chim vụt hoảng xa bay
Hoa Xuân nở khắp đó đây
Tủi thương thân phận, sầu đầy …lệ rơi
*
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:32:20 AM

扶風豪士歌 洛陽三月飛胡沙。 
洛陽城中人怨嗟。 
天津流水波赤血。 
白骨相撐如亂麻。 
我亦東奔向吳國。 
浮云四塞道路賒。 
東方日出啼早鴉。 
城門人開掃落花。 
梧桐楊柳拂金井。 
來醉扶風豪士家。 
扶風豪士天下奇。 
意氣相傾山可移。 
作人不倚將軍勢。 
飲酒豈顧尚書期。 
雕盤綺食會眾客。 
吳歌趙舞香風吹。 
原嘗春陵六國時。 
開心寫意君所知。 
堂中各有三千士。 
明日報恩知是誰。 
撫長劍。 
一揚眉。 
清水白石何離離。 
脫吾帽。 
向君笑。 
飲君酒。 
為君吟。 
張良未逐赤松去。 
橋邊黃石知我心。Phù Phong hào sĩ ca
***
Lạc Dương tam nguyệt phi Hồ sa 
Lạc Dương thành trung nhân oán ta 
Thiên Tân lưu thuỷ tam xích huyết 
Bạch cốt tương sanh như loạn ma 
Ngã diệc Đông môn hướng Ngô quốc 
Phù vân tứ tắc đạo lộ xa 
Đông phương nhật xuất đề tảo nha 
Thành môn nhân khai tảo lạc hoa 
Ngô đồng dương liễu phất kim tỉnh 
Lai tuý Phù Phong hào sỹ gia 
Phù Phong hào sỹ thiên hạ kỳ 
Ý khí tương khuynh sơn khả di 
Tác nhân bất ý tướng quân thế 
Ẩm tửu khởi cố thượng thư kỳ 
Điêu bàn ỷ thực hội chứng khách 
Ngô ca Triệu vũ hương phong xuy 
Nguyên, Thường, Xuân, Lăng lục quốc thì 
Khai tâm tả ý quân sở tri 
Đường trung các hữu tam thiên sĩ 
Minh nhật báo ân tri thị thuỳ 
Phủ trường kiếm nhất dương mi 
Thanh thuỷ bạch thạch hà ly ly 
Thoát ngô mạo hướng quân tiếu 
Ẩm quân tửu vị quân ngâm 
Trương Lương vị tuỳ Xích tùng khứ 
Kiều biên Hoàng Thạch tri ngã tâm.
*** 
LyBach

Bài Ca Hào Sĩ Phù Phong
***
Vào tháng ba cát Hồ tràn khắp nẻo
Thành Lạc Dương tiếng oán thán kêu ca
Bến Thiên Tân ba lần máu chan hòa
Xương chồng chất như bụi tầm gai rối
Ta theo người hướng đất Ngô tìm tới
Mây mịt mờ đường diệu vợi xa xôi
Tiếng quạ kêu, mặt trời đã lên rồi
Nơi cửa ngõ, ngưòi quét hoa thong thả
Chạm giếng vàng tiếng ngô,dương rộn rã
Ghé Phù Phong vị hào sĩ … thăm chơi
Bậc kỳ nhân trong trời đất hơn người
Ý tương hợp, sức dời non, lấp biển
Việc thiên hạ, chẳng tướng quân quyền biến
Như vui say đâu cần hội quan trên
Thức ăn ngon, bàn chạm, họp bạn hiền
Điệu múa Triệu, hát Ngô, hương phảng phất
Như Thân, Mạnh, Tín, Bình thời lục quốc
Lòng mở ra chắc người đã hay rồi
Cả ba ngàn kẻ sĩ thoả vui chơi
Ngày sau biết có ai ơn đền trả
Nhướng mi nhìn lên
Vỗ kiếm mà ca 
Hỏi sao đá, nước cách xa
Nhìn người lột mũ vứt ra tươi cười
Khề khà vui hưởng rượu mời
Vì ông ta hát vang trời ngân nga
Xích Tùng chưa được Trương gia
Bên cầu có kẻ hiểu ta …Thạch Hoàng
***
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, November 30, 2008 12:32:53 AM

孟浩然 過故人莊 

故人具雞黍, 邀我至田家。 
綠樹村邊合, 青山郭外斜。 
開軒面場圃, 把酒話桑麻。 
待到重陽日, 還來就菊花。 

Quá cố nhân trang 

Cố nhân cụ kê thử 
Yêu ngã chí điền gia 
Lục thụ thôn biên hợp 
Thanh sơn quách ngoại tà 
Khai hiên diện trường phố 
Bả tửu thoại tang ma 
Đãi đáo trùng dương nhật 
Hoàn lai tựu cúc hoa. 
Mạnh HạoNhiên

Ghé chơi nhà bạn

Giết gà bạn cũ đãi mời
Cảnh nhà vườn ruộng ghé chơi thâm tình
Quanh làng từng cụm cây xanh
Nghiêng nghiêng núi biếc ngoài thành ngất cao
Bên hiên vườn ngập hoa mầu
Huyên thuyên tán chuyện gai, dâu cầy bừa
Tiệc vui hẹn sẽ vui đùa 
Trùng Dương trở lại vào mùa cúc hoa
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Sunday, October 25, 2009 5:15:40 AM

王翰 
涼州詞 葡萄美酒夜光杯, 欲飲琵琶馬上催。 
醉臥沙場君莫笑, 古來征戰幾人回。 Lương Châu từ 

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi 
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu 
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. 
Vương Hàn

Bài 1 
Chén dạ quang tràn ruợu bồ óng ánh
Tỳ bà ngân âm thánh thót chào mời
Trên yên cương ngất ngưởng có ai cười
Vào chiến địa dễ mong gì trở lại 

Bài 2 
Long lanh chén dạ rượu bồ
Đàn chiêu đãi uống đợi chờ lên yên
Ai cười ra trận say mèm
Chinh nhân kim cổ đi quên đường về 

Bài 3 
Rượu bồ chén dạ ta say
Trước giờ lên ngựa ngất ngây theo đàn
Sỉn à …? giữa trận ai màng !
Chinh nhân mấy kẻ thênh thang đường về

Bài 4
Đây chén dạ quang 
Đây rượu tiễn 
Đàn giục vang vang 
Ngựa đã sẵn yên cương 
A ha ! 
Thấm hơi men ngất hào khí sa trường 
Chốn máu lửa … nào mong gì trở lại 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s