** Tập 8 Đường Thi – SNHT

a non bo 08 b

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:30:21 PM

秋 浦 歌白 髮 三 千 丈
離 愁 似 個 長
不 知 明 鏡 裏
何 處 得 秋 霜

李 白

Thu Phố Ca

Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường
Bất tri minh kính lý
Hà xứ đắc thu sương

Lý Bạch

(bài ca [làm tại] Thu Phố)

(tóc trắng [tưởng như] dài 3 ngàn trượng)
(nỗi sầu ly biệt cũng dài bằng)
(không biết ở trong gương sáng này)
(chỗ nào đẫm sương thu)

Bài ca Thu Phố

Tóc dài ba trượng trắng phau
Sánh chăng chỉ có nỗi sầu biệt ly
Nhìn gương lạ nhỉ chút gì
Mờ mờ ngỡ phủ bồn bề sương thu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:30:43 PM

秋 風 引何 處 秋 風 至
蕭 蕭 送 雁 群
朝 來 入 庭 樹
孤 客 最 先 聞

劉 禹 錫

Thu phong dẫn

Hà xứ thu phong chí ?
Tiêu tiêu tống nhạn quần
Triêu lai nhập đình thụ
Cô khách tối tiên văn.

Lưu Vũ Tích

(bài ca gió thu)

(gió thu từ đâu tới?)
(vù vù tiễn đàn nhạn [xuôi nam])
(sáng [nay gió] thổi vào cây cối ở trong sân)
(kẻ cô đơn này nghe được [tiếng gió] sớm nhất)

Gió Thu

Bài 1

Gió ơi tới tự phương nào ?
Làm cho én sợ ào ào bay đi
Ngoài sân lá đón gió về
Cô đơn viễn khách tái tê giọt sầu

Bài 2

Này hỡi gió Thu từ đâu tới
Làm đàn chim én hoảng bay đi
Xào xạc ngoài sân lá đón gió về
Trong bóng cô đơn
nghe mùa thu tới

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:31:05 PM

秋 夕 寄 懷 素 上 人已 見 槿 花 朝 委 露
獨 悲 孤 鶴 在 人 群
真 僧 出 世 心 無 事
靜 夜 名 香 手 自 焚
窗 臨 絕 澗 聞 流 水
客 至 孤 峰 掃 白 雲
更 想 清 晨 誦 經 處
獨 看 松 上 雨 紛 紛

皇 甫 曾

Thu Tịch Ký Hoài Tố Thượng Nhân

Dĩ kiến cẩn hoa triêu ủy lộ
Độc bi cô hạc tại nhân quần
Chân tăng xuất thế tâm vô sự
Tĩnh dạ danh hương thủ tự phần
Song lâm tuyệt giản văn lưu thủy
Khách chí cô phong tảo bạch vân
Cánh tưởng thanh thần tụng kinh xứ
Độc khan tùng thượng vũ phân phân

Hoàng Phủ Tăng
(chiều thu viết gửi Sư thày Hoài Tố)

(đã thấy hoa dâm bụt bị phó mặc cho móc buổi sáng)
(riêng thương cho con hạc lẻ loi giữa đám người ta)
(người tu chân chính khác người đời, lòng không thiết sự vật)
(trong đêm yên tĩnh, tự tay đốt nén nhang thơm có tiếng)
(cửa sổ trông ra khe suối đẹp, nghe tiếng nước róc rách)
(khách tới đỉnh núi chơ vơ quét mây trắng)
(lại nghĩ tới nơi tụng kinh buổi sáng trong lành)
(một mình nhìn mưa bay lất phất trên ngọn thông)

Gửi Đại Sư Hoài Tố

Hoa dâm bụt phủ đầy sương buổi sáng
Cánh hạc vàng sống giữa cảnh trần gian
Đại tăng xa nhân thế
Thảnh thơi giữa cõi phàm
Đêm về đốt nén trầm nhang
Suối reo bên cửa mơ màng bồng lai
Khách du gom quét
Đỉnh núi mây cài
Vời theo kinh vọng ban mai
Bâng khuâng ngắm cảnh mưa rơi thông ngàn

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:31:27 PM

秋 朝 覽 鏡客 心 驚 落 木
夜 坐 聽 秋 風
朝 日 看 容 髮
生 涯 在 鏡 中

薛 稷

Thu Triêu Lãm Kính

Khách tâm kinh lạc mộc
Dạ tọa thính thu phong
Triêu nhật khan dung phát
Sinh nhai tại kính trung

Tiết Tắc
(buổi sáng thu soi gương)

(lòng khách vốn kinh hãi [trước cảnh] lá rụng)
(ban đêm ngồi nghe gió thu thổi)
(sáng ra soi gương xem đầu tóc)
(thấy [vất vả của] cuộc sống hiện rõ trong gương)

Buổi sáng thu soi gương

Bàng hoàng nhìn lá lìa cây
Đêm thu gió thổi lá bay ngập đường
Sớm mai đối diện trong gương
Giật mình thấy nỗi đoạn trường hiện ra.

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:31:48 PM

秋 蟲切 切 闇 窗 下
喓 喓 深 草 裏
秋 天 思 婦 心
雨 夜 愁 人 耳

白 居 易

Thu trùng

Thiết thiết ám song hạ
Yêu yêu thâm thảo lý
Thu thiên tư phụ tâm
Vũ dạ sầu nhân nhĩ

Bạch Cư Dị
(côn trùng mùa thu)

(đã rả rích dưới song cửa tối tăm)
(lại râm ran trong đám cỏ dày)
([làm ta] trong tiết thu chạnh lòng nhớ vợ)
(mưa đêm càng làm người nghe thêm buồn)

Côn Trùng Mùa Thu

Tiếng rền rĩ bên ngoài song tối ám
Hay âm vang trong đám cỏ rậm rì
Chỉ gây thêm nỗi sầu nhớ lê thê
Âm rả rích mưa Thu buồn ảm đạm

SongNguyễn HànTú-

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:32:10 PM

秋 思洛 陽 城 裡 見 秋 風
欲 作 家 書 意 萬 重
復 恐 匆 匆 說 不 盡
行 人 臨 發 又 開 封

張 籍

Thu tứ
Lạc Dương thành lý kiến thu phong
Dục tác gia thư ý vạn trùng
Phục khủng thông thông thuyết bất tận
Hành nhân lâm phát hựu khai phong

Trương Tịch

(ý thu)

(trong thành Lạc Dương thấy nổi gió thu)
(muốn viết thư về nhà mà ý lộn xộn vạn nỗi)
(lại sợ viết vội vàng nên chưa hết lời)
(người đi sắp lên đường mà còn mở ra [coi lại])

Ý Thu

Trời Lạc Dương ngọn gió thu hiu hắt
Thư thăm nhà lòng trăm mối ngổn ngang
Sợ không thông qua lời viết vội vàng
Sát giờ gởi vẫn mở ra xem lại

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:32:33 PM

秋 思燕 支 黃 葉 落
妾 望 自 登 臺
海 上 碧 雲 斷
單 于 秋 色 來
胡 兵 沙 寒 合
漢 使 玉 關 回
征 人 無 歸 日
空 悲 蕙 草 摧

李 白

Thu Tứ

Yên Chi hoàng diệp lạc
Thiếp vọng tự đăng đài
Hải thượng bích vân đoạn
Thiền Vu thu sắc lai
Hồ binh sa tái hợp
Hán sứ Ngọc quan hồi
Chinh nhân vô quy nhật
Không bi huệ thảo tồi
Lý Bạch

(ý thu)

(ở Yên Chi lá vàng rơi)
(thiếp tự lên đài cao ngóng nhìn)
(trên vùng [Thanh] Hải mây biếc đứt khúc)
(miền Thiền Vu vẻ thu đã trở lại)
(quân Hồ kéo đến đầy trước ải cát)
(sứ nhà Hán từ giã cửa Ngọc [Môn] quan)
(lính chiến không có ngày [ấn định] trở về)
(thương cho cỏ huệ úa tàn)

Ý Thu

Yên Chi lác đác lá vàng
Bước lên đài đứng ngỡ ngàng trông xa
Mây xanh trời Hải đoạn chia
Hình như Thu mới chớm về Thiền Vu
Bãi hoang đầy ngập lính Hồ
Ngọc Môn Hán sứ hớt hơ quay về
Chinh nhân trở lại mấy khi
Xót thương cỏ huệ xuân thì hắt hiu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:33:00 PM

秋 思夕 照 紅 于 燒
晴 空 碧 勝 藍
獸 形 雲 不 一
弓 勢 月 初 三
雁 思 來 天 北
砧 愁 滿 水 南
蕭 條 秋 氣 味
未 老 已 深 諳

白 居 易

Thu Tứ

Tịch chiếu hồng vu thiếu
Tình không bích thắng lam
Thú hình vân bất nhất
Cung thế nguyệt sơ tam
Nhạn tứ lai thiên bắc
Châm sầu mãn thủy nam
Tiêu điều thu khí vị
Vị lão dĩ thâm am

Bạch Cư Dị
(ý thu)

(nắng chiều chiếu ánh đỏ như thiêu đốt)
(bầu trời tạnh ráo sắc xanh nhiều hơn sắc lam)
(mây đổi thay hình dạng các thú vật)
(trăng mùng ba có hình cánh cung)
(ý nhạn muốn bay lên mạn bắc)
(tiếng chầy làm buồn bã vùng sông phía nam)
(khí vị mùa thu thực là buồn bã)
(chưa già nhưng đã hiểu biết nhiều)

Ý Thu

Như lò lửa nắng chiều hồng rực rở
Trời trong quang biêng biếc một màu xanh
Những mây tầng như thú vật dị hình
Mới đầu tháng, trăng mùng ba non nớt
Lũ chim nhạn đang ngóng về phương Bắc
Tiếng chầy buồn nghe vang vọng trời Nam
Cảnh xác xơ, nhìn thu quá điêu tàn
Đầu chưa bạc mà đã nhiều bươn chải

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:33:25 PM

秋 思秋 風 清
秋 月 明
落 葉 聚 還 散
寒 鴨 棲 復 驚
相 思 相 見 知 何 日
此 時 此 夜 難 為 情

李 白

Thu Tứ

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thời thử dạ nan vi tình

Lý Bạch

(ý thu)

(gió thu trong lành)
(trăng thu sáng)
(lá rụng tụ lại rồi tản ra)
(quạ lạnh đậu rồi lại lo sợ)
(nhớ tới nhau, biết ngày nào mới thấy nhau?)
(lúc này, đêm nay, tình cảm khó mà nói lên lời)

Ý Thu

Gió thu mát
Ánh trăng trong
Lá vàng rơi rụng chất chồng rồi tan
Giật mình cánh quạ trong đêm
Nhớ nhung lòng mỏi mong niềm gặp nhau
Đêm này đây,
Nỗi thảm sầu
Dạ như tơ rối, niềm đau không cùng

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:33:47 PM

秋 雨 歎雨 中 百 草 秋 爛 死
階 下 蕨 明 顏 色 鮮
著 葉 滿 枝 翠 羽 蓋
開 花 無 數 黃 金 錢
涼 風 蕭 蕭 吹 汝 急
恐 汝 後 時 難 獨 立
堂 上 書 生 空 白 頭
臨 風 三 嗅 馨 香 泣

杜 甫

Thu Vũ Thán

Vũ trung bách thảo thu lạn tử
Giai hạ quyết minh nhan sắc tươi
Trước diệp mãn chi thúy vũ cái
Khai hoa vô số hoàng kim tiền
Lương phong tiêu tiêu xuy nhữ cấp
Khủng nhữ hậu thời nan độc lập
Đường thượng thư sinh không bạch đầu
Lâm phong tam khứu hinh hương khấp

Đỗ Phủ
(oán than mưa thu)

(trong mưa thu trăm cây cỏ đều chết vì ủng nước)
(nhưng dưới thềm cây quyết minh vẫn tươi tốt)
(lá trổ đầy cành như cái lọng lông chim biếc)
(nở ra hoa giống đồng tiền vàng nhiều vô kể)
(gió mát vù vù thổi mạnh vào mi)
(e ngại cho mi sau này sẽ khó mà đứng vững 1 mình)
(trên nhà có gã học trò đầu bạc phơ)
(đón gió hít hương thơm vài lần rồi khóc)

Mưa Thu

Trăm loài cỏ úa tàn phai
Mưa thu còn lại riêng loài quyết minh
Lá xanh biếc
Sắc thắm xinh
Hoa vàng rực rỡ
Khách tình ngẩn ngơ
Gió thu nhẹ thoảng như mơ
Mai này còn đứng được chờ gió sang ?!
Tuổi đời xế
Tóc như sương
Ngồi đây đón gió đưa hương ngậm ngùi

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:34:09 PM

秋 雨 嘆
其二闌 風 伏 雨 秋 紛 紛
四 海 八 荒 同 一 雲
去 馬 來 牛 不 復 辨
濁 涇 清 渭 何 當 分
禾 頭 生 耳 黍 穗 黑
農 夫 田 婦 無 消 息
城 中 斗 米 換 衾 裯
相 許 寧 論 兩 相 宜

杜 甫

Thu Vũ Thán
kỳ nhị

Lan phong phục vũ thu phân phân
Tứ hải bát hoang đồng nhất vân
Khứ mã lai ngưu bất phục biện
Trọc Kinh thanh Vị hà đương phân
Hoà đầu sinh nhĩ thử tuệ hắc
Nông phu điền phụ vô tiêu tức
Thành trung đấu mễ hoán khâm chù
Tương hứa ninh luận lưỡng tương nghi
Đỗ Phủ

(oán than mưa thu)
(bài 2)

(gió to mưa lớn ào ào trong mùa thu)
(khắp bốn biển tám cõi chỉ phủ một thức mây [đen])
(ngựa đi trâu lại không phân biệt được)
(sông Kinh đục, sông Vị trong, làm sao phân được)
(lúa tẻ ra bông lép, lúa nếp ra bông xám đen)
(nhà nông không có tin tức gì [về thu hoạch lúa])
(trong thành đấu gạo đổi bằng mền đơn, mền kép)
(thỏa thuận vậy chứ đâu bàn đến giá của hai bên)

Oán than mùa Thu

Mưa dầm dề
Gió ào ào thổi
Mây mịt mờ khắp cõi tối tăm
Bóng trâu, dáng ngựa chẳng phân
Vị, Kinh sông nước đâu phần đục trong ?
Lúa mới hé, nếp đòng đen sạm
Thợ cấy cầy phải tạm dừng tay
Mền chăn đổi gạo lâu nay
Thuận trao vừa nhận chẳng nài thiệt hơn

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:34:35 PM

秋 雨 嘆
其 三長 安 布 衣 誰 比 數
反 鎖 衡 門 守 環 堵
老 夫 不 出 長 蓬 蒿
稚 子 無 憂 走 風 雨
雨 聲 颼 颼 摧 早 寒
胡 雁 翅 濕 高 飛 難
秋 來 未 曾 見 白 日
泥 污 后 土 何 時 乾

杜 甫

Thu Vũ Thán
kỳ tam

Trường An bố y thùy tỉ sổ
Phản tỏa hành môn thủ hoàn đổ
Lão phu bất xuất trưởng bồng hao
Trĩ tử vô ưu tẩu phong vũ
Vũ thanh sưu sưu thôi tảo hàn
Hồ nhạn xí thấp cao phi nan
Thu lai vị tằng kiến bạch nhật
Nê ô hậu thổ hà thời can

Đỗ Phủ

(oán than mưa thu)
(bài 3)

(ở Trường An mà mặc áo vải thì có mấy ai đoái hoài)
(nên quay về khóa cổng cây, giữ lấy căn nhà nhỏ hẹp)
(ông già không ra ngoài nên cỏ bồng hao rậm rạp)
(lũ trẻ hồn nhiên chạy nhảy trong mưa)
(tiếng mưa rào rào thúc giục trời lạnh sớm)
(chim nhạn đất Hồ cánh ướt bay cao khó khăn)
(từ vào thu đên nay chưa từng thấy ánh mặt trời)
(mặt đất đầy bùn đến bao giờ mới khô?)

Nỗi Buồn Mưa Thu

Chốn phồn hoa áo vải thô thêm tủi
Thà lui về bên mái lá nhỏ nhoi
Cỏ mọc cao vì vắng bước chân người
Đàn trẻ nhỏ hồn nhiên trong mưa gió
Mưa tầm tã làm trời thêm lạnh giá
Cánh chim Hồ ướt sũng khó bay cao
Ánh dương quang trốn tự thủa Thu vào
Bùn lầy lội nhớp nhơ bao giờ hết

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:35:10 PM

蜀 先 主 廟天 地 英 雄 氣
千 秋 尚 凜 然
勢 分 三 足 鼎
業 復 五 銖 錢
得 相 能 開 國
生 兒 不 象 賢
淒 涼 蜀 故 妓
來 舞 魏 宮 前

劉 禹 錫

Thục Tiên Chủ Miếu

Thiên địa anh hùng khí
Thiên thu thượng lẫm nhiên
Thế phân tam túc đỉnh
Nghiệp phục ngũ thù tiền
Ðắc tướng năng khai quốc
Sinh nhi bất tượng hiền
Thê lương Thục cố kỹ
Lai vũ Ngụy cung tiền

Lưu Vũ Tích
(miếu Thục Tiên Chủ)

(khí anh hùng [của ngài] còn mãi trong trời đất)
(ngàn năm sau vẫn còn làm người ta kính nể)
([lúc đó] các thế lực [hùng cứ] ở ba nơi như thế chân vạc)
([ngài] muốn khôi phục lại thời dùng tiền Ngũ Thù [nhà Hán])
([ngài] được [nhiều] tướng giỏi giúp mở nước)
([nhưng] sinh ra con không có tài đức)
([tình cảnh] của các vũ công nước Thục cũ rất đau thương)
([họ] phải múa hát trước cung đình nước Ngụy [chủ mới])

Ghi chú: Thục tiên chủ tức là Lưu Bị, vị Hoàng đế đầu tiên của nước Thục thời Tam Quốc.

Miếu Thục Đế

Giữa trời đất khí anh hùng chất ngất
Đến ngàn sau thiên hạ vẫn tôn sùng
Lúc giang sơn chia ba mảnh rối tung
Quyết dựng lại mảnh cơ đồ nhà Hán
Được tướng giỏi, người tài ba kề cận
Nhưng tiếc thay con cái chả hơn người
Mặt não nề đoàn Thục nữ xinh tươi
Phải múa hát trước cung hầu vua Ngụy

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:35:36 PM

蜀 中 九 日九 月 九 日 望 鄉 臺
他 席 他 鄉 送 客 杯
人 情 已 厭 南 中 苦
鴻 雁 那 從 北 地 來

王 勃

Thục Trung Cửu Nhật

Cửu nguyệt cửu nhật Vọng Hương đài
Tha tịch tha hương tống khách bôi
Nhân tình dĩ yếm Nam Trung khổ
Hồng nhạn na tòng bắc địa lai

Vương Bột

(ngày lễ hội mùng 9 [tháng 9] trên đất Thục)

(ngày 9 tháng 9 [âm lịch] ta lên đài Vọng Hương)
(trong tiệc người ta ở xứ người ta, nâng chén tiễn khách đi xa)
(lòng người đã quá chán ngán nổi khổ ở Nam Trung rồi)
(tại sao chim hồng và nhạn lại từ phương bắc bay tới đây?)

Ngày Trùng Dương Ở Đất Thục

Lễ tháng chín Vọng Hương đài tìm đến
Mượn tiệc người đất khách tiễn người đi
Đất Nam Trung hẳn chẳng thiết tha gì
Chim hồng, nhạn tung bay rời cõi Bắc ?

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:36:00 PM

蜀 相丞 相 祠 堂 何 處 尋
錦 官 城 外 柏 森 森
映 階 碧 草 自 春 色
隔 葉 黃 鸝 空 好 音
三 顧 頻 煩 天 下 計
兩 朝 開 濟 老 臣 心
出 師 未 捷 身 先 死
長 使 英 雄 淚 滿 襟

杜 甫

Thục tướng

Thục tướng từ đường hà xứ tầm
Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc
Cách diệp hoàng ly không hảo âm
Tam cố tần phiền thiên hạ kế
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm

Đỗ Phủ

(Thừa tướng nước Thục)

(đền thờ Thừa tường tìm nơi đâu?)
([chính là]ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi cây bách mọc rậm rạp)
(cỏ xanh mọc mướt trên thềm, tự nó đã có vẻ xuân rồi)
(tiếng chim hoàng ly trong đám lá thật trong trẻo)
([Lưu Bị] ba lần đến hỏi kế bình thiên hạ)
([Khổng Minh] đã dốc tâm trí phụng sự hai triều vua)
(đem quân đi [đánh Ngụy],chưa thắng trận thì [lâm bệnh] chết)
(khiến mãi mãi anh hùng nhỏ lệ ướt tay áo [tương tiếc])

Thục Thừa Tướng

Nằm đâu nhỉ đền thờ quan Thừa Tướng
À, giữa nơi hàng bách ngoại Cẩm Quan
Cỏ xanh mơn mởn
Nắng chiếu thềm đền
Tiếng hoàng ly hót trong, êm
Ba lần vua đến bên thềm tìm thăm
Đem tài đức lão thần phục vụ
Hai triều vua đã dựa mưu sâu
Giữa ba quân
Bỗng nghẹn ngào
Tử, sinh . . . thiên mệnh
Ngàn sau lệ mờ

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, January 29, 2009 10:36:24 PM

上 高 侍 郎天 上 碧 棑 和 露 種
日 邊 紅 杏 倚 雲 栽
芙 蓉 生 在 秋 江 上
不 向 東 風 怨 未 開

高 蟾

Thướng Cao Thị Lang

Thiên thượng bích đào hòa lộ chủng
Nhật biên hồng hạnh ỳ vân tài
Phù dung sinh tại thu giang thượng
Bất hướng đông phong oán vị khai

Cao Thiềm

([bài] dâng quan Thị lang họ Cao)

(chỗ trời [đất khô khan], cây đào biếc sống nhờ sương móc)
(chỗ có nắng nhiều, cây hồng hạnh nương nhờ mây mà mọc)
(còn cây phù dung mọc ở ven sông mùa thu)
(không [bao giờ] oán trách gió đông làm chậm nở hoa)

Dâng Quan Thị Lang Họ Cao

Đào biếc vươn lên nhờ sương móc
Dựa mây hồng hạnh được xanh tươi
Ven sông riêng ả phù dung ấy
Đợi gió đông về chưa nở thôi

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:32:54 PM

傷 春 曲深 淺 簷 花 千 萬 枝
碧 紗 窗 外 囀 黃 鸝
殘 粧 和 淚 下 簾 坐
盡 日 傷 春 春 不 知

白 居 易

Thương Xuân Khúc

Thâm thiển thiềm hoa thiên vạn chi
Bích sa song ngoại chuyển hoàng ly
Tàn trang hòa lệ há liêm tọa
Tận nhật thương xuân, xuân bất tri

Bạch Cư Dị

(bài ca thương tiếc tuổi xuân)

(trước thềm cả ngàn, cả vạn bông hoa từ đậm tới nhạt)
(chim hoàng oanh hót bên ngoài cửa sổ che màn lụa xanh)
(son phấn đã tàn, nhòa lệ [người đẹp] buông rèm ngồi [lặng lẽ])
(thương tiếc cho tuổi xuân trọn một ngày, mà trời xuân đâu có hay)

Thương Mùa Xuân

Bên hiên hoa ngập sắc màu
Chim oanh ríu rít ai sầu ngẩn ngơ
Buông rèm tựa cửa thẫn thờ
Thương xuân mặt lệ nhạt mờ phấn son.

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:33:20 PM

水 檻 遣 心去 郭 軒 楹 敞
無 村 眺 望 賒
澄 江 平 少 岸
幽 樹 晚 多 花
細 雨 魚 兒 出
微 風 燕 子 斜
城 中 十 萬 戶
此 地 兩 三 家

杜 甫

Thủy Hạm Khiển Tâm

Khứ quách hiên doanh xưởng
Vô thôn thiếu vọng xa
Trừng giang bình thiểu ngạn
U thụ vãn đa hoa
Tế vũ ngư nhi xuất
Vi phong yến tử tà
Thành trung thập vạn hộ
Thử địa lưỡng tam gia

Đỗ Phủ

(thả hồn trước lan can bên sông)

(ở xa ven đô nên hàng hiên [tha hồ] làm rộng)
(không có xóm làng [ở gần] nên tầm nhìn rất xa)
(sông nước trong và lặng sóng nên ít [có đắp] bờ)
(cây tốt tươi, đến chiều [tỏa hương thơm] như có nhiều hoa)
(mưa nhỏ, cá phóng mình khỏi nước)
(gió nhẹ, chim én bay xéo)
(trong đô thành có mười vạn hộ khẩu)
(chỗ này chỉ có hai ba căn nhà)

Cảm Tác Dưới Hiên

Hiên nhà rộng rãi thênh thanh
Nhìn xa xa tắp xóm làng vắng thưa
Sông không sóng chẳng cần bờ
Trời chiều hương toả cỏ hoa thơm nồng
Giỡn mưa cá nhảy trên sông
Én bay đùa gió trên không từng đàn
Thành đô nhà cửa muôn vàn
Nơi đây đồng nội chỉ dăm ba nhà

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:33:45 PM

餞 別 王 十 一 南 游望 君 煙 水 闊
揮 手 淚 沾 巾
飛 鳥 沒 何 處
青 山 空 向 人
長 江 一 帆 遠
落 日 五 湖 春
誰 見 汀 洲 上
相 思 愁 白 蘋

劉 長 卿

Tiễn Biệt Vương Thập Nhất Nam Du

Vọng quân yên thuỷ khoát
Huy thủ lệ triêm cân
Phi điểu một hà xứ
Thanh sơn không hướng nhân
Trường giang nhất phàm viễn
Lạc nhật ngũ hồ xuân
Thùy kiến đính châu thượng
Tương tư sầu bạch tần

Lưu Trường Khanh

(tiễn Vương Thập Nhật đi chơi miền nam)

(nhìn bạn [đi vào vùng] khói nước bao la)
(vẫy tay [từ biệt] nhau, nước mắt ướt đẫm khăn)
(những cành chim [thường] bay, lặn đâu cả rồi?)
([chỉ có] ngọn núi xanh hướng về người)
(một cánh buồm [từ từ] xa khuất trên sông dài)
(bóng chiều xuân đã ngả trên vùng Ngũ Hồ)
(có ai trông thấy trên bãi sông)
(rau tần trắng cũng buồn bã vì nhớ người đi khônmg?)

Tiễn Vương Thập Nhất

Khói nước bao la
Bóng người dần khuất
Đưa tay vẫy thay lời chào từ biệt
Lệ nhớ nhung rơi ướt đẫm khăn hồng
Cánh chim bay khuất cuối nẻo trời không
Riêng núi biếc vẫn lặng nhìn theo bóng
Trên Trường giang một cánh buồm lướt sóng
Trời Ngũ hồ tươi thắm cảnh chiều buông
Kìa hãy nhìn rải rác khắp bến sông
Loài tần trắng rũ buồn sầu nhung nhớ

SongNguyễn HànTú-

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:34:11 PM

錢 塘 湖 春 行孤 山 寺 北 賈 亭 西
水 面 初 平 雲 腳 低
幾 處 早 鶯 爭 暖 樹
誰 家 新 燕 啄 春 泥
亂 花 漸 欲 迷 人 眼
淺 草 才 能 沒 馬 蹄
最 愛 湖 東 行 不 足
綠 楊 陰 裏 白 沙 堤

白 居 易

Tiền Đường Hồ Xuân Hành

Cô Sơn tự bắc Giả đình tây
Thủy diện sơ bình vân cước đê
Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ
Thùy gia tân yến trác xuân nê
Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn
Thiển thảo tài năng một mã đề
Tối ái hồ đông hành bất túc
Lục dương âm lý Bạch Sa đê

Bạch Cư Dị
(mùa xuân đi [bên bờ] hồ Tiền Đường)

(chùa Cô Sơn ở phía bắc, đình Giả ở phía tây [của hồ])
(mặt nước [hồ] vừa mới phẳng lặng, chân mây xuống thấp)
(ở một vài nơi chim oanh tới sớm tranh nhau cây có nắng ấm)
(chim én mới [tới] đang ngậm bùn xuân [làm tổ] trong nhà ai)
(hoa trăm sắc dần dần làm mắt người ta mê đắm)
(cỏ thấp chỉ mới ngập gót chân ngựa)
(thích nhất là phía đông của hồ, đi mãi vẫn chưa thấy chán)
(trong bóng mát của hàng dương liễu xanh là con đê Bạch Sa)

Bên Bờ Hồ Tiền Đường

Tây đình Giả
Bắc Cô Sơn
Mặt hồ tĩnh lặng, bên trên mây thành
Chim oanh về trú đất lành
Lao xao én liệng đảo quanh kiếm bùn
Hoa muôn màu sắc đua chen
Vó câu trên cỏ xanh mơn mịn màng
Bờ đông đê tắm nắng vàng
Thong dong dạo mát dưới hàng liễu xanh

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:34:34 PM

仙 子 送 劉 阮 出 洞殷 勤 相 送 出 天 台
仙 境 那 能 卻 再 來
雲 液 既 歸 須 強 飲
玉 書 無 事 莫 頻 開
花 留 洞 口 應 長 在
水 到 人 間 定 不 回
惆 悵 溪 頭 從 此 別
碧 山 明 月 閉 蒼 苔

曹唐

Tiên Tử Tống Lưu Nguyễn Xuất Động

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
Tiên cảnh na năng khước tái lai
Vân dịch ký quy tu cưỡng ẩm
Ngọc thư vô sự mạc tần khai
Hoa lưu động khẩu ưng trường tại
Thuỷ đáo nhân gian định bất hồi
Trù trướng khê đầu tòng thử biệt
Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài

Tào Đường

(các [2] nàng tiên tiễn Lưu Nguyễn ra khỏi động)

(ân cần tiễn nhau ra khỏi Thiên Thai)
(biết có thể trở lại được tiên cảnh chăng?)
(rượu Vân dịch đây, đã muốn về thì hãy cố uống)
(còn cuốn Ngọc thư này, không có việc gì thì chớ nên mở)
(hoa mọc bên cửa động sẽ còn mãi mãi)
(nước chảy về cõi trần gian nhất định là chẳng chảy trở lại)
(tới đầu con suối, buồn bã từ biệt nhau lần cuối)
(trong ngọn núi biếc, trăng soi đám rêu xanh)

Tiễn Đưa Lưu Nguyễn

Ân cần đưa tiễn lối Thiên Thai
Ly biệt từ đây…lệ ngậm ngùi
Trao chàng sách ngọc
Dâng chén ly bôi
Rượu mây nén bớt bồi hồi
Ngọc thư trân trọng gặp thời giúp thân
Từ nay nơi cửa động
Em …
hoa đợi tình nhân
Tiễn chàng trở lại dương trần
Tình ta không vẹn chỉ ngần ấy thôi
Phút chia ly
Cạnh suối trời
Trăng soi núi biếc, đá cài rêu xanh

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:34:53 PM

仙 子 洞 中 有 懷 劉 阮不 將 清 瑟 理 霓 裳
塵 夢 那 知 鶴 夢 長
洞 裏 有 天 春 寂 寂
人 間 無 路 月 茫 茫
玉 沙 瑤 草 沿 溪 碧
流 水 棑 花 滿 澗 香
曉 露 風 燈 易 零 落
此 生 無 處 問 劉 郎

曹 唐

Tiên Tử Động Trung
Hữu Hoài Lưu Nguyễn

Bất tương thanh sắt lý Nghê thường
Trần mộng na tri hạc mộng trường
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang
Ngọc sa dao thảo duyên khê bích
Lưu thủy đào hoa mãn giản hương
Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc
Thử sinh vô xứ vấn Lưu lang

Tào Đường

(tiên nữ trong động
nhớ thương Lưu Nguyễn)

(không gảy Nghê thường qua tiếng đàn sắt trong trẻo nữa)
(người trần trong giấc mộng làm sao biết được tiên nhân mộng gì)
(ngày xuân trong động thật là vắng lặng)
(đường về cõi trần chỉ có trăng chiếu mung lung)
(cát ngọc cỏ châu dọc theo bờ suối xanh biếc)
(hoa đào theo dòng nước chảy làm khe núi thơm lừng)
(sương móc buổi sáng, ngọn đèn trước gió đều dễ tan biến)
(kiếp này không còn chỗ nào để hỏi thăm về chàng Lưu nữa)

Nhớ Lưu Nguyễn

Đàn chẳng dạo, khúc Nghê thường chẳng thiết
Mộng trần nào đâu biết lối đài tiên
Ôi sao xuân vắng lặng
Cả một vòm trời riêng
Trần gian lạc lối ưu phiền
Trăng lan bãi ngọc, cỏ viền khe xanh
Hoa đào rơi rụng
Hương tỏa bồng bềnh
Gió lùa sương móc lênh đênh
Lưu lang nào biết đầu ghềnh cuối mây…!!!

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:35:13 PM

前 出 塞挽 弓 當 挽 強
用 箭 當 用 長
射 人 先 射 馬
摛 賊 先 摛 王
殺 人 亦 有 限
列 國 自 有 疆
苟 能 制 侵 陵
豈 在 多 殺 傷

杜 甫

Tiền Xuất Tái

Vãn cung đương cung cường
Dụng tiễn đương dụng trường
Xạ nhân tiên xạ mã
Cầm tặc tiên cầm vương
Sát nhân diệc hữu hạn
Liệt quốc tự hữu cương
Cẩu năng chế xâm lăng
Khởi tại đa sát thương

Đỗ Phủ

(ra ải lần trước)

(hễ giương cung thì phải giương cho mạnh)
(hễ dùng tên phải dùng tên dài)
(muốn bắn người trước hết phải bắn ngựa)
(bắt giặc trước hết phải bắt tên cầm đầu)
(việc giết người nên hạn chế)
(các nước đều có biên giới từ trước)
(nếu như chỉ muốn chống xâm lăng thôi)
(đâu phải cứ giết hại cho thật nhiều)

Ra Ải Lần Trước

Đã giương cung thì phải giương cho cứng
Đã dùng tên ắt hẳn chọn tên dài
Muốn bắn người…phải bắn ngựa trước rồi
Muốn bắt giặc thì bắt tên giặc chúa
Người phải giết, cũng chẳng nên bừa phứa
Mỗi giống nòi đều có đất riêng tư
Nếu cần ngăn bọn giặc lấn cõi bờ
Đâu phải chỉ có một đường giết sạch

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:35:35 PM

節 婦 吟君 知 妾 有 夫
贈 妾 雙 明 珠
感 君 纏 綿 意
繫 在 紅 羅 襦
妾 家 高 樓 連 苑 起
良 人 執 戟 明 光 裡
知 君 用 心 如 日 月
事 夫 誓 擬 同 生 死
還 君 明 珠 雙 淚 垂
恨 不 相 逢 未 嫁 時

張籍

Tiết phụ ngâm

Quân tri thiếp hữu phu
Tặng thiếp song minh châu
Cảm quân triền miên ý
Hệ tại hồng la nhu
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt
Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử
Hoàn quân minh châu song lệ thùy
Hận bất tương phùng vị giá thì

Trương Tịch

(bài ca người đàn bà tiết hạnh)

(chàng biết thiếp đã có chồng)
([còn] tặng thiếp một đôi ngọc sáng [đẹp])
(cảm xúc với tình ý thâm sâu của chàng)
([thiếp đã ] buộc [chúng] trong áo lót lụa màu hồng)
(nhà thiếp trên lầu cao gần kề vườn vua)
(chồng thiếp đứng cầm giáo hầu trong điện Minh Quang)
([thiếp] biết lòng chàng [trong sáng] như mặt trời mặt trăng)
( [còn] thiếp thờ chồng đã nguyện sống chết bên nhau)
( xin trả lại chàng [đôi] hạt châu sáng [quý] mà hai hàng lệ rơi)
(ân hận không gặp chàng lúc chưa lấy chồng)

Tiết Phụ Ngâm

Biết rằng ván đã đóng thuyền
Hỏi người tặng ngọc ướm duyên làm gì
Dù sao . . .
người đã . . .
thôi thì
Áo hồng đeo ngọc . . . xin ghi tình chàng
Lầu cao vườn ngự ngó ngang
Bên người . . . lính điện Minh Quang xây tình
Biết chàng mỹ ý quang minh
Nhưng lòng đã nguyện tuyết trinh cùng chồng
Ngọc trao lại
Lệ đôi dòng
Tiếc không gặp lúc má hồng trinh nguyên

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:35:56 PM

小 寒 食 舟 中 作佳 辰 強 飲 食 猶 寒
隱 几 蕭 條 帶 鶡 冠
春 水 船 如 天 上 坐
老 年 花 似 露 中 看
娟 娟 戲 蝶 過 閒 幔
片 片 輕 鷗 下 急 湍
雲 白 山 青 萬 餘 里
愁 看 直 北 是 長 安

杜 甫

Tiểu Hàn Thực Chu Trung Tác

Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn
Ẩn kỷ tiêu điều đới hạt quan
Xuân thủy thuyền như thiên thượng tọa
Lão niên hoa tự lộ trung khan
Quyên quyên hí điệp qua nhàn mạn
Phiến phiến khinh âu há cấp suyền
Vân bạch sơn thanh vạn dư lý
Sầu khan trực bắc thị Trường An

Đỗ Phủ

(làm thơ trên thuyền nhân tiết Tiểu Hàn Thực)

(thời tiết tốt, gượng uống [vì còn phải ăn] thức ăn nguội)
(đầu đội mũ lông chim, ngồi lọt thỏm trong ghế, buồn bã)
(cảnh xuân bên sông [đẹp] như đang ngồi trên trời)
(tuổi già, ngắm hoa mà cứ như nhìn hoa trong sương móc)
(những con bướm ham vui bay lọt qua màn cửa hờ hững)
(từng con một, chim âu nhẹ nhàng đáp xuống dòng nước chảy xiết)
(cảnh mây trắng núi xanh kéo dài cả vạn dặm)
(lòng buồn nhìn về hướng chính bắc nơi có [kinh đô] Trường An)

Trên Thuyền Làm Thơ

Thức ăn lạnh, nhâm nhi ly rượu nhạt
Trời trong lành, ngồi tư lự, mũ lông
Thuyền sông xuân tựa mây nổi bềnh bồng
Tuổi già mắt nhìn hoa như sương phủ
Qua rèm màn bướm lượn bay quyến rũ
Đàn hải âu đáp nhẹ giữa dòng trôi
Muôn dặm xa mây trắng, núi trải dài
Trông hướng bắc…lối Trường An…ngơ ngẩn

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:36:18 PM

小 院小 院 無 人 夜
煙 斜 月 轉 明
清 宵 易 惆 悵
不 必 有 離 情

唐 彥 謙

Tiểu Viện

Tiểu viện vô nhân dạ
Yên tà nguyệt chuyển minh
Thanh tiêu dị trù trướng
Bất tất hữu ly tình

Đường Ngạn Khiêm

(ngôi nhà nhỏ)

(ban đêm vắng người trong ngôi nhà nhỏ)
(sương khói xuống thấp, trăng trở lại trong sáng)
(đêm thanh vắng dễ làm lòng buồn)
(đâu cứ phải là biệt ly mới là buồn)

Căn Nhà Nhỏ

Mái tranh đêm quạnh vắng người
Khói sương bảng lảng, trăng ngời từng không
Cảnh tịnh yên dễ sầu lòng
Nào cần ly biệt lạnh trong tâm hồn

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:36:19 PM

小 院小 院 無 人 夜
煙 斜 月 轉 明
清 宵 易 惆 悵
不 必 有 離 情

唐 彥 謙

Tiểu Viện

Tiểu viện vô nhân dạ
Yên tà nguyệt chuyển minh
Thanh tiêu dị trù trướng
Bất tất hữu ly tình

Đường Ngạn Khiêm

(ngôi nhà nhỏ)

(ban đêm vắng người trong ngôi nhà nhỏ)
(sương khói xuống thấp, trăng trở lại trong sáng)
(đêm thanh vắng dễ làm lòng buồn)
(đâu cứ phải là biệt ly mới là buồn)

Căn Nhà Nhỏ

Mái tranh đêm quạnh vắng người
Khói sương bảng lảng, trăng ngời từng không
Cảnh tịnh yên dễ sầu lòng
Nào cần ly biệt lạnh trong tâm hồn

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:36:40 PM

靜 夜 思床 前 明 月 光
疑 是 地 上 霜
舉 頭 望 明 月
低 頭 思 故 鄉

李 白

Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

Lý Bạch

(ý nghĩ trong đêm thanh vắng)

(đầu giường có ánh trăng sáng [rọi vào])
(nghĩ rằng đó là sương [bốc lên từ] mặt đất)
(ngẩng đầu nhìn trăng sáng)
(cúi đầu nhớ quê cũ)

Đêm Buồn

Trước giường vương nhẹ ánh trăng
Tưởng như mặt đất sương giăng nhạt nhoà
Ngẩng nhìn theo ánh trăng ngà
Bâng khuâng lòng nhớ quê xa …cúi đầu

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:36:54 PM

星 墜 五 丈 原長 星 昨 夜 墜 前 營
訃 報 先 生 此 日 傾
虎 帳 不 聞 施 號 令
麟 臺 誰 復 著 勳 名
空 餘 門 下 三 千 客
辜 負 胸 中 十 萬 兵
好 看 綠 陰 清 晝 裏
於 今 無 復 迓 歌 聲

杜 甫

Tinh Trụy Ngũ Trượng Nguyên

Trường tinh tạc dạ trụy tiền doanh
Phó báo tiên sinh thử nhật khuynh
Hổ trướng bất văn thi hiệu lệnh
Lân đài thùy phục trứ huân danh
Không dư môn hạ tam thiên khách
Cô phụ hung trung thập vạn binh
Hảo khán lục âm thanh trú lý
U kim vô phục nhạ ca thanh

Đổ Phủ
(sao băng trên đồng Ngũ Trượng)

(đêm qua ngôi sao lớn đã băng trước doanh trại)
(báo tang cho hay ông [Thừa tướng] đã qua đời hôm đó)
([từ đó] không còn nghe thấy hiệu lệnh ban từ trướng hổ nữa)
(ai sẽ đáng ghi công và tên tuổi trên đài lân?)
(bỗng dư 3 ngàn thuộc hạ [của ông] không có người dùng)
([ông đã] phụ lòng mười vạn lính [theo ông])
(nhìn kỹ cái không gian trong xanh và mát mẻ này)
(để biết rằng từ nay không còn được nghe tiếng ca [của ông] nữa)

Sao Rơi Trên Đồng Ngũ Trượng

Một vì sao vụt tắt
Tan biến trước trại binh
Hung tin gãy đổ bên thành
Lệnh truyền trướng hổ vắng tanh chẳng còn
Trên đài lân
Vắng nét son
Ngàn người trước cửa lạc hồn bơ vơ
Vạn binh lòng dạ ngẩn ngơ
Ngày vàng giọng ấm bây giờ còn đâu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:37:10 PM

蘇 臺 覽 古舊 苑 荒 臺 楊 柳 新
菱 歌 清 唱 不 勝 春
只 今 惟 有 西 江 月
曾 照 吳 王 宮 裏 人

李 白

Tô Đài Lãm Cổ

Cựu uyển hoang đài dương liễu tân
Lăng ca thanh xướng bất thăng xuân
Chỉ kim duy hữu Tây Giang nguyệt
Tằng chiếu Ngô vương cung lý nhân

Lý Bạch

(xem cảnh cũ ở đài Cô Tô)

(dương liễu mới trổ [xanh tươi] nơi đài hoang và vườn Thượng Uyển cũ)
([thêm]tiếng hát trong trẻo bài “Hái Củ Ấu” vang lên làm xuân đẹp biết bao)
(đến nay chỉ còn vầng trăng trên sông Tây Giang)
(là đã từng chiếu rọi những người [đẹp] của Ngô vương trong cung [thời đó])

Ngắm Cảnh Xưa nơi CôTô

Vườn xưa hoang phế liễu rờn xanh
Bài hát Lăng Ca đượm xuân tình
Tây Giang vẫn đấy vầng trăng cũ
Một thuở bên đoàn cung nữ xinh

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:37:44 PM

蘇 氏 別 業別 業 居 幽 處
到 來 生 隱 心
南 山 當 戶 牖
灃 水 映 園 林
竹 覆 經 寒 雪
庭 昏 未 夕 陰
寥 寥 人 境 外
閒 坐 聽 春 禽

祖 詠

Tô Thị Biệt Nghiệp

Biệt nghiệp cư u xứ
Đáo lai sinh ẩn tâm
Nam sơn đương hộ dũ
Phong thủy ánh viên lâm
Trúc phú kinh hàn tuyết
Đình hôn vị tịch âm
Liêu liêu nhân cảnh ngoại
Nhàn tọa thính xuân cầm

Tổ Vịnh
(nhà riêng thêm của họ Tô)

(nhà riêng ở vùng vắng lặng)
(lại thăm sẽ sinh ra lòng muốn ở ẩn)
(núi [Chung] nam ở ngay bên cửa sổ)
([mặt] sông Phong phản chiếu cảnh vườn rừng)
([nhà được] trúc che phủ qua mùa tuyết lạnh)
([nên] sân râm mát dù là chiều chưa xuống)
(yên tĩnh như ngoài cõi người)
(ngồi lặng lẽ nghe tiếng chim mùa xuân ca hót)

Nhà Riêng Của Họ Tô

Căn nhà giữa cảnh êm đềm
Đến chơi lòng bỗng muốn quên đường về
Núi Chung Nam sát bên hè
Vườn rừng lồng bóng bên bờ sông Phong
Trúc che tuyết giá lạnh lùng
Mờ mờ huyền ảo sân trong ánh chiều
Xa trần tục…
Giữa quạnh hiu
Líu lo chim hót mỹ miều dáng xuân

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:38:01 PM

送 別山 中 相 送 罷
日 暮 掩 柴 扉
春 草 明 年 綠
王 孫 歸 不 歸

王 維

Tống biệt

Sơn trung tương tống bãi
Nhật mộ yểm sài phi
Xuân thảo minh niên lục
Vương tôn quy bất quy

Vương Duy

(tiễn biệt)
(trong núi vừa tiễn nhau xong rồi)
(trời đã về chiều, đóng cửa cây lại)
(cỏ xuân sang năm mọc lại)
([chẳng biết] vương tôn có trở lại hay không?)

Tiễn Đưa

Giữa rừng núi tiễn người về … quay bước
Cài then cây lúc bóng ngả chiều buông
Xuân sang năm khi cỏ mướt ngập đường
Nào đâu biết vương còn quay trở lại

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:38:22 PM

送 澹 公 歸 嵩 山
龍 潭 寺 葬 本 師野 煙 秋 水 蒼 茫 遠
禪 境 真 機 去 住 閒
雙 樹 為 家 思 舊 壑
千 花 成 塔 禮 寒 山
洞 宮 一 向 龍 邊 宿
雲 徑 應 從 鳥 道 還
莫 戀 本 師 金 骨 地
空 門 無 處 復 無 關

楊 巨 源

Tống Đạm Công Quy Tung Sơn Long Đàm Tự Táng Bản Sư

Dã yên thu thủy thương mang viễn
Thiền cảnh chân cơ khứ trụ nhàn
Song thụ vi gia tư cực hác
Thiên hoa thành tháp lễ hàn sơn
Động cung nhất hướng long biên túc
Vân kính ưng tòng điểu đạo hoàn
Mạc luyến bản sư kim cốt địa
Không môn vô xứ phục vô quan

Dưong Cự Nguyên

(tiễn ông Đạm về chùa Long Đàm
ở núi Tung chôn cất sư thầy)

(sương khói trên đồng cỏ, nước sông mùa thu man mác, xa mờ)
([đó là] cảnh giới của thiền môn, dù chết đi hay còn sống vẫn an nhàn)
(nhớ lại ở hang cũ, chỉ hai cây [gần nhau] đã kể như nhà rồi)
(ở nơi núi lạnh kia, ngàn cánh hoa [rừng] đã thành ngọn tháp để lễ bái)
(khi [quan tài] trong hang động đã hướng đúng long mạch rồi)
(thì hãy theo đường chim bay trong mây mà trở về đây)
(đừng lưu luyến nơi [mai táng] mớ xương [quý như] vàng của sư thầy nữa)
([vì] cửa [hư] không vốn không có nơi chốn cũng chẳng có then cài)

Tiễn Đạm Ông Đi Mai Táng Sư Thầy

Khói đồng nội, nước trời thu xa quá
Trong cõi thiền đi, ở vẫn ung dung
Giữa hai cây làm nơi ở cũng xong
Lễ núi lạnh, chất ngàn hoa làm tháp
Bên mình rồng thầy đã nằm yên giấc
Ông nên theo đường mây rộng trở về
Để xương thầy yên nghỉ, vứt sầu đi
Cửa không vốn chẳng giới ranh, then khóa

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:39:49 PM

送 杜 審 言臥 病 人 事 絕
嗟 君 萬 里 行
河 橋 不 相 送
江 樹 遠 含 情

宋 之 問

Tống Đỗ Thẩm Ngôn

Ngọa bệnh nhân sự tuyệt
Ta quân vạn lý hành
Hà kiều bất tương tống
Giang thụ viễn hàm tình

Tống Chi Vấn

(tiễn Đỗ Thẩm Ngôn)

(nằm bệnh nên việc đời không làm được)
(thế mà ông lại ra đi đường xa vạn dặm)
(không từ biệt nhau trên cầu sông được rồi)
([nhờ] cây bên sông hé lộ tình cảm của người ở xa)

Tiễn Đỗ Thẩm Ngôn

Chẳng may bệnh tật rã rời
Lúc người về chốn xa xôi ngàn trùng
Muốn ra cầu tiễn chẳng xong
Cây ơi tạ giúp nỗi lòng giùm ta

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:40:16 PM

送 杜 十 四 之 江 南荊 吳 相 接 水 為 鄉
君 去 春 江 正 渺 茫
日 暮 征 帆 何 處 泊
天 涯 一 望 斷 人 腸

孟 浩 然

Tống Đỗ Thập Tứ Chi Giang Nam (tiễn ông Đỗ Mười Bốn Đi Giang Nam)

Kinh Ngô tương tiếp thủy vi hương (vùng Kinh {Sở cũ] và Ngô có sông nối tiếp)
Quân khứ xuân giang chính diểu mang (ông lên đường đúng lúc nước sông xuân đang dâng tràn, man mác)
Nhật mộ chinh phàm hà xứ bạc (chiều nay cánh buồm đi xa sẽ ghé nghỉ ở đâu?)
Thiên nhai nhất vọng đoạn nhân trường (nhìn về cuối trời thật đau lòng)

Mạnh Hạo Nhiên

Đưa Tiễn

Bên giòng sông nối đôi miền
Nước mùa Xuân ngập con thuyền nhẹ chao
Đêm nay ghé nghỉ bến nào
Nhìn trời thăm thẳm lòng xao xuyến buồn

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:40:33 PM

送 楊 山 人 歸 嵩 山我 有 萬 古 宅
嵩 陽 玉 女 峰
長 留 一 片 月
掛 在 東 溪 松
爾 去 掇 仙 草
菖 蒲 花 紫 茸
歲 晚 或 相 訪
青 天 騎 白 龍

李 白

Tống Dương Sơn Nhân Quy Tung Sơn

Ngã hữu vạn cổ trạch
Tung Dương Ngọc Nữ phong
Trường lưu nhất phiến nguyệt
Quải tại đông khê tùng
Nhĩ khứ xuyết tiên thảo
Xương bồ hoa tử nhung
Tuế vản hoặc tương phỏng
Thanh thiên kỵ bạch long

Lý Bạch

(tiễn người ở núi họ Dương về Tung Sơn)

(ta đã có ngôi nhà từ lâu đời)
(ở [sườn] núi Ngọc Nữ [huyện] Tung Dương)
([với] một mảnh trăng cứ ở bên ta dài lâu)
(treo [chênh chếch] trên ngọn thông [bên bờ] suối phía đông)
([nay] ông đi hái cỏ [thuốc] tiên)
([những] cánh hoa xương bồ mịn màng màu tím)
(cuối năm thảng hoặc ông ghé thăm ta)
([hẳn là] ông sẽ cưỡi rồng trắng bay trên trời xanh [mà đến])

Tiễn Người Về Tung Sơn

Từ lâu lắm nơi căn nhà tôi ở
Nằm bên sườn ngọn Ngọc Nữ xứ Tung Dương
Vầng trăng đêm năm tháng vẫn mơ màng
Treo lơ lửng xế ngọn thông khe suối
…..
Người đi hái cỏ tiên
Hoa xương bồ tím rượi
Nếu cuối năm có tính ghé thăm nhau
Vượt trời xanh, lưng rồng trắng làm cầu

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:40:52 PM

送 翰 林 張 司 馬
南 海 勒 碑冠 冕 通 南 極
文 章 落 上 台
詔 從 三 殿 去
碑 到 百 蠻 開
野 館 濃 花 發
春 帆 細 雨 來
不 知 滄 海 上
天 遣 幾 時 回

杜 甫

Tống Hàn Lâm Trương Tư Mã
Nam Hải Lặc Bi

Quan miện thông nam cực
Văn chương lạc thượng đài
Chiếu tòng tam điện khứ
Bi đáo bách Man khai
Dã quán nùng hoa phát
Xuân phàm tế vũ lai
Bất tri thương hải thượng
Thiên khiển kỷ thời hồi

Đỗ Phủ

(tiễn quan Tư mã họ Trương trong viện Hàn Lâm
đi [quận] Nam Hải [trông coi việc] khắc [chữ vào] bia [đá])

([quan lớn mang áo] mũ [triều đình] đi mãi tới miền cực nam)
(bản văn từ quan lớn [Tướng quốc] chuyển xuống)
(chiếu ban từ ba điện sai ra đi)
(đến vùng trăm dân tộc Man trông coi khắc bia để khai hóa}
(quán bên đường thơm ngát mùi hoa đồng nội)
(một cánh buồm trong mưa xuân lất phất vừa cập tới)
(không biết ở nơi vùng biển xanh [xa xôi] ấy)
(thiên [tử] ngày nào mới khiến cho trở về [kinh đô]?)

Tiễn Ông Tư Mã Họ Trương

Hôm nay bác mũ mão xuôi Nam
Lời hay đã được các quan làm
Chiếu ban từ điện trên truyền xuống
Đi khắc vào bia chốn trăm Man

Hoa đồng ven quán thoảng đưa hương
Mưa xuân lất phất nhẹ vương buồm
Chẳng biết bao giờ nơi xa ấy
Lệnh truyền được thoát cảnh tha phương

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:41:29 PM

送 友 人水 國 蒹 葭 夜 有 霜
月 寒 山 色 共 蒼 蒼
誰 言 千 里 自 今 夕
離 別 杳 如 關 路 長

薛 濤

Tống Hữu Nhân

Thuỷ quốc kiêm hà dạ hữu sương
Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương
Thùy ngôn thiên lý tự kim tịch ?
Ly biệt yểu như quan lộ trường

Tiết Đào

(tiễn bạn)

(đám lau sậy bên sông ban đêm có sương phủ)
(ánh trăng lạnh cùng với màu núi đều xanh xanh)
(ai bảo rằng [chúng ta xa nhau] ngàn dặm kể từ đêm nay?)
([thực ra] sầu ly biệt [theo] dài dằng dặc trên con đường [bạn] đến quan ải)

Tiễn Bạn

Ven sông lau đọng sương đêm
Trăng tàn lạnh lẽo rọi thềm núi xanh
Đâu chỉ xa đêm đăng trình
Dặm ngàn quan ải sầu tình khôn nguôi

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:41:46 PM

送 友 人 入 蜀見 說 蠶 叢 路
崎 嶇 不 易 行
山 從 人 面 起
雲 傍 馬 頭 生
芳 樹 籠 秦 棧
春 流 繞 蜀 城
升 沈 應 已 定
不 必 問 君 平

李 白

Tống Hữu Nhân Nhập Thục

Kiến thuyết Tàm Tùng lộ
Kỳ khu bất dị hành
Sơn tòng nhân diện khởi
Vân bạng mã đầu sinh
Phương thụ lung Tần sạn
Xuân lưu nhiễu Thục thành
Thăng trầm ưng dĩ định
Bất tất vấn Quân Bình

Lý Bạch
(tiễn bạn đi vào xứ Thục)

(thấy nói đường vào [xứ sở vua Thục tên là] Tàm Tùng)
([rất] gập ghềnh, khúc khuỷu không dễ đi)
(núi cứ theo chân người mà chắn ngang trước mặt)
(mây [thấp] sát ngay đầu ngựa)
(cây thơm che bóng trên đường lát gỗ [làm từ] đời Tần)
(dòng nước mùa xuân chảy quanh thành đô xứ Thục)
(thời vận lên xuống [của mỗi người, trời] đã định trước)
(đâu cần phải hỏi ông [thày bói] Quân Bình !)

Tiễn Bạn Vào Đất Thục

Lối Tàm Tùng lắm khó khăn
Đường đi khúc khuỷu gập ghềnh chông gai
Núi cao như chắn mặt người
Vó câu chậm bước mây trời cản ngăn
Cây thơm che bóng đường Tần
Lối quanh thành Thục sông Xuân lững lờ
Đời thăng trầm có thiên cơ
Chả cần vấn kế ông già họ Quân

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:42:03 PM

送 友 人青 山 橫 北 郭
白 水 遶 東 城
此 地 一 為 別
孤 蓬 萬 里 征
浮 雲 游 子 意
落 日 故 人 情
揮 手 自 茲 去
蕭 蕭 班 馬 鳴

李 白

Tống hữu nhân

Thanh sơn hoành Bắc quách
Bạch thuỷ nhiễu Đông thành
Thử địa nhất vi biệt
Cô bồng vạn lý chinh
Phù vân du tử ý
Lạc nhật cố nhân tình
Huy thủ tự tư khứ
Tiêu tiêu ban mã minh

Lý Bạch

(tiễn bạn)

(núi xanh chắn ngang phía bắc quách)
(sông trong trẻo chảy quanh co phía đông thành)
(nơi đây đã một lần là nơi ly biệt)
([bạn như] ngọn cỏ bồng cô đơn đã đi xa vạn dặm rồi)
(ý của người đi xa như đám mây nổi [sao cản nổi])
( [nhưng] nắng chiều [hôm đó] đã gợi tình bạn bè [thương nhớ nhau])
(vẫy tay từ biệt nhau từ đấy)
( ngựa lìa bầy hý lên buồn bã)

Tiễn Bạn

Bắc thành một dải núi xanh
Phía đông sông bạc uốn quanh lững lờ
Tiễn người về chốn xa mờ
Cỏ bồng thân phận, thế cô dặm trường
Ý người như dải mây vương
Nắng khơi nỗi nhớ, chiều buông rã rời
Vẫy tay từ biệt nhau rồi
Ngựa xa đàn hí chao ôi não nùng !

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:42:21 PM

送 客 歸 吳江 村 秋 雨 歇
酒 盡 一 帆 飛
路 歷 波 濤 去
家 惟 坐 臥 歸
島 花 開 灼 灼
汀 柳 細 依 依
別 后 無 餘 事
還 應 掃 釣 磯

李 白

Tống khách quy Ngô

Giang thôn thu vũ yết
Tửu tận nhất phàm phi
Lộ lịch ba đào khứ
Gia duy tọa ngọa qui
Đảo hoa khai chước chước
Đinh liễu tế y y
Biệt hậu vô dư sự
Hoàn ưng tảo điếu ky

Lý Bạch
(tiễn khách về đất Ngô)

(mưa thu đã tạnh tại xóm bên sông)
(tiệc rượu xong thì một cánh buồm [lướt sóng như] bay)
(chuyến đi [hoàn toàn] trên sóng nước)
([nên trên thuyền dù] ngồi hay nằm thì cũng về tới nhà)
(hoa trên cồn nở rực rỡ)
(liễu bên bờ buông lá nhỏ thướt tha)
(tiễn khách rồi không còn chuyện gì làm nữa)
(lại phủi sạch phiền đá ngồi câu cá)

Tiễn Khách Về Đất Ngô

Bài 1
Xóm bên sông cơn mưa thu vừa ngớt
Canh rượu tàn , buồm căng gió ra khơi
Lướt sóng xuôi chỉ thoáng đã xa vời
Nghỉ chốc lát là thuyền về quê cũ
Trên bãi cồn cả thảm hoa rực rỡ
Ven bờ sông hàng liễu rũ buông lơi
Biết làm chi khi bạn đã xa rồi
Quét tảng đá ngồi thả cần câu cá

Bài 2
Tiệc tàn, mưa ngớt bên sông
Cánh buồm căng gió bập bồng thuyền xa
Phăng phăng ngàn sóng vượt qua
Nghỉ ngơi phút chốc quê nhà tới nơi
Khắp cồn rực rỡ hoa tươi
Lá mềm cành liễu buông lơi ven bờ
Bạn xa rồi, dạ ngẩn ngơ
Phủi sơ phiến đá, thẫn thờ thả câu

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:42:40 PM

送 靈 徹 上 人 還 越禪 客 無 心 錫 杖 還
沃 洲 深 處 草 堂 閒
身 隨 敝 履 經 殘 雪
手 綻 寒 衣 入 舊 山
獨 向 青 溪 依 樹 下
空 留 白 日 在 人 間
邢 堪 別 後 長 相 憶
雲 木 蒼 蒼 但 閉 關

劉 長 卿

Tống Linh Triệt Thượng Nhân Hoàn Việt

Thiền khách vô tâm tích trượng hoàn
Ốc Châu thâm xứ thảo đường nhàn
Thân tùy tệ lý kinh tàn tuyết
Thủ trán hàn y nhập cựu sơn
Độc hướng thanh khê y thụ hạ
Không lưu bạch nhật tại nhân gian
Na kham biệt hậu trường tương ức
Vân mộc thương thương đản bế quan

Lưu Trường Khanh
(tiễn Thày Linh Triệt trở về đất Việt)

(Thiền sư ung dung chống gậy tích trượng trở về)
(căn nhà cỏ an nhàn nơi cùng tận của Ốc Châu)
(chân đi dép mòn đạp trên tuyết đang tan)
(tay níu chỗ áo lạnh rách đi vào vùng núi cũ)
(một mình đi tới con suối xanh um, tựa vào một gốc cây)
(trả lại cho cõi người mặt trời đang chiếu sáng)
(sau khi từ biệt rồi, nhớ thương [Thày] khôn nguôi)
( đóng cửa nhà giữa chốn cây rừng mây phủ)

Đưa Sư Linh Triệt Trở Về Đất Việt

Chống cây thiền trượng trở về
Ốc Châu nhà cỏ thoả thuê vui đời
Dép mòn lối tuyết tan rồi
Tay co áo rách về nơi núi mờ
Đứng dựa cây, suối xanh lơ
Trả đời ánh sáng trời cho cõi người
Xa Thầy bịn rịn khôn nguôi
Cửa then đóng lại … rừng trời mù mây

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:42:55 PM

送 靈 澈 上 人蒼 蒼 竹 林 寺
杳 杳 鐘 聲 晚
荷 笠 帶 斜 陽
青 山 獨 歸 遠

劉 長 卿

Tống Linh Triệt Thượng Nhân

Thương thương Trúc lâm tự
Yểu yểu chung thanh vãn
Hạ lạp đới tà dương
Thanh sơn độc quy viễn

Lưu Trường Khanh

(tiễn thày Linh Triệt)

(chùa Trúc Lâm xanh lam [ở đằng kia])
( từ xa xa vẫn vọng lại hồi chuông buổi chiều)
([nay thày] đội nón lá sen vương ánh nắng chiều)
(một mình trên con đường núi xanh dài thăm thẳm ra về [chùa])

Tiễn Thày Linh Triệt

Xa xa Lâm tự xanh mờ
Chiều tàn văng vẳng mơ hồ tiếng chuông
Nón lá sen nhuộm ánh dương
Thong dong một bóng dặm đường xa xôi

SongNguyẽn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:43:11 PM

送 路 六 侍 御 入 朝童 稚 情 親 四 十 年
中 間 消 息 兩 茫 然
更 為 後 會 知 何 地
忽 漫 相 逢 是 別 筵
不 分 桃 花 紅 勝 錦
生 憎 柳 絮 白 於 綿
劍 南 春 色 還 無 賴
觸 忤 愁 人 到 酒 邊

杜 甫

Tống Lộ Lục Thị Ngự Nhập Triều

Đồng trĩ tình thân tứ thập niên
Trung gian tiêu tức lưỡng vong nhiên
Cánh vi hậu hội tri hà địa
Hốt mạn tương phùng thị biệt diên
Bất phận đào hoa hồng thắng cẩm
Sinh tăng liễu nhứ bạch ư miên
Kiếm Nam xuân sắc hoàn vô lại
Xúc ngỗ sầu nhân đáo tửu biên

Đỗ Phủ
(tiễn quan Thị ngự Lộ Lục Vào Triều)

(tình thân thiết hồi còn bé [đến nay] đã 40 năm)
(tin tức trong khoảng thời gian đó thật mù mờ)
(nào biết sau này sẽ gặp nhau ở đâu?)
(bỗng tình cờ gặp lại nhau trong bữa tiệc…tiễn nhau)
([tôi] chẳng ngại sắc hồng hoa đào đem so với gấm đó)
(chẳng ghen tị sắc trắng hoa liễu sánh với bông gòn)
([lại nữa] vẻ xuân ở Kiếm Nam chưa tươi thắm lắm)
([tất cả] đã làm người trong tiệc cảm thấy buồn vương)

Tiễn Quan Lộ Lục Vào Triều

Bốn mươi năm kể từ ngày quen biết
Tháng năm dài thật mờ mịt tin nhau
Biết nơi nào sẽ gặp lại mai sau
Tiệc hội ngộ…lại cũng là tiễn biệt
Đào hoa đỏ…
Sắc gấm thêu khác nét
Bông vải đâu sánh mầu liễu trắng tinh
Xuân Kiếm Nam vẫn chưa vẹn ý tính
Ly rượu tiễn cõi lòng sầu vời vợi

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:43:31 PM

送 梁 六巴 陵 一 望 洞 庭 秋
日 見 孤 峰 水 上 浮
聞 道 仙 神 不 可 接
心 隨 湖 水 共 悠 悠

張 說

Tống Luơng Lục

Ba Lăng nhất vọng Động Đình thu
Nhật kiến cô phong thủy thượng phù
Văn đạo thần tiên bất khả tiếp
Tâm tùy hồ thủy cộng du du

Trương Thuyết

(giã từ Lương Lục)

(từ Ba Lăng nhìn ra hồ Động Đình trong ngày thu)
(ngày ngày thấy một quả núi chơ vơ trồi trên mặt nước)
(nghe nói không ai có thể tiếp xúc được với thần tiên [trên núi đó])
([nên] lòng ta cứ thẫn thờ theo sóng nước hồ lăn tăn)

Tống Lương Lục

Trời thu ngắm Động Đình hồ
Một hòn núi nổi chơ vơ giữa trời
Ngóng thần tiên…uổng công thôi
Hồn theo sóng nước nổi trôi tháng ngày

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:43:48 PM

送 李 侍 郎 赴 常 州雪 晴 雲 散 北 風 寒
楚 水 吳 山 道 路 難
今 日 送 君 須 盡 醉
明 朝 相 憶 路 漫 漫

賈 至

Tống Lý Thị Lang Phó Thường Châu

Tuyết tình vân tản bắc phong hàn
Sở thủy Ngô sơn đạo lộ nan
Kim nhật tống quân tu tận tuý
Minh triêu tương ức lộ man man
Giả Chí

(tiễn quan Thị lang họ Lý đi Thường Châu)

(tuyết tạnh, mây tan, gió bấc lạnh)
(sông Sở, núi Ngô, đường đi đầy khó khăn)
(hôm nay tiễn ông phải uống thật say)
(sáng mai ông trên đường xa ta sẽ nhớ nhau khôn nguôi)

Tiễn Lý Thị Lang Đi Thường Châu

Tuyết ngừng rơi, gió se lòng
Núi Ngô, sông Sở quá mênh mông
Say đi rượu tiễn ngày ly biệt
Mai chốn xa vời nặng nhớ nhung

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:44:06 PM

送 李 端故 關 衰 草 遍
離 別 正 堪 悲
路 出 寒 雲 外
人 歸 暮 雪 時
少 孤 為 客 早
多 難 識 君 遲
掩 泣 空 相 向
風 塵 何 所 期

盧 綸

Tống Lý Đoan

Cố quan suy thảo biến
Ly biệt chính kham bi
Lộ xuất hàn vân ngoại
Nhân quy mộ tuyết thì
Thiếu cô vi khách tảo
Đa nạn thức quân trì
Yểm khấp không tương hướng
Phong trần hà sở kỳ ?

Lư Luân
(tiễn Lý Đoan)

(nơi cửa ải cũ đầy cỏ úa)
(cảnh biệt ly thật đau lòng)
(đường ra đi mây lạnh xa xa)
(người về đang chịu trận tuyết đổ)
(vì mồ côi nên sớm đã ở quê người)
(vì long đong nên quen biết ông trễ)
(nén khóc, nhìn nhau im lặng)
(trong cơn gió bụi này biết có còn gặp lại không?)

Tiễn Lý Đoan

Nơi ải xưa cỏ hoang tàn
Tiễn người lòng dạ chứa chan não nề
Kẻ đi lạnh lẽo sơn khê
Người về tuyết giá trăm bề xót xa
Tha hương vì thiếu mẹ cha
Đời nhiều cơ cực, ông là tri âm
Ngậm ngùi trao mắt âm thầm
Mai sau nào biết có lần gặp không ?

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:44:23 PM

送 孟 浩 然 之 廣 陵故 人 西 辭 黃 鶴 樓
煙 花 三 月 下 揚 州
孤 帆 遠 影 碧 空 盡
唯 見 長 江 天 際 流

李 白

Tống Mạnh Hạo Nhiên Chi Quảng Lăng

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc Lâu
Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu

Lý Bạch

(Tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng [tức Dương Châu])

(bạn cũ dời lầu Hoàng Hạc từ phía tây)
(để xuống Dương Châu tháng 3 đầy hoa trong sương khói)
(hình ảnh cánh buồm cô đơn mất hẳn nơi không gian xanh biếc)
(chỉ còn thấy dòng sông Trường Giang chảy hoài về cuối trời)

Tiễn Mạnh Hạo Nhiên

Hạc Lầu tiễn bạn ra đi
Tháng ba sương phủ nẻo về Quảng Lăng
Cánh buồm khuất nẻo xa xăm
Lòng buồn ngơ ngẩn theo giòng Trường giang

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 17, 2009 11:44:52 PM

送 魏 萬 之 京朝 聞 遊 子 唱 驪 歌
昨 夜 微 霜 初 度 河
鴻 雁 不 堪 愁 裡 聽
雲 山 況 是 客 中 過
關 城 樹 色 催 寒 近
御 苑 砧 聲 向 晚 多
莫 見 長 安 行 樂 處
空 令 歲 月 易 蹉 跎

李 頎

Tống Ngụy Vạn chi kinh

Triêu văn du tử xướng ly ca
Tạc dạ vi sương sơ độ hà
Hồng nhạn bất kham sầu lý thính
Vân sơn huống thị khách trung qua
Quan thành thụ sắc thôi hàn cận
Ngự uyển châm thanh hướng vãn đa
Mạc kiến Trường An hành lạc xứ
Không linh tuế nguyệt dị sa đà

Lý Kỳ
(tiễn đưa Ngụy Vạn lên Kinh đô)

(buổi sáng nghe thấy người lên đường hát bài ly biệt)
(đêm hôm qua sương nhẹ đã bay qua sông)
(đang buồn rầu nên không chịu nổi tiếng hồng nhạn kêu)
(huồng hồ còn đang phải vượt qua rặng núi có mây phủ)
(sắc cây trong cổng thành báo hiệu cơn lạnh sắp tới)
(buổi chiều tiếng chày nện giặt áo vang trong vườn ngự)
(đừng có thấy Trường An là nơi ăn chơi)
(mà để cho năm tháng dể dàng trôi qua uổng phí)

Tiễn Ngụy Vạn Đi Kinh Đô

Bài từ biệt vang lên khi hừng sáng
Sương đêm mờ vừa hờ hững qua sông
Lòng sầu vời vợi
Tiếng nhạn thêm ray rứt bận lòng
Huống chi chẳng được thong dong
Đường đi cách trở trập trùng núi mây
Sớm thành ải heo may gió dập
Tiếng chầy chiều khua đập ngự viên
Dù Trường An đất thần tiên
Đừng nên uổng phí triền miên tháng ngày

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:38:39 PM

從 軍 行烽 火 照 西 京
心 中 自 不 平
牙 璋 辭 鳳 闕
鐵 騎 繞 龍 城
雪 暗 凋 旗 畫
風 多 雜 鼓 聲
寧 為 百 夫 長
勝 作 一 書 生

楊 炯

Tòng quân hành

Phong hoả chiếu Tây kinh
Tâm trung tự bất bình
Nha chương từ Phượng khuyết
Thiết kỵ nhiễu Long thành
Tuyết ám điêu kỳ họa
Phong đa tạp cổ thanh
Ninh vi bách phu trưởng
Thắng tác nhất thư sinh

Dương Quýnh

(bài ca tòng quân)

(lửa hiệu [báo nguy] chiếu tới Tây kinh [Trường An])
(trong lòng cảm thấy bực tức)
([lãnh] thẻ ngà [điều quân] giã từ cửa Phượng [của Trường An])
(mang quân thiết kỵ bao vây Long thành)
(tuyết làm mờ nét vẽ trên ngọn cờ bạc màu)
(trong gió có nhiều thứ tiếng trống)
(thà trông coi 100 quân)
(còn hơn làm một anh học trò [yếu đuối])

Bài Ca Tòng Quân

Tây Kinh lửa báo ngập trời
Khiến lòng nam tử đứng ngồi chẳng yên
Tiền quân đã vượt Khuyết môn
Long thành vó ngựa dập dồn gần xa
Trắng phau tuyết nhạt sắc cờ
Trống vang cấp báo cõi bờ can qua
Thà coi trăm lính xông pha
Còn hơn làm gã trói gà thư sinh

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:39:39 PM

侍 從 遊 宿 溫 泉羽 林 十 二 將
羅 列 應 星 文
霜 仗 懸 秋 月
霓 旌 卷 夜 雲
嚴 更 千 戶 肅
清 樂 九 天 聞
日 出 膽 佳 氣
蔥 蔥 繞 聖 君

李 白

Thị Tòng Du Túc Ôn Tuyền

Vũ Lâm thập nhị tướng
La liệt ứng tinh văn
Sương trượng huyền thu nguyệt
Nghê tinh quyển dạ vân
Nghiêm canh thiên hộ túc
Thanh nhạc cửu thiên văn
Nhật xuất chiêm giai khí
Thông thông nhiễu thánh vương

Lý Bạch

(theo hầu vua đi chơi và ngủ lại ở suối nước ấm)

(mười hai tướng trong đoàn quân Vũ Lâm)
(dàn hàng theo vị trí các ngôi sao trên trời)
(giáo mác thẳng tắp dưới sương đêm thu)
(cờ ngũ sắc bay phần phật trong mây thấp)
(canh phòng nghiêm túc mọi nóc gia cư)
(nhạc thanh tao vang tới chín từng trời)
(mặt trời mọc, ngắm xem khí tốt lành)
(và hưng vượng đang tỏa quanh vị vua thánh)

Hầu Vua Đi Chơi

Vũ Lâm mười hai tướng
Đội ngũ như sao trời
Treo trăng thu trên đầu trưọng chơi vơi
Cờ vồng cuốn tựa mây đêm cuồn cuộn
Lính nghiêm gác mọi nẻo đường, thôn xóm
Nhạc thanh cao vang dậy chín tầng mây
Khí trong lành bàng bạc lúc sớm mai
Như quần tụ vờn bao quanh thánh đế

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:40:21 PM

送 崔 九歸 山 深 淺 去
須 盡 邱 壑 美
莫 學 武 陵 人
暫 遊 桃 花 裏

裴 迪

Tống Thôi Cửu

Quy sơn thâm thiển khứ
Tu tận khâu hác mỹ
Mạc học Vũ Lăng nhân
Tạm du đào hoa lý

Bùi Địch

(tiễn Thôi Cửu)

([ông]ẩn dật chốn núi non dù gần hay xa)
(cũng phải thấy được vẻ đẹp của gò cao hay hang sâu [mà lưu luyền])
(đừng có học thói người ở đất Vũ Lăng)
([họ] chỉ rong chơi chốc lát xứ hoa đào [rồi bỏ đi])

Tiễn Thôi Cửu

Dù gần hay xa xôi
Cảnh gò hang tuyệt vời
Đừng theo Vũ Lăng nhé
Hoa đào ngắm chút thôi

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:43:07 PM

送 張 舍 人 之 江 東張 翰 江 東 去
正 值 秋 風 時
天 清 一 雁 遠
海 闊 孤 帆 遲
白 日 行 欲 暮
滄 波 杳 難 期
吳 洲 如 見 月
千 裡 幸 相 思

李 白

Tống Trương Xá Nhân Chi Giang Đông

Trương Hàn Giang Đông khứ
Chính thị thu phong thì
Thiên thanh nhất nhạn viễn
Hải khoát cô phàm trì
Bạch nhật hành dục mộ
Thương ba yểu nan kỳ
Ngô Châu như kiến nguyệt
Thiên lý hạnh tương tư

Lý Bạch
Tống Trương Xá Nhân Chi Giang Đông (tiễn quan Xá nhân họ Trương đi Giang Đông)

(Trương Hàn đi Giang Đông)
(đúng vào lúc gió thu đang nổi)
(trên trời xanh một cánh nhạn bay xa)
(trên biển cả cánh buồm cô đơn từ từ di chuyển )
(ánh nắng bớt dần để chiều về)
(sóng biếc muôn trùng khó nghĩ đến ngày gặp lại)
(nếu như [ông ở] Ngô Châu [hay] ngắm trăng)
(thì dù xa nhau vạn dặm [coi như] ta vẫn nhớ về nhau)

Tiễn Họ Trương Đi Giang Đông

Tiễn người đi chốn Giang Đông
Gió thu man mác lạnh lùng buồn thay
Trời trong một cánh nhạn bay
Buồm căng đơn chiếc sóng lay bập bềnh
Bóng chiều bảng lảng buồn tênh
Làm sao gặp lại. . . biển xanh ngút ngàn
Ngô Châu dõi ánh trăng vàng
Biết rằng ngàn dặm vẫn hằng nhớ nhau

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:45:16 PM

送 張 舍 人 之 江 東張 翰 江 東 去
正 值 秋 風 時
天 清 一 雁 遠
海 闊 孤 帆 遲
白 日 行 欲 暮
滄 波 杳 難 期
吳 洲 如 見 月
千 裡 幸 相 思

李 白

Tống Trương Xá Nhân Chi Giang Đông

Trương Hàn Giang Đông khứ
Chính thị thu phong thì
Thiên thanh nhất nhạn viễn
Hải khoát cô phàm trì
Bạch nhật hành dục mộ
Thương ba yểu nan kỳ
Ngô Châu như kiến nguyệt
Thiên lý hạnh tương tư

Lý Bạch
Tống Trương Xá Nhân Chi Giang Đông (tiễn quan Xá nhân họ Trương đi Giang Đông)

(Trương Hàn đi Giang Đông)
(đúng vào lúc gió thu đang nổi)
(trên trời xanh một cánh nhạn bay xa)
(trên biển cả cánh buồm cô đơn từ từ di chuyển )
(ánh nắng bớt dần để chiều về)
(sóng biếc muôn trùng khó nghĩ đến ngày gặp lại)
(nếu như [ông ở] Ngô Châu [hay] ngắm trăng)
(thì dù xa nhau vạn dặm [coi như] ta vẫn nhớ về nhau)

Tiễn Họ Trương Đi Giang Đông

Tiễn người đi chốn Giang Đông
Gió thu man mác lạnh lùng buồn thay
Trời trong một cánh nhạn bay
Buồm căng đơn chiếc sóng lay bập bềnh
Bóng chiều bảng lảng buồn tênh
Làm sao gặp lại. . . biển xanh ngút ngàn
Ngô Châu dõi ánh trăng vàng
Biết rằng ngàn dặm vẫn hằng nhớ nhau

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:50:30 PM

送 司 馬 道 士 遊 天 台羽 客 笙 歌 此 地 違
離 筵 數 處 白 雲 飛
蓬 萊 闕 下 長 相 憶
桐 柏 山 頭 去 不 歸

宋 之 問

Tống Tư Mã Đạo Sĩ Du Thiên Thai

Vũ khách sanh ca thử địa vi
Ly diên sổ xứ bạch vân phi
Bồng Lai khuyết hạ trường tương ức
Đồng Bách sơn đầu khứ bất hoàn
Tống Chi Vấn

(tiễn đạo sĩ Tư Mã đi chơi cõi Thiên Thai)

(nơi này ca hát để chia tay ngườ i tiên)
(tiệc xong [đạo sĩ cưỡi] mây trắng bay đi vài nơi nữa)
([những người ở] cung Bồng Lai nhớ [ông] nhiều)
([đạo sĩ bay tới] đầu núi Đồng Bách thì không về nữa)

Tiễn Đạo Sĩ Tư Mã Đi Chơi Thiên Thai

Tiếng nhạc trỗi tiễn người vào tiên cảnh
Canh tiệc tàn đáp mây trắng ngao du
Nơi Bồng Lai nhớ mãi phút tạ từ
Đỉnh Đồng Bách người đi không trở lại

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:51:13 PM

送 遠帶 甲 滿 天 地
胡 為 君 遠 行
親 朋 盡 一 哭
鞍 馬 去 孤 城
草 木 歲 月 晚
關 河 霜 雪 清
別 離 已 昨 日
因 見 古 人 情

杜 甫

Tống viễn

Đới giáp mãn thiên địa
Hồ vi quân viễn hành
Thân bằng tận nhất khốc
Yên mã khứ cô thành
Thảo mộc tuế nguyệt vãn
Quan hà sương tuyết thanh
Biệt ly dĩ tạc nhật
Nhân kiến cổ nhân tình

Đỗ Phủ

(tiễn người đi xa)

(giặc giã đang khắp trong trời đất)
(vì sao ông lại phải đi xa)
(người thân và bạn bè thảy đều khóc thương)
([ông lên] yên ngựa đi tới thành phố cô liêu)
(cây cỏ tàn cùng năm tháng)
(nơi cửa ải đầu sông sưong tuyết trong trẻo)
(mới chia tay hôm qua thôi)
(nhân đó thấy được tình cảm của người xưa [khi xa nhau])

Tiễn Người Đi

Binh biến dậy khắp nơi
Bước chinh nhân rối bời
Bạn bè cùng ướt lệ
Yên cương đi xa xôi
……….
Cây cỏ dần úa mầu
Nơi cửa ải, giang đầu
Qua lần chia tay ấy
Lòng thấu được niềm đau

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 7:52:06 PM

送 武 文 淥花 映 垂 楊 溪 水 清
微 風 林 裡 一 枝 輕
即 今 江 北 還 如 此
愁 殺 江 南 離 別 情

常 建

Tống Vũ Văn Lục
Hoa ánh thùy dương,khê thủy thanh
Vi phong lâm lý nhất chi khinh
Tức kim Giang Bắc hoàn như thử
Sầu sát Giang Nam ly biệt tình

Thường Kiến

(tiễn Vũ Văn Lục)

(hoa tươi thắm, dương liễu rủ, nước suối trong)
(gió nhẹ thổi cong một cành cây trong rừng)
(hôm nay ở Giang Bắc còn [đẹp] như thế)
(thì nỗi buồn ly biệt [ông đi] Giang Nam sẽ đau biết chừng nào!)

Tiễn Đưa Vũ Văn Lục

Hoa tươi, liễu rủ, suối trong xanh
Rừng vắng hiu hiu gió lay cành
Giang Bắc hôm nay trời đẹp quá
Nỗi buồn Nam tiễn quá mông mênh

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:47:20 PM

送 王 十 八 歸 山
寄 題 仙 遊 寺曾 於 太 白 峰 前 住
數 到 仙 遊 寺 裡 來
黑 水 澄 時 潭 底 出
白 雲 破 處 洞 門 開
林 間 煖 酒 燒 紅 葉
石 上 題 詩 掃 綠 苔
惆 悵 舊 遊 無 復 到
菊 花 時 節 羨 君 回

白 居 易

Tống Vương Thập Bát Quy Sơn
Ký Đề Tiên Du Tự

Tằng ư Thái Bạch phong tiền trú
Sồ đáo Tiên Du tự lý lai
Hắc thủy trừng thì đàm để xuất
Bạch vân phá xứ động môn khai
Lâm gian noãn tửu thiêu hồng diệp
Thạch thượng đề thi tảo lục đài
Trù trướng cựu du vô phục đáo
Cúc hoa thời tiết tiện quân hồi

Bạch Cư Dị

(tiễn Vương Mười Tám về núi,
viết gửi chùa Tiên Du)

([ta] đã từng trú ngụ ở mặt trước núi Thái Bạch)
(đã từng đến thăm chùa Tiên Du vài lần)
(nước đục [đen] lắng xuống trông thấy tận đáy đầm)
(mây trắng tản đi cửa động [thấy như] mở rộng}
(đốt lá khô [đỏ] trong rừng mà hâm rượu}
(quét rêu xanh trên đá [mà ngồi] viết bài thơ)
(lòng buồn vì không được đến nơi đã thăm cũ)
(mừng ông trở về đúng vào lúc hoa cúc nở)

Đưa Vương Mười Tám Về Núi

Vùng Thái Bạch xưa kia đã ở
Đôi lần vào dạo cảnh Tiên Du
Nước đen lắng, đầm trông suốt đáy
Động hiện ra lúc tản sương mù
Lấy lá đỏ trong rừng hâm rượu
Phủi rêu xanh trên đá đề thơ
Lòng buồn chẳng được về chốn cũ
Mừng thấy người khi cúc đơm hoa

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:48:00 PM

池 畔結 構 池 西
疏 理 池 東 樹
此 意 人 不 知
欲 為 待 月 處

白 居 易

Trì Bạn

Kết cấu trì tây lang
Sơ lý trì đông thụ
Thử ý nhân bất tri
Dục vi đãi nguyệt xứ

Bạch Cư Dị

Bên Bờ Ao

(bên bờ ao phía tây cất một nhà ngang)
(bên bờ ao phía đông trồng lưa thưa vài cây)
([thâm] ý này người ngoài không biết được đâu)
([ta] muốn làm chỗ chờ trăng [lên])

Bên Bờ Ao

Bờ tây ao một mái tranh
Bờ đông lác đác lá cành tuyệt ghê
Ai mà biết dụng ý gì
Nơi chờ trăng mọc còn chi thú bằng

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:48:36 PM

池 上小 媧 撐 小 艇
偷 採 白 蓮 回
不 解 藏 蹤 跡
浮 萍 一 道 開

白 居 易

Trì Thượng

Tiểu oa sanh tiểu đĩnh
Thâu thái bạch liên hồi
Bất giải tàng tung tích
Phù bình nhất đạo khai

Bạch Cư Dị

(trên ao)

(cô gái nhỏ chèo chiếc ghe nhỏ)
(hái trộm hoa sen trắng trở về)
([vì ngây thơ cô] không bôi xóa dấu vết)
([nên] đã để lại một vệt đi trên bèo nổi)

Trên Ao

Kìa cô gái nhỏ
Chèo chiếc thuyền con
Trôm bông sen trắng mà quên
Xoá đi dấu vết thuyền len đám bèo

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:49:12 PM

趙 村 紅 杏趙 村 紅 杏 一 年 開
十 五 年 中 看 幾 回
七 十 三 人 難 再 到
今 年 來 是 別 花 來

白 居 易

Triệu Thôn Hồng Hạnh

Triệu thôn ồng hạnh nhất niên khai
Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi
Thất thập tam nhân nan tái đáo
Kim niên lai thị biệt hoa lai

Bạch Cư Dị

(hoa hạnh đỏ ở thôn Triệu)
(hoa hạnh đỏ ở thôn Triệu năm nào cũng nở)
(trong 15 năm [ta] có lại xem vài lần)
(người 73 tuổi khó mà lại thăm hoài)
([cho nên] năm nay đến là để từ biệt hoa mà đến)

Hoa Hồng Hạnh Thôn Triệu

Mỗi năm hồng hạnh nở hoa
Mười lăm mùa được ngắm qua vài lần
Tuổi giờ đã bẩy ba Xuân
Đây lần từ tạ … tình trần thế thôi

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:49:42 PM

滁 州 西 澗獨 怜 幽 草 澗 邊 生
上 有 黃 鸝 深 樹 鳴
春 潮 帶 雨 晚 來 急
野 渡 無 人 舟 自 橫

韋應物

Trừ Châu Tây Giản

Độc lân u thảo giản biên sinh
Thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh
Xuân triều đái vũ vãn lai cấp
Dã độ vô nhân chu tự hoành

Vi Ứng Vật

(con suối ở phía tây Trừ Châu)

([ta] chỉ thương cỏ âm u mọc bên bờ suối)
(bên trên có chim hoàng anh ẩn trong cây um tùm hót ra)
(thủy triều mùa xuân gặp cơn mưa chiều càng chảy xiết)
(đò ngang xứ quê vắng khách tự xoay ngang)

Con suối ở phía tây Trừ Châu

Hẩm hiu bụi cỏ ven bờ
Con chim oanh hót líu lo trên cành
Mưa xuân nước xiết rút nhanh
Con đò vắng khách xoay quanh vật vờ

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:50:13 PM

除 夜 宿 石 橋 驛旅 館 誰 相 問
寒 燈 獨 可 親
一 年 將 盡 夜
萬 里 未 歸 人
寥 落 悲 前 事
支 離 笑 此 身
愁 顏 與 衰 鬢
明 日 又 逢 春

戴 叔 倫

Trừ Dạ Túc Thạch Đầu Dịch

Lữ quán thùy tương vấn
Hàn đăng độc khả thân
Nhất niên tương tận dạ
Vạn lý vị qui nhân
Liêu lạc bi tiền sự
Chi ly tiếu thử thân
Sầu nhan dữ suy mấn
Minh nhật hựu phùng xuân

Đới Thúc Luân
(đêm cuối năm ở quán trọ Thạch Đầu)

(đang ở quán trọ thì còn ai lại thăm hỏi)
(chỉ còn ngọn đèn lạnh lẽo là thân thiết mà thôi)
(đêm nay năm sắp hết)
(mà người [lưu lạc] vạn dặm [là ta] vẫn chưa trở về)
(trong cô liêu và lưu lạc, nghĩ thương cho các việc [thất bại] trước)
(nhưng ngẫm cho cùng thì mình lại cười chính mình)
(với cái mặt buồn bã và mớ tóc bơ phờ này)
(ngày mai ta cũng đón xuân thôi)

Quán Trọ Đêm Cuối Năm

Còn ai nơi quán trọ này
Một thân bầu bạn cùng cây đèn mờ
Năm qua, đêm hết thẫn thờ
Nhớ quê chẳng kịp về chờ đón xuân
Ngẫm bao chuyện cũ phân vân
Cưòi mình thật lắm gian truân trong đời
Mặt xơ xác, tóc rối bời
Vậy mà mai cũng cùng người đón xuân

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:54:51 PM

除 夜 有 懷五 更 鐘 漏 欲 相 催
四 氣 推 遷 往 復 迴
帳 裏 殘 燈 才 去 焰
爐 中 香 氣 盡 成 灰
漸 看 春 逼 芙 蓉 枕
頓 覺 寒 銷 竹 葉 杯
守 歲 家 家 應 未 臥
相 思 那 得 夢 魂 來

孟 浩 然

Trừ Dạ Hữu Hoài

Ngũ canh chung lậu dục tương thôi
Tứ khí thôi thiên vãng phục hồi
Trướng lý tàn đang tài khứ diệm
Lô trung hương khí tận thành tro
Tiệm khan xuân bức phù dung chẩm
Đốn giác hàn tiêu Trúc Diệp bôi
Thủ tuế gia gia ưng vị ngọa
Tương tư na đắc mộng hồn lai

Mạnh Hạo Nhiên

(nỗi nhớ nhung đêm cuối năm)

(chuông báo và đồng hồ nước như giục giã nhau trong năm canh [cuối])
(bốn mùa theo nhau cứ đi rồi lại về)
(trong phòng ngọn đèn hết dầu vừa tắt lửa)
(trong lò hương thơm đã tỏa hết chỉ còn lại tro tàn)
([ta] cảm thấy hương xuân đang từ từ thấm vào gối sen)
([và] chợt nhận ra chén rượu Trúc Diệp đã nguội lạnh rồi)
(níu kéo năm [cũ] nhà nhà chưa chịu đi nằm)
(thì hồn của những kẻ nhớ nhau làm sao đến với nhau trong mộng được)

Nỗi Nhớ Nhung Đêm Cuối Năm

Tiếng chuông báo đổi canh như thúc giục
Năm bốn mùa hết đến lại đi thôi
Ngọn đèn mờ trong trướng bấc tàn rồi
Lò hương nhạt, chỉ còn tro vương vãi
Gối phù dung hương xuân dần thấm tới
Nhưng ô kìa ly Trúc Diệp lạnh tanh
Luyến thời gian nên dỗ giấc không đành
Thì nhung nhớ sao tìm mơ gặp được

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:55:25 PM

竹 枝 詞瞿 塘 峽 口 冷 煙 低
白 帝 城 頭 日 向 西
唱 到 竹 枝 聲 咽 處
寒 猿 晴 鳥 一 時 啼

白 居 易

Trúc Chi Từ

Cồ Đường giáp khẩu lãnh yên đê
Bạch Đế thành đầu nhật hướng tê
Xướng đáo “Trúc Chi” thanh yết xứ
Hàn viên tình điểu nhất thời đề

Bạch Cư Dị

(bài thơ “Cành Trúc”)

(sương khói lạnh ở khe núi Cồ Đường xuống thấp)
(mặt trời đã ngả phía tây thành Bạch Đế)
(bài thơ “Cành Trúc” ai ngâm lên giọng nghẹn ngào)
([khiến] vượn lạnh lùng, chim khô khan bỗng cùng kêu lên)

Bài Thơ Cành Trúc

Hẻm núi Cồ sương khói mờ xuống thấp
Bạch Đế thành vừng dương đã xế tà
Ai ngâm nga bài Cành Trúc xót xa
Làm chim vượn cùng hú kêu não nuột

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:55:54 PM

竹 枝 詞楊 柳 青 青 江 水 平
聞 郎 江 上 唱 歌 聲
東 邊 日 出 西 邊 雨
道 是 無 晴 還 有 晴

劉 禹 錫

Trúc chi từ
Dương liễu thanh thanh giang thủy bình
Văn lang giang thượng xướng ca thanh
Đông biên nhật xuất tây biên vũ
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình

Lưu Vũ Tích

(bài ca Cành Trúc)

([trên bờ] dương liễu xanh mướt, mặt sông phẳng lặng)
(lắng nghe tiếng chàng hát [đâu đó] trên sông)
([lúc này] phía đông đang nắng, phía tây đang mưa)
(bảo là trời không tạnh [vô tình] nhưng lại là tạnh [hữu tình])

Bài Ca Cành Trúc

Nước sông lặng
Bờ xanh xanh liễu rủ
Tiếng bổng trầm giọng lơi lả trên sông
Phương tây mưa
Trời lại nắng phương đông
Lời trong sáng … ý lồng điều cợt nhả

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:56:29 PM

竹 樓傲 吏 身 閒 笑 五 侯
西 江 取 竹 起 高 樓
南 風 不 用 蒲 葵 扇
紗 帽 閒 眠 對 水 鷗

李 嘉 祐

Trúc Lâu

Ngạo lại thân nhàn tiếu ngũ hầu
Tây giang thủ trúc khởi cao lâu
Nam phong bất dụng bồ quỳ phiến
Sa mạo nhàn miên đối thủy phong

Lý Gia Hựu

(nhà lầu bằng tre)

(làm quan chức nhỏ, việc ít, cười ngạo bọn quan lớn)
(bên bờ tây dòng sông lấy tre cất lầu cao)
([sẵn có] gió nồm, đâu cần dùng tới quạt lá cọ)
(đội mũ lụa mà ngủ an nhàn trước đám chim nước)

Lầu Trúc

Có đâu như đám tước hầu
Ta về lấy trúc cất lầu thảnh thơi
Quạt đồng gió nội đủ rồi
Ngủ chùm mũ lụa, chim trời vây quanh

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:57:07 PM

竹 里 館獨 坐 幽 篁 裡
彈 琴 復 長 嘯
深 林 人 不 知
明 月 來 相 照

王 維

Trúc Lý Quán

Độc tọa u hoàng lý
Đàn cầm phục trường khiếu
Thâm lâm nhân bất tri
Minh nguyệt lai tương chiếu

Vương Duy

Quán Trúc lý

(ngồi một mình trong đám trúc tĩnh lặng)
(ta gảy đàn và còn huýt sáo nữa)
(trong rừng sâu nên không có ai biết cả)
(chỉ có trăng sáng tới chiếu lên ta)

Quán Trúc Lý

Ngồi riêng bên đám trúc xanh
Sáo theo đàn dạo một mình vang vang
Giữa rừng ai biết mà màng
Chỉ ta cùng với trăng vàng tri âm

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, May 29, 2009 11:57:42 PM

重 陽節 物 驚 心 兩 鬢 華
東 籬 空 遶 未 開 花
百 年 將 半 仕 三 已
五 畝 就 荒 天 一 涯
豈 有 白 衣 來 剝 啄
一 從 烏 帽 自 欹 斜
真 成 獨 坐 空 搔 首
門 柳 蕭 蕭 噪 暮 鴉

高 適

Trùng Dương

Tiết vật kinh tâm lưỡng mấn hoa

Đông ly không nhiễu vị khai hoa
Bách niên tương bán sĩ tam dĩ
Ngũ mẫu tựu hoang thiên nhất nha
Khởi hữu bạch y lai bác trác
Nhất tòng ô mạo tự y tà
Chân thành độc tọa không tao thủ
Môn liễu tiêu tiêu táo mộ nha

Cao Thích
(tiết mùng 9 tháng 9)
([nhìn] cảnh vật mà giật mình, hai bên tóc mai đã hoa râm rồi)
(hàng rào vòng quanh phía đông chưa ra hoa)
(sắp nửa đời người mà đã ba lần từ quan)
(trở về một góc trời với 5 mẩu đất hoang)
(đâu có bọn áo trắng lại quấy rầy)
(từ khi nghiêng ngả với chiếc mũ đen)
(đúng là ta đang ngồi một mình gãi đầu suông)
([chỉ có] đàn quạ chiều đang kêu xao xác trên cây liễu ngoài cổng)

Tiết Trùng Dương

Đầu nhuốm bạc giữa cảnh đời ảm đạm
Bờ dậu đông chẳng có lấy nụ hoa
Phẩm khước từ ba lần khểnh nằm nhà
Vườn năm mẫu chẳng trông nom hoang phế
Bọn áo trắng muốn quấy rầy há dễ
Từ khi đầu nghiêng ngả chiếc mũ đen
Thực đang ngồi xoa tóc chán đua chen
Chiều nhìn quạ om xòm trên cây liễu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:27:03 AM

重 陽 蓆 上 賦 白 菊滿 園 花 菊 鬱 金 黃
中 有 孤 叢 色 白 霜
還 似 今 朝 歌 舞 席
白 頭 翁 入 少 年 場

白 居 易

Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc

Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng
Trung hữu cô tùng sắc tự sương
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường

Bạch Cư Dị
(trong tiệc ngày Trùng Dương, vịnh hoa cúc trắng)

(khắp vườn hoa cúc sắc vàng như nghệ)
(trong đó có lẫn một khóm cúc sắc [trắng] như sương khói)
(giống như sáng nay trong tiệc có ca và múa)
([một] ông tóc bạc dự chung với đám thiếu niên)

Bài Phú Bạch Cúc Ngày Trùng Dương

Đầy vườn hoa cúc tươi vàng
Một chùm hoa trắng như sương lạc loài
Khác chi buổi tiệc sáng nay
Lẫn trong đám trẻ một người tóc sương

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:27:36 AM

中 秋 月萬 里 清 光 不 可 思
偏 愁 益 恨 繞 天 涯
誰 人 隴 外 久 征 戍
何 處 庭 前 盡 別 離
失 寵 故 姬 歸 院 夜
沒 藩 老 將 上 樓 時
照 他 幾 此 人 腸 斷
玉 兔 銀 蟾 遠 不 知

白 居 易

Trung Thu Nguyệt

Vạn lý thanh quang bất khả tư
Thiên sầu ích hận nhiễu thiên nhai
Thùy nhân lũng ngoại cửu chinh thú
Hà xứ đình tiền tận biệt ly
Thất sủng cố cơ quy viện dạ
Một phiên lão tướng thướng lâu thì
Chiếu tha kỷ thử nhân trường đoạn
Ngọc thố ngân thiềm viễn bất tri

Bạch Cư Dị

(trăng rầm tháng 8)

(trời trong sáng cả vạn dặm không thể nghĩ bàn)
([nhưng] khắp nơi đầy những sầu hận chồng chất)
([này] ai là người đã lâu trấn đóng gò bãi xa xôi?)
([nào] cảnh biệt ly não lòng trước cửa gia đình)
([nào] những đêm buồn cung nhân bị vua thất sủng trở về)
(lúc tướng già mất đất [uể oải] leo lên lầu)
([trăng rầm] chiếu vào những lúc ruột đau như cắt của họ)
([thì quả thực] thỏ ngọc, cóc bạc ở quá xa nên không biết)

Trăng Trung Thu

Trời trong vắt ánh trăng thu vằng vặc
Nỗi giận hờn, buồn bực khó nguôi ngoai
Ngoài chốn xa kiếp lính thú bao người
Đời khắp nẻo cảnh biệt ly não nuột
Phi thất sủng trở lại cung chua xót
Tướng về già mỏi gối cố leo lầu
Sáng làm chi cho thêm nỗi nghẹn ngào
Nào thỏ ngọc, nào cóc vàng đoảng hậu

SongNguyẽn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:28:08 AM

中 秋秋 景 今 宵 半
天 高 月 偣 明
南 樓 誰 宴 賞
絲 竹 奏 清 聲

杜 甫

Trung Thu

Thu cảnh kim tiêu bán
Thiên cao nguyệt bội minh
Nam lâu thùy yến thưởng
Ty trúc tấu thanh thanh

Đỗ Phủ

(tiết giữa mùa thu)

(đến đêm nay là mùa thu đã qua được một nửa rồi)
(trời như cao hơn và trăng sáng hơn)
(lầu phía nam người ta đang thết tiệc)
(tiếng tơ tiếng trúc vang lên trong trẻo)

Trung Thu

Đêm nay đã nửa thu rồi
Trời cao trăng tỏ vòm trời sáng trong
Lầu Nam yến tiệc tưng bừng
Sáo đàn cao vút mênh mông xa vời

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:28:41 AM

長 安 春 望東 風 吹 雨 過 青 山
卻 望 千 門 草 色 閒
家 在 夢 中 何 日 到
春 來 江 上 幾 人 還
川 原 繚 繞 浮 雲 外
宮 闕 參 差 落 照 間
誰 念 為 儒 逢 世 難
獨 將 衰 鬢 客 秦 門

盧 綸

Trường An Xuân Vọng

Đông phong xuy vũ quá thanh sơn
Khước vọng thiên môn thảo sắc nhàn
Gia tại mộng trung hà nhật đáo
Xuân lai giang thượng kỷ nhân hoàn
Xuyên nguyên liễu nhiễu phù vân ngoại
Cung khuyết sâm si lạc chiếu gian
Thùy niệm vi nho phùng thế nạn
Độc tương suy mấn khách Tần môn

Lư Luân
(ngắm cảnh xuân ở Trường An)

(gió đông đã đưa các trận mưa qua bên kia sườn núi xanh)
(nên thấy nhà nhà trong màu cỏ tươi thanh thản)
(ngôi nhà trong mộng của ta ngày nào mới tới đuợc)
(xuân đã tới rồi mà trên sông thấy có mấy ai trở về)
(sông chảy quanh co trong đồng cỏ dưới đám mây trôi)
(cung điện nhấp nhô trong nắng xế chiều)
(nào ai biết cho kẻ nhà nho này đang gặp cơn hoạn nạn trên đời)
(một mình với mái tóc bơ phờ làm kẻ xa nhà nơi cửa Tần này)

Ngày Xuân Ngắm Cảnh Trường An

Gió đẩy mưa đi
Núi biếc xanh
Lặng nhìn khung cảnh kinh thành
Hiền hòa giữa đám cỏ xanh êm đềm
Ngôi nhà mộng hẳn tạm quên
Sông xuân vắng cảnh đoàn viên trở về
Khuyết cung ẩn hiện chiều đi
Dòng sông uốn lượn
Lê thê mây trời
Ải Tần một bóng rã rời

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:31:00 AM

長 安 正 月 十 五 日喧 喧 車 騎 帝 王 州
羈 病 無 心 逐 勝 遊
明 月 春 風 三 五 夜
萬 人 行 樂 一 人 愁

白 居 易

Trường An Chính Nguyệt Thập Ngũ Nhật

Huyên huyên xa kỵ đế vương châu
Ky bệnh vô tâm trục thắng du
Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ
Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu

Bạch Cư Dị

(ngày rằm tháng giêng ở Trường An)

(ngựa xe chạy huyên náo chốn đế đô)
(sống nhờ đất khách lại lâm bệnh, chẳng thiết gì đi ngoạn cảnh)
(đêm rằm trăng thật sáng và gió thật mát)
(cả vạn người vui thú nhưng có một người buồn bã)

Rằm Tháng Giêng Nơi Trường An

Đế đô xe ngựa dập dìu
Một thân bệnh tật buồn thiu quê người
Trời đêm trăng sáng rạng ngời
Muôn người nhộn nhịp mình tôi rũ sầu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:31:54 AM

長 干 行 二 首其 一
君 家 何 處 住
妾 住 在 橫 塘
停 船 暫 借 問
或 恐 是 同 鄉

具 二
家 臨 九 江 水
來 去 九 江 側
同 是 長 干 人
生 小 不 相 識

崔 顥

Trường Can hành nhị thủ

kỳ nhất
Quân gia hà xứ trú
Thiếp trú tại Hoành Đường
Đình thuyền tạm tá vấn
Hoặc khủng thị đồng hương

kỳ nhị
Gia lâm Cửu Giang thủy
Lai khứ Cửu Giang trắc
Đồng thị Trường Can nhân
Sinh tiểu bất tương thức

Thôi Hiệu
(hai bài ca làng Trường Can )

(bài 1)
(nhà anh ở chỗ nào?)
(nhà em ở xóm Hoành Đưòng)
([xin anh hãy] tạm dừng thuyền cho em hỏi)
([vì em] e [chúng ta] là người cùng làng)

(bài 2)
(nhà tôi gần xóm Cửu Giang)
(thường đi lại trên chín khúc sông này)
(chúng ta cùng là người làng Trường Can)
(tôi từ nhỏ đã xa làng nên chúng ta chưa biết nhau)

Bài Ca Đất Trường Can

Bài 1
Hỏi chàng quê quán phương nào
Nhà em vẫn xóm ngày nao Hoành Đường
Xin ngừng cho hỏi tỏ tường
Biết đâu mình chẳng đồng hương không chừng

Bài 2
Nhà tôi ở tại Cửu Giang
Hàng ngày qua lại cũng đường ấy thôi
Cùng Trường Can tự thiếu thời
Sớm xa nên chẳng biết người thân quen

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:32:28 AM

長 陵長 陵 高 闕 此 安 劉
附 葬 纍 纍 盡 列 侯
豐 上 舊 居 無 故 里
沛 中 原 廟 對 荒 丘
空 聞 明 主 提 三 尺
實 見 愚 民 盜 一 杯
千 載 腐 儒 騎 瘦 馬
渭 城 斜 日 重 回 頭

唐 彥 謙

Trường Lăng

Trường Lăng cao khuyết thử ban Lưu
Phụ táng luy luy tận liệt hầu
Phong thượng cựu cư vô cố lý
Bái trung nguyên miếu đối hoang khâu
Không văn minh chủ đề tam thước
Thực kiền ngu dân đạo nhất bôi
Thiên tải hủ nho kỵ sấu mã
Vị thành tà nhật trụng đầu hồi

Đường Ngạn Khiêm
(Trường Lăng [lăng tẩm nhà Hán])

(đây là cổng cao vào Trường Lăng, nơi họ Lưu yên nghỉ)
(lô nhô mả các quan đại thần [được phép] chôn kèm)
(trên đất Phong xưa không còn làng cũ [của Lưu Bang] nữa)]
(nơi huyện Bái miếu cổ chỉ còn là một gò hoang)
(nghe suông là vua sáng suốt vung 3 thước [gươm lấy thiên hạ])
(trước mắt chỉ thấy anh dân đần độn đang lấy trộm 1 cái chén rượu)
(cả ngàn năm [sau] có gã đồ gàn cưỡi con ngựa gầy gò)
(cứ ngoảnh cổ lại nhìn mãi thành Vị dưới nắng chiều tà…)

Trường Lăng

Đây lăng tẩm nơi Lưu Bang yên nghỉ
Nằm chung quanh mộ hầu tước ngổn ngang
Ấp Phong đâu, sao chẳng thấy xóm làng ?!
Nơi huyện Bái miếu đền giờ hoang phế
Ba thước kiếm trên tay xưa bề thế
Để mặc tình dân cắp rượu trong lăng
Ngàn năm sau dưới ánh nắng chiều vàng
Trên lưng ngựa có người mơ thành Vị

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:32:58 AM

長 甯 公 主 東 莊 侍 宴別 業 臨 青 甸
嗚 鑾 降 紫 霄
長 筵 鴛 鷺 集
仙 管 鳳 凰 調
樹 接 南 山 近
煙 含 北 渚 遙
承 恩 咸 已 醉
戀 賞 未 還 鑣

李 嶠

Trường Ninh Công Chúa
Đông Trang Thị Tiệc

Biệt nghiệp lâm thanh điện
Minh loan giáng tử tiêu
Trường diên uyên lộ tập
Tiên quản Phụng hoàng điều
Thụ tiếp Nam sơn cận
Yên hàm Bắc chử diêu
Thừa ân hàm dĩ túy
Luyến thưởng vị hoàn tiêu
Lý Kiều

(Công chúa Trường Ninh đãi tiệc
ở trang trại phía đông)

(trang trại riêng tọa lạc trong vùng xanh tốt xa hoàng thành)
(tiếng chuông xe ngựa như từ từng mây tím vọng xuống)
(tiệc tùng kéo dài có các quan tham dự)
(ống sáo tiên thổi theo điệu Phụng hoàng)
(cây cối nối tiếp tới núi Nam ở gần)
(sương khói phủ mờ bến Bắc xa xa)
(nhờ ơn trên được một dịp say sưa)
(quyến luyến thưởng thức chưa muốn quay đầu ngựa [về])

Công Chúa Trường Ninh Cho Dự Tiệc Nơi Đông Trang

Trại riêng xa đất hoàng triều
Nhạc xe ngỡ tự vân kiều tiên thiên
Tiệc đông đầy các quan trên
Véo von điệu Phụng vút lên mây ngàn
Cây xanh trải tới núi Nam
Khói sương bến Bắc tràn lan bời bời
Ơn trên cho cuộc vui chơi
Luyến lưu những chẳng muốn dời chân đi

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:33:38 AM

長 信 怨奉 帚 平 明 金 殿 開
且 將 團 扇 共 徘 徊
玉 顏 不 及 寒 鴉 色
猶 帶 昭 陽 日 影 來

王 昌 齡

Trường Tín Oán
Phụng trửu bình minh kim điện khai
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc
Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai

Vương Xương Linh.

(nỗi oán hận trong cung Trường Tín)

(buổi sáng sớm cung kính cầm chổi đứng chờ điện vàng mở cửa)
([nàng] đứng ngồi không yên với chiếc quạt tròn)
(vì [cảm thấy] mặt đẹp như ngọc [của nàng] không bằng dáng vẻ của con quạ rét)
([con quạ rét đó hơn nàng vì] còn mang được hơi nắng ấm từ điện Chiêu Dương về đây)

Nỗi Buồn Trong Cung

Sớm mai ôm chổi đợi chờ
Trên tay cầm quạt buồn ngơ ngẩn hồn
Nét trang đài … quạ tươi hơn
Quạ còn được hưởng nắng vòm Chiêu Dương

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:34:13 AM

長 信 宮君 恩 已 盡 欲 何 歸
猶 有 殘 香 在 舞 衣
自 恨 身 輕 不 如 燕
春 來 還 繞 御 簾 飛

孟 遲

Trường Tín Cung

Quân ân dĩ tận dục hà quy
Do hữu tàn hương tại vũ y
Tự hận thân khinh bất như yến
Xuân lai hoàn nhiễu ngự liêm phi

Mạnh Trì

(cung Trường Tín)

(ơn vua đã hết, về đâu bây giờ?)
([khi] hương thừa vẫn còn thoảng trong bộ áo múa)
(tự tiếc là thân mình không được nhẹ nhàng như chim yến)
([để mỗi khi] xuân về lại được bay quanh rèm nhà vua)

Cung Trường Tín

Ân sủng hết rồi biết về đâu
Dư hương còn lại áo xưa nhầu
Tủi thân chẳng được như loài yến
Xuân quanh rèm ngự hưởng ân sâu

SongNguyễn HànTú
 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:34:52 AM

思 邊去 年 何 時 郎 別 妾
南 園 綠 草 飛 蝴 蝶
今 歲 何 時 妾 憶 君
西 山 白 雪 暗 秦 雲
玉 關 去 此 三 千 里
欲 寄 音 書 那 可 聞

李 白

Tư Biên

Khứ niên hà thời lang biệt thiếp
Nam viên lục thảo phi hồ điệp
Kim tuế hà thời thiếp ức quân
Tây sơn bạch tuyết ám Tần vân
Ngọc Quan khứ thử tam thiên lý
Dục ký âm thư na khả văn

Lý Bạch

(nhớ về biên ải)

(năm ngoái lúc chàng dời xa thiếp [để đi trấn biên ải])
([chúng ta] ở vườn phía nam có cỏ xanh và bướm bay)
(năm nay lúc em nhớ về chàng)
(chỉ thấy núi phía tây phủ đầy tuyết và mây xứ Tần u ám)
(Ải Ngọc Quan [nơi chàng đóng] xa đây tới 3 ngàn dặm)
(muốn gửi thư mà chẳng biết chàng có nhận được không?)

Nhớ Về Biên Thùy

Vườn Nam bướm lượn cỏ xanh
Năm qua lúc thiếp khóc tình người đi
Giờ đây nỗi nhớ ê chề
Mây Tần tuyết phủ não nề trời Tây
Ải môn xa khuất chân mây
Thư đi chẳng biết có ngày nhận không

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:35:23 AM

子 夜 秋 歌長 安 一 片 月
萬 戶 擣 衣 聲
秋 風 吹 不 盡
總 是 玉 關 情
何 日 平 胡 虜
良 人 罷 遠 征

李 白

Tử Dạ thu ca

Trường An nhất phiến nguyệt
Vạn hộ đảo y thanh
Thu phong xuy bất tận
Tổng thi Ngọc Quan tình
Hà nhật bình Hồ lỗ
Lương nhân bãi viễn chinh

(khúc ca mùa thu của nàng Tử Dạ)

(một mảnh trăng soi trên Trường An)
(hàng vạn nhà vang động tiếng chày đập giặt áo )
(gió thu thổi không ngớt)
( tất cả là tình nhớ [cho chinh nhân ở] ải Ngọc Quan)
(ngày nào mới dẹp yên giặc Hồ ?)
([để cho] chồng em khỏi phải đi xa nhà)

Bài Thu Ca Của Nàng Tử Dạ

Trường An trăng lửng đỉnh trời
Tiếng chày giặt áo rã rời đêm khuya
Gió thu ào ạt thổi về
Nhớ người ải Ngọc, não nề tình mơ
Ngày nào tàn diệt giặc Hồ
Cho thuyền tình được cặp bờ yêu thương

SongNguyễn HànTú

 Quote | Edit | Delete

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, May 30, 2009 1:36:27 AM

自 遣對 酒 不 覺 瞑
落 花 盈 我 衣
醉 起 步 溪 月
鳥 還 人 亦 稀

李 白

Tự khiển

Đối tửu bất giác minh
Lạc hoa doanh ngã y
Tuý khởi bộ khê nguyệt
Điểu hoàn nhân diệc hy

Lý Bạch

(vui thú một mình)

(ngồi uống rượu không biết trời đã tối)
(hoa rụng rơi đầy trên áo ta)
(tỉnh rượu lần theo ánh trăng đi ra suối)
([thấy] chim về tổ, vắng người)

Vui Một Mình

Thấm men quên cả ngày dài
Đêm về hoa rụng đầy vai áo choàng
Suối khuya rõi ánh trăng vàng
Chim bay về tổ, đêm hoang….vắng người

SongNguyễn HànTú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s