Từ Em đến

Posted: October 20, 2018 in Uncategorized

Ngày tháng dù đã qua đi nhưng những gì nằm trong ký ức mãi còn đấy trong ta để một lúc nào đó sẽ lại tìm về. 
Những quãng đời riêng vẫn luôn khi ẩn khi hiện, những thực thể không mất đi, thêm những hư cấu tìm tới đã gợi cho tôi ý viết thành ca khúc.
Những câu ca chả hẳn cho riêng tôi mà cũng không hẳn hoàn toàn cho người. 
Ngày em tới … tình yêu tới … tôi có em để rồi … một đời … tôi có em…
Từ Em đến
Sáng tác Nguyễn Tâm Hàn
Ca sĩ Ngọc Quy thể hiện
*************************************

***

Tu em den

 

Comments
  1. motthoanghuongxua says:

    Xin lỗi cho mình hỏi trên blog của bạn có hai bạn Xao động và Thuỳ anh lâu rồi không thấy, bạn có biết vì sao không ạ?

  2. nguyentamhan says:

    Chào motthoangthuxua
    Tôi cũng không có tin tức gì về họ cả .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s