Dư âm …

Posted: March 31, 2018 in Uncategorized

du am

Comments
  1. KT ghé thăm Thi nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn.Đọc bài thơ hay nhưng sao thấy nhiều tâm trạng quá.
    Happy Easter Thi nhạc sĩ cùng gia quyến.

  2. nguyentamhan says:

    Cám ơn KhánhTrân.
    Đôi khi chỉ là tâm trạng vay mượn để “nặn” ra câu chữ đọc cho vui vậy mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s