Vệt nước …

Posted: September 3, 2017 in Uncategorized

rev 3

Advertisements
Comments
  1. Ghé sang trang nhà thăm đọc thấy bài thơ mới của thi sĩ NTH. Bài thơ cảm động quá.

  2. nguyentamhan says:

    Cám ơn Khánh Trân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s