Đạp Sa Hành – Hạ Chú

Posted: January 2, 2017 in Uncategorized

dsh%20ha%20chu

Advertisements
Comments
  1. Nguyenmk says:

    Bài chuyễn ngữ Hán Việt hay quá anh Nguyễn Tâm Hàn, Chúc anh một năm 2017 nhiều an vui và may mắn.

  2. nguyentamhan says:

    Cám ơn Nguyenmk.
    Thú thực chính tôi cũng rất thích bài này ….h.i..h./i./h./ih.i…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s